ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 236

כתב יד קבלי 'חסד לאברהם' -תיללין, מרוקו. ת"ר | 1840. נדיר

כתב יד קבלי,העתקת ספר 'חסד לאברהם'."אשר חיבר החכם השלם המקובל האלהיכמוהר"ר אברהם טובייאנה". הספר מבוסס על כתבי האר"י, שנכתבו על ידי תלמידו המובהק רבי חיים ויטאל ובנו רבי שמואל ויטאל. וכולל: סידור תפילה לשבת, חול וראש חודש עם כוונות האר"י, ייחודים,שמות קודש ואיורים קבליים רבים. תיקון היום, הטבת חלום, פדיון נפש, משפט מוות, תיקון המגיפה, ימי השובבים ועודועוד. בכתב היד הוספות חשובות ונדירות שאינן מופיעות במהדורות המודפסות. שער נפרד לחלק 'עולת שבת'. בכתב יד סופר. בכתיבה יפהפיהומדוייקת. בשני טורים מתוחמים במסגרות. הטקסט בכתב מזרחי, הכותרות ושמות הקודש בכתיבה מרובעת, גדולה ומודגשת. בעמודי השער קולופון: "העתקתי אותו מילה במילה צעיר בחכמה מרדכי בן יאודה דידיע שבתמתושבי עיר תילליןיע"א בשנת שש מאות שנה לחיי נח לפ"ק". בעמוד השער של עולת שבת מסיים "בשנת ש'ש' אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב לפ"ק". הגהות בשולי הגיליון. תיללין - Tililin, מרוקו,ת"ר [1840].| כריכת חצי עור חדשה ומהודרת.כתמי רטיבות. שיקום מקצועי במספר דפים.| [1],קכד, [8] דף. 20X14 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ
$5000

תן הצעה