ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 120

ספר ויקרא - 'היכל הברכה' קומרנא . מהדורה ראשונה. תרכ"ו | 1866. (ספר סגולה)

חומש ויקרא עם פירוש היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. דפוס פעסיל באלאבן. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש, לעמערג תרכ"ו - 1866. ובסופו מגלת שיר השירים עם פירוש ע"פ הקבלה מבעל הערוגת הבושם רבי משה מזאמושטש מבראד. חומשים "היכל הברכה" להאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא., מספרי היסוד של ספרי החסידות ותורת הקבלה. חומשים אלו זכו לחביבות מיוחדת אצל האדמו"רים מכל החוגים (זידיטשוב, צאנז. הרש"ב מליובאוויטש ועוד). במכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, כתב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים". [2 שערים], (2) ש', 11 דף. 4. ט"ו - ס"ב דף. הדבקות בדף השערים ללא פגיעה בטקסט. וכן הדבקת נייר בדף קצ"ד ללא פגיעה בטקסט . כתמים. מצב כללי טוב - טוב מאוד.
$1600
החל מ
$500

תן הצעה