ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 015

אליה מזרחי על התורה - פיורדא תקכ"ג | 1763 כולל המפה - עם חותמת ורישום מעניינים

ספר אליה מזרחי על התורה, עם הסכמות רבות שניתנו למהדורה זו. במהדורה זו דברי רש"י נדפסו באותיות מרובעות וביאור המזרחי בכתב רש"י, פירוש זה הוא הפירוש החשוב והמרכזי שנכתב על פירוש רש"י לתורה, ע"י רבי אליהו מזרחי (הרא"ם). בפרשת מסעי דף ריא עמ' ב נדפסה מפת ארץ ישראל, כשצד מזרח פונה בה למעלה. מפה זו, שנדפסה לראשונה בשנת רע"ז, המצוירת בעיקר בקווים ישרים ובצורת ריבועים ומלבנים, היא המפה העברית הראשונה שנדפסה אי פעם - דפוס איצק מדפיס פיורדא תקכ"ג | 1763. עותק חסר - [2],רמ דף (במקור רמא). הדבקה בגב השער עם פגיעה קלה בטקסט ההסכמות, השער דבוק לאורך צידו לפורזץ, כריכה עטופה ומחוזקת בדבק, סימניה, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חותמת בלועזית: "LEO MENDELSON HAMBURG" עם כיתוב המסביר שזהו בנו של רבי משה מנדלסון מהמבורג, בהמשך מוסבר סדר ירושת הספר שעבר מאב לבנו, דרך ד"ר חיים יצחק בר. בגוף הספר הערה ארוכה בכתב יד. אביו של בעל העותק: רבי משה מנדלסון בעל ה'פני תבל' (תקמ"ב - תרכ"א) בן רבי מנחם מנדל פרנקפורטר. תלמיד רבי נפתלי הרץ ויזל, מחכמי המבורג, בקי בדקדוק, משורר ומליץ. פעל נגד הרפורמים בהמבורג בתקפ"ט. חיבר הקדמה למחזורי אלטונא, פרסם מאמרים במאספים. חיבר גם "מציאת הארץ החדשה", "שושן עדות", ועוד. רצה לתרגם ספר בן אחיו - רבי שמשון רפאל הירש לעברית אך הרש"ר סירב.
החל מ
$100

תן הצעה