ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 084

תצלום תמונות האחים הרבנים בני רבי ישעי' הלוי איש הורוויץ מבישעניקוויץ זצ"ל ממשפחת הצמח צדק מחב"ד

תצלום מרהיב עם 4 תמונות רבנים ומעליהם הכיתוב: אלה תולדות הרה"ח הר' ישעי' הלוי איש הורוויץ זלה"ה שהיה דור תשיעי לבעל השל"ה הקדוש זצ"ל זי"ע ונפטר ביום כ"ו אדר א' שנת תרכ"ד בעיר בייעשניקוויץ פלך וויטבסק, אשר הולידה לו אשתו הצוה"ח המחוכמת מרת בילא ע"ה שהייתה בת אחות אדמו"ר בעל הצמח צדק נ"ע זי"ע, מן האב, ומצד האם היה דור רביעי להרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זצ"ל זי"ע, וגם מגזע הרה"ק הר' חיים חייקל מהמדורא זצ"ל זי"ע, נפטרה ביום ד' תמוז שנת תרמ"ז בעה"ק טבריא תובבא"ס. הרב יוסף משה ז"ל - מנוחתו כבוד בעיה"ק חיפא תובב"א הרב חיים חייקל ז"ל - שו"ב דעיר פיראטין הרב שלום שכנא ז"ל - מנ"כ העיה"ק טבריא תובב"א הרב אשר יחזקאל ז"ל - מנ"כ בעיה"ק ירושלים תובב"א לדאבונינו אין לנו התמונה מהבן החמישי הרב מרדכי דוב ז"ל הרב מוויטעבסק רבי ישעיהו הורביץ זצ"ל מבישנקוביץ - מחסידי אדמו"ר מליובאוויטש בעל ה'הצמח צדק'. במשך עשרות שנים לאחר שנשא את אשתו לא התברך בילדים, ובהיותו בן שבעים וחמש באחת מההזדמנויות שביקר בליובאוויטש ישב במחיצת מספר חסידים בבית המדרש של הרבי, ופתאום המשב"ק קרא לו לחדרו של הרבי. כשנכנס לחדרו הפרטי של הרבי, אמר לו ה'צמח צדק': "עלה במחשבתי בשעת ברכת אתה חונן כי תגרש את אשתך ותישא את ביילקא שלי ואז יהיו לך בנים". על פי הוראתו המפורשת של הצמח צדק, התגרש מאשתו הראשונה ונתן לה מחצית מכספו, ונשא את אחייניתו של הצמח צדק, מרת ביילא, בתו של אחותו מאביו מרת דבורה. החתונה התקיימה בליובאוויטש והצמח צדק השתתף בסעודת המצווה ואמר מאמר חסידות שהתחיל במילים "רוני עקרה לא ילדה". אחרי החתונה חזר לגור להתגורר בבישנקוביץ, ולאחר שנולדו לזוג חמישה ילדים נפטר ר' ישעיה בכ"ו אדר ראשון תרכ"ד, ונטמן בבית העלמין המקומי, כשלאחר מכן אשתו עלתה יחד עם ילדיה לארץ הקודש על פי הוראת דודה, הצמח צדק. התצלום נתן בתוך מסגרת קרטון תואמת. כתמים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ
$50

תן הצעה