ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 237

"ויהי רצון שתתקבלנה בשורות טובות... שיגאל כאו"א מאיתנו מכל ענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח" מכתב מהרבי עם תיקונים בכתב ידו - תמוז תשי"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים של הרבי, מיום יט' תמוז תשי"ח, עם התייחסות הרבי לזמן מתן תורה שהנו "מהווה (ועכ"פ-צ"ל) [סוגריים מוספות בכתב יד], שינוי עיקרי,וק"ל... ויהי רצון שתתקבלנה [המילה תוקנה בכתב יד] בשורות טובות, ובפרט שבאים הננו מימי הסגולה ימי הגאולה יב' ויג' תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל [היה כתוב 'גריר' והרבי שינה בכתב ידו ל'אזיל'] הנה יהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו מכל ענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח, ויוכלו לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב". והרבי מסיים "בברכה לבשו"ט חתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
החל מ
$500

תן הצעה