ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 229

תפילות מכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל [חב"ד] חלק ב' סידור עם דא"ח - [עפ"י אותו שנדפס בברדיטשוב] קניגסברג תרי"ב | 1852

סידור תפילות מכל השנה על פי נוסח האריז"ל, חלק שני. בנוסח חסידי חב"ד עם תוספות רבות מהאדמו"ר הזקן בעל התניא, "עפ"י אותו שנדפס בברדיטשוב" [ראה להלן] - מהדורה שלישית קניגסברג תרי"ב | 1852. קפ דף. הדבקות שונות, קרעים שונים נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב. חתימות דהויות בשער שלא נבדקו. חותמת של בית הכנסת המרכזי החבד"י בת"א. אודות סידור זה, מתוך 'מבית הגנזים' [שלום דובער לוין, ניו יורק תש"ע]: ההוצאה השלישית של 'סדור עם דא"ח' (סדור עם דרושי - ביאורי הסידור של האדמו"ר הזקן, נדפס לראשונה ע"י האדמו"ר האמצעי, בקאפוסט תקע"ו, ובשנית בברדיטשוב תקע"ח ועל פיו נדפסה מהדורה זו). לתמיהה מדוע נדפס סידור זה עם באורי חסידות, דוקא בפרוסיה – שאין בה רבים מחסידי חב"ד, ולא ברוסיה עצמה – ששם נמצאים רוב חסידי חב"ד, התייחס כבר ר' חיים ליברמן ב"תורת חב"ד – ביבליוגרפיה – תניא" ע' 72: "בתקופה זו – אחר גזירת הדפוסים בתקצ"ז – הוקמו דפוסים עבריים במדינת פרוסיא, בערים הסמוכות לגבול מדינת ליטא הרוסית, כגון: קניגסברג, יאהאניסבורג, מעמעל ודנציג. דפוסים אלו נועדו מלכתחילה לא ליהודי אשכנז אלא ליהודי רוסיא. והנוהג היה שלספרים שנתכוונו להעבירם לרוסיא כחוק, כלומר, להעבירם דרך תחנת המכס ודרך הצנזורה וכו', הדפיסו שערים רגילים עם שם המדפיס ומקום הדפוס ותאריך נכון, אבל היו ספרים שמטעמים שונים נועדו להבריחם את הגבול, לספרים אלו הדפיסו שערים בהעלמת מקום הדפוס ושם המדפיס והתאריך, ובהרבה פעמים הדפיסו תאריך מזויף מוקדם בשנים הרבה, כדי שאם יתפסו על ידי המפקחים על הדפוס מטעם הרשות, יטענו שאלו הם ספרים ישנים שנדפסו שנים הרבה מלפנים במקום שאינו ידוע". לכן גם בסדור הזה השמיטו את מקום הדפוס, וגם שינו את שנת הדפוס, שיראה כאילו הוא ספר ישן שנדפס בברדיטשוב, לפני גזירת הדפוסים: בשנת ועבדתם את ה' בכל לבבכם לפ"ק [תקצ"א]. בנוגע לבירור שנת הדפסת ספר זה: זה ברור ששנת תקצ"א שניתנה בו אינה נכונה, שהרי הגזירה התחילה בשנת תקצ"ז, ורק אז התחילו להדפיס בקניגסברג, את ספרי החסידות עבור רוסיה. ולכן שיער פרידברג שהוא משנת תרי"ז (על סמך מה?). ואילו הברמן הוסיף שנה, ורשם שהיא משנת תרי"ח (על סמך מה?). השערות אלו הועתקו אצל רוב רושמי הספרים שאח"כ. ועד האחרון, שגם וינוגרד (אוצר הספר העברי, קניגסברג 165) רושם: קניגסברג תרי"ז. אמנם שם מספר 102 רושם וינוגרד פעם נוספת את הסדור הזה עצמו: "[קניגסבערג], תרי"ב". והוא בודאי הנכון, שהרי הפרט "בשנת ועבדתם את ה' בכל לבבכם לפ"ק" הוא תקצ"א (כדי לרמות את הצנזורה), ואם נמנה את שם ה' במילואו, שהוא בגימטרי' 26, יהי' הפרט תרי"ב. ואף שרושמי הקטלוגים שיערו שהתאריך זויף לגמרי, יחד עם מקום הדפוס; הרי לפנינו, שגם בשער השני, שבו נתפרשו מקום הדפוס והמדפיס אל נכון, גם בו מופיע תאריך שנה זו, שאינו מזוייף כלל, אלא הוא התאריך הנכון: תרי"ב. גם עובדה נוספת, נותנת מקום לשער ששנת הדפוס היא תרי"ב (ולא תרי"ז), שהרי מדפיס זה, אדאלף זאמטער, הדפיס כמה ספרים בקניגסברג בין השנים תרי"א-תרט"ז (מעלות התורה, כבוד מלכים, ארחות חיים, קינות, שלחן ערוך, והגדה של פסח). ולע"ע לא מצינו שום ספר שהדפיס אחרי שנת תרט"ז.
החל מ
$100

תן הצעה