ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 059

ספר שני לוחות הברית (של"ה) דפוס צילום מהדורת הסגולה אמשטרדם 'נחת' - ניו יורק תש"ו | 1946

ב' כרכים המכילים את ספר 'שני לוחות הברית' - מהספרים החשובים ביותר המפארים את ארון הספרים היהודי שבכל הדורות. מאת רבי ישעיהו הלוי הורוויץ מפרנקפורט - השל"ה הקדוש. עם 'ווי העמודים' מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן המחבר, ומפתחות 'תולדות אדם'. בראש כל כרך שני שערים, שער נוסף ל'ווי העמודים'. נדפס ניו יורק תש"ו | 1946. מהדורת זו הנה צילום של המהדורה המפוארת והסגולית המוכרת בשמה "של"ה נח"ת", שנדפסה בדפוס הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. [באגרות הריי"צ מליובאוויטש (אגרת ב' תתנג) כותב אודות המהדורה ההיא: "שנת נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב"]. [4],רסד,[1],רסד-תכב,מד,[12] דף. שער מפואר עם הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים בכל אחד מהכתרים דלהלן: כתר תורה, כהונה, מלכות ושם טוב. פגמים קלים, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ
$70

תן הצעה