ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 233

2 חלקים משו"ת צמח צדק [חב"ד] מהדורה ראשונה וילנא עם הקדשה מעניינת לזכר נספים בשואה

1. ספר צמח צדק שאלות ותשובות משולחן ערוך אבן העזר חלק א' הלכות אישות ועגונות מאצ כבוד קדושת... מרנא ורבנא מנחם מענדל נבג"מ זי"ע מליובאוויטש - מהדורה ראשונה ווילנא בדפוס יוסף ראובן בר מנחם מן ראם תרל"א | 1870. שני שערים לחלק ראשון ושער נפרד לחלק שני. חלק א': [4] 294 עמ'. חלק ב': [2] 164 [2] עמ'. 2. ספר צמח צדק והוא שאלות ותשובות משלחן ערוך אורח חיים אשר השיב לשולחיו אדמו"ר הגאון האמיתי... רבינו מנחם מענדל נבג"מ נ"ע - ווילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם תרמ"ד | 1884. [3], 152 עמ'. מצבים משתנים, קרעים, כתמים ופגעי זמן שונים. נזקי עש, דפים וכריכות מנותקות. מצב כללי בינוני. חותמת בעלות: "נחום יהושע ערשלער שו"ב דק"ק קעניגסבערג פר[וסיה]" (חתום על מברק אל הרבי הריי"צ (אג"ק ח"ז ע' שטז), בנושא ילדי טהרן, בתור נציג "מרכז חב"ד" - תל אביב). בגב השערים של ספרים אלו דף כתוב במכונת כתיבה: "לרגלי יום הולדתי השבעים וחמש... הסכמנו לכבד את ידידינו המתפללים בבית הכנסת החבד"י במתנה רוחנית.... למזכרת נצח על האבדה שאבדנו ע"י הזדונים י"ש את חתני הראשון... ובתנו הבכורה.. עם שתי בנותיה... שנשרפו או נרצחו בשטוטהוף ע"י דאנציג. יתן ה' שיעבור זדון מן הארץ ונקום דמם השפוך של אלפי רבבות אחינו בני ישראל... כן יהא רצון..." עם חותמת של המקדיש הנ"ל.
החל מ
$100

תן הצעה