ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 005

כתר תורה - תאג' - מהדורה ראשונה ירושלם תרנ"ד-תרס"א | 1901-1894

ספר "כתר תורה הנקרא בלשון קדמונינו תאג והוא חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ותרגום רבינו סעדיא גאון בלשון ערבי מועתק מספרי תימן המדוייקים..." עם הוספות בדקדוק מרבי יחייא צאלח רבה של צנעא. שני כרכים הכוללים חמשה חלקים שער נפרד לכל חומש, מהדורה ראשונה - ירושלם תרנ"ד-תרס"א - 1901-1894. בפורזץ כרך א' איור 10 הספירות, הסכמת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר, [1],עט,[1],סט, דף. [1],מז,נט,[1],נד, דף. כריכות חדשות. כתמים. מצב טוב מאוד. בסוף כרך ב' חותמת חשובה: "קורח יחיא רמת-גן".
החל מ
$50

תן הצעה