ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 168

חותמת רבי איצל'ה בלאזער על ספר אור ישראל לרבי ישראל מסלאנט - מהדורה ראשונה וילנא תר"ס | 1900

ספר אור ישראל "כולל קבוצת מכתבים ומאמרים שונים להלהיב הלבבות ליראת ה' וללימוד היראה והמוסר כתובים בכתי"ק כ"ק אדמו"ר... מרנא ורבנא ישראל ליבקין מסאלאנט זצוקללה"ה". מהדורה ראשונה ווילנא תר"ס | 1900. צב דף 184 עמוד. סטפנסקי ספרי יסוד עמוד 134 בהוספות. כריכה מנותקת חלקית, ללא שדרה, מושלמת חלקית בדבק, כתמים, מצב כללי טוב. בפורזץ חותמת המוציא לאור: "יצחק בלאזער מלפנים רב בע"מ פעטערבורג קאוונא" ראה להלן. רבי יצחק [רבי איצל'ה] בלאזער (תקצ"ז - תרס"ז) מחכמי ליטא. חתן רבי חיים ליב רוטנברג-מישקובסקי מטאויסק. אביו רבי שלמה ליפאל'ס מחכמי וילנא. תלמידו של רבי ישראל סלנטר בקובנה. היה רב בפטרבורג משנת תרכ"ב משך כ-16 שנה, עד שנת תרל"ח, אז התמנה לרב בקובנה. בנוסף היה מנהל כולל הפרושים של רבי יצחק אלחנן בתר"ם, עד שעזב בגלל מחלוקת המוסר בתרמ"א. עורך כתב העת "תבונה" של תנועת המוסר. ממייסדי ישיבת המוסר בסלבודקה, עבר לקלם על מקום ה'סבא' רבי שמחה זיסל זיו. שיטתו במוסר הייתה של התלהבות והתפעלות ולא של בירורים שכליים. חיבר גם "אור ישראל" - חיבור לבירור שיטת המוסר, ועוד. עלה לירושלים בתרס"ד וכיהן כראש כולל ווילנא ועוד. מאמר ממנו ב"תבונה" - ירושלים תש"א. גיסו של רבי חזקיה יוסף מישקובסקי (או שהיה חותנו של רבי חזקיה). חתנו גם - רבי אליהו אבעסט ממוסקבה. עמד בראש קרן התמיכה בישיבות של עובדיה להמן.
החל מ
$400

תן הצעה