ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 046

אוסף ספרים וחוברות חלקם נדירות מבעלי המוסר וראשי הישיבות

1. מאמרים משיחותיו של רבינו הגה"ח מרן ירוחם הלוי זצוק"ל [לייבוביץ - משגיח ישיבת מיר], מאמר מכתב יד קדשו מתוך מכתב לתלמיד אחד ומאמר האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות - חוברת ג' יוצא לאור ע"י המזכירות של "תלמידי ישיבת מיר" סיוון תרצ"ט [1938] ברנוביץ. כריכת מעטפת לא מודפסת קרועה. [1] דף, כז-לו עמ'. נקבי עש וקרעים שונים בפינות הדפים, ללא פגיעות בטקסט. מצב כללי טוב - בינוני. חוברת נדירה. 2. שיוחות הסבא מסלבודקה רבי נתן צבי פינקל זצ"ל - הוצאת ספרים אברהם ציוני תל אביב תשט"ו | 1955. המעטפת שעל הכריכה קרועה ופגומה מעט. גליון אחרון מנותק. 3. מאמר מדרגת האדם בתקופות העולם, אשר דיבר אדמו"ר הגאון החסיד מוהר"י הורביץ זצללה"ה [רבי יוסף יוזל - הסבא מנובהרדוק] בפתיחת האספה הרביעית מישיבות נובהרידוק אשר הייתה בהומל - מהדורה שלישית ירושלים תרצ"ח | 1938. קרעים וכתמים קלים. 4. ספר אור יהל, עיונים במוסר ויראת ה' מאת רבנו הגה"צ מרן יהודה ליב חסמן זצוק"ל, מנהל רוחני בישיבת חברון "כנסת ישראל" - מהדורה ראשונה ירושלים תרצ"ח | 1938. קרע עם חסרון בשער, קרעים וכתמים שונים. 5. אור הצפן, שיחותיו והנהגותיו של אדמו"ר הגה"ח מרן נתן צבי פינקל זצ"ל חוברת ב' - קובנה ניסן תרפ"ח | 1928. כתמים שונים. 6. ספר חשבון הנפש, מוסר מאת רבי מענדל מסטאנוב, יצא לאור ע"י הסתדרות תלמידי סלבודקה בליטא - קיידאן תרצ"ז | 1936. רישומים שונים והדגשות בעט כחולה. 7. ספר חכמה ומוסר, מאמרי ומכתבי ממרן אדמו"ר הגה"ח ר' שמחה זיסל זצ"ל מקעלם, יצא לאור ע"י ועד הרבצת תורה ומוסר ישיבת בית יוסף בפרנקפורט - ציילסהיים תש"ט - הוצאת מסורה תש"ח | 1948. ה-קלו עמ'. הספר לא נגמר בדפוס והוא מסתיים באמצע [עותק דומה קיים בספריות השונות]. ללא כריכה. דפים מנותקים. כתמים שונים. 8. חוברת נעשה ונשמע, שמיעה יראה ומעשה מאמר ראשון, דברים שנאמרו ע"י ראש הישיבה [הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל] בכנוס שלפני יום הזכרון של מרן הגרנצ"פ [הגאון רבי צבי פסח פרנק] זצוק"ל ואח"כ בשיחות לפני בני הישיבה נ"י, בישיבת חברון כנסת ישראל בעיה"ק ירושלים - בהוצאת מוסד "השכל" שע"י ישיבת חברון כנראה תשי"ג | 1953. כתמים שונים. קרעים קלים בקצוות. 9. קובץ ענינים, שהשמיע מרן המשגיח שליט"א [הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל] בישיבת פוניבז' בעת הצרה, המלחמה והישועה, אייר סיון תשכ"ז [מלחמת ששת הימים] נערך על פי רשימות תלמידים - בני ברק מנחם אב תשכ"ז | 1967. כתמים שונים. מצבים משתנים, מצב כללי טוב.
$120
החל מ
$120

תן הצעה