ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 009

אוסף 8 ספרים חשובים מדפוסי ירושלם.

1.גן ירושלים. כלול בו שבעה מאמרים במושגים נעלים ונשגבים. מאת ר' גדליה נחמן בראדער. דפוס לעווי. (אותיות מוזהבות בשער). ירושלם. תרי"ז - 1851. 2. תשובות מהרי"ש. מאת הרב ישראל יעקב יעב"ץ. בשער הקדשה בכתב ידו וחותמתו של המחבר. ירושלם. (ללא שם מדפיס ושנה). 3. שלמת חיים. הודפס בדפוס חורב. ירושלם. תרצ"ה - 1935. 4. לב העיברי. ב' חלקים. מאת ר' עקיבא יהוסף. שער מעטפת צבעוני מלבד השערים. דפוס צוקרמן. תרמ"ד - 1884. 5. חשבון פרטי המצוות ב' חלקים. מאת הרב צבי אריה גאלדמאן. (שני שערים נפרדים לכל חלק). דפוס לעווי. תרס"ד - 1904. 6. ילקוט אפרים. מאת הרב אפרים הלוי. דפוס ניסן בק. תרל"ז - 1877. 7. צרור החיים. על אלפא ביתא. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ה - 1905. 8. תפארת ישראל. מאת הרב ישראל שיינקמאן. (עם הקדשת המחבר). דפוס בית היתומים דיסקין. תש"ב - 1942. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.
$170
החל מ
$100

תן הצעה