ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 058

אוסף 18 ספרים מצפון אפריקה.

*ספר 'שרביט הזהב' כזבלנקה 1938. מצב טוב. *ספר 'שש אנכי' עם ספר 'רך וטוב' כזבלנקה 1937. מצב טוב. *ספר 'מנחה בלולה' כזבלנקה תרצ"ז. מצב טוב. *ספר 'די השב' עם ספר 'אם למסורת' כזבלנקה תש"י. מצב טוב. *ספר 'ויחכם שלמה' כזבלקנה 1955. מצב טוב. *ספר 'נר מצוה' פאס תרצ"ט. מצב טוב, הקדשה בכתב יד. *ספר "שנות חיים"ד'ארלביד'א תשי"ח. מצב טוב. *ספר 'רקיק אחד' על הגדה של פסח – נדיר. עם ספר 'ענף שושן' כאזבלנקה תרצ"ה. מצב טוב. *ספר 'הטיבו נגן' פאסתר"ץ. רישום בכתב יד. מצב בינוני. חסר סוף. *ספר 'ישיר משה'כזבלנקה תשי"ט. מצב טוב. *ספר 'המלכות' ד'ארלביד'אתר"ץ חסר שער. מצב טוב. *ספר "מנוחת שלום" חלק ראשון, בערבית יהודית על התהלים. סוסה תרצ"ה. מצב כללי טוב, מספר דפים פגומים. *ספר "פראיץ' אלקלוב" תרגום ספר חובת הלבבות ללשון ערבית יהודית. כזבלנקה ללא שנת דפוס (אחרי שנת תרע"ד). מצב טוב. *קונטרס 'עת ספוד' סוסה תרצ"ד. שער מעטפת. מצב טוב. *קונטרס 'היסטוריה' חלק ראשון, בערבית יהודית.כזבלקנה תשי"ג. מצב טוב. *קונטרס 'סדר היום' ד'אראלביד'א, ללא שנה. *קונטרס 'קול ששון' כזבלקנה תשי"ג. *קונטרס 'סדר טהרה' קזבלנה תש"י. סה"כ 18 כרכים. גדלים שונים.
$260
החל מ
$250

תן הצעה