ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 024

חכמת אדם ובינת אדם - ווילנא והורדנא, תקפ"ח | 1828

חכמת אדם - על שו"ע, ובינת אדם - על הש"ס. מאת הגאון רבי אברהם דנציג בעל החיי האדם. מהדורה שניה, "בהוספות רבות בכל הלכה והלכה, אשר עדיין לא היו בראשונים". דפוס השותפים מנחם מן ושמחה זיסל, ווילנא והורדנא, תקפ"ח [1828]. | כרוך יחד עם "ים של שלמה" על מסכת ביצה, מאת רבי שלמה לוריא אב"ד לובלין - המהרש"ל. עם הסכמות רבי יוסף שטיינהרט אב"ד פיורדא בעל שו"ת זכרון יוסף ורבי נתנאל ווייל אב"ד קרלסרואה בעל קרבן נתנאל. דפוס יוסף ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ו [1766]. | רישומי בעלים. כתמי זמן. נקבי עש מעטים. כריכה קדמית חסרה. דפים מנותקים. | פ"ח; מ"ב; לח דף, [ספירת הדפים משובשת]. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ
$100

תן הצעה