ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 207

ספר חידושים על הלכות יו"ט להרמב"ם הקדשה בכתב יד קודשו וחתימתו של ה'תפארת ישראל' רבי ישראל ליפשיץ. וחתימת בנו רבי ברוך יצחק ליפשיץ. וגם היה שייך לרבי יצחק אייזיק אב"ד וורניק. ברלין. תקנ"ט | 1799.

ספר חידושים על הלכות יו"ט להרמב"ם כולל הקדשה מרבי ישראל ליפשיץ ה'תפארת ישראל' ברלין. תקנ"ט - 1799. בשער הספר הקדשה "מתנה..לחתן הח' כ"ה יוסף ליב ..." וחתימת יד קודשו של התפארת ישראל. בדף שלפני השער חתימת בנו רבי ברוך יצחק ליפשיץ. ובדף השער יש עוד הקדשה לרבי יצחק אייזיק אב"ד ווראניק. " מתנה ... הב' החתן הרב המאור הגדול מהו'.. יצחק שה' אב"ד ק"ק ווראניק יצא מאתי ארי' יוסף". הגאון רבי ישראל ליפשיץ: תקמ"ב (1782) - תרכ"א (1861), נודע בחיבורו הגדול "תפארת ישראל" על ששה סדרי משנה, חיבורו התקבל בכל תפוצות ישראל ונדפס במאות מהדורות עד ימינו, נכד הגאון רבי ישראל ליפשיץ אב"ד קליווא. גאון מופלא, מגדולי יהדות אשכנז. בנו רבי ברוך יצחק ליפשיץ: תקע"ב (1812) - תרל"ח (1877). הוא היה בנו בכורו של התפארת ישראל והיה רבה של בוסקוביצה ולנדסברג ורבה הראשי של הדוכסות הגדולה של מקלנבורג-שוורין והיה גם דרשן גדול בהמבורג. והא הדפיס את ספרי אביו והוסיף קצת משלו. ומסופר שכשהיה צעיר רצה אביו למנות אותו לרב בעיר ווראניק ששם גדל והוא היה בחור רווק אז רבי עקיבא איגר גדול הדור של אותה תקופה התנגד לזה בחומרא שבחור רווק וצעיר יהיה רב העיירה. ובכל זאת לרבי עקיבא איגר היה כבוד גדול למשפחת ליפשיץ וכותב עליו רבי שמעון סופר אב"ד ערלוי נכדו של רבי עקיבא איגר "בן הממלא מקום אביו הצדיק המפורסם הגאון המובהק מו"ה ברוך יצחק זצ"ל ליפשיטץ בתורה ובחסידות..." הגאון רבי יצחק איזיק אב"ד וובורניק: תקפ"ד - תרנ"ד, אב"ד מונקאטש ומגדולי רבני אשכנז, מחבר הספרים "בית יצחק" "דברי יצחק". [2] לד' [1] דף. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
$1800
החל מ
$1800

תן הצעה