ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 048

ספר "פרי חדש" אמשטרדם תס"ו – מהדורה ראשונה.

ספר "פרי חדש" חידושים על השולחן ערוך על אורח חיים ואבן העזר עם קצת לשונות הרמב"ם, לר' חזקיה די סילוה, אמשטרדם תס"ו, מהדורה ראשונה, (1) ע"ד, י"ט, (1) ט' דף, יוצא לאור על ידי בן המחבר, מצב טוב -בינוני, חתימות ורישומים בשער, מעט פיגעי עש, כריכה חדשה. ספר "הפרי חדש" אבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומובא על ידי כל גדולי ומחברי הדורות שאחריו, ספרו מתאפיין בגישה מקורית מאד, הבוחנת את דברי הפוסקים שקדמוהו באופן ביקורתי לאור דברי התלמוד, ללא משוא פנים, אולם עצמאותו וסגנונו עוררו גם ביקורת, בשו"ת גינת ורדים מובא כי כאשר הגיע הספר פרי חדש למצרים החליטו חכמי מצרים להחרים "שלא יקרא שום אדם בספר הלז, לא קריאת עראי ולא קריאת קבע", אמנם תלמידו של הפרי חדש, ר' שלמה אלגאזי נתמנה לרבה של מצרים וכהן שם במשך 45 שנה, וכל הוראותיו היו כדעת רבו, בדורות מאוחרים יותר התקבל הספר ללא עוררין, אף נדפס ברוב מהדורות השולחן ערוך, והוא משמש כיום כאחד מספרי היסוד בפסיקת הלכה.
$150
החל מ
$100

תן הצעה