ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 174

ספר סגולה: חומש היכל הברכה קומרנא חלק בראשית הנדיר - חסידות מהדורה ראשונה תרכ"ט | 1869

חומש בראשית עם פירוש היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. דפוס פעסיל באלאבן - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש לעמבערג תרכ"ט | 1869. חלק בראשית הינו נדיר יותר משאר החלקים הנחשבים גם הם לחשובים ונדירים. שני שערים. [2], רפג, [9] דף. סטפנסקי חסידות 218. ללא ההקדמה. שיקומים בשערים, בדף האחרון ובעוד מס' מקומות. קרעים, כתמים, נקבי עש ונזקי עבר שונים. כריכה ישנה עם שדרת בד. מצב כללי טוב. שתי הערות מעניינות בשולי הדפים, לא נבדקה זהות הכותב. ספר סגולה - חומשים "היכל הברכה" להאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא, מספרי היסוד של ספרי החסידות ותורת הקבלה. חומשים אלו זכו לחביבות מיוחדת אצל האדמו"רים מכל החוגים (זידיטשוב, צאנז. הרש"ב מליובאוויטש ועוד). במכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, כתב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים".
$650
החל מ
$500

תן הצעה