ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 070

ספר עברונות זלאקווא תק"ו - 1746. עותק עם חתימת ר' יוסף זונדל מסאלנט זצוק"ל.

ספר עברונות בענייני הלוח העברי לר' אליעזר בן יעקב בלין זלאקווא תק"ו - 1746. העותק של ר' יוסף זונדל מסאלנט זצוק"ל. עם חתימתו בשער. רבי יוסף זונדל מסלנט (1786 - 1865), היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו "משפט לימודו העיקרי היה בעיון הנצרך לו למעשה, לימוד הגמרא, ה"בית יוסף" וכל האחרונים בעיון. וביותר העיון הגדול בביאורי הגר"א ז"ל. וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה. וכן כל לימודו בתנ"ך, גמרא, מדרשים וזוהר- היסוד לחפש ידיעת המעשה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר. היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים.
החל מ
$1150

תן הצעה