ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 305

ספר "בית דוד" אמשטרדם. תצ"ט – 1739. עם חותמות בעלות של הרב מאיר שפירא מלובלין מחולל הדף היומי.

ספר "בית דוד" ב' חלקים באור על ששה סדרי משנה, מאת הרב דוד קורינאלדי, אמשטרדם תצ"ט, מהדורה ראשונה. בדף שלפני השער חותמת בעלות של הרב "מאיר שפירא האב"ד ור"מ פיעטרקוב". הגאון רבי מאיר שפירא: תרמ"ז - תרצ"ד אב"ד פיעטרקוב ולובלין, ראש ישיבת "חכמי לובלין" ומחולל הדף היומי ומגדולי הרבנים בדורו. עם חותמות בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין. בתחלת הספר ישנם חתימות בכתב יד ספרדי, ובדף נ"ה 2 הערה בכתב יד ספרדי. ב' חלקים (חסר שער ראשון), מלבד זה מצב טוב.
החל מ
$350

תן הצעה