ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 041

מסכת בבא מציעא. אוגסבורג, תש"ו | 1946. תגלית ביבליוגרפית. עותק שלם.

מסכת בבא מציעא עם פירושים, נדפס בהשתדלות הרב אברהם דוד הורוויץ. אוגסבורג, תש"ו - 1946. המסכת נדפסה בנפרד ולא כחלק מהש"ס. בשער השני כיתוב בכתב יד מודפס: "נדפס בהשתדלות ויגיעה ע"י הה"ג מוהר"ר אברהם דוד הורוויץ שליט"א [דומ"ץ דק"ק גראסווארדיין יצ"ו, וכעת] הרב אבד"ק אוגסבורג – לאנדסבערג יצ"ו, למען החזקת לימוד תה"ק לנדחי שארית הפליטה הי"ו". [2] קיט, כד, [3] דף, 32 ס"מ. הרב אברהם דוד הורוויץ שנודע לימים כרבה של שטרסבורג ואחר כך כאחד מראשי בית הדין של העדה החרדית בירושלים, רעייתו וחמשת ילדיו נספו בשואה, ולאחר השואה כיהן כרב לא רשמי במחנות אוגסבורג ולנדסברג. בעותק של סדור 'שארית הפליטה' שהדפיס הרב הורוביץ באוגסבורג, תש"ו, ושנמצא בספריית בר אילן, יש מעבר לשער הקדמה קצרה ממנו (בדפוס צילום מכתב יד): "קרבן תודה ... הראה השי"ת חסדו ... להשאירני בחיים ... אחרי כי עזרני השי"ת להביא בדפוס מס’ בבא מציעא.". אולם עד עתה לא נודעה מסכת שנדפסה ממנו. במפעל הביבליוגרפיה נרשמה מסכת דומה, בלי אזכור הרב הורוויץ, ושם נמצא שער אחר שבו נדפס: ...עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות כמבואר בשער השני, ועורכי המפעל הביבליוגרפי ציינו אין "שער שני". אולם, לפנינו שני השערים. כולל שני השערים כאשר בשער השני הכיתוב שאת מסכת זו הדפיס הרב הורוויץ. בספריה הלאומית יש עותק חלקי, ובו רק חלק קטן מהספר. כריכה מקורית עם הדפסת שנת ומקום ההדפסה, מצב טוב מאד.
החל מ
$250

תן הצעה