ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 011

תלמוד בבלי וירושלמי – זיטומיר. תרי"ח-תרכ"ג | 1858-1863

[12] כרכים של 'ש"ס זיטומיר' (מסכתות: ברכות – וסדר זרעים, עירובין, גיטין, קידושין, כתובות, בבא מציעא, עבודה זרה, סנהדרין, מכות, הוריות, עדיות, ומסכתות קטנות, שבועות, ע"ז, בכורות, ערכין, תמיד, תמורה, קינים, כריתות, מידות, מעילה, נדה וסדר טהרות). [1] כרך ירושלמי מועד ב' (מסכתות: יומא, סוכה, שקלים, ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה ומועד קטן). מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. כרוכה בכריכות מקוריות ומפוארות חלקן מעור עם הטבעות. הכרכים נשתמרו באופן מיטבי. עם חתימות בעלים והקדשות. מרבית החתימות הם של שמחה בונם נובובולסקי ממיסדי העיר בת-ים. וכן מופיעה חתימה וחותמת של אברהם טפרוביץ מטיקוצ'יו ובי"כ וואלונער לודז'. ועוד. בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס, עם רא"ש, מהרש"א, רי"ף, פירוש הר"ן ועוד תוספות רבות. בתחילת כל כרך נדפסו שני שערים, חלקם בדיו אדומה, ושערים נוספים בתחילת כל מסכת. צורת הדף היא מהמפוארות שהיו עד לתקופה זו. על חלק מהמסכתות, נוסף בסוף כרכי הש"ס החיבור 'מאיר נתיב', לרבי שבתי הכהן. ידוע שה'חזון איש' חיבב במיוחד את השימוש במהדורת ש"ס זיטומיר, בגלל החיבור 'מאיר נתיב', שאינו מופיע במהדורות האחרות. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. 39 ס"מ. כתמי זמן ורטיבות ללא פגיעה בטקסט. חורי עש. מצב כללי: טוב.
$1100
החל מ
$700

תן הצעה