ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 16 - 06.12.2017

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 046

ספר משנה תורה להרמב"ם. אינקונבולה, דפוס שונצינו, ר"נ | 1490 - הגהות רבות בכתב יד אשכנזי קדום מתקופת ההדפסה

ספר משנה תורה להרמב"ם. אינקונבולה בדפוס שונצינו, ר"נ - 1490. עותק חסר. רוב ספר זמנים חלק גדול מספר נשים וקדושה, ומספר דפים ממדע וספר אהבה). הגהות ארוכות בכת"י אשכנזי קדום מתקופת הדפסה. חלק מההגהות הן "הגהות מיימוניות" עם הוספות ושינויים מהנדפס, בחלק כיתוב "מפי רבי שלי"ט" ובחלקם "הרמ"ך". כפי הידוע הגהות מיימוניות הם הוספות על הרמב"ם, שכתבו חכמי אשכנז מבית מדרשו של המהר"ם מרוטנבורג, ליקוטים והוספות עפ"י דברי רש"י ותוס' המהר"ם מרוטנבורג וחכמי אשכנז בדורו. את ההגהות מימונית חיבר ויסד הרמ"ך (רבי מאיר הכהן) תלמיד הגדול של המהר"ם מרוטנבורג, לראשונה נדפסו הגהות במהדורת הרמב"ם שנדפסה בקושטא בשנת רס"ט - 1509 והם ההגהות הידועות בשם "הגהות מיימוניות. במהדורה אחרת של ספר הרמב"ם משנת רפ"ד - 1524 נדפסו "ההגהות מיימוניות" בנוסח שונה לחלוטין ממהדורת קושטא, ונוסח זה נדפס בכל המהדורות של ספרי הרמב"ם עד ימינו. ההגהות בכת"י שלפנינו,תואמות יותר לנוסח "הגהות מיימוניות" שנדפסו בונציה, אולם בחלקם שינויים רבים וחלקים שלמים שלא נמצאים בנדפס. ככל הנראה הגהות אלו נעתקו מכת"י קדום יותר מאחר ובמספר מקומות מופיע המהר"ם מרוטנבורג בשם "מורי שיחי'" או "מורי שלי"ט", בשונה ממהדורות הדפוס וכת"י המאוחרים. ישנם בכת"י שלפנינו רישומים והגהות נוספות בכתיבות-יד מתימן מהמאה ה-17. כ-91 דף (במקור: 380 דף) וכן דף השלמה נוסף בכת"י תימני. כ-30-32 ס"מ. הדפים במצב משתנה, כתמים, פגעי בלאי. נזקי עש קלים. חלק מההגהות דהויות וקצוצות עם חסרון ובלאי. מצב בינוני.
החל מ $20000
פריט מס' : 047

טור אורח חיים, ונציה, ה'שכ"ו | 1566

טור אורח חיים, עם פירוש בית יוסף. מהדורה שלישית. נדפס בחיי המחבר מרן רבי יוסף קארו [ה'רמ"ח-ה'של"ה]. עותק שלם כמעט לגמרי [שני דפים מתוכן העניינים חסרים], שנשתמר בצורה מיטבית. דבר נדיר ביותר. נדפס בדפוס זואן גריפו. תחריט מהודר בעמוד השער. | כריכת עור חדשה ומפוארת. חתימות ורישומי בעלות עתיקים רבים בעמוד השער. תוכנן לא נבדק. כתמי זמן. סימני עש. קרעים בשולים. | כד, תס דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1500
פריט מס' : 048

טור יורה דעה, ונציה של"ד | 1574. עם הגהות בכתב יד

טור יורה דעה, עם פירוש בית יוסף, שנדפס בחיי מרן הבית יוסף. עותק שלם. בדפוס בונברגי [די גארה], ונציה, של"ד [1574]. בתחילת הספר [דף ב1 הקדמת מרן רבי יוסף קארו, ו-ד1 תחילת הלכות שחיטה] מקיפה מסגרת מרהיבה את המילים הראשונות, המסגרת עשויה חיתוך עץ של פירות, צורות ופרחים. הגהות בכת"י מזרחי. רישומי בעלים. נייר משובח. כתמים. סימני עש. מספר דפים משוקמים. כריכת עור חדשה ומפוארת. | ת, [28] דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1300
פריט מס' : 049

תלמוד ירושלמי, מהדורה שנייה. קראקא, שס"ט | 1609

המהדורה השניה של התלמוד הירושלמי, ארבעה חלקים בכרך אחד. בראש חלק זרעים שער כללי, ולכל אחד מהחלקים האחרים שער נפרד. שתי עמודות בדף, ולצידן פירוש שנערך על-ידי רבי דוד ב"ר מנשה מקראקא, המכונה רבי דוד דרשן. בדפוס יצחק פרוסטיץ, קראקא, שס"ט [1609]. | בדף השער חתימת בעלים עתיקה: "זאת הייתה לי... חבלים נפלו לי: יהודה ליויא ב"ר אלעזר הכהן שלי"ט איש מילהויזן". מאות הגהות בכתב יד לועזי. חיתוך דפים צבעוני. כריכת עור חדשה ומפוארת. כתמים. שיקום מקצועי במספר דפים. | סה; פג; סו; נא דף, 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $4500
פריט מס' : 050

תלמוד ירושלמי 3 כרכים. מהדורה ראשונה. ונציה, רפ"ג | 1523

3 כרכים של המהדורה הראשונה של ה'תלמוד ירושלמי'. [סדרים: זרעים, נשים ונזיקין] שנדפסו ע"י דניאל בומבירגי, ונציה, רפ"ג - 1523. המילה הראשונה של כל אחד מהסדרים מוקפת מסגרת מפוארת. והמילה הראשונה של כל אחת מהמסכתות מוקפת אף היא במסגרת. דפים עבים. שולים רחבים בחלקם ע"י שיקום. הגהות. בכרך זרעים שער ו3 דפים ראשונים מסדר זרעים הושלמו בצילום. בכרך נזיקין דף אחרון הושלם בחלקו בצילום. כרוך מחדש בכריכת בד מוטבעת. מספר דפים משוקמים מקצועית. נקבי עש וכתמים. | סה; סו; נ דף. 40 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $9500
פריט מס' : 051

רבנו אשר על ההילכות [הלכות] קטנות. מהדורה ראשונה. דפוס בומבירגי, ונציה, רפ“ב | 1522

רבינו אשר על ההילכות קטנות, [הלכות: ספר תורה, מזוזה, תפילין, ציצית, טומאת כהנים, חלה, כלאים וערלה]. בדפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה, רפ“ב [1522]. הוצאה זו היא המהדורה הראשונה של הרא"ש בהוצאת בומבירגי. עפ“י הוצאה זו נקבעה צורת הדף לדורות. | כריכה חדשה. הדפים עברו שיקום מקצועי. | ט [צ"ל טו] דף. 35 ס“מ. מצב כללי: טוב מאד.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $3000
פריט מס' : 052

ספר חידושי אגדות מהרש"א. מהדורה ראשונה בחיי המהרש"א. הגהות בכתב-יד. לובלין, שפ"ז-שצ"ב | 1627-1632. נדיר

חידושי אגדות מהרש"א, כל הש"ס בכרך אחד. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המהרש"א. לובלין, שפ"ז-שצ"ב [1631-1627]. מספור דפים שונה מתוכן הספר בטופס של הספריה הלאומית. מאת רבינו שמואל אליעזר הלוי אידלש. המהרש"א בכתבו את פירושו על הש"ס כתב את חידושי הלכות ואגדות בנפרד. ואח"כ התחרט על כך כפי אשר הוא כותב בהקדמתו לחידושי הלכות: "ע"כ תהיתי על הראשונות שחלקתי חבור הזה לב' חלקים דהיינו חלק אחד מחידושי אגדות...אבל לי לא היה אפשר בחזרה לחברו שוב חבור אחד מפני הטורח". ולהשלים רצון צדיק איחדו במהדורות מאוחרות יותר [מדפיסי ק"ק מיץ] את שני החיבורים לחיבור אחד. בעמוד האחרון קולופון: "הוגה בעיון נמרץ ע"י האלוף... אחיו של הגאון המחבר זה הספר יצ"ו". | רבי שמואל אליעזר הלוי אידלש - מהרש"א [שט"ו-שצ"ב, 1631- 1555], גדול חכמי דורו. צאצא למשפחת קלונימוס, שייחוסה מגיע עד דוד המלך. חותנתו אידל החזיקה את ישיבתו בפוזנן כ-20 שנה ומכאן שמו "אידלש". בקרב החסידים ידועה אמרתו של הבעש"ט שאילו העולם היה יודע את עוצם גדולתו של המהרש"א היו מלחכים את העפר שעל קברו. היו מהחסידים הראשונים שבעקבות דברי הבעש"ט אכן ביצעו זאת הלכה למעשה וליחכו את עפר קברו. | הערות ארוכות בכתב-יד בתחילת מסכת מגילה ובמסכת סוכה. רישומי בעלים. כריכת עץ ועור מקורית שמורה יחסית עם שרידי אבזמי סגירה. סימני עש. ללא דף שער. דף א' חסר. | מז, צ, קכה, מד דף. 30 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $3800 החל מ $200
פריט מס' : 053

ספר נחלת אבות. ונציה, ש"ה | 1545.

נחלת אבות על פרקי אבות עם פירוש הרמב"ם והאברבנאל. 216 דף. 21 ס"מ ונציה ש"ה - 1545. כריכה חדשה. כתמי מים. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $500
פריט מס' : 054

מאור עינים. מהדורה ראשונה. מנטובה, של"ד | 1574. עם הדפים המתוקנים ועם הגהות בכת"י

ספר מאור עינים, עם הדפים המתוקנים (ראה בהמשך). לספר שלושה חלקים: "קול אלהים", "הדרת זקנים" ו"אמרי בינה". מאת רבי עזריה די רוסי מן האדומים [רע"ב-של"ח, 1513-1578], חכם איטלקי, היסטוריון וחוקר. | הספר מאור עינים הוחרם על ידי רבני איטליה מיד לאחר הופעתו, מכיוון שרבי עזריה מן האדומים מנסה ליישב את דברי חז"ל כך שיתאימו למחקר המקובל בימיו ולניסיונו האישי. לצורך כך, מסביר ר' עזריה אגדות רבות שלא כפשוטן, ובמקרים מסוימים אומר כי חז"ל שגו בהבנת ענייני טבע וכדומה. ועוד דברים הנוגדים את רוח המסורת. החיד"א כותב שבימיו האחרונים הורה רבי יוסף קארו להחרים את הספר, אולם לא הספיק לחתום על כך. המהר"ל מפראג חלק בתקיפות על דברי המחבר, ואף ייחד חלק מחיבורו 'באר הגולה' נגד הספר מאור עינים. אמנם, השדי חמד רואה בעובדה שהחרם של מרן הבית יוסף לא יצא לבסוף אל הפועל, אות משמים כי הספר ראוי לבא בקהל. המחבר בנסותו למנוע את החרמת הספר החליף מספר דפים [נב-נג, פא-פב, פז-פח] בספר, העותק שלפנינו הוא עם הדפים המתוקנים. עקב התיקונים ישנם שינויים בין מהדורות הספר. | נייר משובח. שולים רחבים. רישומי בעלים. הגהות רבות בכתב יד. כריכת עור חדשה ומפוארת. כתמי רטיבות. סימני עש. מספר דפים משוקמים מקצועית.| קצד דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $2500
פריט מס' : 055

ספר 'לכל חפץ'. מהדורה יחידה. ויניצאה, שי"ב | 1552

ספר 'לכל חפץ', נוסח השטרות הנהוגים בישראל (שידוכין, כתובות, מכירה, הלוואות וכו'). מאת רבי אליעזר מילי רבה של פיררה, מחכמי איטליה. בראש הספר הקדשה מודפסת מאת המחבר אל יהודה ב"ר שמואל אברבאנל ואמו סניורה בינוויניטה, ובהקדמה הוא מודה לדון שמואל אברבנל ובנו רבי יהודה על תמיכתם בו. הספר שלפנינו הינו מן הספרים המעטים שנדפסו ע"י המדפיס דניאל אדיל-קינד בוונציה. | נדפס על נייר עבה ומשובח בעל שולים רחבים. רישומי בעלים רבים והגהות שלא נבדקו. כתמי זמן ודיו. כריכה חדשה. | [16] דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $700
פריט מס' : 056

מעריך המערכות – מילון עברי. מהדורה ראשונה. פריז, שפ"ט | 1629

מעריך המערכות (Dictionarium Absolutissimum), מילון לשורשי לשון הקודש, מאת פיליפ דה אקן. פאריאש (פריז). "כולל לקט שכחה ופאה... מכל המלות מהשרשים בו נערכות ומפורשות בסדר קל, יסדו גם חברו וכוננו פיליפא דאקיאן... המלמד הלשון הקודש תחת ממשלת המלך לואיש דבורבון...". עמוד השער משולב עברית ולטינית, ו-[3] הדפים הראשונים אף הם בלטינית. | פיליפ דה אקן [בערך 1578-1650], יהודי מומר. המלך לואי ה-13 העניק לו תואר פרופסור לשפה העברית. חבר ותרגם ספרים רבים, ביניהם תרגום ל'בחינות עולם' ופרקי אבות. | חותמות בעלות של "הרב יוסף שלמה ספסל חבר לאגודת הרבנים". כריכת קלף מקורית, בלויה מעט. דף מס' [5] מנותק. כתמי זמן. | [12], תקפד עמ'. 37 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 057

הדפס עם דיוקן רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. ברלין. תחילת המאה ה-20.

הדפס עם דיוקן רבי חיים הלוי סולובייצ'יק ע"פ תחריט מאת הרמן שטרוק. ברלין תחילת המאה ה-20. מידות: 21.5X14.5 ס"מ. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 058

לוט 14 כרטיסי שנה טובה ותמונות של הצדיק רבי אלעזר בריזל

כרטיסי ברכה לשנה טובה ששלח הצדיק רבי אלעזר בריזל, וכן תמונות שלו ושל בני משפחת בריזל. | רבי אלעזר בריזל זקן עדת חסידי קרלין סטולין, חביבם ויקירם של גדולי הדור שעבר ומרביץ תורה ויראה לרבים, שנות חייו שזורות בפעלים רבים וגדושים בהפצת תורה ועבודה והעמדת יסודי הדת על תילה בארץ הקודש בכלל ובעיה"ק ירושלים בפרט. רבים שיחרו לפתחו להוועץ בעצת זקן, לחזות בנועם עבודתו ולראות את פני דיוקנו נורא ההוד, של שיירי שופרי דירושלים. בני המשפחה סיפרו כי שאלות רבות הנידונות בספריו, זכה ללבן עם הרבנים הגאונים מדור הקודם כמו הגאון בעל החזון איש, הגאון מטשעבין, הגאון מטעפליק ועוד גדולי תורה. מפליא לציין כי במעמד יציאת נשמתו הטהורה - בהיותו בגיל 97 - התאספו כמאה מצאצאיו, והחלו לקרוא פסוקי ה' מלך, ה' הוא הא'לוקים, "שמע ישראל". נענה אחד מנכדיו שמכיון שאמירת "אני מאמין" היתה שגורה על לשונו, הרי שמן הנכון והראוי שבשעה נעלה זו יקראו כולם את שלושה עשר העיקרים, לחזק האמונה. הרעיון התקבל וכך נעשה. לאחר מספר שעות נמצאה צוואתו הקדושה. בצוואה זו נכתב: "אם אזכה שיעמדו סמוך למיטתי בזמן יציאת הנפש, יאמרו איתי יחד אני מאמין". והיה הדבר לנס ופלא איך שנעשה רצון צדיק. | מצבים וגדלים משתנים. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 059

ספר תורה כתוב ביד על קלף אשכנז (בית יוסף) בפורמט קטן. המאה ה-19.

ספר תורה כתוב ביד על קלף אשכנז (בית יוסף) בפורמט קטן כתיבה נאה, מעט דהויה בחלקי הספר. מידות הקלף: 30 ס"מ. כתיבה אחידה ושלמה, אינו נמכר ככשר.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $1000
פריט מס' : 060

ספר תורה כתוב ביד על קלף . צפון אפריקה. המאה ה-20.

ספר תורה כתוב ביד על קלף צפון אפריקה. המאה ה - 20. כתב אחיד קריא ושלם. דהוי במספר מקומות. גובה 45 ס"מ נתון בתוך בית עץ. מצב כללי טוב. אינו נמכר ככשר!
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $800
פריט מס' : 061

ספר תורה כתוב ביד על קלף. אירופה. סוף המאה ה - 19

ספר תורה כתוב ביד על קלף בכתיבה אשכנזית נאה. כתב אחיד לכל אורכו. שלם וקריא. 40 ס"מ. נתון בתוך עצי חיים עם שילוב עצם ומעיל קטיפה בצבע סגול מהתקופה. אירופה. המאה ה- 19. מצב כללי טוב. אינו נמכר ככשר!
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $1000
פריט מס' : 062

ספר תורה כתוב ביד על קלף. אירופה. המאה ה -20.

ספר תורה כתוב ביד על קלף בכתיבה אשכנזית נאה. כתב אחיד לכל אורכו. שלם וקריא. פורמט גדול 65 ס"מ. נתון בתוך עצי חיים מהתקופה כיסוי קטיפה בצבע בורדו ססגוני. אירופה. המאה ה- 20. מצב כללי טוב. אינו נמכר ככשר!
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $1000
פריט מס' : 063

בית לספר תורה מפואר עשוי עצם כולל ספר תורה. ירושלים. תחילת המאה ה-20. נדיר ביותר.

בית לספר תורה מפואר עשוי כולו עצם מגולף. בראשו כתר מעוצב וידיות לרימונים. עיטורי פרחים. מגן דוד בסגנון עבודות של בצלאל. כיתובים בחריטה של לוחות הברית. בחלקו העליון "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" בחלקו התחתון "תןרה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב". ככל הנראה נעשה בתחילת המאה ה-20. כולל ספר תורה ספרדי בכתיבה נאה בכתב אחיד לכל אורכו. גובה: 52 ס"מ. מצב כללי טוב. אינו נמכר ככשר.
החל מ $7000
פריט מס' : 064

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף. סוף המאה ה-19.

מגילת אסתר מיניאטורית 17 שורות כתובה ביד על קלף בכתיבה נאה. סוף המאה ה-19. גובה קלף: 7 ס"מ. כתיבה:5 ס"מ. כתב דהיוי בחלק מהאותיות. מצב כללי טוב. אינה נמכרת ככשרה.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $250
פריט מס' : 065

כרזה "קול קורא" לתפילה עבור יהדות אירופה. ירושלים, תרצ"ט | 1939 בערך

קול קורא מטעם רבני ירושלים, לבוא להתפלל בבתי הכנסיות בעד "אחיכם ההולכים בקרב צרה ויגון ודמם נשפך כמים". כידוע, היישוב בארץ ישראל סירב להאמין לממדי ההשמדה המתחוללת באירופה, ונדרשו כרוזים אלו לעוררו מאדישותו. | סימני קיפול. נקבים קרעים בשולים ללא חיסרון. | 46*30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 066

"הגדה די היטליר" רבאט. מרוקו. תש"ה | 1945 לערך.

"הגדה די היטליר" קונטרס הנקרא הגדת היטלר, כתוב ממש כדוגמת הגדה של פסח בהצלת עם ישראל מידי פרעה, לפי סדר הפסוקים הנדרשים בהגדה של פסח - ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק וכו'. מאת נסים בן שמעון, רבאט תש"ה [?]. 13 עמ', 16 ס"מ. נדיר מאוד.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $180
פריט מס' : 067

לוט 2 חוברות שואה וסיביר. ישראל, תשל"ה-תשל"ו | 1975/6

1. שרופי הכבשנים מאשימים. תעודות מסמכים ועדויות על פושעי שואה יהודים. ישראל, תשל"ה [1975]. 2. מכתבים מהגלות – מסיביר באהבה. מכתבים מאת אסיר ציון איליה גלזר. בדפוס יעיל, רחובות, תשל"ו [1976]. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 068

לוט 4 ספרים ועד ההצלה. מינכן - אוגסבורג. תש"ו-ט | 1946-9

1. פרקי אבות, עם פרושים, משלי אבות, אמונת אבות, ומעשה אבות, מינכן תש"ז-1947. ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה, [1], 29-96 (מתחיל מדף 29 לא חסר) 22 ס"מ.‬‬ כריכה מנותקת. מצב כללי טוב. 2. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, כמנהג ספרד, כל הפיוט מסודר... עם הליקוטי צבי... ומשניות עם פירוש... לשארית הפליטה בגרמניא, מאת "משרד דתי" ע"י "הדזוניט" (הג'וינט) מינכן תש"ט-1949. על הכריכה מבפנים: "ער"ה תש"ט דור העקדה שבל נוראות-הוא דור התחיה שזכה לגאולה", "המשרד דתי" ע"י ה"דזוינט" בעבודתו הצנועה והשקטה,שעזר לכם לבנות את החיים הארעיים כאן בגלות גרמניא על יסודות הדת ומסורת אבות. כריכה רכה. מצב טוב. 250 ע"מ. 21 ס"מ. 3. כתבי קודש עשרים וארבעה, מלכים א' וב', יצא לאור ע"י וועד ההצלה, מינכן תש"ח | 1948. מצב כללי טוב. 4. סידור שארית הפליטה נוסח ספרד כולל תפילות לכל השנה. אוגסבורג תש"ו - 1946. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 069

לוט 16 ספרי קהילות שונים.

1. לוט 2 כרכים קהילת דעש. באנגלית. תל אביב. 2. ספר יקאטרינוסלאב - דנפרופטרובסק - תל אביב - ירושלים תשל"ג - 1973. 3. תולדות יהודי קזמארוק והסביבה. ירושלים 1992. 4. אנציקלופדיה של גלויות גרודנה - גראדנע כרך תשיעי. ירושלים תשל"ג - 1973. 5. אנציקלופדיה של גלויות טרננופול כרך שלישי. ירושלים תשט"ו - 1955. 6.. ראשונים למרד לחווא בהוצאת אנציקלופדיה של גלויות ירושלים תשי"ז - 1957. 7. ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שוינציאן. תל אביב תשכ"ה - 1695. 8. יהדות לטביה ספר זכרון. תל אביב תשי"ג -1953. 9. עיירה היתה בליטא. תל אביב תשמ"ט - 1989. 10. פנקס הקהילות גרמניה - באוואריה. ירושלים 1972. 11. וולוז'ין ספרה שך עיר ושל ישיבת עץ חיים. תל אביב 1970. 12. פינסק ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק - קארלין. תל אביב - חיפה תשל"ג - 1973. 13.יהדות ליטא שלשה כרכים. (בכרך אחד) הוצאת עם הספר תש"כ - 1960. 14. אנציקלופדיה של גלויות בריסק - ליטא כרך שני. ירושלים תשט"ו - 1954. 15. טויזנט יאר פינסק. באידיש. ניו יורק. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $150
פריט מס' : 070

לוט 20 ספרי קהילה שונים.

1. ספר על קהילת קוצק באידיש באוענס אירס 1949. 2. קהילת אוזרקוב מאת יהודה לייב לוין ירושלים תשכ"ז - 1967 3. קהילת אוסטראה ירושלים תשכ"ו - 1966 4. קהילת ברטיסלבה (פרשבורג) בהוצאת מוסד הרב קוק תש"כ - 1960 5. ספר יזכור בארנוב (בארניב) העורך נ. בלומנטל. בהוצאת יד ושם תשכ"ד - 1964. 6. ספר 'לערער יזכור בוך' באידיש. 7. ספר זכרון לקהילות היב ניב (אוהנוב) והסביבה. תל אביב תשמ"א - 1981. 8. וולקוביסק תל אביב תשמ"ח - 1988. 9. ספר הורדונקה העורך שמשון מלצר. תשכ"ד - 1964. 10. פנקס אוסטראה ערוך בידי בן ציון ח. אילון - באראניק. תל אביב תש"כ - 1960. 11. ספר קלוסובה ערך חיים דן. בהוצאת הקיבוץ המיוחד. תשל"ח -1978. 12. פנקס ועד ארע ארצות סדורים בידי ישראח היילפרין. ירושלים תש"ה - 1945. 13. ספר זכרון לקהילת טורקה העורך יצחק זיגלמן. חיפה 1966. 14. ספר יזכור לקהילת צ'חנוב. הערוך א. וואלף יאסני. תל אביב 1962. 15. ספר קראקא בהוצאת מוסד הרב קוק. 16. גארוואלין ספר יזכור. תל -אביב - ניו יורק - פריז. תשל"ב - 1972. 17. אינציקלופדיה של גלויות כרך ראשון וארשה בעריכת יצחק גרינבוים. ירושלים - תל אביב 1953. 18. ספר ראדאם. באידיש. תל אביב 1961. 19. ספר ראדאם. בעברית. תל אביב 1961. 20. פנקס בנדין הוצאת ארגון יוצאי בנדין תל אביב תשי"ט - 1959. מצבים שונים מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $150