ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 16 - 06.12.2017

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר 'בירך יצחק'. מהדורה ראשונה ויחידה. עם חתימה. ויניציאה, תקכ"ג | 1763

ספר בירך יצחק – על חמשה חומשי תורה. "דרושים נחמדים מיוסדים על אדני פז הש"ס והחונים עליו.." מאת הגאון הרב יצחק ברכה המתואר על ידי גדולי ארם צובה - ובראשם רבי יהודה קצין ורבי שלמה לאנייאדו, בהקדמתם לספר: "הרב המופלא והמופלג פלפלא חריפתא סיני ועוקר הרים..". ספר זה מלא וגדוש ברעיונות נפלאים משולבים בהלכה, דרש, פלפול, מוסר ואגדה בבקיאות רבה בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, רבו של רבי אברהם סתהון מח"ס מלל לאברהם. נדפס בדפוס בראגדין, על דפים עבים. בראשי וסופי החומשים עיטורים מרהיבים. בשער ובגוף הספר חתימות עתיקות בכתב יד בערבית ובעברית מזרחית. רישומי וחותמות בעלות. כריכה חדשה. סימני רטיבות. | קכח דף. 27 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 027

לוט 2 ספרים כרוכים יחד בחינת עולם ופרקי אליעזר.

1. ספר בחינת עולם. מאת ר' ידעיה הבדרשי ור' משה גלאנטי (השני). וינה, תקנ"א - 1791. | 2. ספר פרקי אליעזר, מדרשים ע"פ חז"ל. פראג, תקמ"ד - 1784. | חתימת בעלות: אהרן ליב... כריכת עור. נקבי עש קלים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 028

Copy of ספר של"ה. פיורדא. תקכ"ד | 1764

ספר של"ה (שני לוחות הברית) לר' ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש). 2, תכא [צ"ל ת"ך] דף. 32 ס"מ. מכורך יחד עם הספר ווי העמודים שהוא הקדמה לשל"ה מבן המחבר מו"ה שבתי בן ישעיה הורביץ. ח, ח-מד [צ"ל לו] ד'. נזקי עש. פגמים. מצב בינוני - גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 028

Copy of ספר של"ה. פיורדא. תקכ"ד | 1764

ספר של"ה (שני לוחות הברית) לר' ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש). 2, תכא [צ"ל ת"ך] דף. 32 ס"מ. מכורך יחד עם הספר ווי העמודים שהוא הקדמה לשל"ה מבן המחבר מו"ה שבתי בן ישעיה הורביץ. ח, ח-מד [צ"ל לו] ד'. נזקי עש. פגמים. מצב בינוני - גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 028

Copy of ספר של"ה. פיורדא. תקכ"ד | 1764

ספר של"ה (שני לוחות הברית) לר' ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש). 2, תכא [צ"ל ת"ך] דף. 32 ס"מ. מכורך יחד עם הספר ווי העמודים שהוא הקדמה לשל"ה מבן המחבר מו"ה שבתי בן ישעיה הורביץ. ח, ח-מד [צ"ל לו] ד'. נזקי עש. פגמים. מצב בינוני - גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 028

ספר של"ה. פיורדא. תקכ"ד | 1764

ספר של"ה (שני לוחות הברית) לר' ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש). 2, תכא [צ"ל ת"ך] דף. 32 ס"מ. מכורך יחד עם הספר ווי העמודים שהוא הקדמה לשל"ה מבן המחבר מו"ה שבתי בן ישעיה הורביץ. ח, ח-מד [צ"ל לו] ד'. נזקי עש. פגמים. מצב בינוני - גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 029

לוט, חידושי הריטב"א על מסכת נדה - מהדורה ראשונה. כרוך יחד עם בית נתן - מהדורה ראשונה. וינה, המאה ה-19

1. חידושי הריטב"א על מסכת נדה. וינה, תרכ"ח – 1868. "היה עד הנה ספון וטמון וכעת יוצא לאור פעם ראשונה". יצא לאור מכתב יד על ידי הרב יצחק האלברשטאם, תלמיד חכם, בנקאי ומחבר הספר שיח יצחק. תושב קראקא ומחותנו של רבי שמעון סופר אב"ד קראקא. | 2. בית נתן שינויי נוסחאות במסכת ברכות "על פי כתב יד קדמון על קלף נושן אשר הובא לידי ממצרים", ועל פי הנוסחאות הנ"ל מתרץ הרבה תמיהות אשר נתקשו בהם גדולי המפרשים. וינה, תרי"ד – 1854. מאת הרב נחמן נתן קורניל [תק"ע - תר"ן, 1810-1890], תלמיד חכם, שד"ר, חוקר ומחבר ספרים. חותנו של רבי יהושע צבי מיכל שפירא. על ספר זה קיבל אות כבוד מקיסר אוסטריה פרנץ יוזף על "חכמה ומלאכת מחשבת". | חותמות ורישומי בעלים בכתב יד מזרחי ואשכנזי. בתוך הספר קבלה עותומנית מראשית המאה ה-20 ועל גב הקבלה חידושי תורה בכתב יד. כריכה וחיתוך דפים בצבע אדום. סימני עש. נז; נה דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
החל מ $100
פריט מס' : 030

לוט 10 ספרים נדירים. מהדורות ראשונות ויחידות. מאת גדולי חכמי מרוקו. ראשית המאה ה-20

1. זכרי כהונה, שני חלקים, חידושים על תנ"ך ותלמוד בבלי, לפי סדר האלפא ביתא. מאת רבי דוד הכהן, רב בקצמטינא, ומחבר ספרים רבים. בדפוס בועז חדאד, גרבה. תש"ח – 1948. 3, נז דף. 21 ס"מ.| 2. אשר לשלמה, שו"ת. מאת הרב שלמה אבן דנאן, רבה הראשי של פאס. בדפוס צוקערמאן, ירושלם, תרס"א [1901]. [5], קנז דף. 33 ס"מ.| 3. משכיל לדוד, פירושים על התנ"ך. מאת הרב דוד [ב"ר אברהם] צבאח, מו"ץ במראקש. בדפוס יעקב גיג, תוניס, תרע"ט [1910]. קפד עמ'. 32 ס"מ.| 4. שושנים לדוד, שני חלקים, שו"ת על ארבעת חלקי שו"ע. מאת הרב דוד [ב"ר מסעוד] צבאח [תרכ"ט-תשט"ו], דיין ורב במאזאזאן (אלג'דידה), ובקניטה (פורט ליוטי), ותלמידם של אביו רבי מסעוד ושל רבי רפאל אנקאווא, בסוף ימיו עלה לירושלים. עם הקדשת המחבר. בדפוס ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה-ו [1935]. [2], 4 נו; קמח דף. 34 ס"מ.| 5. קרני ראם, שו"ת. מאת הרב רפאל אנקאווא [תר"ח-תרצ"ה], דיין וראש ישיבה, רב ראשי ברבאט ומנהיג יהדות מרוקו בהכרת השלטון הצרפתי. מחבר הספרים: 'תועפות ראם', 'פעמוני זהב' ועוד. דף שער חסר. בדפוס. צוקערמאן, ירושלם, תר"ע [1910]. [4], רנא דף. 34 ס"מ.| 6. ברכת אברהם על מסכת ברכות. מאת הרב אברהם הכהן [תרנ"ח-תרצא], מחשובי רבני ג'רבה. בדפוס ד. עידאן ור. סופר, גרבה, תרצ"ג [1933]. [3], פט דף. 30 ס"מ.| 7. נופת צופים, שו"ת על ארבעת חלקי שו"ע. מאת הרב פתחיה מרדכי בירדוגו [תקכ"ד-תק"פ], רב במקנאס. מחבר ספר 'פתוחי חותם'. בדפוס ראזון, קזבלנקה, תרצ"ח [1938]. [1], ד, ריד דף. 34 ס"מ.| 8. בקש שלמה, שו"ת. מאת הרב שלמה אבן דנאן [תר"ח-תרפ"ט], רבה הראשי של פאס. בעמוד צח2 תחריט יפהפה של משפט שלמה. ללא כריכה. בדפוס האחים ELBAZ, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. [4], צח, [10] דף. 32 ס"מ.| 9. מנחת העומר, שו"ת וחידושים. מאת הרב עמור אבוטבול [תק"ף-תרי"ד], מחכמי צפרו-מרוקו, היה עשיר ובביתו התארחו גדולי ישראל. בדפוס בועז חדאד, גרבה. תש"י [1950]. [7], קג; נט, [4], כח דף. 31 ס"מ.| 10. חיי עמרם, שו"ת. מאת הרב עמרם אלבאז [תקנ"ט-תרי"ז], רב ופייטן בצפרו, מחבר הספרים: 'בנין נערים' ו'קול זמרה'. בדפוס האחים צאייאג, מקנאס, תש"ט [1949]. [22], 219 עמ'. 31 ס"מ.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 031

צוהר התיבה. למברג, תר"כ | 1860 בערך

צוהר התיבה ובסופו מכסה התיבה, על חכמת הדקדוק העברי. מאת הרב שלמה זלמן הכהן הענא [נפטר בשנת תק"ז], מדקדק מחכמי אשכנז. רבי יעקב עמדין [היעב"ץ], בספרו 'לוח ארש' חולק עליו בחריפות ומבקרו, (למרות שאביו, החכם צבי כתב הסכמה לספרו 'שערי תפילה', אך מבקריו טענו שההסכמה מזויפת). בספר שלפנינו, הרב שלמה זלמן הכהן מגיב על הביקורת ומשיב על כל טענותיו של רבי יעקב עמדין. דמותו נשארה שנויה במחלוקת. בין המסכימים עם שיטתו נמנים: רבי שניאור זלמן מליאדי שקבע את רוב שינוייו בתוך סידורו (סידור אדמו"ר הזקן), וה'פרי מגדים'. | בדפוס אברהם יהושע העשיל דראקר (שפעל בלמברג בשנות התר"כ). עם הגהות בכתב-יד. | [1], [97] דף. 18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 032

ספר מגלה עמוקות. דפוס ראשון. למברג, תקנ"ה | 1795

ספר מגלה עמוקות, ספר קבלה קדמון. שני חלקים, לכל חלק שער נפרד. בספר, רנ"ב [252] פירושים על דרך הקבלה, בתפילת משה רבינו בפרשת ואתחנן שבחומש דברים. מאת רבי נתן נטע שפירא [שמ"ה-שצ"ג, 1585-1633], המכונה על שם ספרו ה'מגלה עמוקות'. גדול מקובלי אשכנז, מגדולי חכמי דורו, ראש הישיבה בקראקא ואף עשיר גדול. הספר נדפס עם הסכמות חשובות ביותר, על דפים כהים ומשובחים. חיתוך הדפים אינו מיושר. כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת. | [4], פו, [1], קב דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 033

סט 2 חלקים - הלכות רב אלפס. זולצבאך. תקכ"ב/ד | 1762/4

סט הלכות רב אלפס [רי"ף]. מאת רבי יצחק אלפסי, ראשון הפוסקים הראשונים. עם פירושי רש"י, ר"ן, רבינו יונה, נמוקי יוסף, שלטי הגבורים, המאור הגדול והקטן ועוד. עם תוספתא ופירוש המרדכי. שני כרכים. חלק א': סדר זרעים [מסכת ברכות, הלכות קטנות] וסדר מועד. חלק ב': סדר נזיקין. בדפוס רבי משלם זלמן ב"ר אהרן [זלמן מדפיס]. בדף שאחרי דף השער תחריט נחושת יפהפה של שני כרובים נושאים כתר תורה ומתחתיו איורי עלים היוצרים מגן דוד. בתחתית הדף השני של חלק א' אישור הצנזורה. חתימות בעלות בעברית ולועזית. כרך א' כריכה חדשה. כרך ב' כריכת עור מקורית חלקה הקדמי חסר. פגעי עש. כתמי רטיבות. | הרי"ף התפרסם בעיקר בשל חיבורו 'הלכות רב אלפס' שלפנינו, ספר ההלכות שהקיף שלושה סדרים, מועד, נשים ונזיקין, שהיו רלוונטיות להלכה בתקופתו כשהוא מתמצת, מעתיק ומרכז רק את הדברים שלדעתו נוגעים להלכה. גדולי הראשונים כרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן, ור"י בעל התוספות התייחסו אליו בהערצה מופלגת, ורוב חכמי ההלכה מתייחסים אליו כאל סמכות העל בפסיקות ההלכה. | [3], ג-פז; שד; שעו דף. 38 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 034

לוט 2 סטים מיניאטוריים נביאים וכתובים, וחמשה חומשי תורה. ווארשא, המאה ה-19

1. כתבי קודש עשרים וארבעה, סט נביאים וכתובים, עם תרגום, פירוש רש"י ומצודות. 9 כרכים [מתוך 10]. דפוס ארגעלבראנד. ווארשא, תרל"ז – 1877. כריכת קרטון עם חיפוי עור ועליו הטבעות זהב של שם הכרך, מספר הכרך, ראשי התיבות של הבעלים ושנת קבלת הספר. 12 ס"מ. מצב כללי: טוב - טוב מאוד. 2. חמשה חומשי תורה, עם תרגום, ופירוש רש"י, רשב"ם, בעל הטורים ושפתי חכמים. 5 כרכים. בסוף כל כרך תפילות לשבת. לכל כרך שני שערים. דפוס מונק. ווארשא, תרמ"ט – 1889. [חותמת הצנזור משנת 1888]. כריכת עור עם הטבעות זהב. 8 ס"מ. מצב כללי: טוב – טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 035

צוהר התיבה. ברלין, תקכ"ט | 1769

צוהר התיבה ובסופו מכסה התיבה, על חכמת הדקדוק העברי. מאת הרב שלמה זלמן הכהן הענא [נפטר בשנת תק"ז], מדקדק מחכמי אשכנז. רבי יעקב עמדין [היעב"ץ], בספרו 'לוח ארש' חולק עליו בחריפות ומבקרו, (למרות שאביו, החכם צבי כתב הסכמה לספרו 'שערי תפילה', אך מבקריו טענו שההסכמה מזויפת). בספר שלפנינו, הרב שלמה זלמן הכהן מגיב על הביקורת ומשיב על כל טענותיו של רבי יעקב עמדין. דמותו נשארה שנויה במחלוקת. בין המסכימים עם שיטתו נמנים: רבי שניאור זלמן מליאדי שקבע את רוב שינויו בתוך סידורו (סידור אדמו"ר הזקן), וה'פרי מגדים'. | [2], פג דף. 18 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 036

ספר עבודת הקודש להרשב"א. ווארשה, תקס"ג | 1803. העותק של רבי יעקב משה בכרך

ספר עבודת הקודש, ספר הלכה. מאת אדונינו הרשב"א - רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת [ד'תתקצ"ה - ה'ע', 1235-1310], גדול חכמי דורו. תלמיד רבינו יונה והרמב"ן, ומגדולי המשיבים בכל הדורות. בדפוס פיקטאר דאמבראווסקי, ווארשה. | חותמת בעלות של הרב יעקב ב"ר משה בכרך [תקפ"ד-תרנ"ז], בעל ההגהות על ארבעה טורים. ומקורבם של רבי ישראל מסלאנט והבית הלוי.| רישומי וחותמות בעלות, והגהות רבות שתוכנן לא נבדק. סימני עש. בלאי בשדרה. | נא [צ"ל נב] דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 037

ספר 'נחלת שמעוני'. מהדורה יחידה. וואנזיבעק, תפ"ח | 1728. עם חתימת רבי יצחק גריסהאבער אב"ד פאקש

נחלת שמעוני, שני חלקים כרוכים יחד. ח"א על כל השמות הנקובים בתורה, נביאים וכתובים. ח"ב על שמות התנאים על פי סדר הא"ב והמקומות שהוזכרו בתלמוד. מאת רבי שמעון בהר"ר יהודה ליב פייזר מליסא. בדפוס ישראל ב"ר אברהם, וואנזיבעק, תפ"ח [1728]. | בראש השער רישום וחתימה: "לה' הארץ ומלואה, קניתי בעד חמישה זהו' הק' איצק גריסהאבר." רישום בעלות נוסף "קניתי מהרב אב"ד, דוד ברודא". מספר הגהות בשולי הדפים. | רבי יצחק גריסהאבר [תק"א-תקפ"ג], אב"ד פאקש ואייה, תלמיד ה'נודע ביהודה' ומגדולי דורו. נלחם יחד עם ה'חתם סופר' נגד הרב אהרן חורינר רבה של אראד שהתיר באכילה את דג ה'שטירל', ואף הדפיס ספר בשם 'מקל נעם' הכולל עשרות מכתבים מגדולי הדור בנושא זה. השאיר אחריו חיבורים רבים. חלקם אבדו. | חתימות ורישומי בעלות. חיתוך דפים בצבע זהב. כתמי זמן. כריכה חדשה. [5], סח; סט דף. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 038

משניות סדר זרעים. טשערנוויץ. תר"ט | 1849.

משניות סדר זרעים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות חדשים מר' שמשון מאלטונא ושאר הגאונים. בדפוס מה"ו משלם היללער בטשערנוויץ. תר"ט - 1849. שער בדיו אדומה. חתימת בעלות בשער לא מפוענחת. והקדשות בכתב ספרדי לבית הכנסת שושנים לדוד. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 039

ספר יצירה עם פירוש הגר"א. מהדורה ראשונה. הורודנא, תקס"ו | 1806

ספר יצירה, עם פירושי הראב"ד, הרמב"ן, רבי סעדיה גאון, רבי אליעזר מגרמייזא בעל הרוקח, רבי משה בוטריל ופירוש הגר"א, מהדורה זו הינה המהדורה הראשונה של פירוש הגר"א על ספר יצירה. וספר הקבלה הראשון שנדפס מהגר"א. הובא לדפוס על ידי תלמידו רבי מנחם מנדל משקלוב. בספר טבלאות ושרטוטים קבליים. בדף [11א] הגהה שתוכנה לא נבדק. שני הדפים האחרונים עברו שיקום מקצועי. כריכה חדשה. מספור הדפים משובש. | יד, מב, [30] דף. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $600
פריט מס' : 040

חידושי רבינו חיים הלוי מבריסק. מהדורה ראשונה. בריסק, תרצ"ו | 1936.

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי סאלאווייציק מבריסק. בדפוס ר' יהושע קליין, בריסק תרצ"ו - 1936. מהדורה ראשונה. [1], קיב דף, 33 ס"מ. לפנינו עותק שנדפס על נייר איכותי. (ישנם עותקים שנדפסו על נייר פשוט), בהקדמה כותבים בני המחבר על שיטת הלימוד של אביהם שהפשטה בכל העולם התורני. ועל ההשקעה הרבה של המחבר לכתיבת החידושים עד יומו האחרון. פגם קל לכריכה. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $100
פריט מס' : 041

ספר בית הלוי. מהדורה ראשונה. וורשא. תרמ"ד | 1884.

ספר בית הלוי לר' יוסף דובער הלוי נין ונכד לר' חיים מוואלוזין ואביו של ר' חיים מבריסק. דרשות על בראשית שמות. שערים נפרדים לכל חלק. 32, 37 דף. מהדורה ראשונה וורשא תרמ"ד - 1884. עותק יפה. כריכה פגומה. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 042

ספר תולדות אדם. וילנא. תרמ"ד | 1884. הגהות והערות

ספר תולדות אדם, תולדות חייו של רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק מוולוז'ין (ר' זעלמל'ה), אחיו של רבי חיים מוולוז'ין ותלמיד הגאון מווילנא. בתוספת ביאורים על התנ"ך והתלמוד ששמעו מפיו. מאת ר' יחזקאל פייבל מוילנא. ס, לב דף. שני שערים לחלק א' וב'. בעותק שלפנינו הגהות והערות בכתב יד תלמידי הגר"א בירושלים. כריכת עור חדשה ומהודרת. כתמי שימוש קלים. מצב כללי: טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 043

ספר סגולות ישראל. מונקאטש, תרע"ד | 1913

ספר סגולות ישראל. נקרא גם 'ספר החיים'. ספר סגולות חשוב, ובו רפואות, וסגולות שונות מלוקטות וערוכות על סדר א' ב'. מאת הרב שבתי ליפשיץ. ובסופו קונטרס 'אבן סגולה' סגולות יקרות מאת רבי זוסמאן סופר אב"ד פאקש. בדפוס מייזעלס, מונקאטש תרע"ד [1913]. | ללא כריכה. דף שער מנותק. מעט כתמים וסימני עש. | [8], קלו דף. 22 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 044

ילקוט משה – סגולות, עתידות ונבואות. הספר שניבא את תקופתנו לפני למעלה ממאה שנה. מהדורה ראשונה. עם הקדשת המחבר. מונקאטש, תרנ"ד | 1894. נדיר

ספר ילקוט משה, מאת הצדיק הפלאי רבי ישראל בנימין מהעיר צפת, עם שער הגורלות מאת רבי שלום שבזי. "אשר ליקט בעת גירותו בנע ונד בארץ הודו וארץ תימן..." לספר הסכמות נלהבות מאת גדולי הדור, האדמורי"ם מקומארנא, נדבורנא וסוקולוב. ומרבני צפת רבי אברהם צאלח, רבי סלימאן אנקאדה ועוד רבים. לאחרונה התפרסם הספר בעקבות נבואה המופיעה בו, הנבואה קובעת "שכשיהיה ליקוי חמה בתחילת חודש אלול -בדיוק כפי שהיה השנה- מלכי המזרח יסבלו אבדות רבות". דבר שקישרו עם המתיחות בצפון קוריאה. מהדורה ראשונה ונדירה. כריכה מקורית בלויה עם חיפוי מעור בשדרה. חיזוקים אופייניים בכריכה עם דפי ספרים וכתבי-יד ישנים. דפים מנותקים. רישומי בעלים. | פא, [16] דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 045

משנה תורה להרמב"ם - חלק שני. הגהות בכתב יד מזרחי עתיק. שנות הש' | המאה ה-16

משנה תורה להרמב"ם, חלק שני, [ספר רביעי וחמישי - נשים וקדושה]. עם השגות הראב"ד ופירוש המגיד משנה ומגדל עוז. (פירוש הכסף משנה עוד לא הודפס בתחילת שנות הש'). עם הגהות רבות וארוכות בכתב יד מזרחי עתיק, (תוכן ההגהות לא נבדק). המילה הראשונה בראש הספר מוקפת במסגרת גדולה ומרשימה עשויה תחריט עץ של צורות ופרחים. דפי הספר עבים ומשובחים בעלי שולים רחבים במיוחד. תיקונים אמנותיים. סימני עש. ללא כריכה ודף שער. [4] דפים אחרונים בגודל שונה. | רכט-שפט דף. 41 ס"מ. | מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 046

ספר משנה תורה להרמב"ם. אינקונבולה, דפוס שונצינו, ר"נ | 1490 - הגהות רבות בכתב יד אשכנזי קדום מתקופת ההדפסה

ספר משנה תורה להרמב"ם. אינקונבולה בדפוס שונצינו, ר"נ - 1490. עותק חסר. רוב ספר זמנים חלק גדול מספר נשים וקדושה, ומספר דפים ממדע וספר אהבה). הגהות ארוכות בכת"י אשכנזי קדום מתקופת הדפסה. חלק מההגהות הן "הגהות מיימוניות" עם הוספות ושינויים מהנדפס, בחלק כיתוב "מפי רבי שלי"ט" ובחלקם "הרמ"ך". כפי הידוע הגהות מיימוניות הם הוספות על הרמב"ם, שכתבו חכמי אשכנז מבית מדרשו של המהר"ם מרוטנבורג, ליקוטים והוספות עפ"י דברי רש"י ותוס' המהר"ם מרוטנבורג וחכמי אשכנז בדורו. את ההגהות מימונית חיבר ויסד הרמ"ך (רבי מאיר הכהן) תלמיד הגדול של המהר"ם מרוטנבורג, לראשונה נדפסו הגהות במהדורת הרמב"ם שנדפסה בקושטא בשנת רס"ט - 1509 והם ההגהות הידועות בשם "הגהות מיימוניות. במהדורה אחרת של ספר הרמב"ם משנת רפ"ד - 1524 נדפסו "ההגהות מיימוניות" בנוסח שונה לחלוטין ממהדורת קושטא, ונוסח זה נדפס בכל המהדורות של ספרי הרמב"ם עד ימינו. ההגהות בכת"י שלפנינו,תואמות יותר לנוסח "הגהות מיימוניות" שנדפסו בונציה, אולם בחלקם שינויים רבים וחלקים שלמים שלא נמצאים בנדפס. ככל הנראה הגהות אלו נעתקו מכת"י קדום יותר מאחר ובמספר מקומות מופיע המהר"ם מרוטנבורג בשם "מורי שיחי'" או "מורי שלי"ט", בשונה ממהדורות הדפוס וכת"י המאוחרים. ישנם בכת"י שלפנינו רישומים והגהות נוספות בכתיבות-יד מתימן מהמאה ה-17. כ-91 דף (במקור: 380 דף) וכן דף השלמה נוסף בכת"י תימני. כ-30-32 ס"מ. הדפים במצב משתנה, כתמים, פגעי בלאי. נזקי עש קלים. חלק מההגהות דהויות וקצוצות עם חסרון ובלאי. מצב בינוני.
החל מ $20000
פריט מס' : 047

טור אורח חיים, ונציה, ה'שכ"ו | 1566

טור אורח חיים, עם פירוש בית יוסף. מהדורה שלישית. נדפס בחיי המחבר מרן רבי יוסף קארו [ה'רמ"ח-ה'של"ה]. עותק שלם כמעט לגמרי [שני דפים מתוכן העניינים חסרים], שנשתמר בצורה מיטבית. דבר נדיר ביותר. נדפס בדפוס זואן גריפו. תחריט מהודר בעמוד השער. | כריכת עור חדשה ומפוארת. חתימות ורישומי בעלות עתיקים רבים בעמוד השער. תוכנן לא נבדק. כתמי זמן. סימני עש. קרעים בשולים. | כד, תס דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1500