ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 16 - 06.12.2017

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

משניות סדר מועד. דפוס סלאוויטא. יוזעפאף, תר"ו | 1946

משניות סדר מועד. "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא בהשגחת הרבני מוהר"ר חנינא ליפא שפירא נכד הר"ב מסלאוויטא". שני שערים מודפסים בדיו שחורה ואדומה. נייר כחלחל ירקרק. שולים רחבים. חיתוך דפים בצבע אדום. רישומי בעלות רבים על שולי הדפים. סימני עש. כריכה חדשה. דפים ב ו-ג חסרים. | לאחר סגירת הדפוס בסלאוויטא ע"י הממשלה, העבירו האחים שפירא את מכונות הדפוס ליוזפוף, ולאחר מספר שנים שוב העבירו את הדפוס לזיטומיר. | [2], קעב דף. 26 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $150
פריט מס' : 002

ספר 'עין יעקב'. עם הסכמות חסידיות. סלאוויטא, תק"פ | 1820

ספר 'עין יעקב' חלק ראשון. עם הסכמות מאת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, רבי מרדכי בן רבי פנחס מקוריץ [אחיו של רבי משה שפירא הרב מסלאוויטא] ועוד. בדפוס רבי משה שפירא (אשר רבי שניאור זלמן מליאדי מתארו: "הרב המאור הגדול המפורסם המופלג בתורה ויראת ה'") - רבה של סלאוויטא ובנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. חלק מנוסח השער מודפס בדיו אדומה. הספר כולו מודפס על נייר כחלחל. | לספרים שנדפסו בדפוס סלאוויטא, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוס סלאוויטא, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | נקבי עש. כריכה חדשה. | [5], רע"ד דף, 23 ס"מ, מצב בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 003

תהילים סלאוויטא. תקפ"א/תקפ"ב. עותק חסר.

ספר תהלים עם מצודת דוד ומצודת ציון. בדפוס האדמו"ר רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקפ"א או תקפ"ב. כולל תפילות: יהי רצון שאחר אמירת תהילים, יהי רצון לליל הושענא רבא, תפלה בעד החולה ועוד. בקרב החסידים, ידועה סגולה גדולה לישועות: אמירת תהילים מתוך 'תהילים סלאוויטא', שנדפס בדפוס סלאוויטא ע"י בניו הקדושים של רבי פנחס מקוריץ, האדמו"ר רבי משה שפירא מסלאוויטא והרב הצדיק רבי שמואל אברהם שפירא. בעותק שלפנינו חסרים 27 דפים: מתחילתו עד דף כג, ודפים: קל, ו-קמג. דפים קלג-קמ נכרכו שלא במקומם. כריכת עור מפוארת. נייר כחול. בלאי וכתמים. שיקום לחלק מהדפים. ספירת דפים משובשת. ללא סדר מעמדות. | כד-קכט, קלא-קמג, קמה-קפד דף. (במקור: [2] קפד דף). 16.5 ס"מ. מצב כללי: בינוני טוב.
החל מ $4000
פריט מס' : 004

טור אורח חיים, שני חלקים. זיטומיר, תרי"ט | 1859

טור אורח חיים לרבינו יעקב בן הרא"ש, עם פירוש בית יוסף. שני חלקים בכרך אחד, לכל חלק שער נפרד. חלק א' סימנים: א-תכח. חלק ב' סימנים: תכט-תרצז. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. | עמוד השער הראשי בצבעי אדום ושחור. כתמים, קרעים זעירים. | [4], 470; [2] 274 עמ'. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 005

לוט 2 ספרים. דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר

1. משניות, סדר טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים. נייר כחלחל. סלאוויטא, דף השער עד דף ד' חסרים. 2. שולחן ערוך הרב, להרב שניאור זלמן מלאדי, אורח חיים חלק שלישי, הלכות פסח ויו"ט. חותמות בעלות של "מנחם זאב שטערן שו"ב ומ"צ דק"ק לודוש". דפוס האחים מו"ה חנינא ליפא, מו"ה אריה ליב ומו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"ח [1848]. דפים אחרונים חסרים.
החל מ $100
פריט מס' : 006

טור אבן העזר, זיטומיר, תרי"ט | 1859

טור אבן העזר לרבינו יעקב בן רבינו אשר, בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט - 1859. שער ודף אחרון משוקמים לא מקצועית. נזקי עש בכל הספר. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 007

סט ארבעה כרכים, שלחן ערוך הרב. זיטומיר, תר"ז-תר"ח | 1847-1848

ארבעה כרכים מ'שלחן ערוך הרב' של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי. בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. זיטומיר, תר"ז-תר"ח [1847-1848]. לכל כרך שני שערים, הראשון מקוצר, ובו שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה, והשני מורחב. הסט כולל: חלק אורח חיים (כרכים א, ב ו-ג) וחלק יורה דעה (כרך ד). | חותמות ורישומי בעלות. בחלק אוה"ח כרך א חסר דף השער. כריכות חדשות. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $550
פריט מס' : 008

משניות סדר קדשים. זיטאמיר, תר"ח | 1848

משניות סדר קדשים, בפורמט גדול. בדפוס האחים מו"ה חנינא ליפא ומו"ה אריה ליב ומו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. שני שערים בצבעים אדום ושחור. זיטאמיר, תר"ח – 1848. | חותמות בעלות. כתמי רטיבות. ללא כריכה. | [2],קסב דף.31 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 009

חומש עם סידור תפילה לשבת. זיטומיר, תרי"ג | 1853

חומש שמות, עם תרגום אונקלוס, ופירושי: רש"י, בעל הטורים, שפתי חכמים וקיצור אלשיך. ועם מגילת אסתר ותרגום שני. בסוף החומש סידור תפלה לשבת, נוסח ספרד. ובו תפילות: שחרית, מוסף ויוצרות לפרשת זכור ופרשת החודש. וכן תפילת "מי שברך להקיסר יר"ה", ובה מוזכרים: "אדונינו הקיסר אלכסנדר ניקאלאי פאוולאוויטש ירום הודו, עם אשתו הקיסרית הכבודה אלקסאנדריטעאדאראווני, ובנו יורש העצר אלכסאנדר ניקאלאייאוויטש". חלק מנוסח השער מודפס בדיו אדומה. בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטומיר, תרי"ג [1853] . | רישומי וחותמות בעלות. קיפולים בשולים. כתמי זמן. כריכת עור חדשה. | ריב; כז דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 010

מחזור לראש השנה ויום הכיפורים. זיטומיר, תרל"ז | 1876

"מחזור לראש השנה ויום הכיפורים. כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין, והצגנו סדר התפלה והשמ"ע על נוסח ספרד". בדפוס רבי יצחק משה באקשט, שקנה את המכונות ובתי הדפוס של בני משפחת שפירא בזיטומיר, והמשיך את הדפסת הספרים באותה מתכונת של הוצאה לאור. | נייר כחלחל. שיקום מקצועי. כריכה חדשה. | [1], קמא דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 011

עבודת הקודש. דפוס בק, ירושלים, תר"ד | 1844

עבודת הקודש. מאת הרב חיד"א [חיים יוסף דוד אזולאי, תפ"ד-תקס"ו, 1724-1806]. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים. מכיל את הספרים: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת, יוסף בסדר, סנסן ליאיר, שומר ישראל. | רישומי בעלות והגהות בכתב יד מזרחי. כתמי זמן. בלאי בכריכה. | [1], ק דף. 15 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 012

לוט 8 ספרים מהדורות ראשונות. ירושלים, ראשית המאה ה-20. חלקם עם הקדשות המחברים

1. דבר אליעזר, דרוש ומוסר. מהדורה ראשונה. בדפוס עזריאל, ירושלים, תר"ע [1910]. מאת הרב אליעזר ידיד הלוי [תרמ"ו – תרצ"ד], מקובל, מחכמי ירושלים וחברון, ומחבר הספרים מנחת אליעזר ואריה שאג. [2], ד-יח דף. 15 ס"מ. | 2. מנחת אליעזר, ספר קבלה על ספר עץ החיים לרבי חיים ויטאל. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תר"ע [1910]. מאת הרב אליעזר ידיד הלוי [תרמ"ו – תרצ"ד], מקובל, מחכמי ירושלים וחברון, ומחבר הספרים מנחת אליעזר ואריה שאג. [3], ב-מח דף. 15 ס"מ. | 3. כרסייא דאליהו, על אליהו הנביא. מהדורה ראשונה. ירושלים, תרס"ו [1906]. מאת חביב חיים דוד סתהון [תקפ"ז - תרס"ז], מגדולי רבני טבריה, אביו ייבם את אשת אחיו, אך נפטר כשאמו עוד היתה מעוברת, והוא נשא את שמו של אביו דוד ודודו חביב והוסיפו לו לסגולה את השם חיים, ראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה, מחבר הספרים: תקפו של נס ושמש ומגן. ח, קנה דף. 19 ס"מ. | 4. פלפולי אלימלך, על סוגיות הש"ס. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תרצ"ח [1938]. מאת רבי אלימלך ראבינשטיין מראחוב [תרי"ד – תש"ב], חתן בעל ה'ברכת חיים'. נסמך להוראה ע"י רבי שניאור זלמן מלובלין בעת ה'תורת חסד'. [2], קנ"ח עמ'. 21 ס"מ. | 5. פירוש מסכת כלה רבתי [שנדפס בש"ס וילנא], לרבי אברהם ב"ר נתן הירחי, מחכמי לוניל ומגדולי הראשונים והפוסקים, עם תיקונים וציונים מאת הרב ברוך טולידאנו. מהדורה ראשונה. טבריה, תרס"ו [1906]. (לפי וינוגרד נדפס בירושלים). 28, נא עמ'. 23 ס"מ. | 6. בקע לגלגלת, על סוגיות הש"ס. מהדורה ראשונה. בדפוס צוקערמאן, ירושלים, תרע"א [1911]. מאת הרב אליהו אלמליח, רב באלגיר, וטנגיר, בסוף ימיו עלה לירושלים. עם הקדשת בני המחבר. [8], נד, (נג), נה-נט, [1], פ-פא, [1] דף. 24 ס"מ. | 7. מי מנוחות, דרושים על חומשים בראשית ושמות. מהדורה ראשונה. בדפוס י.נ. לעווי, ירושלים, תר"ס [1900]. מאת רבי רפאל בירדוגו [תק"ז – תקפ"ב], אחיו ותלמידו של רבי יקותיאל בירדוגו. ודודו של ר יעקב אביחצירא בעל 'אביר יעקב'. מחבר הספרים: שו"ת, וחדושים על הש"ס, 'כף זהב', 'לשון למודים', 'מי מנוחות', ועוד. עם הקדשת המו"ל אל "הרב הגדול מעוז ומגדול...". כריכה מנותקת. יב קיב דף. 21 ס"מ. | 8. דורש סמוכים, על חמשה חומשי תורה, שני חלקים, לכל חלק שער נפרד. מהדורה ראשונה. בדפוס המערב, ירושלים, תרצ"ג [1933]. מאת הרב שמעון ועקנין. אשר רבי משה קליערס רבה של טבריה כותב עליו בהסכמה "הרב המובהק שמן תורק... מלא דעת וחכמה..." בן הראב"ד רבי דוד ועקנין. עם הקדשת המחבר בכתב ידו וחותמתו אל באבא אסבעוני. ושני דפי חידושי תורה בכתב יד. [2]; [9], ק; [1], לח [2] דף. 24 ס"מ.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 013

ספר התשב"ץ מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תצ"ח - תק"א | 1738-1741

ספר התשב"ץ, ארבעה חלקים. למעלה מתשע מאות תשובות הלכתיות, וכן דיונים הלכתיים ובירורים נוספים. החלק הרביעי בשם 'חוט המשולש' - בו שנת ההופעה היא תצ"ח - נחלק ל-3 חלקים, לכל חלק שער מיוחד. מאת רבי שמעון בן צמח דוּרָאן - הרשב"ץ [ה'קכ"א-ה'ר"ד, 1361-1444], תלמיד הר"ן ומגדולי הראשונים. העותק שלפנינו הוא מהעותקים השונים של מהדורה זו עם ציורי משה ואהרן בשער ועוד שינויים נוספים. | רישומי בעלות בדף שלפני דף השער. כריכת עור מקורית. כריכה עליונה מנותקת חלקית. בלאי בשדרה. כתמי זמן. מעט נקבי עש. | [11], צא, סט, [1], סח, [1], [1], קא, [1] דף. 32 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 014

ספר פירות גנוסר, מאת בעל ה'אור החיים' הקדוש. מהדורה ראשונה, בחיי המחבר. אמשטרדם תק"ב | 1742

ספר פירות גנוסר על שולחן ערוך יורה דעה. הכולל שני "פירות": 'פרי חדש' מאת רבינו חזקיה די סלוה זצ"ל, ו'פרי תואר', מאת רבי חיים בן עטר זצ"ל בעל 'אור החיים'. הספר נדפס על ידי רבי חיים בן עטר, והיות שבחיבורו 'פרי תואר' כלולות השגות רבות על ה'פרי חדש', הדפיס את חיבורו בצירוף עם פירוש 'פרי חדש'. המהדורה שלפנינו היא המהדורה הראשונה של 'פירות גנוסר' ונדפסה בחיי רבי חיים בן עטר. היו מגדולי ישראל שפחדו ללמוד בספר זה, מכיוון שהאור החיים הקדוש כותב בהקדמתו ל'פרי תואר': "והיו דברי אלה מול כל קורא שאם לפקח בדברי הוא בא ואצ"ל לקנטרני נגידים אדבר להמיתו בעקישת ולחישת ונשיכת נחש". ומרוב קדושתו, פחדו, שמא יחלקו עליו תוך כדי הלימוד, ותפגע בהם קפידתו. בהדפסת ספר זה, טיפל ידידו שלמה בן יצחק אלוף, מיהודי ליוורנו, ובשל תהליכי הרישיון המייגעים שנדרשו בוונציה, נשלח כתב היד להדפסה באמסטרדם. בדף השער חתימות בעלות: "יעקב שמש" ובסוף הספר תוספת ארוכה מאוד בכתב יד עתיק, זהות הכותב אינה ידועה. | רבי חיים בן עטר [ה'תנ"ו-ה'תק"ג, 1696-1743], מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, מקובל ופוסק הלכה. הבעש"ט אמר עליו כי הוא שומע תורה מדי לילה מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן ספריו נחשבים בחוג החסידי לספרי קודש מן המעלה הראשונה, ומיוחסת להם גם השפעה של קדושה וטהרה בנפש הלומד. בעל ה'דברי חיים' מצאנז כותב: "בעל אור החיים נבג"מ [=נשמתו בגנזי מרומים] בודאי חיבר ספרו ברוח הקודש ... ולכן... המכחיש רוח קדשו... הוא אפיקורס שאינו מאמין..." | כתמים. קרע בשולים העליונים של דף השער עם חיסרון מינימלי. כריכה חדשה. | [4], רעה דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $600
פריט מס' : 015

סידור רבי יעקב עמדין . חלק שני. מהדורה ראשונה. אלטונה, תק"ז | 1747

סידור שערי שמים לרבי יעקב עמדין חלק שני מסידור היעב"ץ. סדר התפילות לראש חודש ומועדים. מהדורה ראשונה, שנדפסה בבית המחבר רבי יעקב עמדין. אלטונה, תק"ז - 1747. חותמת בעלות בשער: מאיר יונה הירש.. 16 ס"מ. קנ"ח דף (במקור קנ"ט) חסר דף אחרון. שיקום בחלקו העליון של השער. מספר דפים מנותקים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $500
פריט מס' : 016

כרך מתלמוד בבלי. פורמט גדול וכריכת עור מקורית ומפוארת. פרנקפורט, תס"ב | 1702

מסכתות ערכין. זבחים. מנחות. כריתות. תמורה. לכל מסכת שער נפרד, וכל אות משמה של המסכת מעוטרת בריבוע מצויר עציץ ופרחים. חתימת בעלות "הק' לייב בן לאא"מ מו"ה אהרן עטלינגער" כרוך בכריכת עץ מקורית ומפוארת מחופה בעור עם זוויות נחושת מעוטרות ושרידי אבזמים. דפים עבים. כתמי מים במספר דפים. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $250
פריט מס' : 017

ספר צמח דוד. פרנקפורט דמיין. תנ"ב | 1692.

ספר צמח דוד לר' דוד גאנז על תולדות עם ישראל בשלושה חלקים החלק הראשון עד שנת שלושת אלפים החלק השני עד חמשת אלפים שנים והחלק השלישי עד שנת חמשת אלפים וארבע מאות וחמישים שנים. מז,[5]; פא, פא-צה,[8] דף. 19 ס"מ. כריכת עור מפוארת עם אבזמים. שער משוקם. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $200
פריט מס' : 018

ספר שושנת העמקים לאלשיך הקדוש. אופנבאך. תע"ז | 1717.

ספר שושנת העמקים על שיר השירים לאלשיך הקדוש. אופנבאך תע"ז - 1717. חתימת בעלות בשער ארי'ה ליב ראעזנזאהן? פגם לשער ומספר דפים. נזקי עש. מצב בינוני- גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 019

לקוטי צבי, ליקוטי תפילות. אמשטרדם, תק"א | 1741

לקוטי צבי - תפלות, תחנות, שירות ובקשות, וכולל גם את אגרת התשובה ויסוד התשובה לרבינו יונה מגירונדי. ליקט רבי אנשיל ב"ר יוזפא דאנצגיר. עם הסכמת רבי שאול מאמסטרדם מגדולי אשכנז בעל הבנין אריאל. בדפוס פרופס, אמשטרדם. | ב, קלו דף. 13 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 020

לוט 4 ספרים. אמשטרדם, תפ"ז - תרכ"ה | 1727-1864

1. מחזור סדר המועדים לשלושת הרגלים, עם תרגום הללנדית [הולנדית], עמוד מול עמוד. תורגם ע"י שמואל מולדר. בדפוס J. B. MESQUITA, אמסטרדם, תרכ"ה – 1864. [6], רלד, [2] דף. 22 ס"מ.| 2. סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבה. כריכת עור מקורית מהודרת עם הטבעת זהב. בדפוס ליב זוסמאנש, אמשטרדם, תקכ"ז [1767]. מז, [1] דף. 18 ס"מ.| 3. הפטרות כל השנה כמנהג קהלות הספרדים והאשכנזים. כרוך יחד עם חמש מגילות, בראש הספר. שני שערים. בדפוס ר' משה פרנקפורט, אמשטרדם, תפ"ז [1727]. [1], שכט-שסז, [1]; [1], קיח, [3] דף. 16 ס"מ.| 4. "הלכות שחיטה ובדיקות מהר"י ווייל זצ"ל עם תוספת ביאור ודיני ניקור בלשון האללאנדית [הולנדית]". בדפוס JOACHIMSTHAL , אמסטרדם, תרי"ב [1812]. כריכה ודפים מנותקים. [2], 48 עמ'. 20 ס"מ.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 021

סט עין ישראל, כתנות אור, שני כרכים. אמשטרדם, תמ"ד | 1684. מהדורה ראשונה נדיר

'עין ישראל', הוא שמו המקורי של הספר המפורסם 'עין יעקב' על אגדות הש"ס, מאת רבי יעקב בן חביב, מגדולי חכמי ספרד. אשר מחמת הצנזור הוחלף שמו במהלך השנים מעין ישראל לעין יעקב. לפנינו מהדורה ראשונה של 'כתנות אור' הכוללת בתוכה מפרשים רבים. על נייר עבה ומשובח. כריכה חדשה. רישומי וחותמות בעלים. בכרך הראשון דף השער ודף ההסכמות חסרים והדפים הראשונים משוקמים. | [3], עג, קיח; [1], קצב דף. 38 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 022

ספר מגן אבות. שאלוניקי. תק"ח | 1748.

ספר מגן אבות על פרקי אבות עם הקדמות האר"י ומהרח"ו. מרבי מאיר ביקייאם. עם ספר אוצר שלום מהמו"ל רבי שלמה אדריטי. שאלוניקי, תק"ח - 1748. מד,יט דף. 20 ס"מ. כריכת עור עתיקה. נזקי עש. כתמים. מצב כללי בינוני- טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 023

ספר מאיר לארץ. שאלוניקי. תק"ז | 1747.

ספר מאיר לארץ על התורה עפ"י תורת האר"י ומהרח"ו. מרבי מאיר ביקייאם. עם ספר דברי שלמה מהמו"ל רבי שלמה אדריטי. שאלוניקי, תק"ז - 1747. [4], פו; טז דף. 20 ס"מ. כריכת מחודשת. נקבי עש קלים. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 024

מנוחת הנפש - תיקון לנפטרים. בגדאד, תרע"ג | 1912

ספר 'מנוחת הנפש', תיקון לנפטרים לליל יאר-צייט. כפי שתיקן הרב יוסף חיים - ה'בן איש חי'. בדפוס חכם עזרא דנגור, בגדאד, תרע"ג [1912]. | הגהות בכתב יד. רישומי יאר צייט. כתמי זמן. כריכה ודפים מנותקים. | [1], קס"ו דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 025

ספר קורא הדורות. מהדורה ראשונה. ונציה, תק"ו | 1746

קורא הדורות, הסטוריה רבנית - שלשלת הדורות והיוחסין מזמן חתימת התלמוד ועד לזמנו של המחבר [שנת תל"ז]. כולל: סבוראים, גאונים, חכמי הראשונים והאחרונים. מאת רבי דוד קונפורטי [שע"ח - ת"נ, 1618-1690], אב"ד אזמיר. מהדורה ראשונה זו. הובאה לדפוס ע"י ר' דוד אשכנזי מירושלים (מהדורה זו נדפסה בעלום שם המחבר ויש אשר יחסו בטעות את הספר למו"ל, אם כי יתכן ששמו של הספר ניתן לו ע"י המו"ל). הגהות [שלא נבדקו] בעמוד שאחרי השער ובגיליון. כריכה מנותקת חלקית. דפים א-ח מנותקים וקרועים. | נב דף. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100