ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 16 - 06.12.2017

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 296

מכתב מאת הגאון הצדיק רבי יהושע [צימבליסט] מהורודנה

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי יהושע מהורודנה. מתאריך כ"ז ניסן ת"ש [1940]. בעניין המלצה על בחור. | הרב יהושע צימבליסט (נודע כר' יהושע הורודנר), רב וראש ישיבה במינסק. לאחר עלותו ארצה היה נשיא כבוד של 'התאחדות הרבנים פליטי רוסיא' בירושלים. החפץ חיים נהג להזכיר בשיחותיו בפני תלמידיו בישיבה את ר' יהושע הורודנר כדוגמה ל'עובד ה'. ראש ישיבת חברון, הרב יחזקאל סרנא, כתב עליו שהיה "מאנשי הסגולה המעטים". הרב יהושע זליג דיסקין, שביקר במינסק וראה מקרוב את פועלו של הרב צימבליסט, כינה אותו "רבי חייא של יהדות רוסיה, שעשה שלא תשתכח תורה מישראל". | חורי תיוק. קרע ללא חיסרון בשולים. 13*22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 297

לוט 2 מכתבים מאת המשגיח הרב וולבה זצ"ל

1. מכתב על נייר מכתבים רשמי של ישיבת באר יעקב. מתאריך עש"ק פנחס תשי"ט [1959]. בכתב ידו וחתימתו של הרב וולבה. אל הרב ראובן אליצור וייספיש בעניין פירוש על הקינות. 2. מכתב מתאריך ג' שמיני תש"ל [1970]. בכתב ידו וחתימתו של הרב וולבה. אל ספרית הרמב"ם בעניין השאלת ספרים. הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ"ל [תרע"ד-תשס"ה 1914-2005], מגדולי המשגיחים בדורנו, שריד אחרון לתנועת המוסר, תלמידו המובהק וממשיך שיטתו של המשגיח ר' ירוחם ליבוביץ ממיר, הקים יחד עם רעו הרב משה שמואל שפירא את ישיבת באר יעקב, בהמשך פרש והיה מוסר שיחות מוסר בישיבות שונות נחשב ל'זקן המשגיחים', ספריו 'עלי שור' ועוד מיוחדים בבהירות המחשבה והיו לספרי חובה ללימודי השקפה יהודית, רבים היו משחרים לפתחו לעצה ולברכה. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 298

מכתב מאת רבה של ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק

מכתב על נייר מכתבים רשמי. בכתב ידו, חתימתו וחותמתו של רבה הראשי של ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק. מתאריך ט"ז שבט ת"ש [1940]. בעניין הנער ראובן אליצור וויספיש שעמד בכור המבחן בהצלחה רבה. | הגאון רבי צבי פסח פראנק [תרל"ג-תשכ"א, 1873-1961], רבה של ירושלים, מגדולי הפוסקים והרבנים בדורו. וממלא מקומו של רבי שמואל סלנט כחבר בית הדין. מייסד 'משרד הרבנות' בירושלים. חידושי תורתו ותשובותיו בהלכה נדפסו בספרים: שו"ת הר צבי, מקראי קודש, מקדש מלך ועוד. | חורי תיוק. 28*21 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 299

מכתב מאת גאב"ד העדה החרדית רבי זעליג ראובן בענגיס

מכתב על נייר מכתבים רשמי. בכתב ידו, חתימתו וחותמתו של גאב"ד ירושלים רבי זליג ראובן בענגיס. בעניין המלצה עבור הרב ראובן אליצור וויספיש | הרב זליג ראובן בנגיס [תרכ"ד-תשי"ג, 1953-1864], נודע בגאונותו העצומה, רבו הנצי"ב כינהו ש"ס חי. כיהן כרב בבלארוס ולאחר מכן כגאב"ד העדה החרדית בירושלים. מחבר סדרת הספרים לפלגות ראובן. | נקבי תיוק. כתמי זמן. סמני קיפול. 27*12 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 300

מכתב מרתק – הנהגות בחורי חסידות 'תולדות אהרון', בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מ'תולדות אהרון' זצ"ל

מכתב "סדר היום", הכולל הנהגות לכל שעות היממה בשבתות ובימי חול, עם פירוט מדויק מה לעשות בכל שעה משעת הקימה ועד השינה. שנשלח אל תלמידי ישיבת 'תולדות אהרון' בתאריך י"א אב תשמ"ו [1986]. מאת האדמו"ר מתולדות אהרון הרה"ק רבי אברהם יצחק ראטה, בעת שהותו למנוחה בשוויץ. האדמו"ר, מפאת חולשתו הרבה, הכתיב את המכתב למנהל המוסדות הרב אהרון שטיינבערגער, [שאף היה איש אמונו של האדמו"ר הקודם בעל השומר אמונים, ונודע במסירות נפשו להגברת המודעות לחשיבות עניית 'אמן יהא שמיה רבא'], ששהה עמו לשמשו. ובסופו חתם האדמו"ר את שמו בכתב יד קדשו. המכתב שופך אור על הנהגותיהם של אחת החסידויות הפרושות והקיצוניות ביותר. | הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן [תרע"ד-תשנ"ז, 1914-1996], מחשובי האדמורי"ם ומיסד חסידות 'תולדות אהרון'. לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי אהרון ראטה הנודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', החליטו רוב החסידים להכתירו כממשיכו וממלא מקומו/ של האדמו"ר, בתקופתו פרחה החסידות וגדלה מאוד והוקמו מרכזי חסידות בעיר בית שמש וכן בניו יורק, נחשב מגדולי המתנגדים לציונות, נודע בקדושתו ופרישותו. | [1] דף נייר שורות, 21*15 ס"מ, כתוב משני צדיו. נתון במעטפה ועליה כיתוב "זה סדר היום... שהאדמו"ר זי"ע אמר לזקני לכתוב, וזקני שליט"א, כתב מלה במלה, והרבי זי"ע חתם עליו. קבלתי זאת כמתנת אפיקומן מזקני ר' אהרן שטיינבערגער שליט"א שנת תשע"ב..." סימני קיפול, כתמי זמן.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $200
פריט מס' : 301

הזמנה לחתונה, עם תוספת ארוכה בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר משומרי אמונים הרב אברהם חיים ראטה זצ"ל

הזמנה מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם חיים ראטה משומרי אמונים, לרגל נישואי נכדתו עם בן האדמו"ר מסקאליע, מתאריך י"ט אב תשנ"ה [1995]. בצדה האחורי של ההזמנה מוסיף האדמו"ר תוספת ארוכה בכתב יד קדשו ובחתימתו "אל מעכ"ק מחותננו שליט"א" ובסופה מברך: "ויה"ר שנזכה להתעלס באהבים בשמחתנו ובשמחת כלל ישראל" | | האדמו"ר אברהם חיים ראטה [תרפ"ד - תשע"ב], יליד ברגסאז, היה לאדמו"ר הראשון של חסידות שומרי אמונים. לאחר פטירת אביו הוציא לאור את ספריו, הקים והנהיג את קרית שומרי אמונים בירושלים שכללה תלמוד תורה, ישיבה גדולה, וישיבה לצעירים. | סימני קיפול. כתמי זמן. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 302

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי יעקב לייזער – ר' יענקל'ה מפשעווארסק

מכתב על נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי יעקב לייזער, האדמו"ר מפשעווארסק. אנטוורפן, י"ב טבת תש"ב [1942]. חלקו הראשון של המכתב נכתב על ידי הגבאי הכו"ח בפקודת הקודש. ולאחר מכן ברכה ארוכה מאד, [8 שורות], בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר. | האדמו"ר רבי יעקב לייזער מפשעווארסק [תרס"ו - תשנ"ז, 1906-1996], האדמו"ר השני לשושלת פשעווארסק. תלמיד רבי דוד טעבלי מדוקלא ורבי חנה הלברשטאם מקולשיץ. היה חתנו של האדמו"ר רבי איצ'יקל מפשעווארסק וממלא מקומו באדמו"רות. התפרסם כגאון בתורה ובהלכה וכבקי עצום בספרי וסיפורי חסידות. ונודע כפועל ישועות | סמני קיפול. 22*16 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $800
פריט מס' : 303

לוט 2 איגרות מאת האדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי מטשרנוביל

1. איגרת ברכה לשנה טובה על נייר רשמי מודפס. מאת הרה"ק רבי משולם זוסיא טווערסקי האדמו"ר מטשרנוביל. ובשוליה, 3 שורות בכתב יד קודשו של הרבי "שיזכה לגדלה לבעל תורה ולחופה ולמעשים טובים". 2. הזמנה לחתונת בנו מו"ה אברהם יהושע העשיל [האדמו"ר מטשרנוביל-אשדוד]. אל האדמו"ר מסטראפקוב. ובה 10 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר. האדמו"ר מעתיר מברכותיו: "ואי"ה ביום שמחת צאצאיכם ישמח לבי גם אני... יושפע שמחה ושפע רב... ונזכה להוושע בדבר ישועה ורחמים...". האדמו"ר רבי משולם זוסיא טברסקי [תר"ע -תשמ"ח] מטשרנוביל, והראשון בשושלת טשרנוביל לאחר השואה. גדלים שונים. מצב כללי: טוב מאוד. מכתב מהאדמו"ר רבי משולם זוסיא טווערסקי [טברסקי] מטשרנוביל. תשכ"א [1960]. כתב ידו, חתימת ידו ושתי חותמות. אישור בכתב יד שניתן לר' מנחם פרוש על קבלת כסף. האדמו"ר רבי משולם זוסיא טברסקי [תרע"ז 9171 - תשמ"ח 1987] היה האדמו"ר הראשון בשושלת טשרנוביל בישראל לאחר השואה. בניו ממשיכים את דרכו בכמה מקומות, ובתו נשואה לאדמו"ר רבי ישראל מויזניץ. מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הרב משולם זוסיא טווערסקי מטשערנוביל. ירושלים תשי"ח מכתב אל הגאון הצדיק האדמו"ר מצישנוב, כתוב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מטשערנוביל הרב משולם זוסיא טווערסקי, בברכה לשנה טובה כתיבה וחתימה טובה. אלול תשי"ח. כתוב על נייר מסמכים רשמי נייר מעטפה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 304

מכתב מאת האדמו"ר מז'מיגרד זצ"ל אל האדמו"ר מסטראפקוב

מכתב ברכה מודפס לשנה טובה. מתאריך ערב ראש השנה תשל"ה [1975]. כאשר שם האדמו"ר מסטראפקוב ותוספת ברכות בכתב יד קודשו, וכן חתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי אריה לייביש הלברשטאם מז'מיגרד. למכתב מצורפת גם המעטפה המבוילת בה נשלח המכתב. | רבי אריה לייבוש הלברשטאם [תרע"ב - תשס"ז, 2007- 1912], האדמו"ר מצאנז-ז'מיגראד. נולד בעיר ז'מיגראד, לרבי סיני הלברשטאם, בנו של רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ, ונכדו של הדברי חיים מצאנז. היה תלמידם של הגאון מטשעבין רבי דב בריש ווידנפלד, רבי מאיר שפירא מלובלין ורבי שמעון מזליכוב. לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר פתח תקוה שם הקים את בית המדרש 'דברי חיים', ועם השנים עבר לרחוב רבי עקיבא בבני ברק. חיבר את סדרת הספרים 'אריה שאג' בת שבעה כרכים. בשנותיו האחרונות, בזקנותו המופלגת, התפרסם כפועל ישועות, ורבים מהארץ ומהעולם היו משחרים לפתחו. | סימני קיפול. 16*14 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 305

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין מאוזרוב-חנצין

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, מתאריך כ"ו חשון תש"ז [1947]. כתוב משני צדיו [כ-22 שורות] בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מאוזורב- חנצין. בנושאים שונים ביניהם: "שאומרים שהרבי שליט"א מגור מצווה ליתן רק לכולל של אברהם פיש". | הרב משה יחיאל הלוי אפשטיין [תר"ן - תשל"א], האדמו"ר מאוז'רוב-חנצ'ין. חבר מועצת גדולי התורה. מחבר הספרים 'אש דת' ו'באר משה' על התורה. | סימני קיפול. 22*14 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $160
פריט מס' : 306

מכתב המלצה מאת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב בעניין 'מצוות התלויות בארץ'

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי. מתאריך ה' תמוז תשי"ח [1958]. בכתב יד קודשו, חתימתו וחותמתו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטראפקוב. בעניין המלצה על ה'תנועה למשמרת מצוות התלויות בארץ'. | סימני קיפול. 28*22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 307

מכתב מאת האדמו"ר רבי ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א מאלכסנדר. נדיר

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי. מתאריך ה' תמוז תשי"ח [1958]. בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר רבי ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א מאלכסנדר אל האדמו"ר מסטראפקוב. ובו ברכות לנישואי בנו. | סימני קיפול. 28*22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $100
פריט מס' : 308

הזמנה לחתונה, עם ברכה בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי אברהם מזוועהיל זצ"ל

הזמנה מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מזוועהיל, לרגל נישואי בנו, מתאריך כ' כסלו תשנ"ו [1996]. בחלקה הימני של ההזמנה מוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו "בהוקרה מרובה ובידידות מחותנו ש"ב אברהם גולדמן" | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 309

מכתב מאת האדמו"ר ה'אמרי אש' ממודזיץ אל האדמו"ר מסטראפקוב

מכתב מודפס על גבי נייר מכתבים רשמי, מתאריך ר"ח מרחשון תשכ"ו [1966]. בחתימת יד קודשו של הרה"ק רבי שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ. הרבי מברך "ברכת גמח"ט בריאות השלמה ושפע ברכה והצלחה... ונושע בכל משאלות לבנו לטובה". | הרה"ק רבי שמואל אליהו טאוב [תרס"ה-תשמ"ד], היה הרבי השלישי בחסידות מודז'יץ, וחבר מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל'. הלחין מאות ניגונים, את ניגונו הראשון הלחין בביקורו הראשון בארץ ישראל עם אביו, והאב נהג לשיר אותו בעת בריחתו מהנאצים. כמה משיריו ידועים בציבור ללא ידיעה שהוא המלחין (כגון הלחן למילים "ברוך הוא אלקינו", "והביאנו לציון עירך", "לא תבושי" ועוד). | נקבי תיוק. סימני קיפול. 15*22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 310

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר רבי אליעזר הגר מסערט ויז'ניץ זצ"ל.

מכתב ברכה לחשוכי בנים. [כ - 18 שורות], על נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ. מתאריך א' דר"ח אדר תשמ"ב [1982]. האדמו"ר מברך: "ואני תפילה להשי"ת כי ברחמיו וחסדיו יברך אתכם בזש"ק, בבריות גופא ונהורא מעליא לאיו"ט אך טוב וחסד מנת חלקכם כל הימים, אכי"ר. ... ולהפקד בדבר ישועה ורחמים בב"א". | האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר הגר מסערט ויז'ניץ. [תרפ"ה - תשע"ה, 2015- 1924], בעל ה'חכמת אליעזר' היה האדמו"ר השני של חסידות סרט ויז'ניץ. מרכז החסידות היה בעיר חיפה, והיה ידוע כמי שמקרב כל יהודי. | נקבי תיוק. סמני קיפול. 20*16 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 311

הזמנה לחתונה, עם תוספת ארוכה בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי הערשל'ה מקרעטשניף-סיגעט זצ"ל

הזמנה מאת האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש רוזנבוים 'רבי הערשל'ה' מקרעטשניף, לרגל נישואי נכדתו עם בן האדמו"ר מתולדות אהרן, מתאריך י"ח אלול תשנ"א [1991]. אל כ"ק הר"צ מחותנינו שליט"א. בגב ההזמנה מוסיף האדמו"ר תוספת [9 שורות] בכתב יד קדשו ובחתימתו. | האדמו"ר רבי צבי הירש רוזנבוים [תר"פ - תשס"ו, 1920-2006], האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט, חתן רבי מרדכי מנדבורנא זצ"ל. ניצל בדרך נס במלחמת העולם השניה. נחשב כאיש פלא והתפרסם כבעל מופת. | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 312

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב יצחק, אחיו של האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב

מכתב על נייר מכתבים רשמי של ישיבת 'רבנו חיים יוסף' בירושלים. מתאריך כ"ג ניסן תש"ט [1949]. ובו אישור על קבלת סך 3 דולר עבור כל אחד מן החותמים. וביניהם חתימת הרה"ק רבי יעקב יצחק בן הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בנו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. | סימני קיפול. 27*22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $200
פריט מס' : 313

לוט ספרי חב"ד נדירים. ליקוטי אמרים תניא 'הוצאת האלף', ו'ליובאוויטש וחייליה'

1. ספר ליקוטי אמרים תניא, 'הוצאת האלף'. ברוקלין - ניו יורק, י"א ניסן תשמ"ד - 1984. מהדורת האלף של ספר התניא. כרך מפואר, בסופו מדור ביבליוגרפי נרחב של דפוסי התניא, צילומי שערים מההוצאות הקודמות וכתבי היד של ספר התניא. מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש לאחר התוועדות י"א ניסן תשד"מ (יום הולדתו ה-82) באמצעות כ-50 אברכי הכולל. 2. ליובאוויטש וחייליה. ברוקלין - ניו יורק, תשמ"ב – 1982. מאת הרב רפאל נחמן [פאלע] כהן, מחשובי חסידי חב"ד ואביו של ה'חוזר' רבי יואל קאהן. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 314

לוט 2 ספרי חב"ד. עותקים ייחודיים. מזרח אירופה, המאה ה-19

1. ליקוטי תורה, ויקרא - במדבר. שני שערים לחומש ויקרא, ושער נוסף לחומש במדבר. עם הסכמות שלא נדפסו במהדורה הקודמת, ועם מפתחות שנדפסו כאן לראשונה. מאת האדמו"ר רבי שניאור זלמן מליאדי - בעל התניא. בדפוס אברהם שלום שאדאוו, זיטאמיר, תרכ"ו – 1866. |‫ [4], נד; [1], צו דף. 31 ס"מ. ‬ 2. ספר 'בית אהרן והוספת', מפתחות כל הפסוקים שבתנ"ך המובאים בשני התלמודים, המדרשים ועוד ספרים רבים. עם חתימת וחותמת המחבר. מאת רבי אברהם דוד לאוואט [תקע"ה-תר"ן, 1890-1815], אב"ד ניקולאייב, תלמיד ה'צמח צדק', מגדולי רבני וחסידי חב"ד וסבו של הרבי מחב"ד [נכדתו היא הרבנית חנה שניאורסון, אמו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש]. בדף שאחרי השער נדפס איסור השגת גבול עם חתימת המחבר בכתב ידו וחותמתו. בדפוס ליפמאן, וילנא, תרמ"א, 1880. [2], קפ דף. 34 ס"מ.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $220
פריט מס' : 315

ספר 'בית רבי', ליובאוויטש. מהדורה ראשונה. ברדיטשוב, תרס"ב | 1902

ספר 'בית רבי', ליובאוויטש. מהדורה ראשונה. ברדיטשוב, תרס"ב | 1902 ספר בית רבי, מאת חיים מאיר בן אברהם שמואל הילמן. ביוגרפיה של שלושת האדמורי"ם הראשונים מחב"ד. הספר מחולק לשלושה חלקים, לכל אדמו"ר חלק נפרד עם שער בפני עצמו. ובראש הספר שער כללי. הספר מהווה בסיס ומקור קדום לספרי היסטוריה רבים ובמיוחד לספרי היסטוריה חב"דיים. ויצא לאור במהדורות רבות. באחת מהמהדורות, הרבי האחרון מליובאוויטש אף הוסיף בעצמו הערות בשולי הגליון. במשך השנים התעורר פולמוס בקשר למהימנות הסיפורים שבספר זה, אך החוקר והיסטוריון החב"די הרב יהושע מונדשיין, במאמר מנומק מאשר את מהימנותו של הספר. | רישומי וחותמות בעלות. כתמי זמן. כריכה מנותקת חלקית. פגם בשדרה. | [2], 16, 180; 36; 43 עמ'. 23 ס"מ. | מצב כללי: טוב – טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 316

ספר 'קיצור תניא' של האדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה. ירושלים, תרפ''ד | 1934

ספר קיצור תניא של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. מאת הרב אברהם צבי ברודנא. "הן לבעלי עסקים שאין להם פנאי... והן לעובדי ה' העוסקים בו תמיד". ובשוליו קיצור דקיצור. | הרב אברהם צבי ברודנא [תר"י - תרצ"ו], מגדולי רבני חב"ד בדורו. נסמך להוראה מאת רבי יצחק אלחנן ספקטור והיה מחסידי האדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש. | כריכה רכה. קרעים ללא חיסרון בעמוד השער. | [4], ק עמ'. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב – טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 317

.כתב-יד, 4 עמודים בעצם כתב יד קדשו של כ"ק האדמו"ר בעל ה'צמח צדק' - הנשיא השלישי בשושלת ליובאוויטש. נדיר ביותר

כתב-יד, ארבעה עמודים כתובים בצפיפות, ובהם חידושי תורה, הכוללים תשובה שלמה בעניין הנחת תפילין לגידם. בכתב-יד קדשו של כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש - ה'צמח צדק'. אשר מלבד קדושתו והיותו מגדולי האדמורי"ם, נודע כאחד מגדולי הפוסקים בתקופתו. תשובה זו שלפנינו, נדפסה אח"כ בשינויים, בשו"ת צמח צדק חלק אורח חיים סימן ה'. פריט נדיר זה, מאפשר הבטה נדירה לאופן כתיבתו ודרכו בפסיקת ההלכה, תוך כדי השוואת הנוסחאות השונות מאוד בין כתב היד שלפנינו לתשובה המודפסת בספרו. בבחרו בסופו של דבר מה לקרב ומה לרחק מה להשאיר ומה להשמיט. ידוע כי מתשובותיו בהלכה שמר הצמח צדק העתק לעצמו והיה כורך אותם בכרכים. יודעים על י"ד כרכים של תשובות שכרך. מהם שרדו תשעה כרכים. שניים נמצאים בספריית חב"ד ושבעה באוסף שניאורסון במוסקבה. כתבי יד רבים שלו אבדו וחלקם נמצא מאוחר יותר. | האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון בעל 'צמח צדק' [תקמ"ט-תרכ"ו, 1789-1866], הנשיא השלישי בשושלת אדמו"רי חב"ד. מגדולי האדמורי"ם ופוסקי ההלכה בדורו. ואף גדולי התורה מקרב המתנגדים העריכו את למדנותו. בגיל שלוש התייתם מאמו, וגדל בבית סבו, רבי שניאור זלמן מלאדי שלימדו תורה. נשא את בת דודו האדמו"ר האמצעי רבי דוב בער, ולאחר פטירת חותנו מילא את מקומו כאדמו"ר מליובאוויטש. היה מגדולי הפוסקים והמשיבים בדורו. תשובותיו הרבות נדפסו בספרו שו"ת 'צמח צדק' הרומז על שמו (מנחם מענדל בגימטריה צמח צדק). ומפני שזהו ספרו העיקרי נקרא האדמו"ר על שמו "הצמח צדק". | מפרט: [1] גליון נייר מקופל ומחולק לארבעה עמודים, 12X20 ס"מ כל עמוד. גודל הגיליון 20X24 ס"מ. כתמי זמן. שיקום מקצועי. מצב כללי: טוב. מצורף אישור מומחה על זיהוי כתב-יד בעל הצמח צדק. מאת הרב אליהו מטוסוב ראש מערכת 'אוצר החסידים' וספרית חב"ד בבית הרבי 770, (מאחר וכתב יד הצמח צדק הועתק ע"י החסידים בדיוק רב האישור הודאי לכתב יד הצמח צדק שלפנינו הוא נדיר ביותר).
הפריט נמכר ב $25000 החל מ $18000
פריט מס' : 318

כתב-יד, 4 עמודים בכתב יד קדשו של כ"ק מהרי"ל מיאנוביץ אחיו של בעל התניא, אל אחיינו ה'צמח צדק' מליובאוויטש. נדיר ביותר

כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים עם הערות בשולים, ובהם חידושי תורה, הכוללים תשובה מעניינת בעקבות מעשה שהיה: ילד בן אחת עשרה נשא אישה, ככל הנראה כבת גילו (דבר נפוץ באותם הימים), ובדרכה לפגוש את בעלה, התייחדה כל הדרך עם גבר זר. כעבור חדשיים נפגשה עם בעלה, ולאחר שבעה חדשים ילדה ילד, ואין ידוע אם זהו בנו של הבעל שנולד לשבעה חדשים או בן הגבר האחר שנולד לתשעה חדשים. בתשובה מסובכת זו שלפנינו, אשר עתידם של שלוש נפשות תלוי בה (האם מותר לזוג להישאר נשואים, ושאלת ממזרותו של הילד), משתקפת גאונותו המפורסמת, שליטתו בכל מכמני התורה וכשרונו הנדיר להפיק מכל סוגיה - אף כזו שאינה קשורה במישרין לעניין הנידון - את פסק ההלכה הנדרש. התשובה בכתב יד קדשו של כ"ק הרה"ק רבי יהודה ליב - מהרי"ל מיאנוביץ, אחיו של האדמו"ר הזקן 'בעל התניא', שעמד בקשרי מכתבים תכופים עם אחיינו האדמו"ר בעל צמח צדק, עובדה המתבטאת בעשרות תשובות הלכתיות שמופיעות בשו"ת צמח צדק הממוענות אליו. | כ"ק הרה"ק רבי יהודה ליב - מהרי"ל מיאנוביץ [תק"ט/תק"י -תקפ"ו], אחיו ויד ימינו של האדמו"ר הזקן 'בעל התניא', והעורך הראשי של תורת בעל התניא בחסידות ובהלכה. וכפי שמעיד רבי חיים מאיר הילמן בספרו בית-רבי, אשר נחשב כאחד מהספרים המהימנים והמדוייקים בהיסטוריוגרפיה החסידית: "הוא היה בן משק ביתו של רבינו ורוב ענייני רבינו היו נחתכים על פיו". כיהן כרבה של ינוביץ' [ינוביצ'י Janavičy]. נשא ונתן עם רבים מגאוני הדור וכתב תשובות רבות בהלכה, שחלקן נדפסו בספרו 'שארית יהודה'. הצמח צדק העריץ את גאונותו ופסיקתו, ובאחד ממכתביו אליו הוא כותב: "ועל זה הנני כשואל מלפני הדרת כת"ר גם עתה שיבאר בתוספת ביאור. ומכל מקום למעשה הנני סומך על דברי כ"ת יורה יורה כי מי לנו גדול כו'." | מפרט: [1] גליון נייר מקופל ומחולק לארבעה עמודים. 20*43 ס"מ כל עמוד. גודל הגיליון 43*40 ס"מ. סימני קיפול. כתמי זמן. קרעים. שיקום מקצועי קל. מצב כללי: בינוני-טוב. מצורף אישור מומחה מאת הרב אליהו מטוסוב ראש מערכת 'אוצר החסידים' וספרית חב"ד בבית הרבי 770, על זיהוי כתב-יד המהרי"ל מיאנוביץ. (אישור ודאי מסוג זה נדיר ביותר).
הפריט נמכר ב $18000 החל מ $18000
פריט מס' : 319

מכתב חידושי תורה כתוב וחתום. מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. נכתב על-ידי המעתיקים. נדיר

כתב-יד, ארבעה עמודים ממוספרים כתובים בצפיפות, ובהם חידושי תורה, ותשובה הלכתית בעניין התרת עגונה. מאת קדש הקדשים האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. התשובה מסתיימת במילים: "ה' יאריך ימיכם ושנותיכם ובטובו כנפשיכם ונפש או"נ ד"ש מלונ"ח שניאור זלמן בא"א מ"ו ברוך זללה"ה". התשובה מודפסת בשו"ת האדמו"ר הזקן שיצא לאור לאחר פטירתו על ידי בניו. [סימנים: כו, לד] ושם מופיעה החתימה בשינוים מינוריים, וז"ל: " וה' ימיכם ושנותיכם יאריך כנפשיכם ונפש א"נ ד"ש מלונ"ח שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה". שאר התשובה ללא שינוי. בגוף התשובה כותב בעל התניא: "והנני שולח ההעתק למעכ"ת לשלוח לשם שיבואו על הח"מ וישלחו למעכ"ת. ומעכ"ת יקיימו חתימותיהן וישלחו אלי כי אני איני מכיר חתימת ידי הב"ד הנ"ל רק חתימת יד מעכ"ת ותחשב לצדקה וחסד ואמת ד'". מכתב זה שלפנינו הינו ככל הנראה העתק התשובה של בעל התניא. שנכתבה על-ידי אחד מבני הבית או המקורבים. | [1] גליון נייר מקופל ומחולק לארבעה עמודים: צז 1, [צז 2], צח 1, [צח 2], 17*22 ס"מ כל עמוד. גודל הגיליון 22*34 ס"מ. נייר עבה. כתמי זמן וקרעים זעירים בקיפולים. 2 נקבי עש. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $2400 החל מ $1000
פריט מס' : 320

מכתב אל כ"ק האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש, מאת שאר בשרו הרב יששכר בער מליאזני

המכתב כולל: עמוד שאלה ועמוד תשובה. עמוד השאלה מורכב משני חלקים. חלקו הראשון הינו שאלה הלכתית בהלכות נדה. וחלקו השני הינו בעניינים אישיים. עליהם העביר - ככל הנראה - ה'צמח צדק' ארבעה קווי מחיקה (שאינם מסתירים את הכיתוב). לאמור: שחלק זה אינו מן השו"ת. המכתב בכתב יד ברור וקריא. מרתק לקרוא את ההתקשרות הרבה בין חסיד לרבו. בעמוד האחורי מופיעה התשובה [ההלכתית בלבד], ועוד עניינים הלכתיים בכתב יד שונה. הרב יששכר בער פותח את מכתבו במילים" בע"ה, לכבוד אדמו"ר שי"נ, מכתב קדשו... הגיעני". וחותם: "מקירות לבי ממש, ש"ב [שאר בשרו] ישכר בער בלא"א מוה"ר אריה ליב ז"ל מלאזנא – דר לע"ע בבארזנא" [בקשר אליו עיין קובץ יגדיל תורה נ.י. ח"ח עמ' ח]. | [1] דף נייר עבה כתוב משני צדיו. קרעים זעירים בשולים. סימני עש בודדים. מעט מריחות. | 23*18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1000