ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 126

ספר "שבחי האר"י", ארם צובה תרל"ב – 1872. הקדשה בכתב יד.

ספר "שבחי האר"י" סיפורים על לידתו וקורות חייו של הרב יצחק לוריא אשכנזי (האריז"ל), מאת הרב שלמה שלימל מיינשטריל, עם הוספות רבות מאת הרב שאול דיין, ארם צובה תרל"ב, מהדורה ראשונה של ההוספות. בדף שלפני השער הקדשה, "הרי זה מנחה למע' המו"ן הר"ר אברהם י"ט הכהן נר"ו ממני המשתדל בהדפסתו איש שד"ה ס"ט". בכתב ידו וחתימתו של הרב שאול דיין: בנו הצעיר של הגאון הרב אברהם דיין מחכמי ורבני ארם צובה, חיבר גם ספר ליקוטי תפלות ועדיין בכתב יד. מ"ח דף, 14 ס"מ. עותק נאה במצב טוב, כריכה מקורית מעט בלויה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $70
פריט מס' : 127

לוט 3 ספרים מדפוסי אלג'יר נדירים.

לוט 3 ספרים: ביניהם, ספר "פרסומי נסה" פרסום נס של פורים בלשון ערבי, מאת הרב אליהו ג'ג', אלג'יר תרמ"ז, (1) פ"א דף, 16 ס"מ, מצב טוב, כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 128

לוט 2 ספרים בדפוס עדן – נדיר.

לוט 2 ספרים בדפוס עדן: 1. ספר "קינות לתשעה באב" חבור רבי יהודה הלוי וראב"ע ז"ל, וקצת מנהגים והוספות כמנהג ק"ק עדן יע"א, עדן תרפ"ט, מצב טוב, כריכה מקורית מעט בלויה, מעט פגעי עש. 2. ספר "זמירות ישראל", כולל שירות ותשבחות ליום שבת קודש מועדים וזמנים, עדן תרפ"ה, מצב טוב. ספרים מדפוסי עדן הינם נדירים.
החל מ $200
פריט מס' : 129

לוט 3 ספרים בדפוס עדן.

3 ספרים בדפוס עדן: 1. ספר "זמירות ישראל" עדן תרפ"ה. 2. ספר "מקור חיים" הלכות שחיטה וטריפות, מאת הרב יחיא יעקב צאלח מק"ק צנעא, עם ביאור בשם קרבן תודה, מאת הרב שלום חבשוש, עדן תרנ"ג, (8) קל"ז דף. 3. ספר "חופת חתנים" הנקרא "שירה וזמרה" כולל שירות ותשבחות רובם מאת הרב שלום שבזי, עדן תרפ"ה. סה"כ 3 ספרים, עם פגמים מצב טוב – בינוני, מצבי פגיעה שונים.
החל מ $180
פריט מס' : 130

לוט 2 ספרים מדפוס תונס.

לוט 2 ספרים מדפוס תונס: 1. ספר "ויעמד פנחס" ביאור על מזמורי תהלים, מאת הרב פנחם רחמים חדאד (פר"ח), תונס תרפ"ט, (4) פ"ב דף, פגם בשער, השאר במצב טוב, כריכת בד חדשה. 2. ספר "מקרא מפורש" כולל 2 חבורים על לשונות המקרא, בעברית ובערבית יהודית. תונס תרנ"ג, מצב טוב, מעט פגמים קלים, כריכת בד חדשה.
החל מ $100
פריט מס' : 131

לוט 4 ספרים בדפוס טריפולי. נדיר.

לוט 4 ספרים מהדפוס שבטריפולי: 1. ספר "שפתי רננות" כולל תפלות בקשות ותחנות עתירות וסליחות, עם ביאור מאת הרב שאול הכהן, טריפולי תרפ"ו. 2. ספר "יוסף חן" חדושים והלכות, מאת הרב יוסף רובין, טריפולי תרפ"ח. 3. ספר "דרך חיים" כולל מאמרי זוהר ותפלות ופיוטים הנהוגים לאמרם בטריפולי בכמה זמנים, עם פיוט "מי כמוך" שנוהגים לקרות בעיר טראבלס ביום שבת שלפני פורים הנקרא פורים השריף שהוא יום שלשה ועשרים לחדש טבת, שחיבר הרב אברהם כלפון (אבר"ך), טריפולי תרפ"ג. 4. ספר "זמרה ושמחה" כולל תפלות ופיוטי שמחת התורה ומילה, טריפולי תש"ז. סה"כ 4 ספרים מצבים שונים טוב – בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 132

חוברת "סגולה" קהיר תש"א.

חוברת "סגולה" כולל תפלות להנצל הוא ובני ביתו מן הסכנה וממקרים רעים, הוצא על ידי ישיבת "אהבה ואחוה" בקהיר, בדפוס יוסף יחזקאל בקהיר תש"א, עברית וצרפתית, עם הקדמת הועד ורבני קהיר. 12 דף, עם כריכת מעטפת. ישיבת אהבה ואחוה בקהיר נוסדה בשנת תרפ"ה למען ילדי ובחורי ישראל ללמדם תורה ומצות, בראשה עמד הרב עובדיה יוסף זצ"ל בזמן כהונתו כרבה הראשי של קהיר במצרים.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 133

לוט 5 ספרים בדפוס קהיר שבמצרים.- נדיר.

לוט 5 ספרים מקהיר שבמצרים: 1. סדור "תפלת בני ישראל" תפלות לחול ולשבת, בדפוס יוסף יחזקאל קהיר (מצרים) תש"ו. 2. סדור "מנחת ערב" תפלות מנחה וערבית, עברית וצרפתית עמוד מול עמוד, קהיר תש"ג. 3. לוח שנה עם ברכות התורה ועוד, דפוס כדר במצרים, תשכ"ו. 4. ספר "כלילת חתנים" ליקוטי דינים ומנהגים אירוסין ונשואין, מאת הרב אהרן מענדל בהר"ן הכהן, קיירה (קהיר) תר"ע. 5. חוברת "שמע ישראל" בהוצאת ישיבת אהבה ואחוה. סה"כ 5 ספרים וחוברות ממצרים, גדלים שונים מצבים שונים טוב – בינוני.
החל מ $140
פריט מס' : 134

לוט 5 ספרים מדפוסי מצרים – כולל פרקי אבות עם פירוש ר' דוד הנגיד מהדורה ראשונה.

לוט 5 ספרים מדפוסי מצרים: 1. ספר "פרקי אבות" עם פירוש בלשון ערבי מאת הרב דוד הנגיד בנו של רבינו הרמב"ם, מהדורה ראשונה, נא אמון תרס"א, שער עם מסגרת וכיתוב בדיו אדומה. 2. ספר מנורת המאור, עם פירוש נפש יהודה, נא אמון תרל"ח. 3. ספר "מרפא לנפש" דרשות עם מאמרי מוסר רמזים וגמיטריאות, מאת הרב מסעוד חי ברוך, אלכסנדריה תרנ"ט, עם הסכמות רבני מצרים הרב אליהו חזן והרב רפאל אהרן בן שמעון. 4. ספר "אבל מצרים" חלק ב', דרשות מאת הרב אהרן מענדל בהר"ן הכהן אב"ד קהיר, קהיר תרס"ט. 5. ספר "תפלה לדוד" עברית ואיטלקית רובן עמוד מול עמוד, אלכסנדריה תרצ"ה.סה"כ 5 ספרים מדפוסי מצרים חלקם נדירים, מצבים וגדלים שונים. רובם מצב טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 135

ספר "שלחן ערוך" אורח חיים, אוסטרהא תקצ"ו - 1836

ספר שלחן ערוך אורח חיים עם באר היטב אשל אברהם שערי תשובה ויד אפרים, אוסטרהא תקצ"ו 1836, שני שערים, מעבר לשער השני "שטר מכירה" מהמדפיס הרב אליעזר שלמה מרגליות שמכר את זכויות ההדפסה להרב אברהם מרדכי מסלאוויטא, עם הסכמות הרבנים בית אפרים והחתם סופר להדפסת החיבור שערי תשובה על השלחן ערוך, (11) שע"א דף, 20 ס"מ. בדפי הפורזץ שבתחילה ובסוף הספר כתב יד מזרחי בדברי תורה, כריכה מקורית, פגעי עש.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 136

ספר "דמשק אליעזר" על ביאור הגר"א, ווילנא תרכ"ח – 1868. מהדורה ראשונה.

ספר "דמשק אליעזר" דולה ומשקה מתורתו של רבינו הגדול עיר וקדיש גאון הגאונים.. מו"ה אליהו ז"ל מווילנא" מברר ומלבן דברי רבינו הקדוש באור הגר"א על השלחן ערוך אורח חיים, מאת הרב אליעזר לנדא, ווילנא תרכ"ח מהדורה ראשונה, 250 עמ', שני חלקים בשערים נפרדים. מצב מצויין כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $80
פריט מס' : 137

לוט 4 ספרי פולמוס.

לוט 4 ספרי פולמוס: 1. ספר "כך היא דרכה של תורה", להראות צדקת חז"ל בכלל ובפרט וללחום מלחמת ה' נגד היוצא מן הכלל, מאת הרב משה וואלדבערג, יאסי תרכ"ד. 2. ספר "נצח ישראל" על אודות דברים העומדים ברומו של עמנו, מאת הרב אליהו מאיר פייבלזון, ווארשא תרע"ד. 3. "מאמרי יעקב הבכרכי" מהעבור ומנין השנים, ווארשא תרנ"ג. 4. ספר "מקיץ נרדמים" לפקוח עינים על תחלואי הזמן ומגרעותיו, מאת הרב יעקב הלוי, עם קונטרס "דבר בעתו" מאספת הרבנים בקראקא, פיעטרקוב תקס"ד. סה"כ 4 ספרים מצב כללי טוב, גדלים ומצבים שונים.
החל מ $120
פריט מס' : 138

לוט 2 ספרים כרוכים יחד,

ספר "צרור החיים" חדושי סוגיות הש"ס תקנות עגונות ועוד, מאת "הרב הצדיק.. סיני ועוקר הרים.. בנגלה ובנסתר" הרב שמאול שמעלקא ז"ל, מונקאטש תרל"ו, מהדורה ראשונה. 106 דף. (פרידברג 419). 2. ספר שאלות ותשובות מהר"מ שיק עם "דרך ימה", שו"ת בארבע חלקי השלחן ערוך רובן ביורה דעה מאת הגאון הרב משה שיק מברעזווע, לעמברג (מונקאטש) תרמ"ד, מהדורה ראשונה, (פריגברג 138). 2 הספרים כרוכים יחד, מצב טוב, דף יבש, כריכה מנותקת. פתיחה 80$
החל מ $80
פריט מס' : 139

ספר "בר מצוה רעדעס" – נאומי בר מצוה, ניו יורק תרס"ט - 1909.

ספר "בר מצוה רעדעס" נאומי בר מצוה, 25 דרשות לבר מצוה בעריכת גצל זליקוביץ, ניו יורק תרס"ט, יידיש, עברית ואנגלית, דרשות בר מצוה שנכתבו ע"י סופרים מפורסמים בעולם היהודי, ונועדו לשמש בחורים צעירים בהגיעם לגיל המצוות, נדיר, 91 עמ', 21 ס"מ, מצב טוב. עם שער בעטיפת הכריכה.
החל מ $120
פריט מס' : 140

לוט 17 ספרים "טפה מן הים" שהודפסו בדפי סטנסיל להגהה. עם ספר "איה סופר" על כתובים ספירת כל אותיות המקרא בכתב יד המחבר.

לוט 17 ספרים "טפה מן הים" ציונים והערות על חמשה חומשי תורה ומסכתות הש"ס, מאת הרב טוביה אברהם בורגר מגאלאנטא בלאאמ"ו הגאון הצדיק הרב שמואל בורגר וחתן הגאון הצדיק הרב נח צבי אולמן אב"ד אנטורפן מחבר ספר נחלת צבי, תל אביב תשכ"ב, עם ספר "איה סופר" עבודה מאומצת של המחבר לספור את כל תיבות ואותיות התורה לפנינו כרך על ספר כתובים ח"ב, בנוי בטבלאות שבתוכן מילא המחבר את אותיות כתבי הקודש, ספרים אלו נדפסו בכתיבת מכונה לשם הגהות ותיקונים, ישנם מספר תיקונים בכתב יד המחבר. מצב טוב, מעט פגעי עש.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $70
פריט מס' : 141

מסכת ראש השנה, מיץ תקל"ז - 1777.

מסכת ראש השנה תלמוד בבלי, נדפס במיץ בדפוס הרב געטשליק שפייאר סג"ל, תחת ממשלת אדונינו המלך האדיר מלך צרפת ונאוואר לואי ששה עשר יר"ה תקל"ז, קל"ז דף, 21 ס"מ. מצב טוב, ללא כריכה, חתימות בעלות ורישומים.
החל מ $100
פריט מס' : 142

ספר "דרשות הרמב"ן, שנחי תש"ו 1946.

ספר "דרשות הרמב"ן, רבינו הגדול הרב משה ב"ר נחמן מגירונה מארץ קטולנייא שדרש לפני המלך והשרים בסרקושטא והוכיח בו מעלות התורה וישראל לעיני העמים, נדפס ע"י מר חיים פריבערגער ישיבת מיר שנגהי תש"ו. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 143

לוט 3 ספרים מענינים.

1. ספר "חדש הראשון" של החברה החדשה, ירושלים תרפ"ג, ובהקדמה כותבים החברה החדשה "היות ואנחנו רואים שאחינו האשכנזים תמיד הם יותר מלומדים, אם בתורה ואם בלשון הקודש מפני שמתחלה נזהר ויחרכו כל מן ספר בלשון קדשנו וגם בשפתם (ז'רגון) ואצלנו הספרדים לא נמצאו משתדלים לזה, לכן אנו נמצאים בענין זה אחורנית אך מהיום והלאה עשינו בינינו מין חברה..." הספר נדפס בכל עמוד שלשה חלקים לשון הקודש, ארמית, וספרדית (לאדינו). מצב טוב, פגם בשער. 2. ספר "צעקת בני ישראל" לתקון הברית מיוסד ומוסכם ומדויק עפ"י שלשה בתי דינין של עיה"ק ירושלים". נדפס נא – אמון תרע"ה 1915. שני שערים, מאחורי השער הראשון ברכת המלכות למלך ג'ורג' החמישי והמלך שולטן חוסין. מצב כללי טוב, מעט נקבי עש זעירים. 3. סדר "שלחנו של מקום" סדר למוד על השלחן בימי החול, ירושלים תרפ"ו. מצב טוב, כתמים.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 144

לוט 3 ספרים בלאדינו.

1. ספר "דראייפ'וס" או איל מארטירייו, שם האיש המכונה בשער "איל דראייפוס אוטומאנו" הוא דוקטור יוסף קרמונה, סאלוניקו תרפ"ט 1929. מצב טוב, מעט כתמים. 2.ספר "מושיק" סאלוניקו תרצ"ז 1937. 3. ספר "איל סאראט" ועוד ספרים שונים כרוכים יחד. מצבים שונים.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $90
פריט מס' : 145

לוט 3 ספרים בלאדינו.

1. ספר "ג'וסטיסייה" סאלוניקו תרפ"ב 1922. 2. ספר "אמור די איספאנייה" סאלוניקו תרצ"א 1931. 3. ספר "לה איסטריאה דיאנה" לולייו תרפ"ג 1923. מצב טוב – בינוני, כתמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $90
פריט מס' : 146

סדר תפלה, מתורגם איטלקית, ויניציאה תקפ"ט - 1829.

סדר תפלה כפי מנהג ק"ק איטאליה י"ץ, מתורגם איטלקית עמוד מול עמוד, עם הקדמות המוציאים לאור באיטלקית, דף השער רובו באיטלקית, ויניציאה תקפ"ט 1829, (8) דף, 513 עמ'. פגמים במספר דפים, כתמי שימוש. כריכה מקורית בלויה.
החל מ $100
פריט מס' : 147

חמשה חומשי תורה והפטרות, 5 כרכים, דיהרנפורט תקמ"ה.

חמשה חומשי תורה והפטרות (חסר ספר שמות) חלק אחד מחולק ל 5 כרכים עם כריכות עור, עם 2 שערים לחומש ולהפטרות, דיהרנפורט באותיות אמשטרדם תקמ"ה, כל החלקים בגודל וכריכות תואמות, כריכות עור עם מסגרת מוזהבת. מהדורת כיס נאה גודל 13 ס"מ. הכריכות עם פגמים קלים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 148

ספר "תורה נביאים וכתובים". ברלין תנ"ט - 1699.

תנ"ך 2 כרכים, כרך א' של חמשה חומשי תורה, כרך ב' נביאים וכתובים, עם הערות שוליים בלטינית, והקדמה ארוכה בלטינית על לשון הקודש והפסוקים. בכרך הראשון שער מאויר ונאה עם דגל המדפיס, ברלין תנ"ט 1699. מצב טוב, כריכה מקורית מנותקת.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 149

ספר "מכתב אלהים" חמשה חומשי תורה, פיסא תקע"ח 1818, כריכות עור מקוריות עם סוגרים.

5 חלקים ב - 2 כרכים, ספר מכתב אלהים והוא חמשה חומשי תורה עם ההפטרות ומגילות, שער נפרד לכל חומש, פיסא תקע"ח בדפוס שמואל מולכו, כרך א': (4) נ"ו, כ"ג, (1) נ"ו, מ', (1) ל"ו, ל"א דף. כרך ב': (1) מ"ט, כ', (1), מ"ח, ל"ט דף. 15 ס"מ. כריכות עור מקוריות עם סוגרים, בחלק הראשון סוגר פגום, פגעי עש במספר דפים.
החל מ $250
פריט מס' : 150

ספר תנ"ך, אמשטרדם תס"א 1701, שער מאויר ויפה.

ספר תורה נביאים וכתובים, אמשטרדם תס"א 1701, שני שערים, שער ראשון בתחריט נחושת מפואר, משה רבינו ואהרן הכהן עם פסוקים. (5) 306 (2) דף. מצב כללי טוב, נקבי עש בודדים. 14 ס"מ.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $150