ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 4. 17.02.2015

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 102

לוט 2 ספרי עת על רבנים

לוט 2 ספרי עת על רבנים 1. "התראה אחרונה", הרב בן-ציון ראלער אב"ד בוהש, רומניה תרצ"ו, עם תמונת המחבר ובנו, 2. "הרב ליפוט לעון", סיגעט 1876, עם תמונת המחבר וחתימתו, סה"כ: 2 ספרים, מצב טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 103

לוט 9 ספרים שונים בכרך אחד.

לוט 9 ספרים שונים בכרך אחד. 1."צמח דוד" סדר הדורות לר' דוד גאנז, ב' חלקים, לעמברג תרל"א. 2. "כלילת יופי" תולדות הרבנים ששמשו בעיר לבוב, לר' חיים נתן דמביצר, קראקה תרמ"ח. 3. "דרכי חיים" הנהגות טובות מרבנן קשישאי, לר' חיים ישעיה הכהן, לובלין 1924. 4. "קונטרס פרק שירה", להנ"ל, 5. "מדרש פליאה", פרמישלא תרפ"ב. 6. "שלשלת הקבלה" לר' גדליהו בן יחייא, ווארשא תרמ"א. 7. "דקדוקי רש"י", יוזעפאף תרל"ח. 8."שיחת חולין של ת"ח", ווארשא תר"מ. סה"כ 9 ספרים כרוכים יחד. רובם במצב טוב.
החל מ $90
פריט מס' : 104

ספר "מסכת סופרים" עם הגהות "הגר"א", סובאלק תרכ"ב.

מסכת סופרים עם הגהות הגר"א, סובאלק תרכ"ב, (2) מ דף, מצב טוב -בינוני, ללא כריכה, (על פי וינוגרד, נדפסו רק 3 ספרים בסובאלק, וספר זה הוא מספר 1).
החל מ $70
פריט מס' : 105

לוט 3 חוברות חשובות.

לוט 3 חוברות: 1. "עיר לסק וחכמיה" לודז תרפ"ו. 2. "ליקוטי מאמרים" מבעל החפץ חיים, ווארשא תר"צ. 3. "מספד גדול וכבד" על ר' ישראל סלאנטר. סה"כ 3 חוברות חשובות, מצב טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 106

ספר ביוגרפיה על הרש"ר הירש פרנקפורט תרס"ח.

ספר ביוגרפיה בגרמנית על הרב רפאל שמשון הירש, עם תמונתו, פרנקפורט תרס"ח, מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 107

ספר "מעשה טוביה" יעסניץ תפ"א 1721. – עותק של הרב עזריאל הילדסהיימר ואביו.

ספר מעשה טוביה [נקרא גם ספר העולמות], חלקים א - ג. אסטרונומיה ומחקר, רפואה ואנטומיה, מרבי טוביה כ"ץ הרופא, יעסניץ תפ"א 1721, מהדורה שניה, ציורים ותרשימים רבים לתיאור נושאים שונים במדעי הטבע, שערים נפרדים לחלק שני ושלישי, חתימת בעלים (קצוצה) של הרב ליב גדליה הלדסהיימר, עם חותמת בעלות של הרב עזריאל הילדסהיימר תק"פ-תרנ"ט תלמיד ר' יעקב עטלינגר בעל "הערוך לנר" רב ומנהיג לקהילה היהודית בגרמניה וברלין, עם עמיתו הרב רפאל שמשון הירש. פגעי עש, חסרים 7 דפים באמצע הספר.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 108

סט 3 כרכים "גנזי שכטר" נויוארק תרפ"א.

סט של 3 כרכים הנקראים "גנזי שכטר" מן הגניזה הקהירית שבמצרים, אוצרות אשר היו טמונים וגנוזים במרתף של בית הכנסת "בן עזרא" העתיק בקהיר, שהתגלו שם כתבי יד שהיו גנוזים מאות בשנים, החוקר שניאור זלמן שכטר, גילה את ההיקף העצום של הגניזה ואת החומר הנדיר שכללה. הוא העריך שפינה מן המקום יותר ממאה אלף קטעים, בניו יורק תרפ"ח הוציא לאור הר' לוי גינצבורג את שלשת החלקים הללו שכוללים: א. קטעי מדרש והגדה. ב. קטעים מכתבי הגאונים. ג. פיוטים ושירים, סה"כ שלשה כרכים, במצב מצויין.
החל מ $120
פריט מס' : 109

לוט 6 ספרי הרמב"ם, ספרים שונים תקופות שונות.

לוט 6 ספרי הרמב"ם: 1. ספר מורה נבוכים ב' חלקים עם פירוש שם טוב, פרעסבורג תרט"ו. 2. ספר מוסר השכל הלכות דעות ותשובה להרמב"ם עם פירוש לשון חכמים ולשון הזהב, לר' יחזקאל פייוול, הדרשן המפורסם בכל קצוי ארץ, דיהרנפורט תק"ן, חתימה בשער. 3.ספר שמונה פרקים להרמב"ם, עם תרגום אשכנזי, ווין 1798, חתימה בשער. 4. ספר מלות ההגיון, ירושלים תרצ"ה. 5. ספר שמונה פרקים, ורשה תרפ"ח. 6. ספר דברות הרמב"ם, תל אביב תרצ"ה. מצבים טוב - בינוני. סה"כ 6 ספרים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 110

ספר "כליל תפארת", ברעסלויא תק"פ.

ספר כליל תפארת דרושים נחמדים, לר' צבי הירש מלעסלא, ברעסלויא תק"פ, עם הסכמות ר' עקיבא איגר ור' יעקב מליסא, (1) 80 דף, מצב טוב, כתמים.
החל מ $90
פריט מס' : 111

ספר "המגיד" עזרא ותרי עשר אמשטרדם תנ"ט – מיניאטורי. נדיר

ספר "המגיד" עזרא ותרי עשר עם פירוש רש"י ולשון אשכנז הנקרא אגודת שמואל, אמשטרדם תנ"ט (לפרט השנה), מיניאטורי, 11\5.8 ס"מ, שמ"ח דף, רובו המכריע במצב טוב, דפים ראשונים מנותקים, נדיר.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 112

ספר "המקנה", וספר "מחנה לוי".

ספר "המקנה" והוא חלק שני מספר הפלאה, חידושי הלכות ואגדות על מסכת קידושין, לר' פינחס הלוי איש הורויץ, סדילקאב תקצ"ה, שני שערים, כרוך יחד עם ספר "מחנה לוי" על הש"ס, לבנו ר' צבי הירש הורויץ, סדילקאב 1835,סה"כ 2 ספרים בכרך 1, פגעי עש וכתמים.
החל מ $100
פריט מס' : 113

4 ספרים סדר תיקון חצות, ספר סופר מהיר, והגדת ליל שיכורים, אשמורת הבקר.

3 ספרים בכרך 1: 1. ספר תקון חצות באותיות סלאוויטא, 2. ספר סופר מהיר תבנית אגרות, לר' אברהם מנדל מוהר, לבוב תרי"א, 3. ומשניות פסחים עם הגדת ליל שיכורים. 4. ספר אשמורת הבקר תקס"ב. מצבים שונים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 114

לוט 2 ספרים, מאת הרב שמעון צבי הורוויץ.

1. "קול מבשר" ידיעות נכבדות ממציאות האיים הרחוקים, לר' שמעון צבי הורוויץ (מח"ס שם משמעון ואור המאיר ועוד), ירושלים תרע"ג, מצב טוב, כריכה מנותקת. 2. ספר סוד הקפות יהושע והסגולות הנפלאות, מאת הרב שמעון צבי הורוויץ, ירושלים תרצ"ז.
החל מ $90
פריט מס' : 115

ספר שלחן הטהור ווין תקע"ד - מיניאטורי.

ספר שלחן הטהור דינים היותר נצרכים מאורח חיים ויורה דעה ובסופו תפלת הדרך, ברכת הלבנה, ספירת העומר, לר' דוד פארדו, ווין תקע"ד (1814), מיניאטורי, מצב כללי טוב, כריכה מקורית מעט בלויה עם חריטת שם "יחזקאל...", 5.5/10.7 ס"מ.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 116

ספר אורות לר' אברהם יצחק הכהן קוק

ספר אורות א. אורות מאופל, ב. אורות התחיה, ירושלים תר"פ, עם הגהות להשיג על המחבר בכתב יד עיפרון ועט, ספר זה מספריו הבולטים של הרב קוק במשנתו ההשקפתית. חיזוקי דבק, חסרים 2 דפים בסוף הספר.
החל מ $90
פריט מס' : 117

ספר "פירוש התורה - צרור המור" , ויניציאה רפ"ג דפוס בומבירגי.

ספר פירוש התורה חדושים ופשטים על הפרשיות לר' אברהם סבע הנקרא צרור המור, ויניצאה רפ"ג דפוס דניאל בומבירגי, עותק חסר, לפנינו נמצא מאמצע פרשת וירא עד אמצע פרשת וזאת הברכה, סה"כ 148 דף, מתוך 171 דף, שאר הדפים הושלמו בצילום, כריכת בד חדשה, כתמים וחזוקי דבק.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 118

ספר "ארבע טורים" חלק יורה דעה, ויניציאה רפ"ב – דפוס דניאל בומבירגי.

ארבע טורים חלק יורה דעה, עותק חסר, 113 דף מתוך קמ"ח דף (חסר 35 דף), ויניציאה רפ"ב, דפוס דניאל בומבירגי, מספר דפים פגומים עם פגיעה בטקסט.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 119

ספר "התשבי" - איזנא ש"א.

ספר "התשבי" שרשי מילים, כמנין תשב"י, בלשון הקדש, מאת המדקדק ר' אליהו הלוי אשכנזי (ר' אליהו בחור) איזנא ש"א, מהדורה ראשונה, המהדורה העברית ללא התרגום ללטינית. חסרים שני דפים באמצע שהושלמו בצילום על ניר דומה, מצב כללי טוב, מספר הגהות ותיקונים בכתב יד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $450
פריט מס' : 120

ספר "סאה סולת" "ומרפא לנפש" - מנטובה שכ"א

ספר סאה סולת וספר מרפא לנפש לר' רפאל מנורצי, מוסר השכל בעניני הדת, מנטובה שכ"א, מהדורה ראשונה, מ' דף, (מרפא לנפש בשער נפרד) בדף ו' הגהה בכ"י איטלקי. מספר דפים משוקמים, כריכה חדשה.
החל מ $500
פריט מס' : 121

תלמוד בבלי מסכת תמורה, בסיליאה ש"מ - נדיר.

מסכת תמורה מן התלמוד בבלי, בסיליאה שנת ש"מ, רישומים והגה ותיקונים בכתב יד אשכנזי קדום, ל"ד דף, עותק שלם, חיזוקי דבק בשוליים, כריכה חדשה, נדיר.
החל מ $550
פריט מס' : 122

ספר תולדת אהרן ויניציאה שנת שנ"א

ספר תולדת אהרן מראה מקום מכל הפסוקים שבתורה נביאים וכתובים לר' אהרן מפיסארו ויניציאה שנ"א, 159 דף, 17 ס"מ, מצב טוב. כריכה, (וינוגרד 766).
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 123

ספר "גנת אגוז" האנווא שנת שע"ה - מהדורה ראשונה.

ספר גנת אגוז בחכמת הקבלה לר' יוסף גיקטילא האנווא שע"ה, ע"ה דף, מהדורה ראשונה, שער מאוייר עם פגם בפינה, מצב כללי טוב, כריכה עתיקה, חתימה מזרחית קצוצה אני יצחק..
החל מ $900
פריט מס' : 124

ספר מעבר יבוק מנטובה שפ"ו

ספר מעבר יבוק הנהגת יום הפקודה, ונחלק לד' מאמרים: שפתי צדק, שפת אמת, שפתי רננות וענן הקטורת (סדר פטום הקטורת, קרבן תענית ומנחת אהרן). לר' אהרן ברכיה ממודינה מנטובה שפ"ו, מהדורה ראשונה, מ. מא-נה, נז-פד, א-קמו, קמט-קסב, קנה-קעב, שלם, כולל הדפים הלבנים הנדירים. 20 ס"מ מצב טוב, כריכה חדשה, שער משוקם.
החל מ $600
פריט מס' : 125

הוצא מהמכירה!

הוצא מהמכירה!
החל מ $1200
פריט מס' : 126

ספר תורה גוויל נתון בתוך תיק, סאלוניקי, 1908.

ספר תורה גוויל נתון בתוך תיק, סאלוניקי, 1908. ס"ת גוויל, כתב: ספרד, 42 שורות, בתוך תיק לספר תורה, בד על עץ, עיטורים, עבודת מגזרת מ"אלפקה", עם כיתוב שנת תיקון שנעשה בספר-בשנת תרפ"ט,1929, זמן ייצור התיק: תרס"ח, 1908, כולל זוג רימונים שנעשו ככל הנראה בצפון אפריקה. גודל הקלף: 46 ס"מ, גודל התיק: כ-70 ס"מ.
החל מ $3750