ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 4. 17.02.2015

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

לוט ספרי "כף החיים" – סט שלם, מהדורה ראשונה.

לוט סט ספרים "כף החיים" על השולחן ערוך אורח חיים, מהדורות ראשונות, להגאון המקובל ר' יעקב חיים סופר. חלקים: א - ח סט שלם! על אורח חיים, נדפס בירושלים בין השנים תר"ע - תרצ"ג, כריכות מקוריות, יתכן ושתי כריכות הם מעשה ידי המקובל הרב יצחק כדורי שהיה כורך לפרנסתו בעודו צעיר לימים. בנוסף יש לפנינו חלק ראשון מהדורה שהיתה בדעת המחבר להוציאה ללא גוף השולחן ערוך על ה' סימנים ראשונים בלבד, ויצאה בגליונות קטנים - נדיר, ירושלים תרס"ה ל"ד דף. ספרי "כף החיים" מספרי ההלכה המפורסמים, המשלב פסקי הלכה מגדולי הפוסקים על פי הפשט והקבלה, סה"כ 9 ספרים, רובם המכריע במצב טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $150
פריט מס' : 027

לוט 7 ספרים שנדפסו בירושלים.

לוט 7 ספרים שנדפסו בירושלים: 1. ספר 'תהילים' עם ספר "דגלי הודיה והמצוה" וספר "ממתקי תורה". 2. ספר "מים עמוקים" מהרב יהודה בירדוגו זלה"ה, תרע"א. 3. ספר "משל ונמשל" ירושלים תער"ג. 4. ספר "ארץ חיים" ירושלים. 5. קונטרס "תיקון היסוד", ע"פ הקבלה ירושלים. 6. ספר "מנחת ירושלם", חלק ראשון - "מנחה חריבה", על מסכת סוטה. 7. ספר "עונג לשבת", ירושלים תרע"ג. מצבים וגודלים שונים.
החל מ $120
פריט מס' : 028

לוט יפה של 7 ספרי ירושלים.

לוט יפה של 7 ספרי ירושלים: 1. ספר "מדרש ויהושע", ירושלים תרכ"ט. 2. ספר "משל ונמשל" מבעל הבן איש חי, ירושלים תער"ג. 3. ספר "חבת ירושלם", דפוס מונטיפיורי, (מהדורת זיוף, חשוב), ירושלים תרכ"ב. 4. ספר "שמח נפש", ירושלים תרס"ג. 5. ספר "שבט מוסר", ירושלים תרכ"ג. חתימות וחותמות 3 שערים. 6. ספר "שלחן ערוך - טור אורח חיים" עם פירוש שתלי זתים מהגאון מהרי"ץ, ירושלים תרמ"ו. 7. ספר "קול גדול" - שו"ת למהר"ם בן חביב, עם הקדשה לר' רפאל אהרן בן שמעון - רבה של מצרים, ירושלים תרס"ז. סה"כ: 7 ספרים. גודל ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 029

לוט כרוזים ודפים ירושלים 6 פריטים.

לוט 6 פריטים מירושלים: 1. גלויה (מכתב) משנת תרנ"ד. 2. חברת הישוב החרדי "רמתים צופים" קבלה לתרומה. 3. מכתב תודה (מודפס) כולל סובלק ולומזה בארץ ישראל. 4. "שקל" פדרציה ציונית של ארץ יון קבלה לתרומה. 5. תלוש מזון שתי חלות מחברת שערי חסד גמילות חסדים הכללי. 6.כרטיס קופת תלמוד תורה. מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 030

שאלות ותשובות הרמ"ז ויניציאה תקכ"א - מהדורה יחידה.

שאלות ותשובות של הרב המקובל ר' משה זכות ויניציאה תקכ"א מהדורה יחידה. מחבר ספר שורשי השמות על שמות הקודש, אגרות הרמ"ז, קול הרמ"ז על המשניות ועוד, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו "וחכמתו וקדושתו מודעת זאת בכל הארץ", מתלמידיו ר' בנימין הכהן (הרב"ך), ר' אברהם רוויגו ועוד. מצב טוב, כריכת בד חדשה, פגם קל בשער (משוקם), עם חתימה בשער הק' הירש...
החל מ $100
פריט מס' : 031

קונטרס "יביע אומר" – ספרו הראשון של הרב עובדיה יוסף, ירושלים תרח"צ - 1938, נדיר.

קונטרס "יביע אומר" ספרו הראשון של הרב עובדיה יוסף שחברו בגיל 17, כולל: "חידושי תורה בסדרי התנאים והאמוראים על פי סוגיות הגמרא, ירושלים תפרי"ח לפ"ק, הצב"י עבדי' יוסף ס"ט לומד בישיבת פורת יוסף תכב"ץ", בקונטרס זה ניכרת בקיאותו הגדולה בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים מאז היותו תלמיד בישיבת פורת יוסף, עם הסכמת הרב אליהו לופס מורו ורבו של הרב שכותב עליו "..ומאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא עתיד לעשות חיל בתורה.., עם הקדמת הרב שכותב: ..ועתה ראיתי להדפיס קצת מחדושי על הוריות.... ידוע שהרב סיפר באחת מדרשותיו שהיה הולך לישיבה רגלית, במקום לנסוע בתחבורה, כדי לחסוך את כספי הנסיעות ובכסף זה להוציא לאור קונטרס זה ויתר כתביו. בשער חתימת ר' דוד שרבאני בנו של המקובל ר' יהושע שרבאני, ותלמיד פורת יוסף בתקופותו של הרב עובדיה, לימים רב ראשי בקולומביה.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $100
פריט מס' : 032

ספר "שאלות ותשובות" ר' מנחם עזריה מפאנו, דיהרנפורט תקמ"ח.

ספר "שאלות ותשובות" וסוגיות, להרב המקובל מנחם עזריה מפאנו, דיהרנפורט תקמ"ח, בדף אחרון ציור הגאולה, חתימה בשער. מצב טוב, כריכה חדשה, מהדורה שניה, (מהדורה ראשונה נדפסה בויניציאה ש"ס), שו"ת חשוב. הרב מנחם עזריה מפאנו, גדול המקובלים באיטליה, ש"ח - ש"ף, תלמיד הרב משה קורדובירו הרמ"ק), ור' עזרא מפאנו, ורבי ישראל סרוק מצפת, מחבר הספרים: עשרה מאמרות, גלגולי נשמות, ועוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 033

לוט 2 ספרים "יפה ללב" לר' יצחק פלאג'י - אזמיר תרל"ב, תרנ"ג.

2 חלקים ספר "יפה ללב" על שולחן ערוך אורח חיים, לר' יצחק פלאג'י בנו של ר' חיים פלאג'י. 1.יפה ללב חלק א' אזמיר תרל"ב, עם קונטרס יושר לבב השמטות ליפה ללב, ומפתחות בשם מפתח של לב, מצב מצויין, כריכה מקורית. (2) א' - ר"ד. 2.יפה ללב חלק ו' אזמיר תרנ"ג, על אורח חיים ויורה דעה, פ"ג דף. מצב מצויין, כריכה מקורית, רישום בעלים על הכריכה. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $80
פריט מס' : 034

ספר "מעשה חייא" ויניציאה תי"ב - נדיר.

ספר מעשה חייא חידושים על הש"ס ושו"ת, לר' חייא הרופא ויניציאה תי"ב, עם הקדמת המגיה ר' משה זכות (מחבר: שרשי השמות ושו"ת הרמ"ז), מהדורה ראשונה, קנ"ה דפים (וינוגרד מס' 1301), כריכה חדשה, שוליים רחבים, רישום בעלים בכתב יד אשכנזי, פגמים בשער, נזקי עש קלים, ספר נדיר. רבי חייא הרופא, החיד"א בשם הגדולים כותב על המחבר "הרב המוסמך מרבני צפת, תלמיד הרב שלמה סאגיס, נתן הסכמה לספר באר שבע בשנת שע"ב".
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 035

ספר "זרע יצחק", אמשטרדם תקמ"ט.

ספר "זרע יצחק" דרשות לשלשה עמודים שהעולם עומד עליהם, לר' יצחק בן אברהם גרנבום, אמשטרדם תקמ"ט דפוס פרופס 1789, (5) ל"ח דף, מצב טוב, מהדורה יחידה. (וינוגרד 2171).
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 036

ספר "מלכי בקודש" - הגדה של פסח, שאלוניקי תק"ט.

ספר "מלכי בקודש", באור ארוך ומקיף על הגדה של פסח עם גוף ההגדה, חידושים על הרמב"ם בהלכות פסח, שופר, לולב, חידושי ש"ס, וליקוטים, מאת הרב עזרא מלכי, שאלוניקי תק"ט, כריכת עור עתיקה (בלויה), מעט פגעי עש, נדיר. עם חתימה בשער "יו"ט ס"ט".
הפריט נמכר ב $350 החל מ $250
פריט מס' : 037

ספר "יפה תואר" ווילהרמרשדורף תע"ד.

ספר "יפה תאר" על ויקרא רבה תורת כהנים, פירוש ארוך ומקיף מאת הרב שמואל יפה אשכנזי, מחבר הספרים: יפה מראה, יפה עינים, יפה תאר. ווילהרמרשדורף תע"ד, (2) קל"ב דף, שער מאויר ויפה, עם תבליט עץ משה ואהרן, חתימות בעלים, כריכת עץ בלויה, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 038

ספר "נשמת חיים" שאלוניקי תק"ס.

ספר נשמת חיים שאלות ותשובות עם ביאורים על הסמ"ג, ודרשות, לר' חיים ב"ר דוד אבולעפיא, שאלוניקי תק"ס (3) א - צ"ב א - פ"ד דף, כריכה מקורית, מצב טוב. ר' חיים ב"ר דוד אבולעפיא, ת"ן - תקל"ה, בן אחיו של ר' חיים אבולעפיא מח"ס עץ חיים, היה רבה של אזמיר "ובימיו היו נוהגים על פיו בלבד", חבורו הגדול על הסמ"ג נשרף בשריפה הגדולה שהיתה באזמיר בשנת תקל"ב, וכאן נדפס חלק קטן מתשובותיו וחדושיו שנצלו, פירושו להגדה של פסח נדפס בספרו של תלמידו "אשדות הפסגה", נספד בספר "יד שלמה", ובספר "קידש ידיד".
החל מ $150
פריט מס' : 039

ספר "מאמר המלך" שאלוניקי תקס"ו.

ספר "מאמר המלך" על הרמב"ם, וזכרונות לפי סדר א' ב', לר' רפאל אברהם מצליח, עם תשובת ר' חיים מודעי, שאלוניקי תקס"ו, (3) קל"א דף. בשער רישום וחתימה "אנא זעירא דמן חבריא העבד עברי לאל ידיד ח"י בן דוד ס"ט".
החל מ $120
פריט מס' : 040

ספר "נר דוד", ליוורנו תרל"ג.

ספר נר דוד על מסכתות הש"ס מסדר מועד, לר' דוד ג'יג' מתונס, ליוורנו תרל"ג, עם הסכמה ארוכה בחתימת 15 מרבני תונס, עם הקדשה בשער בכתב יד מאת נכדי המחבר המוציאים לאור, כריכה מקורית, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 041

ספר שאלות ותשובות "דברי יוסף" ליוורנו תק"ב - הגהה.

שאלות ותשובות דברי יוסף למקובל ר' יוסף אירגאס (מחבר ספר שומר אמונים), ליוורנו תק"ב. בדף מ"ה הגהה שלש שורות בכתב יד המקובל ר' אשר זעליג מרגליות תרנ"ד - תשכ"ט מרבני ומקובלי ירושלים, תלמידם של האדמו"ר מבארנוב, והרב חיים שאול דוויק הכהן, והרב שלמה אליעזר אלפנדארי, ומחבר ספרים רבים. בספר הקדמה ארוכה של תלמידו ר' מלאכי הכהן (מחבר ספר יד מלאכי) הכוללת דברי ימי המחבר. כריכה חדשה, כתמי רטיבות.
החל מ $100
פריט מס' : 042

שאלות ותשובות חקקי לב שאלוניקי תר"ג.

שו"ת חקקי לב על חשן משפט חלק ב', לר' חיים פלאג'י, שאלוניקי תר"ג, מספר 8 בשער למספר ספרי המחבר, (2) רי"ח דף, כריכה חדשה, פגעי רטיבות משוקמים בשוליים הפנימים, מספרי ר' חיים פלאג'י הנדירים.
החל מ $100
פריט מס' : 043

ספר "גט מקושר" לר' רפאל משה בולה, קושטאנדינה תקכ"ז.

ספר גט מקושר חבור גדול בהלכות גיטין, לר' רפאל משה בולה מחבר ספר זכות משה, קושטאנדינא תקכ"ז, מהדורה ראשונה, (1) קצג דף, חתימות מסולסלות בשער, פגעי עש.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $50
פריט מס' : 044

ספר "גט מקושר" ליוורנו תקמ"ה.

ספר גט מקושר בהלכות גיטין לר' יונה נבון מורו ורבו של הרב חיד"א, סובב והולך על ספר גט פשוט למהר"ם בן חביב, נדפס בליוורנו תקמ"ה, עם ביאור לתוספי הרא"ם, שלם ויפה. כריכה ודפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 045

לוט 2 ספרים, מהרב חיים פלאג'י זצוק"ל.

לוט 2 ספרים: 1. שו"ת הרשב"א חלק ה' עם הגהות "רחמים לחיים" לר' חיים פלאג'י, ליוורנו תקפ"ה, מהדורה ראשונה של שו"ת הרשב"א חלק ה' שהוציא לאור על פי כתב יד, עם הסכמת החקרי לב ורבני אזמיר, מספריו הראשונים של ר' חיים פלאג'י, מעט פגעי עש. 2. ספר ברכת מועדיך לחיים דרשות והספדים, אזמיר תרכ"ח, ספרו האחרון שנדפס בחייו יום לפני פטירתו של הרב, (2) קנ"ט דף, מלבד קרע בשער ללא חסרון, במצב טוב, מספר 27 בשער לספרי המחבר.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 046

ספר "בית הבחירה" על פרקי אבות למאירי. מהדורה שניה עם תולדות המחבר, ווין 1854.

פירוש המאירי על פרקי אבות, עם פתיחה כוללת, יצא שנית לאור מצד יוקר מציאותו עם תולדות המחבר וקורות ספריו, מאת הרב זלמן שטערן, ווין 1854, בדף י"א הגהה כתב מזרחי חתומה היו"ם ס"ט (אולי הרב יוסף מיוחס). מצב טוב. פגם בדף האחרון.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 047

ספר "אלה המצוות" קאפוסט תקע"ח.

ספר "אלה המצוות" על תרי"ג מצוות, מאת הרב משה חאגיז, קאפוסט תקע"ח, קיד דף, שני שערים, כריכה קדמית מנותקת, מצב טוב. הרב משה חאגיז (המני"ח) בן ר' יעקב חאגיז (מח"ס הלכות קטנות) נולד בירושלים שנת תל"ב, קיבל תורה מזקנו ראש רבני ירושלים ר' משה גלאנטי (המג"ן) ומפי ר' אברהם יצחקי, הרב גלה במשך יובל שנים בארצות תבל: איטליה הולנד ואשכנז, והרבה פעלים לה' ולתורתו, מחבר הספרים: משנת חכמים, שו"ת שתי הלחם, לקט הקמח, ועוד, היה בידידות אמיצה עם החכם צבי ובנו ר' יעקב עמדין, לחם מלחמת קודש בשבתאות שפשתה בשעתו, לפי דברי החיד"א האריך ימים קרוב לתשעים שנה.
החל מ $70
פריט מס' : 048

ספר "פרי חדש" אמשטרדם תס"ו – מהדורה ראשונה.

ספר "פרי חדש" חידושים על השולחן ערוך על אורח חיים ואבן העזר עם קצת לשונות הרמב"ם, לר' חזקיה די סילוה, אמשטרדם תס"ו, מהדורה ראשונה, (1) ע"ד, י"ט, (1) ט' דף, יוצא לאור על ידי בן המחבר, מצב טוב -בינוני, חתימות ורישומים בשער, מעט פיגעי עש, כריכה חדשה. ספר "הפרי חדש" אבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומובא על ידי כל גדולי ומחברי הדורות שאחריו, ספרו מתאפיין בגישה מקורית מאד, הבוחנת את דברי הפוסקים שקדמוהו באופן ביקורתי לאור דברי התלמוד, ללא משוא פנים, אולם עצמאותו וסגנונו עוררו גם ביקורת, בשו"ת גינת ורדים מובא כי כאשר הגיע הספר פרי חדש למצרים החליטו חכמי מצרים להחרים "שלא יקרא שום אדם בספר הלז, לא קריאת עראי ולא קריאת קבע", אמנם תלמידו של הפרי חדש, ר' שלמה אלגאזי נתמנה לרבה של מצרים וכהן שם במשך 45 שנה, וכל הוראותיו היו כדעת רבו, בדורות מאוחרים יותר התקבל הספר ללא עוררין, אף נדפס ברוב מהדורות השולחן ערוך, והוא משמש כיום כאחד מספרי היסוד בפסיקת הלכה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 049

לוט 5 ספרים דפוס ג'רבה.

לוט חמשה ספרים דפוס ג'רבה, 1. שאלות ותשובות שואל ונשאל ח"ג תשכ"א. 2.יקר הערך שנת תש', (מוסר על סדר א' ב'). 3. מדרש שלמה תרפ"ח (דרשות). 4. ידי משה תשט"ו (שינון הלכות שחיטה בדרך שו"ת ושיר). 5. אילת אהבים תשט"ו (על התורה). סך הכל חמשה ספרים
החל מ $70
פריט מס' : 050

לוט 4 ספרים דפוס ג'רבה.

לוט 4 ספרים דפוס ג'רבה: 1. מנחה וערבית, ג'רבה דפוס בועז חדאד, מיניאטורי גודל 9.3 ס"מ. 2. "אורה ושמחה", רמב"ם הלכות נזקי ממון עם תפסיר בערבית, דפוס חדד תש"ו. 2. "פראיץ אלקלוב" חובת הלבבות בערבית, ג'רבה תרע"ט. 3. מחזור קטן, ג'רבה תשי"ז, סה"כ 4 ספרים. מצב טוב.
החל מ $70