ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

טור אורח חיים - ברלין תס"ב | 1702. עם הגהות

טור אורח חיים, שער מעטפת עם איור מרהיב של משה ואהרן ומעליהם ששה עיגולים ובהם איורים של סצנות תנכיות. דפוס זאב וולף בן רבי זלמן מירלש, ברלין, תס"ב [1702]. הגהות למדניות קצרות וארוכות. | דף א' משוקם. כריכה חדשה. חסר שער. | שכא דף. 36 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 027

תנ"ך - לידה, תכ"ב | 1662

תורה נביאים וכתובים, בכרך אחד. שתי עמודות בכל עמוד. ‬בדפוס יוחנן גיורגיוס ניסיליוס. לידה, תכ"ב [1662]. חמש מגילות (שיר השירים, רות,איכה, קהלת, אסתר) נדפסו אחרי החומש, ואחריהן נשאר דף חלק. ‬‬‬‬שמות הספרים ומספור הפרקים בעברית ובלטינית. כריכת קלף מקורית. | [1], קיח דף, קיט-קלו עמ', קלז-שכח; קד דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 028

ספר סוגיות הש"ס, ברלין, תצ"ו | 1736

ספר סוגיות הש"ס - תוספות ישנים. הכולל: "א. הגהות הרא"ש על פירוש הר"ש בסדר זרעים, מסומנים בסימני אלפ"א בית"א. ב. פירוש הרא"ש על הערוגה דמסכת כלאים עם הציורים. ג. הקדמה לרבנו משה בר מימון ז"ל מסדר זרעים. ד. מפתחות פרקי המשנה על כל הש"ס על סדר האלפא ביתא. ה. ספר מבוא התלמוד לרבנו שמואל הנגיד. ו. קיצור כללי הגמרא, מלוקט מן הספרים. ז. ביאור שלוש עשרה המדות שהתורה נדרשת בהן. ח. שיעור שלושים ושתיים מידות דרבי אליעזר בר יוסי הגלילי. ט. פירוש התוספות על מסכת הוריות ומסכת כריתות. י. תוספות ישנים. עם עיטורים וציורים שונים. | כריכת מקורית עשויה עץ מחופה בעור עם שרידי אבזמי סגירה. כריכה קדמית מנותקת. כתמי זמן. | יז דף. 34 ס"מ. מצב כללי" בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 029

שלמי צבור – שאלוניקי, תק"ן | 1790. מהדורה ראשונה

ספר שלמי צבור, דיני תפילה ומנהגי בית הכנסת. מאת רבי יעקב ישראל אלגאזי. עם הסכמת רבי יום טוב – מהרי"ט אלגאזי. שאלוניקי, תק"ן [1790]. | חותמת, חתימות ורישומי בעלים בכתב מזרחי עתיק. | כריכת עור. 6 דפים אחרונים [חלק מן המפתחות] חסרים. | [3], שמח דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 030

חידושי הריטב"א - שאלוניקי, תקס"ו | 1806. חתימות

חידושי הריטב"א על מסכת שבת, מאת רבי יו"ט ב"ר אברהם מאשבילי - הריטב"א, מגדולי הראשונים. תלמיד הרשב"א והרא"ה. בדפוס מרדכי נחמן, שאלוניקי, תקס"ו [1806]. חתימות בעלות בלתי מפוענחות בדף השער ובדף שאחריו. חותמות ישיבת תורת חיים ירושלים [ישיבת העילויים]. | דפים משובחים. | פח דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $120
פריט מס' : 031

לוט, שלושה ספרים על דקדוק עברי - אירופה, המאות ה-18/19

1.ספר מהלך, ספר דקדוק, מאת רבי משה קמחי. עם הגהות המיוחסות לרבי זלמן פוזנר, ותוספות והגהות מאת רבי שבתי סופר מפרעמסלא המבורג, תקמ"ה [1785]. 2.דרכי הניקוד והנגינות מאת רבי משה הנקדן. עם פירוש מאת רבי צבי ב"ר מנחם נחום. ווילנא, תקפ"ב [1822]. 3.ספר צחות מאת רבי אברהם אבן עזרא. עם פירוש מאת רבי גבריאל הירש ליפמאן. פיורדא, תקפ"ז [1827]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 032

שבט מוסר, ווילנא - הוראדנא, תקע"ט | 1819

ספר שבט מוסר, מספרי המוסר החשובים ביותר. מאת רבי אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי [תי"ט-תפ"ט, 1659-1729], מקובל מחכמי איזמיר. בדפוס ר' מנחם מן ור' שמחה זיסל, ווילנא - הוראדנא, תקע"ט [1819]. חתימות ורישומי בעלים. שיקום מקצועי. סימני עש. כתמים. כריכה חדשה. | פ דף. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 033

מגדל דוד וטל אורות. חלק בכתב-יד. ווין. תקנ"ב | 1792

ספר טל אורות וספר תהלים עם פירוש מגדל דוד, מאת רבי אליעזר ליפמן סג"ל מבראד. פירוש על דרך הקבלה והפשט. הקדמת הספר היא חיבור שלם בעניני קבלה בשם "טל אורות". חלקו הראשון, [12] עמודים ראשונים של טל אורות כתובים בכתב-יד. | רישומי בעלות: "הק' פנחס שטראם". הגהות בכתב יד. חסרים מס' דפים בסופו. סימני עש. דפים מנותקים. ללא כריכה ודף שער. | [6], ה-יד, יז-קפד דף. 23 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 034

ספר המגיד - קאפוסט, תקע"ח | 1818

ספר המגיד, כתובים - חלק ששי, הכולל את הספרים: איוב עם תרגום, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. עם פירושי רש"י, מצודות ועברי-טייטש. בדפוס יהודא יפה, קאפוסט, תקע"ח [1818]. דפים ירקרקים, עבים ומשובחים. כריכת עור מקורית, עם בלאי בקצוות ובשדרה. | עב; כט; סו; מט דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 035

תורת האדם עם כתב יושר - רוסיה-פולין, תק"צ | 1830 לערך

ספרי תורת האדם וכתב יושר כרוכים יחדיו. מהדורה שניה. מאת המקובל רבי משה אוסטרר מבראד זיע"א. נכדו של הרב המפורסם משה מאוסטראה מחכמי הקלויז דבראד. ידוע כי הצדיק רבי לייב שרה'ס שלח אליו להתפלל עבור חולה. שער מיוחד לספר כתב יושר. חסר שם מדפיס, מקום [זולקווא?] ושנת הוצאה [תק"ץ?]. | דפים כחלחלים. כריכה חדשה. | כח; ח דף. 18 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 036

ספר החיים, מאת רבי חיים אחי המהר"ל - מעז'יבוז, תקע"ז | 1817

ספר החיים, "כשמו כן הוא... יורה יורה הדרך אשר ילך בה האדם קודם שיחטא ולאחר שחטא על הנפש". מאת רבי חיים ברבי בצלאל [אחי המהר"ל מפראג]. מעז'יבוז, תקע"ז [1817]. | רבי חיים ברבי בצלאל [1530 (לערך) – 1588], מקובל, מגדולי חכמי דורו, ר"מ בוורמייזא ורב בפרידבורג. אחיו הגדול של המהר"ל מפראג. למד מפי רבי יצחק הספרדי בנעוריו. בהמשך למד בלובלין מפי המהרש"ל ורבי שלום שכנא, והיה חברו של הרמ"א. ספריו נדפסו פעמים רבות, בעיקר בעידוד מנהיגי החסידות. בש"ס ווילנא בכל סיום מסכת מופיע הכיתוב: פירוש הגון על כך תמצא בספר החיים מאת אחי המהר"ל. | ספירת דפים משובשת.סימני עש. ללא כריכה. דפים מנותקים. | [4], לג דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 037

ספר 'חפץ חיים'. מהדורה שניה מתוקנת. ווילנא, תרל"ז | 1877. עם 'אזהרת המחבר' בעמוד האחרון

ספר 'חפץ חיים', הלכות לשון הרע ורכילות. מאת מאת רבן של ישראל הכהן הגדול מאחיו רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. במהדורה שלפנינו עדיין העלים מרן את שמו מהספר ואף בהסכמות לא נזכר שמו, אך בשולי השער נדפס בשפה הרוסית: י. מ. כגן. | רבי ישראל מאיר הכהן [תקצ"ח-תרצ"ג], המכונה 'החפץ חיים' ע"ש הספר שלפנינו, מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, אשר כל בית ישראל נשען עליו. למד בוילנא, לימד בואסילישוק, והקים את ישיבתו בראדין. ממיסדי אגו"י, השתתף בכנסיה הגדולה בוינה-תרפ"ג ונבחר לנשיא העולמי של מועצת גדולי התורה. | כריכה מקורית. עח דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 038

תיקוני הזהר עם ביאור הגר"א, מהדורה ראשונה - וילנא, תרכ"ז | 1867

"תקוני הזהר עם תיקונים מזהר חדש מהתנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי, עם ביאור הגר"א... מצורף גם ביאור בנו... מהור"ר אברהם (מגוף כ"י)". מהדורה ראשונה. על גבי נייר עבה ומשובח. שני שערים, השער הראשון מאויר. בדפוס ר' שמואל יוסף פין ורבי אברהם צבי ראזענקראנץ, ווילנא, תרכ"ז-1867. | כריכת עור עתיקה ומפוארת עם הטבעות. חותמות ורישומי בעלות. קרע עם חיסרון קטן בדף השני. | [5], קעב, נב דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 039

חידושי הגרשוני - קאלאמעא, תרנ"א | 1891. מהדורה יחידה עם חתימות

ספר חידושי הגרשוני - כללי הדינים מספר יד מלאכי. מאת רבי יהודה גרשון פיקהאלץ אב"ד ליסיעץ, מגזע החכם צבי. בדפוס טייכער, קאלאמעא, תרנ"א [1891]. מהדורה ראשונה ויחידה. עם הסכמת הכוכב מיעקב. | חתימות בעלות רבניות בשולי הדפים. חותמות של "חברה משניות מאדיאד לאפאש". | כתמי זמן. כריכה חדשה. | [4], ב-מד, [1] דף.24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 040

ספר חכמת אדם - קניגסברג, תר"ך | 1860. חתימות אדמור"י מיקולייב

ספר חכמת אדם ובינת אדם. שער נפרד לכל ספר. מאת רבי אברהם דנציג בעל ה'חיי אדם'. בדפוס גרובער עט לאנגריען, קניגסברג, תר"ך [1860]. חתימות וחותמות רבניות: "הק' מרדכי חתן הרב ממיקולאייב", "יעקב שלמה... נכד הה"צ ה"ק מו"ה מאיר זללה"ה מפרימישלאן" ועוד. רבי מרדכי שמרלר חתן רבי חיים אברהם ממיקולייב כיהן כאדמו"ר בחיי חותנו. בנו רבי יעקב שלמה שמרלר היה חתנו של דודו רבי יואל משאץ. היה תלמידו של הרב יעקב הורוביץ אב"ד דליטין, בעל שו"ת הריב"ם. כיהן כרב בווסלוי ומשנת תרס"א כאדמו"ר בעיירת המרפא גורא הומורי שבבוקובינה. נפטר בכ"ח בכסלו תרפ"ח. כריכת עור מקורית עם הטבעות זהב, בלויה מעט. קרעים עם חיסרון בדפי השער. | רמ; פג [1] דף. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 041

לוט, ארבעה ספרים כרוכים יחדיו - אירופה, המאה ה-18

1. מסילת ישרים, מאת הרמח"ל. בדפוס רפאפורט, לבוב [למברג], תקנ"ג [1793]. | 2. חוקר ומקובל, מאת הרמח"ל. בדפוס הרבנית יהודית, למברג, תק"ס [1800]. | 3. ספר הרוקח, מאת רבי אלעזר מגרמייזא. בדפוס חיים דוד הלוי, לבוב [למברג], תקמ"ז [1787]. | 4. נגיד ומצוה, מאת רבי יעקב צמח, מכתבי מהרח"ו. בדפוס חדש, זאלקווי, תקנ"ג [1793]. לו; כד; [22]; עז דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 042

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו. ארם-צובה, תרכ"ו | 1866

1. ספר שערי קדושה, מוסר וקבלה. מאת רבי חיים ויטאל - מהרח"ו זצ"ל. | 2. ספר עלים לתרופה, הכולל בתוכו: אגרת מוסר מאת הרמב"ן, אגרת הגר"א ששלח לבני ביתו ואורחות חיים להרא"ש. המהדורה שלפנינו תרמה להתפשטות אגרת הגר"א בין עדות המזרח. בנוסף, היא נדפסה בשינוים רבים מהנוסח הנפוץ. | בדפוס אליהו חי ב"ר אברהם ששון, ארם צובה, תרכ"ו [1866]. רישום בעלות "אברהם שלמה זיתונה הי"ו". מספר דפים מנותקים. כריכה מקורית שדרת עור. כתמים. | [4], מח דף; ח דף. 14 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 043

לוט, קונטרס ודף 'ברכת החמה', תרפ"ה/תשי"ג | 1925/1953

1. קונטרס סדר ברכת החמה, כפי נוסח השדי חמד וכתקנת מהרי"מ [האדמו"ר הראשון] מספינקא. בדפוס משה יחזקאל הורוויץ, בארדיוב [סלובקיה], ערב פסח שנת תרפ"ה [1925]. | 32 עמ. | 2. דף 'ברכת החמה' "האד לורקא די ברכת החמה נדפסת ענד מלכייל בן ואליד". מרוקו, כ"ג ניסן תשי"ג [1953]. | ברכת החמה היא ברכת ראייה נדירה, שמברכים כשרואים את השמש בתחילת כל מחזור בן 28 שנים, שבו לפי המסורת השמש חוזרת למקומה המקורי בבריאת העולם, באותה שעה ובאותו יום בשבוע כבזמן הבריאה. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 044

לוט 2 ספרים וכרטיס ברכה של משפחת ששון

1. ספר מושב זקנים על התורה, קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות. יו"ל פעם ראשונה מכ"י ששון מס' 409. ע"י סלימאן ב"ר דוד ששון. לכבוד בר המצווה של בנו יצחק. בדפוס האניג, לונדון, תשי"ט [1959]. | 2. ספר פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם, על בראשית ושמות. יו"ל פעם ראשונה מכ"י אוקספורד מס' 166. ע"י סלימאן דוד ששון. לכבוד בר המצווה של בנו דוד. לונדון, תשי"ח [1918]. עם הקדשת המו"ל בכתב יד. | 3. כרטיס ברכה "WITH S.D. SASSOON'S COMPLIMENTS". | משפחת שַׂשׂון (Sassoon) היא משפחת אצולה מפורסמת, ממוצא בגדאדי, המשפחה קיבלה את הכינוי "הרוטשילדים של המזרח" בזכות הונה המופלג שמוערך במיליארדי דולרים והפעילות הפילנתרופית הענפה שלה. אוסף כתבי היד המשפחתי נודע למרחק, הוא הוגדר כאוסף כתבי היד העבריים הגדול ביותר בידיים פרטיות בזמנו וכלל אוצרות תרבות יהודיים רבים. | מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 045

לוט 10 כרכים, שולחן ערוך בצרפתית - אורליאנס, 1898-1917

סט עשרה כרכים של שולחן ערוך חלק יורה דעה בתרגום לצרפתית על-ידי JEAN DE PAVLY ו- M.A. NEVIASKY. בכריכה רכה. בהוצאת GEORGES MICHAU ET CIE, אורליאנס - צרפת, בין השנים 1898-1917 [תרנ"ח-תרע"ז]. | מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 046

לוט, 8 ספרים, דפוסי מרוקו

1. ספר הדרת זקנים, תקונים ותפילות על-פי הקבלה. בהוצאת בית מסחר ספרים של יוסף לוגאסי, קזבלנקה. 2. ספר הטיבו נגן, 196 פזמונים, תחינות ובקשות. מאת רבי רפאל אדרעי. בדפוס מסעוד סרביט ועמרם חזזאן, פאס. 3. ספר שבח החיים, ספורי מופתים על רבי חיים פינטו. מאת רבי יעיש מזל תרים. בדפוס אידיאל, דאר אלביצא [קזבלנקה]. 4. ספר לקט עני, דרושים באגדה. מאת רבי דוד אסבאג. בדפוס SAYAG, מקנס. עם הקדשת המחבר. 5. קונטרס הלמוד הערבי, לימוד השפה הערבית. מאת אילי מלכה. בדפוס OMNIA, רבאט. 6. ספר חק ומשפט, שו"ת על שלשה חלקי שולחן ערוך. מאת רבי חיים טולדאנו. בדפוס מסעוד סרביט ועמרם חזזאן, פאס, תר"ע [1910]. 7. ספר אבקת רוכל, חידושים על התורה, מדרשים ואגדות חז"ל. מאת רבי יוסף אוחיון. בדפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תש"ח [1948]/ 8. ספר די-השב ואם-למסורת, מאת רבי שלמה בירדוגו. בדפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, [הסכמות משנת תש"י-1950]. עם הקדשה מאת המו"ל הדיין רבי יעקב בירדוגו בן המחבר. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 047

לוט, 3 ספרים עם חתימות

1. ישועות משיחו, מענה ופולמוס נגד טענות הנוצרים. מאת הרב דון יצחק אברבנאל. סדילקוב/אוסטרהא, תקפ"ח, [1828]. הוצאה ראשונה. מפאת תוכנו של הספר הועלמו מקום הדפוס והתאריך האמיתי. נדיר. חתימות בעלות רבניות רבות. 2. עפר יעקב - חלק שני העוסק במס' סוגיות בש"ס. מאת רבי יעקב אייכהארן. [ברעסלויא, תקצ"ט?]. ללא דף שער. דף השער הינו בחלק הראשון, ככל הנראה שני החלקים היו כרוכים יחדיו. חתימת בעלות: הק' שמואל ראזענצווייג. 3. ספר בית מדות, ספר מוסר. מאת מוהרי"ל מרגליות, אב"ד בוזנאב. פראג, תקצ"ו-1836. חתימת בעלות של רבי דב צבי קרעלענשטיין, סבו של ראש ישיבת גרודנא הנושא את שמו, עלה מפולין לירושלים בתחילת המאה ה-20 ושימש בה כאב בית דין. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 048

חסד לאברהם - ליוורנו, תרל"ח | 1878

ספר חסד לאברהם - תפילות על פי הקבלה מאת החיד"א. על ידי רבי אברהם אנקאווא. בדפוס בילפורטי וחבריו, ליוורנו, תרל"ח [1878]. | כריכה מנותקת חלקית. | שמד [2] דף. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 049

סט חמשה חומשי תורה מהדורה מפוארת - ווילנא, תרע"א | 1911

סט חמשה חומשי תורה, חמשה כרכים. עם תרגום אונקלוס וספרי. ופירושי: רש"י, שפתי חכמים, בעל הטורים ומלבי"ם. מהדורה מפוארת עם כריכות עור והטבעות בצבע זהב. על הכריכות האחוריות הטבעת השם "אהרן ליב וואסערמאן" ובעמוד הראשון של החומשים הכיתוב: "זה החומש היה בידי החתן יצחק ב"ר נח פאלואנאווסקי". לחומש ויקרא שני שערים, אחד מהם צבעוני. בדפוס האלמנה והאחים ראם, ווילנא, תרע"א [1911]. | 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 050

תלמוד בבלי שלם בכרך אחד - ניו יורק, תשט"ו | 1955.

ש"ס שלם בכרך אחד. הוצאת תלפיות, דפוס נאבעל, ניו יורק, תשט"ו - 1955. בכל עמוד צילום של ארבעה עמודים. | 1512 עמ'. 41 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120