ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר אגור. ונציאה. ש"ו | 1546.

ספר אגור, הלכות ומנהגים, מאת רבי יעקב לנדא. מספרי היסוד של הלכות ומנהגי אשכנז בתקופת הראשונים. ונציה, ש"ו - 1546. דפוס יושטיניאן. חתימות בעלות מתקופת ההדפסה. קלב דף. ישנם עותקים ובסופו ספר חזון. כריכה חדשה. שער משוקם ומודבק. שיקום לא מקצועי בחלק מהדפים. כתמים. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $650
פריט מס' : 052

ספר מכלל יופי, קושטא, ש"ט | 1549. מהדורה ראשונה. עשרות הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה!

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בעניני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים מאת רבי שלמה אבן מלך. קושטא, ש"ט- 1549. דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא. מהדורה ראשונה. עם עשרות הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה וחתימת בעלים. כריכת עור חדשה, שער דפים ראשונים ואחרונים משוקמים בשיקום מקצועי, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב- בינוני.
החל מ $1800
פריט מס' : 053

משניות עם פירוש הרמב"ם ורבי עובדיה ברטנורה. ככל הנראה ריוו דטרינטו, שי"ט | 1519. עותק חסר

סדרי נזיקין וטהרות מששה סדרי משנה, [החל ממסכת בבא מציעא פרק ז' משנה ט', ועד למסכת תמיד פרק ז' משנה ב']. עם פירושי הרמב"ם והברטנורה. המהדורה הנוכחית היא ככל הנראה המהדורה הראשונה בה נדפסו פירוש הרמב"ם ופירוש הברטנורא יחדיו. נוסח המשנה במרכז הדף באותיות מרובעות, ומסביב פירושי הרמב"ם והברטנורא בכתב רש"י. ככל הנראה ריוו דטרינטו, שי"ט [1519]. עותק חסר. | נקבי עש זעירים, כתמי זמן. הכריכה, דף השער, דפים א-קעא, והדפים האחרונים חסרים, | קעב-שצא דף. 28 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 054

ספר פירוש התורה לרבי דון יצחק אברבנאל. מהדורה ראשונה. וינציאה. של"ט | 1579.

פירוש התורה לרבי דון יצחק אברבנאל. ונציאה, של"ט - 1579. דפוס זואן ברגדין בבית זואני די גארא. מהדורה ראשונה. תכה [צ"ל תכד],[1] דף. כריכת עור חדשה ומפוארת. חלק מהשער הושלם בצילום. נזקי עש. כתמים. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 055

תנ"ך, דפוס די גארה - ויניציאה, שכ"ח | 1568

חלק כתובים שלם מהתנ"ך. הכולל: תהלים, משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא-נחמיה ודברי הימים. כולל הגהות רבות בכתב מזרחי עתיק. המילה הראשונה שבכל אחד מן הספרים מוקפת במסגרת גדולה ומרשימה האופיינית לדפוסי ונציה [בספר התהילים, שהוא הראשון בכרך, המסגרת גדולה יותר]. מלבד המקרא והתרגום, מופיעים פירושי: רש"י, אבן עזרא, רלב"ג, רס"ג, רד"ק ועוד. , דפוס די גארה - ויניציאה, שכ"ח [1568] | דף השער חסר. קרע עם חיסרון ותיקונים בנייר דבק בדף הראשון. כריכה חדשה. כתמים ללא פגיעה בטקסט. | תרע"ב-תתק"ח דף. 40 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $150
פריט מס' : 056

ספר החסידים בזל, שמ"א | 1580.

ספר החסידים, מוסר ועניני יראת שמים מרבינו יהודה החסיד. מהדורה שניה בסיליאה (בזל) שמ"א - 1580. בדפוס אמברוסיאו פרוביניאו. כולל דפים (3-4) "רמזי כללי הספר" שאינם נמצאים ברוב העותקים. במהדורה זו ישנם נוסחאות מתוקנות מהמהדורה הראשונה שנדפסה בבולוניה. לעומת זאת במהדורה זו נוספו שינויים והשמטות מטעם הצנזורה הנוצרית. [4], קיו דף. 20 ס"מ. כריכה חדשה.דף השער משוקם בחלקו התחתון. כתמי מים. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $750
פריט מס' : 057

טור חושן משפט עם בית יוסף. ונציה. שנ"ה | 1595.

טור חושן משפט לרבינו יעקב בן אשר (הרא"ש) עם פירושי וחידושי רבינו יוסף קארו, בדפוס זואן דגארה. תכא' דף. כו' דף. בשולי הגליונות: עשרות הגהות למדניות ומאות הגהות של תיקונים ומראי מקומות, בכתב יד מתקופת ההדפסה. כריכה חדשה חצי עור מפוארת. שער ומספר דפים משוקמים מקצועית. מצב כללי טוב.
החל מ $1200
פריט מס' : 058

תשובות רבי מנחם עזריה (הרמ"ע מפאנו), ונציה, ש"ס | 1600.

ספר תשובות ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות, ושמועות חמורות להלכה ולמעשה.. מ"ע. לרבי מנחם עזריה - הרמ"ע מפאנו. דפוס דניאל זניטי. קמג דף, 20 ס"מ. כריכת עור חדשה מפוארת. שער משוקם מקצועית. מעט פגעי עש. מצב כללי טוב.
החל מ $750
פריט מס' : 059

ספר כתר שם טוב. ונציה, שס"א | 1601.

ספר כתר שם טוב, דרשות על התורה מרבי שם-טוב מלמד ממוריאה. דפוס מטיאו זאניטי. קלו, 8 דף. 29 ס"מ. כריכת חצי עור חדשה עם דף שיש. חסרים 7 דפים למפתחות בסוף. כתמים. שער משוקם מקצועית. מצב כללי טוב.
החל מ $800
פריט מס' : 060

ספר לב אהרן, ויניציאה, שס"ט | 1608.

ספר לב אהרן, פירוש על נביאים ראשונים, יהושע-שופטים, חלקים א-ב. מאת רבי אהרן אבן חיים. ויניציאה, שס"ט - 1608. קכב,[2]; קכט,[3] דף. 31 ס"מ. חתימת בעלים. כריכה קדמית מנותקת. שער משוקם מקצועית. מצב כללי טוב.
החל מ $900
פריט מס' : 061

תנ"ך באזל. שע"ח - שע"ט, [1618-1619], 5 כרכים. כולל כרך הפטרות. נדיר ביותר. עותק מפואר.

מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים עם מסורה גדולה ועוד. באזיליא, בדפוס לודוויג קיניג, שע"ח-שע"ט [1618-1619]. ב- 5 כרכים כולל כרך הפטרות "עם פירוש רד"ק" כמנהג ק"ק אשכנזים וספרדים ולועזים. [6], רכח; [1], רלד-תמא; [1], תמב-תשה; תשז-תתקמו; ז, [1]; סז דף, סז. [2]. 38 ס"מ. 5 שערים. בתקליטור של מפעל הביבליוגרפיה "יש טפסים מעטים עם כרך נוסף המכיל "הפטרות עם פירוש רד"ק". חלק זה נדפס בפני עצמו עבור בתי הכנסת. כריכות עור חדשות מפוארות. שערים וספר דפים משוקמים מקצועית ללא פגיעה בטקסט. כתמי זמן. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $2400 החל מ $1500
פריט מס' : 062

ספר חשק שלמה, לרבי שלמה דוראן. מהדורה ראשונה. ונציה, שפ"ג | 1623. עותק נדיר.

ספר חשק שלמה ביאור לספר משלי, מאת רבי שלמה דוראן המכונה בשם התשב"ץ. רבי שלמה בן צמח דוראן (הרשב"ץ) מגדולי חכמי צפון אפריקה רבה של אלג'יר שבימיו נעשתה למרכז גדול לתורה, חלק מתשובותיו נדפסו (בחלק חוט המשולש) בספר שו"ת תשב"ץ. עם הקדמת המחבר הכותב על יחוס משפחתו עד הרמב"ן וכן על פטירת בניו ר"ל כולל הקדמות מבני משפחתו, חתימות בעלות בדפים הראשונים. העותק שלפנינו שלם כולל כל דפי ההקדמות והמפתחות. נדיר. [8], כו, [1], כט - שס, [10] דף, 19.5 ס"מ. כריכת חצי עור חדשה. נזקי עש קלים, כתמי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $750
פריט מס' : 063

ספר "אות אמת", פראג. שפ"ד | 1624. חתימת הרב יוסף ב"ר מרדכי אשיאו. נדיר

ספר "אות אמת" הגהות ותקוני טעיות במכילתא, ספרא, ספרי, מדרש רבה ותנחומא, מדרש שמואל, מדרש תהלים, מדרש משלי וילקוט התורה. 'סדר קדושה' הגהות בסדר תפלות הספרדים עם כמה פזמונים, מאת הרב מאיר בנבנשתי. פראג שפ"ד, מהדורה שניה (מהדורה ראשונה הוצאה לאור בשאלוניקי שכ"ה). ע' [צ"ל צ] דף. (וינוגרד פראג 310). נדיר. בשער הספר חתימת הגאון רבי יוסף ב"ר מרדכי אשיאו, בנו של בעל 'הגיד מרדכי' כתב הקדמה לספר אשדות הפסגה שאלוניקי תק"ן. מצב טוב – בינוני, שער נאה במסגרת ארכיטקטונית, מספר דפים פגומים בשוליים לעתים עם פגיעה באותיות. כריכה מנותקת.
החל מ $800
פריט מס' : 064

ילקוט שמעוני - מהדורה מוקדמת. עותק חסר - עם הגהות וחתימות מזרחיות עתיקות

ילקוט שמעוני, על נביאים אחרונים וכתובים [ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, תהלים, משלי, איוב, דניאל, עזרא ודברי הימים]. אחת המהדורות המוקדמות, עם הגהות וחתימות מזרחיות עתיקות. | ילקוט שמעוני, מאת רבי שמעון הדרשן. המכיל מדרשים ואגדות חז"ל, כולל מדרשים רבים שאבדו במשך השנים, כך שילקוט שמעוני הינו השריד היחיד שלהם. זמן כתיבתו אינו ידוע, אך יש הסוברים שחובר בראשית המאה ה-13. | כתמים ונקבי עש. דפים מפורקים [נתונים בניילוניות בתוך קלסר]. כריכה, דף שער ודפים חסרים. | [94] דף. 28 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $180
פריט מס' : 065

תמונת דיוקן של: הנודע ביהודה, החתם סופר ורבי עקיבא איגר. גרמניה. תחילת המאה ה-20.

ליטוגרפיה צבעונית על גבי קרטון, בראש הדף: שני אריות אוחזים בכתר תורה, ותחתיהם ציור דיוקן מדויק של שלושת גאוני העולם: רבי יחזקאל לנדא - ה'נודע ביהודה', רבי משה סופר - ה'חתם סופר' ורבי עקיבא איגר. עם עיטורים בצבעים חדים מרהיבי עין. ככל הנראה גרמניה. | קרעים זעירים בשוליים הלבנים, 42X32 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 066

דיוקנאות גדולי האדמורי"ם - ליטוגרפיה. נדיר

דיוקנאות גדולי האדמורי"ם: רבי יוחנן מרחמסטריווקא, רבי דוד מטאלנא, רבי אהרן מטשרנוביל, המגיד מטריסק, רבי יצחק מנשכיז, ה'בעל התניא' ורבי יעקב יצחק ממאקאריב. בדפוס ליטוגרפי, בצבעים עזים וחיים. הדיוקנאות מוקפות בעיטורי צמחים יפהפיים. ברסלאו [Breslau], גרמניה. כיום פולין. | תיקונים בנייר דבק. קרעים עם חיסרון מזערי. | 50X40 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $300
פריט מס' : 067

הדפס תחריט דיוקנו של הרמב"ם – ורשה סוף המאה ה-19

תואר פניו של רבינו משה בן מימון הרמב"ם. דף בדפוס ליטוגרפי – ליט' משה דאנציגערקראהן וורשה [סוף המאה ה-19]. 27X21 ס"מ. נתון בתוך מסגרת עץ 37X30 ס"מ. קרעים עם מעט חוסר בכיתוב מימין. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 068

הדפס תמונת האדמו"ר משטפנשט, רומניה, המאה ה-20

הדפס על גבי קרטון, תמונת האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן "הצדיק משטפנשט". ותחתיו כיתוב באידיש ובגרמנית. | בשמו נקשרו ניסים למעלה מדרך הטבע - ריפוי חולים, פקידת עקרות, והצלת אנשים מירידה מנכסיהם, ייתכן ותמונה זו שמשה כקמיע לשמירה. | סימני קיפול. כתמי זמן. קרעים זעירים בשוליים. | 16X9 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב
החל מ $180
פריט מס' : 069

רפרודוקציה של מיקרוגרפיה של האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא, ככל הנראה ירושלים, תרכ"ט | 1869

הדפס ציור של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטם משינווא על רקע המקומות הקדושים. בעבודת מיקרוגרפיה של פסוקים מיוחדים מהתנ"ך המסוגלים לשמירה. צויר ככל הנראה בעת ביקורו בירושלים בשנת תרכ"ט -1869. | כתמי זמן. סימני קיפול. | 21X15 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 070

לוט, 3 תמונות ו-2 מסמכים של האדמו"ר הקדוש מפיאסצנא

1. שלוש תמונות מקוריות, בשחור לבן של האדמו"ר הקדוש מפיאסצנא. 2. חוברת א' של הירחון התורני 'הכרם', "תחת השגחת האדמו"ר שליט"א מפיאסעצנא", ווארשא, כסלו תרצ"א [1931]. 3. כרטיס כניסה לישיבת דעת משה בנשיאות הרבי מפיאסצנא. של התלמיד סיני פעלז, מזמן חורף תרצ"ט. חתום בחותמת הישיבה. האדמו"ר הקדוש רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצנה [תרמ"ט-תש"ד], נודע כהוגה חסידי דגול והתפרסם בזכות חיבוריו בהם "חובת התלמידים". לאחר מלחמת העולם הראשונה, לנוכח המשבר הגדול ביהדות החרדית, כשרבים מבני הנוער נמשכו אחרי תנועות לאומיות ועזבו את הדת, הוא החליט להירתם לנושא חינוך הנוער וייסד את ישיבת דעת משה בוורשה, ושימש בה כראש ישיבה. בתקופת הכיבוש הגרמני שהה בגטו ורשה והמשיך לדרוש לקהל חסידיו. את דרשותיו העלה על הכתב והן נמצאו לאחר המלחמה והתפרסמו בספר "אש קודש". נרצח בשנת תש"ד [נובמבר 1943] במחנה הריכוז טרווניקי, ליד לובלין.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $250
פריט מס' : 071

לוט, תמונה וגזיר עיתון ממוסגר מהקמת כפר חסידים

1. תמונת איכר בלבוש חסידי מלא מעבד את אדמת הטרשים. | 2. גזיר עיתון מעיתוני התקופה, ובו תמונת איכר עם פאות וזקן נושא על כתפו את כלי עבודת האדמה, ובצידה הכתובת: "ר' אברהם מי שהיה סוחר בוורשה". וכן כתבה העוסקת בעליית החסידים בראשות הרבי מיבלונה. נתון בתוך מסגרת מעץ ומחופה בזכוכית. | מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 072

לוט, 14 לוחות שנה באידיש, שחולקו על ידי מערכת עיתון יהודי-סובייטי בברית המועצות. נדיר

14 לוחות שנה על גבי כרטיסים, החל משנת 1977 ועד 1991. מצדו האחד של הכרטיס לוח שנה ומצדו השני ציור. הכרטיסים חולקו למנויים בלבד על ידי מערכת עיתון יהודי-סובייטי בשפה האידית, ואף הם כתובים באידיש. מטרת העיתון הייתה לשמר את שפת האידיש. פריט אספנות נדיר. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 073

ספר תורה על קלף - טורקיה, המאה ה-19

ספר תורה קטן על קלף, כתב ספרדי . תגין על האותיות שעטנז גץ ו-בדק חיה. עם עצי חיים עשויים עץ מגולף ובראשם מוטות עץ להכנסת הרימונים. ומעיל קטיפה כחול. טורקיה, המאה ה-19. | תיקונים בקלף. איננו נמכר ככשר. | גובה הקלף: 35 ס"מ. אורך הטקסט: 42 שורות, 26 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב
החל מ $1000
פריט מס' : 074

ספר תורה, כתוב ביד על גוויל - מרוקו, המאה ה-19

ספר תורה, בכתב סופר (ספרדי), כתוב בכתיבה נאה במיוחד, בכתב אחיד לכל אורכו. בדיו על גוויל אדום (עור עבה ורך) של בהמה גסה, שהשתמשו בכל חלקי העור, והכיתוב נעשה על צידו החיצוני, מה שגרם לצבעו היוצא דופן - חום-אדום. מרוקו, המאה ה-19. | נתון בתוך נרתיק מאוחר, עשוי רקמת חוטי בד וכסף על קרטון, עם הקדשה. | איננו נמכר ככשר. | גובה הקלף: 54 ס"מ. אורך הטקסט: 42 שורות, 40 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $1500
פריט מס' : 075

ספר תורה על קלף נתון בבית מהודר - ישראל, המאה ה-20

ספר תורה כתוב ביד על קלף. לפי נוסח ספרדי ירושלמי, בכתיבה נאה, בכתב אחיד לכל אורכו. אינו נמכר ככשר. | נתון בתוך בית מהודר, עשוי עץ מאויר בעבודת מיקרוגרפיה של מקום המקדש, הר הבית, הכותל המערבי, הר הזיתים ומקומות קדושים נוספים, בטקסטים מתוך ספרי הנביאים והמגילות. בחלקו העליון פסוקים העוסקים בעיר ירושלים, לוחות הברית ומגיני דוד. בראש הבית כתר מגולף ומעוצב, ורימונים מוזהבים יפהפיים עם כתרים ופעמונים. צדו הפנימי מחופה קטיפה אדומה, ובחלקו העליון הקדשה. שני ווי סגירה ואצבע עם שרשרת תלייה. | מידות: גובה הקלף: 44 ס"מ, הטקסט: 42 שורות 32 ס"מ; גובה הבית: 53 ס"מ, כולל הכתר: 75 ס"מ. קוטר הבית: 29 ס"מ. גובה הרימונים: 26 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $600