ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 401

מכתב נדיר בכתב יד קדשם ובחתימתם של: הצדיק רבי זונדל סלנט, הגאון רבי ישעיה ברדקי ועוד - ירושלים, תרכ"ב | 1862

מכתב אל קבוצת רבנים וראשי הצבור הנקובים בשמם. בכתיבת וחתימת יד קדשם של גדולי ענקי ירושלים בישוב האשכנזי באותה עת, הצדיק רבי יוסף זונדל סלנט והגאון רבי ישעיה ברדקי, ובחותמת "כולל אשכנזים - פרושים. הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט (1786 - 1865), היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו "משפט לימודו העיקרי היה בעיון הנצרך לו למעשה, לימוד הגמרא, ה"בית יוסף" וכל האחרונים בעיון. וביותר העיון הגדול בביאורי הגר"א ז"ל. וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה. וכן כל לימודו בתנ"ך, גמרא, מדרשים וזוהר- היסוד לחפש ידיעת המעשה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר. היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים. רבי ישעיה ברדקי (תק"נ - תרכ"ג|1790 - 1862). נולד בפינסק לאביו רבי יששכר דב בער. בשנת תקפ"ה עלה לארץ ישראל. ונשא את בתו של רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א בעל פאת השולחן. מעת פטירת חתנו בשנת תקצ"ט הנהיג את עדת האשכנזים בירושלים. אף נסיכים ואצילים שחרו לפתחו. מספרים שאחד מנסיכי אוסטריה אשר בא לבקרו נאלץ להמתין עד שסיים את תפילתו הארוכה. אף קיסר אוסטריה בעת חליו שלח אליו כי יתפלל בעדו לפני הכותל המערבי. בנו רבי שמואל ברדקי הוא חותנו של רבי שמואל סלנט. המכתב מתאריך אדר תרכ"ב [1862]. ועוסק בענייני היישוב בארץ ישראל והכספים המגיעים מן הגולה. | 14X10 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $5000
פריט מס' : 402

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודזינסקי. חסר

מכתב ארוך על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו ובחתימתו של רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודזינסקי. מתאריך אלול תרצ"א [1931]. המכתב עוסק בענייני הישיבה ובענייני רפואה. | הפינה הימנית העליונה של המכתב חסרה (כ-25%). [התאריך, רוב התוכן והחתימה קיימים]. חסרון נוסף בחלקו התחתון של המכתב. קרעים בשוליים. | רבי חיים עוזר גרודזינסקי [תרכ"ג-ת"ש, 1863-1940], ממנהיגי התורה בליטא, רבה של ווילנא (למרות שלא כיהן כרבה הרשמי, כיוון שלאחר פטירת הגר"א מפני כבודו לא מינו יותר רב רשמי בווילנא), נשיא מועצת גדולי התורה ומחבר הספר שו"ת אחיעזר, נחשב למנהיג היהדות החרדית הליטאית בתקופה, בה חיו גדולי עולם כגון החפץ חיים והגר"ח מבריסק, והחפץ חיים אף נהג לכנותו "נשיא כלל ישראל". | 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $250
פריט מס' : 403

הפריט הוצא מהמכירה

מכתב מאת הרבי מליובאוויטש ל"ג בעומר תשל"ח | 1973. מכתב תנחומין מודפס על גבי איגרת אוויר עם פרטיו ובחתימת יד-קדשו של הרבי מליובאוויטש אל משפחת גולדברג. מתאריך ל"ג בעומר תשל"ח [1973]. | סימני קיפול. | 29X18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 404

שני מכתבים, בהם מתכתבים הרבי מליובאוויטש והראשל"צ רבי בן ציון חי עזיאל ממוסגרים יחדיו

1. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש אל הראשל"צ רבי בן ציון מאיר חי עזיאל. על גבי נייר מכתבים רשמי מתאריך י"א בחדש הגאולה ה'תשי"ג [1953]. עם תיקונים, הוספות וחתימה בכתב יד קדשו של הרבי. הרבי מברך במכתב: "הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח. ולקיים היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלמה בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו". | 2. מכתב תשובה מאת הראשל"צ הרב הראשי לישראל רבי בן ציון מאיר חי עזיאל אל הרבי מליובאוויטש. מתאריך כ"ד ניסן תשי"ג [1953]. עם תוספת ארוכה בת [5] שורות בכתב ידו של הראשל"צ. | המכתבים נתונים בתוך מסגרת מהודרת עשויה עץ ומחופה בזכוכית. | 40X29 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $800
פריט מס' : 405

מכתב שנה טובה מאת הרבי מליובאוויטש בחתימת יד קדשו

מכתב ברכה לשנה טובה. כתוב במכונת כתיבה. על גבי נייר מכתבים רשמי ובחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. משנת ה'תשי"ט [1959]. אל הרה"ג... מו"ה זישא שי'. הרבי מברכו: "לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות." | המכתב נתון בתוך מסגרת. מידות: 21X14, כולל המסגרת: 27X19 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $950 החל מ $300
פריט מס' : 406

הפריט הוצא מהכירה

מכתב מאת הרבי מליובאוויטש אליו מצרף הרבי צילום של מכתב נוסף הקשור לעניין. מעניין מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בתוספת תיקונים, ברכה וחתימה בכתב-יד קדשו של הרבי מליובאוויטש. המכתב מתאריך: י"ט מנ"א תשל"ז [1977]. והרבי כותב: " ובעת רצון יקראו על ציון מו"ח... בברכה להצלחה...". הרבי מוסיף בשולי המכתב: "מצו"ב העתק מכתבי לתל' שיח'...". ואכן למכתב שלפנינו מצורף צילום המכתב הנוסף שהרבי שלח. | סימני קיפול. | 21X14 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $400
פריט מס' : 407

שטר נדיר של 2 דולר מאת הרבי מליובאוויטש - בפורים

שטר בערך נקוב של 2 דולר אמריקני. מידיו הקדושות של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, בעצם יום הפורים – יום המסוגל להשפעות "מה שאלתך וינתן לך". מצורף אישור חתום מאת המקבל. נדיר ביותר. | סימני קיפול. כתמי דיו. מצב כללי: טוב
הפריט נמכר ב $800 החל מ $450
פריט מס' : 408

הפריט הוצא מהמכירה

שטר של דולר מאת הרבי מליובאוויטש, ומכתב באותו עניין שטר בערך נקוב של 1 דולר אמריקני. שהוענק על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. עם כיתוב בגב השטר "בס"ד כ"ג ניסן תשמ"ח...". בצירוף מכתב המספר את השתלשלות סיפור קבלת השטר. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 409

שטר של 1 דולר מהרבי מחב"ד

שטר של 1 דולר שניתן ע"י הרבי, נתון בלמינציה עם תמונה של הרבי, וכיתוב בכתב יד "י"א ניסן תשמ"ו קבלתי מידו של אדמו"ר שליט"א יום הולדתי 84 שנה". מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $120
פריט מס' : 410

הפריט הוצא מהמכירה

לוט 2 שטרות של דולר ושטר 1 של שקל מאת הרבי מליובאוויטש שני שטרות בערך נקוב של 1 דולר אמריקני, ושטר אחד בערך נקוב של 1 שקל ישראלי. שהוענקו על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. נתונים בתוך מעטפת דואר אוויר רשמית של הרבי עם שם המקבלת ואישור בכתב ידה בגב המעטפה. | סימני קיפול. | מצב כללי: טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 411

הפריט הוצא מהמכירה

לוט, שטר של דולר ושטר של שקל מאת הרבי מליובאוויטש, תמונת הרבי והעתק מכתב ברכת הרבי שטר בערך נקוב של 1 דולר אמריקני, ושטר בערך נקוב של 1 שקל ישראלי. שהוענקו על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. בצירוף ממקבלת המכתב מהרבי. וכן תמונת הרבי בנטילת לולב. | סימני קיפול. | מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 412

הפריט הוצא מהמכירה

לוט, שלושה שטרות של דולר ושטר ומטבע של פרנקים צרפתיים מאת הרבי מליובאוויטש. נדיר שלושה שטרות בערך נקוב של 1 דולר אמריקני, שטר אחד בערך נקוב של 10 פרנקים צרפתיים ומטבע בערך נקוב של 1 פרנק צרפתי. שהוענקו על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $600
פריט מס' : 413

הפריט הוצא מהמכירה

מטבע 'דמי חנוכה' מאת הרבי מליובאוויטש. מארז ובו מטבע נדיר בערך נקוב של 1 דולר אמריקני, המטבע משנת 1978. על המארז מוטבע באותיות זהב "חנוכה ה'תנש"א" [1991]. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 414

הפריט הוצא מהמכירה

לוט המכיל עשרים שטרות בערך נקוב של 1 דולר אמריקני כל אחד. שניתנו מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש. על גבי רוב השטרות מצוין תאריך קבלת השטר, ולפעמים הנסיבות. לשניים מהשטרות מצורפים מכתבים ארוכים בלועזית המספרים את סיפורם. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $3000
פריט מס' : 415

הפריט הוצא מהמכירה

לוט המכיל שלושים שטרות בערך נקוב של 1 דולר אמריקני כל אחד. שניתנו מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש. על גבי השטר הראשון והאחרון בסדרה מצוין תאריך קבלת השטרות [י"ט כסלו תש"ן], ושם מקבל השטרות [גורל]. | השטרות במספר רץ, החל ממספר סידורי:B26125101J ועד למספר סידורי: B26125130J. השטרות ממוספרים גם באופן ידני על ידי-האותיות א-לא [האותיות ט"ז ו-י"ז מסמנים את אותו השטר]. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $4000
פריט מס' : 416

סדור כתר תפילה, חותמת הקדשה מאת האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בעת שהותו באוטווצק. פריט היסטורי

סדור כתר תפילה לכל ימות השנה, כולל חגים וימים נוראים. עם תהלים ומעמדות. בדפוס רוזנקראנץ, ווילנא. עם חותמת הקדשה: "תשורה למזכרת מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויץ אל... פליטי אשכנז עוברי אורח... "צענטאס" באטוואצק. RABBI I. SCHNEERSHON OTWOCK…" . כשבועים וחצי לאחר חלוקת הסידור דווח ע"י עיתון טאגבלאט ביום י"ח אלול תרצ"ט שמרכז הפליטים הנ"ל הותקף ע"י הנאצים ימ"ש בו נספו 10 ילדים ו-12 נפצעו קשה הי"ד. (מצורף צילום העיתון) | הרבי הריי"צ שהה לצורך רפואה בעיירה אטוואצק. בשנת תרצ"ט, מספר ימים לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה, הוא עזב את אטווצק וחזר לוורשה, שם נאלץ לברוח מבית לבית בעקבות הפגזות הגרמנים. עד שבחסדי שמים הצליח לברוח מעמק הבכא. | [3], רכג; לד, נה דף; 58, 96 עמ'. 13 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $7500 החל מ $500
פריט מס' : 417

לוט שלושה כרכים, 'ספר השלוחים' - ברוקלין, תשנ"א | 1991

סט, שלושה כרכים של 'ספר השלוחים' - חב"ד, אלבומים גדולים ומהודרים, על גבי דפי כרומו. אלפי עמודים המכילים תמונות צבעוניות של כל שלוחי הרבי מליובאוויטש ובני משפחותיהם ברחבי העולם, שיצאו לשליחות עד שנת תשנ"א. וכן תמונות המורים, המורות ומוסדות חב"ד ברחבי העולם. הכרכים מסודרים על פי מדינות: בכרך הראשון השלוחים מארצות הברית, בכרך השני השלוחים מישראל, בכרך השלישי מאירופה, דרום אמריקה, אפריקה ואוסטרליה. האלבומים הודפסו בהוראת הרבי, בהוצאת קה"ת, ברוקלין נ.י. תשנ"א [1991]. מעניין לציין כי לפני שחלה הרבי מליובאוויטש, השאיר על שולחן משרדו את ספרי השלוחים, והם מונחים שם עד היום. | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 418

סידור ליקוטי תורה - הוצאה שניה. ווילנא, תרע"ב | 1912

סידור ליקוטי תורה לכל ימות השנה כולל חגים וימים נוראים, וכולל הגדה של פסח. על פי נוסח האר"י, עם כל הדינים והמנהגים כאשר יסד והכריע האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי - בעל התניא. עם הסכמה נדירה מאת הרבי הרש"ב מליובאוויטש. שני שערים. בדפוס האלמנה והאחים ראם, ווילנא, תער"ב-1912. כריכה מקורית. שדרה מעור. | שס דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 419

הפריט הוצא מהמכירה

1. 13 תמונות של הרבי מליובאוויטש. ביניהם: בקריאת התורה, בהנחת תפילין, בהבדלה, בפגישה עם בגין, על רקע 770, 2. תמונת ה'שליחות', תמונות נשים מחכות בתור אל הרבי. 3. 2 צילומי מכתבים מאת הרבי אל נשי חב"ד בצפת. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב מחיר פתיחה: 120$
החל מ $120
פריט מס' : 420

הרבי מליובאוויטש עם מנחם בגין - רישום בעיפרון

ציור של ביקורו הממלכתי המתוקשר של ראש הממשלה מר מנחם בגין אצל הרבי מליובאוויטש. חתימת האמן בפינה השמאלית התחתונה. | נתון בפספרטו ובמסגרת עץ. | מר מנחם בגין בפתח הביקור בהודעה לתקשורת: "הרב שניאורסון הוא אחד מגדולי דורנו וזקניו... לפני יציאתי לוושינגטון לשיחות עם נשיא ארצות הברית, הרגשתי הכרח להיוועץ בו ולקבל את ברכת האדמו"ר מליובאוויטש". | פגמים. | מידות: 30X22, כולל מסגרת: 45X38 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב
החל מ $300
פריט מס' : 421

'הרבי', שמן על בד

שמן על בד. ציור דיוקן מרשים של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש. | קרע מינורי. | גודל:50X60 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 422

שטיח עבודת בצלאל 'צלליות' על פי מאיר גור אריה.

שטיח עבודת בצלאל, צללים על פי מאיר גור אריה. מתוך הספר 'דודאים'. חתום: "בצלאל ירושלם". נתון בתוך מסגרת מעץ. דהוי מעט. | מידות: 60X50, כולל המסגרת: 68X78 ס"מ. מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 423

לוט, 2 פלאקים, סגנון בצלאל, פליז על שיש

1. במרכז, תבליט של רב נושא את תפילת האשכבה. מתחתיו חריטת התפילה "א-ל מלא רחמים" עם תאריך פטירתו של תיאודור הרצל. מלמעלה, מימין דיוקן של הרצל ומשמאל מגן דוד. | 10.5X5.5 ס"מ. 2. תבליט של תיאודור הרצל. מימינו דמות משה, משמאלו חזונו על תקומת העם ומתחתיו האמרה "אם תרצו אין זו אגדה". | 7X6 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 424

'תפילה בבית כנסת' - תבליט כסף. סגנון בצלאל.

'תפילה בבית כנסת', תבליט כסף מרשים עשוי ביד אמן. בתבליט: חתך רחבי של בית כנסת. חמש שורות של שולחנות, לפניהם יושבים ועומדים מתפללים עטופים בטליתות מצוייצות, שולחן מרובע ועליו פמוט, בימת קריאת התורה, מתפלל נושא את ספר התורה, הרב אוחז בידיו ספר פתוח והחזן נשען על עמוד התפילה. על רקע שער ומנורה. | נתון במסגרת עץ מרשימה. | מידות: 40X11, כולל המסגרת: 51X22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $1000
פריט מס' : 425

גובלן גדול רקום "רחל אמנו" כנראה פלשתינה. תחילת המאה ה - 20.

גובלן גדול רקום בצידיו לוחות הברית. במרכזו דמות אישה. במרכז כיתוב ציון בתוך מגן דוד. ובתחתית כיתוב "רחל אימנו" ובצידיו "אם אכחך ירושלים תשכח ימיני" מידות - 120/125 ס"מ. כנראה פלשתינה. תחילת המאה ה - 20.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200