ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 351

.כתב-יד, 2 עמודים בעצם כתב יד קדשו של קודש הקדשים רבי חיים ויטאל זי"ע גדול תלמידיו של האר"י הקדוש. אוטוגרף מתוך 'ספר הפעולות'

כתב-יד, שני עמודים כתובים בכתב מזרחי רהוט ומסודר, בעצם כתב יד קדשו של קודש הקדשים רבי חיים ויטאל זי"ע. גדול תלמידיו של האר"י הקדוש וגדול המקובלים שאחרי האריז"ל, כל עמוד מורכב משתי עמודות, ובכל עמודה כ-40 שורות (סך הכל: כ-160 שורות).ובהם, כ-14 סגולות ורפואות נוראות על-פי קבלה מעשית, בין הסגולות: רפואות לכאבי ראש (מיגרנות), כאבי שיניים, עקיצות ודברים חמורים ועוד. מרן בעל ה'אמרי אמת' מגור, אשר ספרייתו הייתה מהגדולות והחשובות ביותר בעולם היהודי, החזיק ברשותו כתב יד מאת רבי חיים ויטאל וכך הוא מתארו בהתרגשות: "...הרב הגדול המקובל האלקי מוהר"ר חיים ויטאל זלה"ה אשר כתב בעצם כתב ידו הקדושה בכתב ספרדי נאה זה שלוש מאות ול"ח שנה". | לפנינו כתב יד חשוב בצורה בלתי רגילה. חשיבותו העצומה של כתב היד ברורה מאליה, ומעבר לכך, החזקת דף מתוך 'ספר הרפואות' של מהרח"ו בעצם כתב-יד קדשו, היא עצמה ומהווה סגולה לשמירה ורפואה. | רבי חיים ויטאל [ש"ג -ש"פ, 1542-1620], תלמידו הגדול של האר"י הקדוש, גדול המקובלים שאחרי האריז"ל והסמכות העליונה והיחידה לתורת הקבלה של האר"י. ידוע ומפורסם שהאר"י הקדוש אמר שכל מה שהגיע לעולם, זה רק בשביל למסור את תורתו למהרח"ו, וכן ידוע שגדולי הדורות היו סומכים אך ורק על דברים שנכתבו על-ידי מהרח"ו. ולא על כתבי שאר תלמידי האר"י. על גדולתו וקדושתו של רבי חיים ויטאל כותב החיד"א" נשמתו הייתה גדולה מכל בני דורו". (דור אשר מנה כידוע גדולי עולם כהרמ"ק, מרן הבית יוסף ועוד רבים). מהרח"ו סיפר כי פעם אחת לקחו האר"י לים כינרת, והם שטו בספינה על פני הכנרת, ובמקום מסוים מילא האר"י כוס מים מן הכנרת, וציווה עליו לשתותה. ומאז נפתח לבו להבין ולהשיג את חכמת הקבלה. מים אלה היו מבארה של מרים אשר שוכנת וגנוזה בימה של טבריה. | דף נייר כתוב משני צדיו, [2] עמודים 19X15 ס"מ כל עמוד. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $36000 החל מ $35000
פריט מס' : 352

כתב-יד קבלה מעשית ואסטרולוגיה - תימן, המאה ה-19

כתב-יד קבלה מעשית ואסטרולוגיה - מזלות, גורלות, סגולות וקמיעות. כתב יד סופר בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. בכתיבה תימנית. בכתיבות מתחלפות. סימונים וטבלאות קבליות. כולל בין היתר: [30א] תשובות על גורלות אחיתופל. [47א-ב] קיצור הלכות נישואין מהרמב"ם. [48א] קמיעות לסילוק ארבה מהארץ. [52א-84א] תאור בני האדם על פי המזלות וכתיבת קמיעות. | כריכה חדשה. | 84 דף. 13X9 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 353

כתב-יד גורלות אורים ותומים - תימן, המאה ה-19

כתב-יד גורלות אורים ותומים ובו כ-67 טבלאות המחולקים לפי אבני החושן. יש אומרים שבו היו משתמשים בני ישראל בבית שני, ואשר חברוהו שבעים זקנים בימי תלמי מלך מצרים. והיה כתוב אצלם על הגויל. והוא סוד קדוש ונורא, (עיין בספר 'סדר הדורות' להגאון מ. יחיאל זלה"ה, שהביאו באות א', ערך אורים ותומים, ובשפתי ישנים הביאו ג"כ בערך אורים ותומים בסוף ספרו בלקט ושכחה]. בראש כתב היד 14 עמודי הוראות כיצד לבצע את גורל האורים ותומים לקבלת תשובה. דפים אחרונים חסרים. | כתב יד סופר בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. בכתיבה תימנית. | כריכה חדשה. | 40 דף. 13X10 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 354

לוט 2 כתבי יד תימן סוף המאה ה-19.

לוט 2 כתבי יד תימן. 1. כתב יד תפילות ותחינות לימות השנה. 20 עמודים. 10.5X8 ס"מ. חותמות בעלים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב. 2. כתב יד כנראה העתקה מדרשים על התורה. וקטעים מהזוהר. זהות הכותב לא ידועה. כתיבה לא מקצועית. 19 עמודים. 12.5X10 ס"מ. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 355

לוט 3 כתבי יד. תימן, המאה ה-19 וה-20

1.כתב-יד הגדה של פסח. כתובה על גבי דפי שורות. בכתיבה חובבנית. בעמוד האחרון "סגולה לפתיחת הלב והוא שמשה רבנו מסרו ליהושע תלמידו קח שבעה בדי הדס ותכתוב עליהם אלו השמות ותמחקם במים...". תימן, המאה ה-19/20. 2.כתב-יד סדר האשמורת. סדר הסליחות לפי נוסח יהודי תימן. בכתיבה חובבנית, אולי על-ידי מתלמד. מנוקד חלקית. תימן, המאה ה-19/20. 3.כתב-יד תיקון ליל שבועות. בכתיבה מקצועית. הדף הראשון מנוקד. עם השלמות ותיקונים בשולי העמודים. דפים ראשונים מספר בראשית [עד פרשת ויגש] חסרים. תימן, המאה ה-19. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 356

כתב יד הושענות ועוד. תימן המאה ה-19.

כתב יד הושענות. סדר ההקפות ושירים לשמחת תורה. ובסופו חלק מלחם תודה ושערי קדושה. זהות הכותב אינה ידועה. סה"כ 92 עמודים. 17 ס"מ. כריכה מתפרקת. מעט כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 357

כתב-יד, תיקון ליל שבועות - תימן המאה ה-19

כתב-יד, תיקון ליל שבועות. כתב יד סופר. בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. כתיבה נאה, מיושרת ומנוקדת חלקית [חלק התנ"ך מנוקד]. כתב היד ברובו כתוב בכתב רש"י, מילות הפתיחה בכתב מרובע, גדול יותר ומודגש. עם הקדמה ויהי רצון קודם התיקון. | כתמי זמן. מעט נקבי עש. מעט תיקונים אמנותיים. כריכה חדשה. | [39] דף. X1318 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $350
פריט מס' : 358

כתב יד בקשה לרבי ישמעאל כהן גדול ופיוטים. תימן סוף המאה ה-19

כתב יד בקשה לרבי ישמעאל כהן גדול. בקשות ובסופו שני פיוטים "ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי" ו"אוחיל יום יום אשתאה" סה"כ: 31 עמודים. 18 ס"מ. תימן. כנראה סוף המאה ה-19. כריכה חדשה. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 359

כתב-יד, חלק מחזור תפילה - תימן המאה ה-19

כתב-יד סופר, יפהפה, מדויק ומנוקד, בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. הכולל: חלק מתפילות יום כיפור, מסכת יומא, כתר מלכות ותפילות לסוכות. | כריכה חדשה. קרעים בשוליים עם פגיעה מינימלית בטקסט. כתמי זמן. נקבי עש. | [55] דף. 22X16 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 360

כתב-יד גדול וחשוב, לכל מעגל השנה - תימן המאה ה-19. נדיר

כתב-יד סופר, יפהפה, מדויק ומנוקד, בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. שתי עמודות בכל עמוד. הכולל את כל מעגל השנה היהודי: הגדה של פסח [עם פירוש בעברית ובערבית], אשמורות, סליחות, תפילות ראש השנה ויום הכפורים, מסכת יומא, כתר מלכות, אזהרות [לשבועות], הושענות [להושענא רבא], סדר שמחת תורה, ברכת רבים ומסכת אבות. | מאפיינים מיוחדים ונדירים בעותק זה הינם: במסכת יומא סוף פרק ו' לפני המשנה האחרונה המתחילה במילים "רבי ישמעאל" מופיעה המילה "ברייתא", כאשר בכ"י קמברידג' ובכל ובדפוס היא מופיעה כסתם משנה. מעניין לציין שאלבק [ווילנא] כותב שמשנה זאת חסרה בכ"י, ובכתב היד שלפנינו היא מופיעה כברייתא, מה שלא נמצא בכל כתבי היד. כמו כן פרק ו' של מסכת אבות שונה לגמרי מן הדפוס. | כריכה עתיקה עם גניזת כריכות| [170] דף. 24X17 ס"מ. מצב כללי: טוב
הפריט נמכר ב $475 החל מ $350
פריט מס' : 361

כתב-יד, דיואן – תימן, המאה ה-18/19

כתב-יד, דיואן תימני. שירים ופיוטים בעברית ובערבית-יהודית. מהם רבים מאת רבי שלום שבזי. בדף 150א: "נוסח שבע ברכות". דפים 154-156: מפתחות. | כתב יד סופר בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. פורמט צר וארוך. הטקסט בכתב רש"י, כותרות השירים בכתב מרובע, גדול יותר ומודגש. תימן, המאה ה-18/19. | כריכת חדשה. מעט קרעים ותיקונים בנייר דבק. | [170] דף. 25X10 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 362

כתב-יד, דיואן – תימן, המאה ה-19

כתב-יד, דיואן תימני. כולל מאות שירים ופיוטים בעברית ובערבית-יהודית. | כתב יד סופר בדיו על גבי נייר עבה ומשובח. פורמט צר וארוך. הטקסט בכתב רש"י, כותרות השירים בכתב מרובע. תימן, המאה ה-19. | כריכת עור חדשה. מעט כתמים וסימני עש. | [114] דף. 24X9 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 363

כתב-יד, 'בקשות' - תימן, המאה ה-18/19

כתב-יד, 'בקשות', תפלות ופיוטים, כולל כאלו שלא נדפסו מעולם. עם הקדמה. | דיו על גבי נייר עבה ומשובח. בכתיבה מזרחית עם ניקוד חלקי. מילות הפתיחה בכתיבה מרובעת. | כריכה חדשה. כתמי זמן. | [20] דף. 12X9 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $100
פריט מס' : 364

כתב-יד, סדר לחנוכת הבית - תימן המאה ה-19

כתב-יד, סדר לימוד לחנוכת הבית. לפי הסדר שסידר הרב חיד"א. | כתב-יד סופר על גבי נייר משורטט, בכתיבה מזרחית, יפה ומדויקת. | דף/דפים אחרונים חסרים. כריכת עור חדשה עם הטבעת זהב. חיתוך דפים לא מיושר. | מ דף. 16X11 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 365

לוט, 3 כתבי יד [חסרים] - תימן, המאה ה-18/19

1. כתב-יד מחזור תפילה לחגי סוכות ושבועות. הכולל: כל התפילות לחג הסוכות, הושענה רבה ושמחת תורה. הושענות, הקפות, אזהרות ותפילות לחג השבועות. קולופון בדף 181א. | 156-203 דף. 12X9 ס"מ. 2. כתב-יד אשמורות. 51 דף. 13X9 ס"מ. 3. כתב-יד אשמורות. [17] דף. 18X12 ס"מ. מצבים שונים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 366

כתב יד מחזור לראש השנה. יום כיפור ושמחת תורה. תימן המאה ה-19.

כתב יד מחזור לחגים. ראש השנה. יום כיפור ושמחת תורה. נוסח בלאדי. לאורך כתב יד הדגשות של חלקי התפילה בכתב גדול. איורים צבעוניים ב-4 מקומות בדיו וזעפרן. זהות הכותב לא ידוע ככל הנראה כתיבת מתלמד. בדף האחרון כיתוב בעלים ביהודית ערבית (הדה אלכרוסה חק חיים אלבדיחי) - "זה הכתב של חיים אלבדיחי" אזור דמאר תימן המאה ה-19. סה"כ 86 עמודים. 18X12 ס"מ. כריכה חדשה. מצב טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 367

כתב-יד - שיר השירים עם תרגום. תימן, המאה ה-19

כתב יד סופר על נייר משובח. המקור והתרגום מנוקדים. תיבות הפתיחה של המקור והתרגום ממוסגרות ומעוטרות בדיו אדומה ושחורה. שינויי נוסחאות בגיליון. סופר לא ידוע וככל הנראה נכתב ע"י מתלמד. 36 עמודים. 19 ס"מ. כריכה חדשה. חסר מאמצע הפרק האחרון. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 368

כתב-יד אגדתא דפסחא. תימן, המאה ה-19

כתב-יד, אגדתא דפסחא [הגדה של פסח]. בכתב יד סופר. דיו על נייר עבה. כתיבה נאה, מיושרת ומנוקדת חלקית. ההגדה כתובה בכתב רש"י, מילות הפתיחה בכתב מרובע גדול יותר ומודגשות בדיו אדומה. עם הוראות כמנהג תימן. שולים רחבים עם מעט הגהות בגליון. קולופון בסוף כתב היד. | כתמי יין אופייניים. כריכה חדשה. | [17] דף. 17X13 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 369

כתב יד אגדתא דפסחא כנראה בכתב יד מהרי"ץ. תימן. המאה ה-18

כתב יד אגדתא דפסחא 18 עמודים כנראה בכתיבת ידו המפוארת של מהרי"ץ. מידות: 16X11 ס"מ. חסר בהתחלה ומתחיל מאמצע הקידוש "ותתן לנו ה' אליקונינו באהבה וכ"ו". כתמים ופגעי זמן. כריכה חדשה. מצב כללי טוב. מארי יחיא צאלח (המהרי"ץ ה'תע"ה - תקס"ה | 1715-1805), גדול חכמי תימן במאה ה-18, דיין וראב"ד ורב ראשי לכל יהדות תימן. בעל מחבר "לחם תודה" "פעולת צדיק", ועוד. ממניחי היסוד לנוסח יהודי תימן. (אנציקלופדיה לחכמי תימן עמודים 500-502).
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 370

כתב-יד אגדתא דפסחא [חסר]. תימן, המאה ה-19

כתב-יד, אגדתא דפסחא [הגדה של פסח]. דיו על נייר עבה. כתיבה מרובעת, ברורה ומיושרת. נוסח תימן. עותק חסר. | כתמי יין אופייניים. כריכה חדשה. 33 דף. 13X10ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 371

כתב-יד שערי קדושה עם פירוש לחם תודה. הגהות. תימן המאה ה-19

כתב-יד סופר על נייר עבה. במרכז הדפים נוסח הספר שערי קדושה - הלכות שחיטה וטרפות, מאת רבי יחיא צאלח המהרי"ץ, ומסביבו פירוש לחם תודה מאת רבי יחיא בן רבי יהודה בדיחי זצ"ל . כתיבה תימנית יפה ומסודרת. ראשי הפרקים ומספרי הסעיפים מודגשים בדיו אדומה. כריכת עור בהירה עם הטבעות ושרידי שרוכי קשירה. | בעמוד השער רישומי לידת ילד. עשרות הגהות. כתמי זמן. כריכה מקורית 64 דף. 17X13 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $250
פריט מס' : 372

כתב-יד - פרס, סוף המאה ה-19

כתב-יד, דיו על גבי נייר, בפרסית-יהודית בכתב חצי קולמוס רהוט ומיושר, עם הערות רבות בשולים. תוכן כתב היד לא נבדק. | כתמי זמן. קרעים בשולים. דפים מנותקים וחסרים. | [34] דף. 20X14 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 373

לוט, 6 דפים מצוירים, עבודת-יד - פרס

ששה דפים מצוירים בצבעים עזים. מעל ומתחת לציורים ובעמוד האחורי כיתוב בפרסית-יהודית. | 22X18 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 374

לוט, 8 דפים מצוירים, עבודת-יד - פרס

שמונה דפים גדולים, בצבע חום, מצוירים בצבעים עזים. מעל ומתחת לציורים ובעמוד האחורי כיתוב בפרסית-יהודית. | 34X25 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 375

לוט, 3 דפים מצוירים, עבודת-יד - פרס

שלושה דפים בצבע חום, מצוירים בצבעים עזים. מעל ומתחת לציורים ובעמוד האחורי כיתוב בפרסית-יהודית. | 30X21 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב.
החל מ $100