ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 326

ספר תורת הבית להרשב"א, עם עשרות חתימות והגהות של הגה"ק רבי שמואל הלר רבה של צפת

ספר תורת הבית הארוך - הכולל גם את השגות 'בדק הבית' לרבינו אהרן הלוי וכן 'משמרת הבית' לרשב"א, על שו"ע יורה דעה. ספר יסוד בפסיקת הלכה. הספר בלוי מרוב שימוש, וניכר עליו שהיה שוכן דרך קבע על שולחנו של אחד מגדולי הרבנים בדורו - הגה"ק רבי שמואל הלר [העליר] רבה של צפת, אשר חתם את שמו עשרות פעמים! בראשי דפי הספר. כמו כן הוסיף בו הגהות בעצם כתב יד קדשו. | רבי שמואל הלר [תקמ"ו - תרמ"ד, 1803-1884], גאון, צדיק ומקובל. כיהן כרבה של צפת במשך למעלה מארבעים שנה - החל משנת תר"א, והיה מגדולי מנהיגי החסידים בארץ ישראל. זכה לראות את החוזה מלובלין, והיה מספר ממנו נפלאות אשר ראה בעיניו. היה מומחה ברקיחת סמי רפואה ועשה בהם שימוש לטובת טיפוח יחסי השכנות עם הערבים. מחבר הספרים: טהרת הקדש, דברי משפט, שברי לוחות ועוד. | עותק חסר. ללא כריכה. בלאי ונקבי עש. | 27 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 327

משנה ברורה – חלק שלישי. עם הכיתוב "מוגה" [פעמיים!] בכתב יד קדשו של מרן ה'חפץ חיים' - ווארשא, תרנ"ח | 1898. עם הגהה

ספר 'משנה ברורה' – חלק שלישי. מאת רבן של ישראל הכהן הגדול מאחיו רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. בדף הפורזץ ובדף שלפני השער רשומה פעמיים המילה "מוגה" בכתב יד קדשו של המחבר. בדף רמח2 הגהה שתוקנה במהדורות הבאות, ייתכן שאף היא בכתב יד קדשו של מרן המחבר. | ה'חפץ חיים', היה מקפיד לבדוק כל ספר שהוציא למכירה משגיאות דפוס, מחשש גזל והונאה. כל ספר שנבדק זכה לרישום בכתב ידו בדפי השער "מוגה". [הוא היה מקפיד לרשום זאת בעצמו, מחשש, שמא אחרים יכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת]. רבים מרישומים אלו נעלמו במשך השנים, עקב כריכה מחודשת של הספרים או מחיקת הכיתוב שנכתב דרך כלל בעיפרון [ככל הנראה, גם כן מחמת הקפדה בדיני ממונות]. | רבי ישראל מאיר הכהן מראדין [תקצ"ח-תרצ"ג], מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, אשר כל בית ישראל נשען עליו. למד בוילנא, לימד בואסילישוק, והקים את ישיבתו בראדין. ממייסדי אגו"י, השתתף בכנסיה הגדולה בווינה-תרפ"ג ונבחר לנשיא העולמי של מועצת גדולי התורה. | כריכה מקורית מחופה בד, מנותקת. שדרה חסרה. מספר דפים מנותקים. | קצו-רצ דף. 23 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $200
פריט מס' : 328

משניות עם פירוש רבי עקיבא איגר. ווארשא. תר"ל | 1870. העותק של אחיינו של רבי עקיבא איגר.

6 כרכים משניות עם פירוש רבי עקיבא איגר. 5 מהן דפוס ווארשא. תר"ל - תרל"ד -1870-1874. בכל השערים עדות בכתב יד "זה שייך לר' יהושע שראגא ב"ר ישראל לאזער זצ"ל גיסו של הרב המאור הגדול עקיבא אייגר זצ"ל אב"ד דק"ק פוזין. כריכות חדשות. מצב מצוין. מצורף כרך נוסף (ללא העדות) של סדר מועד. ברלין. תרכ"ג - 1863. מספר דפים משוקמים. מצב כללי טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 329

ספר אור הישר על מסכת מנחות מאת ראב"ד לונדון רבי שמואל יצחק הילמן עם הגהות רבות מאת המחבר

ספר אור הישר על מסכת מנחות, מאת ראב"ד לונדון רבי שמואל יצחק הילמן. בדפוס הפועל המזרחי, ירושלם, תרצ"ח [1938]. עם הגהות רבות בשולי הגיליונות. מנוסח ההגהות ניכר שהמחבר הוא שכתבם. כגון ההגהה בדף ז1: "ונהניתי שכיוונתי בביאור התוס'...". | הרב שמואל יצחק הילמן [תרכ"ח-תשי"ג, 1868-1953], ראב"ד לונדון, הרב הראשי של גלאזגו וחותנו של הרב הראשי לישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל וייסד את ישיבת אוהל תורה בשכונת רחביה שבירושלים, בה למדו גדולי הדור: הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב בנימין יהושע זילבר ועוד. את עיקר זמנו הקדיש לכתיבת סדרת ספריו – "אור הישר", המכילה כעשרים כרכים ובהם חידושים, הערות וציונים על כל ספרות המקרא, התנ"ך, המדרש, המשנה, התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי והרמב"ם. | כריכה מנותקת חלקית. סימני עש. | קלב דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 330

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו, עם חותמת בעלות של הרידב"ז והגהות

1. כלילת המנורה, על הש"ס. מאת רבי משה נתן הלוי רובינשטיין, ראב"ד דובנא ובעל אלף המגן. בדפוס חיים יעקב שעפטיל, ברדיטשוב, תרנ"ב-1892. | 2. נועם אחים, על הש"ס. מאת האחים: רבי מרדכי הלוי אב"ד קלוואריה, ורבי בנימין הלוי מאלאסטאווקא. בדפוס יהודה ליב ליפמאן, ווילנא, תרמ"ג-1883. | בדף שלפני השער חותמת בעלות של: רבי "יעקב דוד רידב"ז וווילאווסקי חופ"ק סלוצק יצ"ו". וכן מספר הגהות ארוכות בכתב-יד (כלילת המנורה דפים: לד1; לט2). | הרב יעקב דוד וילובסקי - הרידב"ז [תר"ה-תרע"ד, 1845-1913], מגדולי הדור, רבן הראשי של סלוצק ושל צפת ומחבר: מגדל דוד, נימוקי הרידב"ז, הפירוש הנודע על הירושלמי ועוד ספרים. | בלאי בשדרה. | [2], נד; [1], עד דף. 27 ס"מ. מצב כללי:טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 331

ספר בית אהרן לרבי אהרן קריספין - איזמיר, תרכ"ג | 1863. עם הקדשת מחבר והוספה בכתב-יד

ספר בית אהרן על שו"ע, לרבי אהרן קריספין. נדפס לאחר פטירתו ע"י אחיו. בדפוס נסים חיים מודעי ויעקב אשכנזי, איזמיר, תרכ"ג [1863]. עם הקדשת המחבר בכתב יד מזרחי וחותמת בעלות של: "שלמה יוסף חכים - צפת". בדף ד1 הגהה ארוכה, אף היא בכתב-יד מזרחי. | נקבי עש. כריכה חדשה. | [2], ס, סט דף. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 332

שבע שיטות להרשב"א - ברלין, תקט"ז | 1756. חתימות

ספר שבע שיטות להרשב"א, חידושי הלכות על שבע מסכתות: שבת, ר"ה, מגילה, סוכה, יבמות, נדרים ובבא קמא. בדפוס ר' אהרן ב"ר משה רופא, ברלין, תקט"ז [1756]. חיתוך דפים צבעוני. חיזוקים בדף השער. חתימות בעלות רבניות. חותמות. | [1], קלב דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 333

שולחן ערוך יורה דעה עותק האדמורי"ם רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, ורבי חיים נחום האלבערשטאם

ספר שולחן ערוך יורה דעה, ווילנא, תרל"ו-1875. בשער הספר חותמת "אוצר הספרים" של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין (תרי"ח-תש"ט, אנצ' לחסידות ב', עמ' תקסא-תקסב), זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נקרא על שם סבו מייסד השושלת רבי ישראל מרוז'ין. בשנת תרנ"ד נתמנה אחר אביו לאדמו"ר בהוסיאטין ואלפי חסידי אביו קבלו את מרותו. בערוב ימיו עלה ארצה, התיישב בתל אביב ובה קבע את חצרו. בדף השני חתימה בכתב יד קדשו וחותמתו של האדמו"ר רבי חיים נחום האלבערשטאם, נכד הדברי חיים מצאנז זצ"ל, וחתן האדמו"ר רב יעקב משה סאפרין מקאמרנא זצ"ל ומחותנו של העקדת יצחק מאלכסנדר הי"ד. דפים מנותקים, נקבי עש קלים, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $700
פריט מס' : 334

אמרי יהודה - מונקאטש, תרס"ח | 1908. עם חתימות וחותמות בעלות של האדמו"ר משאץ-פרמישלאן רבי משה מאיר שמערלער

אמרי יהודה, על התורה. מאת רבי לייבוש היילפרין [תר"ח-תרפ"ט], בן האדמו"ר רבי שרגא פייבוש מברעזאן. בדפוס קאהן עט פריעד, מונקאטש, תרס"ח [1908]. עם חתימות וחותמות בעלות של האדמו"ר משאץ-פרמישלאן "הק' משה מאיר שמערלער", בן הרה"ק רבי מרדכי שמרלר, חתן רבי חיים אברהם ממיקולייב חתנו של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. | כריכה מקורית מהודרת בצבע אדום. | [1], קיט, [3] דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 335

ספר לבוש האורה, העותק של כ"ק האדמו"ר מסקרנביץ זצ"ל

ספר לבוש האורה, ביאור על רש"י. מאת רבי מרדכי יפה בעל הלבושים. [קניגסברג], תר"ך [1860]. חסר שם מדפיס. בעמוד שלפני השער הקדשה: "זה הספר... השגתי מאת אדמו"ר הקדוש זצלה"ה נתתי לאחי... המהולל... גדליה [הרץ]... לרגל נישואיו... זאב שמחה בינם הרץ". | הגאון רבי גדליה הרץ [נפטר בשנת תרל"ח], ראש ישיבת חידושי הרי"ם, אביו של הגרי"מ הרץ רבם של חסידי חב"ד בלונדון, וחמיו של הגר"י סילמן. בצעירותו היה מחסידיו של הרה"ק מסקרנביץ | האדמו"ר רבי מנדל'י מסקרנביץ [נפטר בי"ח באדר תרפ"ט], נכדו של רבי מנדל'י מוורקא - 'הצדיק השותק', ונינו של רבי יצחק מוורקא. היה רבם של אלפי חסידים בפולין, בצעירותו היה מסווה את עצמו כסוחר, גרף הון רב, אך חילק הכל לנזקקים, לאחר פטירת אביו רבי שימעה'לה, מונה לאדמו"ר תחת אביו, וניהל את עדתו בענווה רצופה התמסרות לכל אשר בשם ישראל יכונה, ואהבת ה׳ ללא גבול. | כריכה חסרה. דף אחרון מנותק | [1], סד דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 336

נפש החיים, מהדורה שנייה – ווילנא, תקצ"ז | 1837. העותק של המקובל רבי מנחם מענכין היילפרין

ספר נפש החיים - מוסר וקבלה. ספרו המפורסם ביותר של רבי חיים מוולוז'ין, גדול תלמידיו של הגאון מווילנא ומייסד ישיבת וולוז'ין. בספר הוא פורס את המשנה הליטאית, הוא נכתב כאלטרנטיבה לרעיונותיה המחודשים של תנועת החסידות, ורבי חיים מבקר בו בחריפות את הרעיונות החסידיים. נכדו, הרב מבריסק כינה את 'נפש החיים' "שלחן ערוך בהשקפה". מהדורה שנייה - במהדורה זו ישנן הגהות רבות שאינן קיימות במהדורה הראשונה, וכן עודנו מספר מילים שהיו חריפות מדי. ווילנא, תקצ"ז-1837. | בעמוד שאחרי השער חתימה בכתב יד קדשו של רבי מנחם מענכין היילפרין [תר"ד-תרפ"ד], בעל מופת, מגדולי מקובלי ליטא וירושלים, ומראשי ישיבת המקובלים "שער השמים". | כריכה חדשה. שיקום מקצועי בדף השער. סימני עש בודדים. | 126 עמ'. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 337

ספר תהלים ומשלי העותק של רבי יחזקאל בנעט

ספר תהלים וספר משלי, כרך שמיני מנביאים וכתובים. עם פירוש רש"י, מלבי"ם ומצודות. שער נפרד לכל אחד מן הספרים. ווארשא, תרל"ה-1874. | ספר התהילים בו שפך צקון לחשו הגאון רבי יחזקאל בנעט, אב"ד וואראהל. נכדו ותלמידו של הגאון רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך", וחתן הגאון רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולטשווא. כתב תשעה-עשר חיבורים, מהם נדפס שו"ת משיב טעם. | חתימת בעלות בדף השער. כריכת עור מקורית. נקבי עש. | רכב; [1], קב דף. 23 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 338

תורת אמת העותק של האדמו"ר רבי אלטר בידרמן מסוסנוביץ בן הרה"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב. נדיר

ספר תורת אמת על התורה, מאת רבי אברהם יהושע העשילמאפטא. בדפוס קוגל - לוין, למברג, תרכ"ה - 1865. | עם חתימות וחותמות בעלות רבות של האדמו"ר רבי אלטר מסוסנוביץ - לעלוב.ספרים בחתימתם של אדמור"י בית לעלוב הינם נדירים ביותר. | האדמו"ר רבי אלתר אברהם בצלאל נתן נטע [תרכ"ב - תרצ"ג], בנו של האדמו"ר רבי אלעזר מנדל ואחיו שלהאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. חזר לפולין בזמן מלחמת העולם הראשונה והתיישב בסוסנוביץ'. כונה בשם האדמו"ר מארץ ישראל. היה חתנו של בן דודו הרב בנימין יהודה לייב ברנשטיין. | כריכה מנותקת. פגעי עש. כתמי זמן. | כד, [9] דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 339

'שומר אמונים' - מהדורה ראשונה. עם הגהות בכתב יד קדשו של המחבר האדמו"ר רבי אהרן ראטה

שומר אמונים. "תוכן החיבור ויסודו מיוסד לחזק הלבבות לאמונה ולגאולה ולבטחון ולשמחה בהשגחה פרטית... ובסוף נלוו אליו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין ושירי דביקות ושמחה". מאת האדמו"ר רבי אהרן ראטה משומרי אמונים, שהדפיס את הספר בעלום שמו. מהדורה ראשונה, ירושלים, תש"ב [1942]. עם הגהות ותיקונים בכתב יד קדשו של המחבר. | הספר נדפס בקונטרסים, במשך תקופה ארוכה, ומכאן פשר ספירות הדפים הרבות בספר אחד. ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0167199. | האדמו"ר רבי אהרן ראטה [תרנ"ה-תש"ז, 1894-1947], משומרי אמונים, שממנה צמחו אח"כ החסידויות: "תולדות אהרן", "שומרי אמונים", "תולדות אברהם יצחק" ו"מבקשי אמונה", נודע בכינויו 'רבי אהרל'ה', ועל שמו נקראים עד היום בני הישוב הישן בירושלים 'רבי אהר'לך'. תלמידו של רבי צבי אלימלך שפירא מבלוז'וב שאף הסמיכו לכהן כאדמו"ר. בשנת תרצ"ט עלה באופן סופי לארץ ישראל, היה מגדולי מתנגדי הציונות, היה קדוש ופרוש מהנאות העולם, ואף מחסידיו דרש להתנהג בצניעות מופלגת ובפרישות. חיבר ספרים רבים: "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. המפורסם והמרכזי שבהם הוא הספר שלפנינו שעל שמו נקרא: "האדמו"ר משומרי אמונים". | שדרה וכריכה אחורית חסרים. מספר דפים מנותקים. | [1], ז, [1], י-לז, קכה; יא, [6]; נה, לד; [1], מג, [4] דף. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 340

משנה תורה להרמב"ם, מהדורה ראשונה של ה'כסף משנה' - ונציה, של"ו | 1575. עותק חסר. עם הגהות רבות בכתב-יד. מצורפים שני דפים בכתב-יד מהלכות שופר

משנה תורה להרמב"ם, ספרים: מדע, אהבה; מניין המצוות ומפתחות. עם השגות הראב"ד, ועם פירוש 'כסף משנה' למרן רבי יוסף קארו. מהדורה ראשונה של ה'כסף משנה'. [דפוס בראגאדין, ונציה, של"ו - 1575]. עם הגהות רבות, חלקן בכתב יד מזרחי עתיק, וחלקן בכתב אשכנזי. [תוכנן לא נבדק]. העמוד האחרון עם איור "מאשר יקרת נכבדתי" קיים. מצורפים שני דפים בכתב-יד, ובהם פרקים א' ו-ב' מהלכות שופר להרמב"ם. | כתמים ונזקי עש. דפים מנותקים. כריכה, דף השער ודפים חסרים. 28 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 341

חומש אור החיים, העותק של האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין

חומש בראשית עם פירוש אור החיים. בדפוס סג"ל, למברג, תרכ"ג [1862]. עותק מפואר ומלכותי של נסיך ממלכת רוז'ין הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין. בעמוד השער חותמת בעלות: "אוצר הספרים של ישראל פרידמן מהוסיאטין". בדף הפורזץ כיתובים בכתב ידו של חתנו ממלא מקומו, ציטוטים מספר באר מים חיים בענייני השגות ורוח הקודש. וכן הזכרות - שמות לתפילה שנכתבו בגוף הספר | האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין [תרי"ח - תש"ט, 1857-1948], בן רבי מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין בנו השני של הרה"ק מרוז'ין. נודע כזקן האדמו"רים, כפועל ישועות וכאיש קדוש ומלא הערצה בכל החוגים. היה מבין הבודדים שצפו את השואה בכל עצמתה, והפציר בחסידיו כי "מי שיכול למכור שימכור, ומי שלא יכול למכור, שישאיר הכול ויברח מכאן, כשרק תרמיל על שכמו", ו"מי שיש לו שכל שיברח כעת אפילו בנעלי בית". על הקשר המיוחד של הרבי עם האור החיים הקדוש יעיד הסיפור הבא: בשנת ה'תש"ב (1942) החלו הגרמנים להתקרב לארץ ישראל ופחד גדול נפל ביישוב העברי, לאור המצב הגיע הרבי לתפילה בירושלים על קברו של בעל האור החיים הקדוש, לאחר אמירת תהילים אמר לציבור כי ראה שם הוי"ה מאיר על גבי הקבר וזה סימן כי "לצורר לא תהיה שליטה בארצנו". מיותר לציין שכך אכן היה, ובאופן פלאי נסוגו הגרמנים ללא סיבה נראית לעין. האדמו"ר נהג לשמור על צניעות מרובה ולהסתיר את דרכו בקודש, אך בד בבד שמר בביתו על המלכותיות הרבה של סבו הרה"ק מרוז'ין, ובביתו היו אלפי תשמישי קדושה מהודרים שחלקם הועברו לו בירושה. | כריכה מקורית מהודרת, מנותקת. רישומי שמות לברכה. | קפו, קד, נט דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $8000 החל מ $8000
פריט מס' : 342

מסכת ברכות העותק של האדמו"ר רבי גדליה משה מזוועהיל

מסכת ברכות מתלמוד בבלי. שני שערים. דפוס ארגעלבראנד, ווארשא, תרכ"ג-1863. העותק של האדמו"ר רבי גדליה משה מזוועהיל. בעמוד שלפני השער הראשון, חותמות בעלות: "הרב גדליה משה גולדמן בהרה"צ אדמו"ר שלמה זצוק"ל מזוועהיל". בעמוד שלפני השער השני רישום בעלות בכתב יד קדשו של הצדיק הנסתר החלבן רבי שלמה פרישטיק חתנו של האדמו"ר רבי גדליה משה. | האדמו"ר רבי גדליה משה גולדמן [תרמ"ז תש"י, 1887-1949], היה האדמו"ר החמישי מזוויהל. נרדף על ידי השלטון הסובייטי ונשפט לשבע שנות עבודת פרך בסיביר. מסופר כי הטיח בפני שופטיו כי "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה". בשנת תרצ"ז (1937) הצליח להימלט מרוסיה, עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. לאחר פטירת אביו הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל, החל לכהן כאדמו"ר. נקבר בבית העלמין גבעת רם (שייח' באדר). הקבר הפך בשנים האחרונות לאתר פופולארי לעלייה לרגל ובו משתטחים על קברו של הצדיק, דבר המהווה סגולה וברכה. השמועה על הקבר הקדוש החלה להתגלגל, בעקבות חלום של יהודי מאנגליה, שהאדמו"ר התגלה אליו בחלומו ואמר לו שאם יתפלל בימים שני, חמישי ושני (ברציפות) על קברו, תתגשם הישועה שהוא מחפש. משעשה כדבר החלום - הוא אכן קיבל את מבוקשו ומשאלתו התגשמה. מאז פוקדים את האתר המוני יהודים שמבקשים לעצמם ישועה. | הרה"ח הישיש רבי שלמה פרישטיק [תרע"ה-תשע"ו], חתנו של האדמו"ר פועל הישועות, רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א. נודע היה בירושלים של מעלה בכינוי "רב שלוימאלע דער מילכגער", שכן לפרנסתו עבד כ'חלבן', לצד היותו חלבן - היה צדיק נסתר ובשנינותו היה משמח את כל סובביו באמרותיו המיוחדות. כל ימיו התהלך בצניעות מופלגת ובענווה וברח מן הכבוד כמטחווי קשת, אינו מגלה לאיש את גדלותו. זקנו רבי שלומק'ע מזוועהיל - שאף בחר אותו כחתן לנכדתו, למרות עלותו ארצה כפליט, והשתייכותו לחוג הליטאי - התבטא עליו דברים נשגבים בשל חסידותו ופרישותו. | כריכת עור עם הטבעות זהב. כתמי רטיבות ועובש ללא פגיעה בטקסט. קרעים בשוליים הלבנים. חותמות בעלות. | סד; פח דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $3000
פריט מס' : 343

פרי חדש. קרלסרוא, תקי"ז | 1757. עם חתימת בעלות רבנית שלא נבדקה

פרי חדש, חיבור על שלחן ערוך אורח חיים והלכות גיטין. אחד מספרי היסוד בפסיקת הלכה. רבי חיים בן עטר כתב את ספרו פרי תואר ליישב את תמיהות הפרי חדש על הפוסקים בחלק יורה דעה. מאת רבי חזקיה די סילוא [תט"ז-תנ"ו], מגדולי רבני ופוסקי ארץ ישראל במאה ה-17. | חתימת בעלות מזרחית רבנית שלא נבדקה "הצעיר יוסף בהחכם השלם...". | כריכה חדשה ומהודרת. | [2], לא, פב דף. 32 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1000
פריט מס' : 344

כתב-יד על קלף לברית מילה - אנגליה, תרכ"ח | 1868

כתב-יד סופר על קלף. סדר וכרות עמו הברית. ובו הנוסח לאמירת "וכרות עמו הברית" ו"אז ישיר", עם חלוקה בין המוהל והקהל. נכתב על-ידי המוהל זאב בן מה"ר אליעזר, אנגליה, תרכ"ח [1868]. | [5] עמ' כרוכים, על הכריכה שם המוהל באנגלית. 9X10 ס"מ. מצב כללי: טוב
החל מ $1200
פריט מס' : 345

כתב יד 'תרגומים של פסח' - איטליה, תר"ז | 1847. נדיר

כתב-יד, תרגומים של פסח, תרגומים של הפטרות לימי החג של פסח בחו"ל (ימים: ראשון, שני, שביעי ושמיני). כתב יד סופר, מנוקד עם טעמי המקרא. דיו על גבי נייר עבה ומסורטט. בקולופון: איור יפהפה של סמל וכן שם הסופר: פנחס פאדוה כתב בשנת התר"ז. | כריכת קרטון. כתמי זמן. נקב עש בודד. | [8] דף. 20X15 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $200
פריט מס' : 346

כתב-יד, ברכת אברהם, אוטוגרף - תוניס, תרע"ט | 1919

כתב-יד, חלק מספר ברכת אברהם, חידושים על מסכת ברכות. מאת רבי אברהם מגוץ [1897-1931], מגדולי רבני תוניס. תוניס, תרע"ט [1919]. אוטוגרף בכתב ידו של המחבר. בעמוד השני שבתחילת כתב היד: "חי’ ברכות דף כה ע"ב והוא המשך מקו’[נטרס] ט"ו". | הספר 'ברכת אברהם' נדפס בג'רבה בשנת תרצ"ג. עם הערות מאת רבי שושן כהן, אחיו של המחבר |. כריכה ומספר דפים מנותקים חלקית. | [40] דף. 13X9 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 347

כתב-יד, תפלה ופיוטים - צפון אפריקה, המאה ה-18/19

כתב-יד, תפלה ופיוטים, המכיל קרוב לחמש מאות פיוטים. מאת פייטנים מצפון אפריקה. מסודרים לפי התחלותיהם בסדר א' ב'. ההתחלה והסוף חסרים /. כתב היד כולל את הפיוטים: ט-ת"פ [9-480]. בין היתר מופיעים פיוטים מאת: פרג'י, אליהו סדבון, סעדיה שוראקי ועוד. ככל הנראה ג'רבה או טריפולי, המאה ה-18/19. | נייר עבה. כתמים ותיקונים. כריכה חדשה.| 2-247 דף. 17X11 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $300
פריט מס' : 348

כתב-יד, 'בקשות' - צפון אפריקה, המאה ה-18/19

כתב-יד [חסר], 'בקשות'. תפילה ופיוטים. בין השאר מאת: רבי שמואל בן חיים, רבי יעקב הלוי, רבי יוסף צרפתי ואחרים. בסוף כתב היד פיוט בערבית-יהודית "שער הסגולות". צפון אפריקה, המאה ה-18/19. | כריכה חדשה. קרעים. | ל-סח דף. 16X12 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 349

כתב-יד, בקשות - צפרו - מרוקו. תרצ"א | 1931

כתב יד, בקשות ופיוטים. דפים ראשונים ואחרונים בכתב-יד מזרחי, שאר כתב היד בכתב מרובע. בכתב נאה ומיושר על גבי נייר כהה ומשובח. בדף [5ב] קולופון. צפרו, מרכז מרוקו. תרצ"א [1931]. | [5], נז, [4] דף. 18X12 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 350

לוט 2 כתבי יד קבליים

1. כתב יד בענייני ייחודים על-פי האריז"ל. על גבי מחברת שורות, בכתב יד סופר רהוט, באותיות רש"י. סה"כ 20 עמודים. 2. כתב-יד קבלה מעשית עתיק. על גבי דפים כחולים. ובו סגולות, שמות קדושים וצורות קבליות. סה"כ 84 עמודים. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $200