ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 15 - 04.09.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר הזוהר - חלק שני. זיטומיר, תרכ”ג | 1863

ספר הזוהר, על חומשים: ויקרא במדבר דברים, עם תוספת ומפתחות. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. שוליים רחבים. כריכה חדשה | לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה | ללא דף שער לחומש ויקרא, השער לחומשים במדבר-דברים משוקם עם חיסרון. דף אחרון חסר | שט, ח דף. 21 ס"מ | מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 027

ספר חסידים - זיטאמיר תרי"ז | 1857

ספר החסידים, לרבי יהודה החסיד, עם הפירוש מפורש וברית עולם להחיד"א. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. | הספר מיוחס לרבי יהודה החסיד, גדול מקובלי אשכנז ונודע בחסידותו ופרישותו, וכן בצוואתו - 'צוואת רבי יהודה החסיד', הכוללת הנהגות רבות, שאין מקורן מהתלמוד. הספר הודפס לראשונה בבולוניה, שנת 1487. | לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | כריכת עור מהודרת בשני צבעים מעוטרת בתחריטים של צורות ופרחים. הכריכה מנותקת. בלאי בשדרה. נקבי עש. רישומי בעלות. | 288 עמ'. 23 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $250
פריט מס' : 028

ספר 'דרך חיים' [חב"ד]. זיטומיר, תרכ"ג | 1863

"ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל, דברי כיבושין שכובשין לבו של אדם ומקרבין לאביו שבשמים בתשובה שלימה". מאת רבי דוב בער שניאורסון [האדמו"ר האמצעי]. דפוס רבי חנניה ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. רבי דוב בער שניאורסון [תקל"ד - תקפ"ח, 1773-1827], האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חב"ד וממשיך דרכו של אביו, אדמו"ר הזקן, הוא המשיך את דרכו של אביו בכל המישורים, דאג לצרכי אחיו שסבלו ברוסיה הצארית, והפיץ את תורת אביו כשהוא מרחיב, מבאר ומפרש את דבריו. שמה השני של חסידות חב"ד – ליובאוויטש – הוא על שם העיירה אותה בחר למקום מגוריו, שם גם התקיים מרכז החסידות במשך למעלה ממאה שנים. | כריכת עור חדשה. | קיא דף. 21 ס"מ. | מצב כללי: טוב מאוד
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 029

ספר צוואה. זיטומיר. תר"ח | 1848.

ספר צוואה מבעל יסוד ושורש העבודה. דפוס שפירא נכדי הרב מסלאוויטה. זיטומיר. תר"ח - 1848. יח' דף. 16 ס"מ. כתמים. דפים מנותקים. כריכה פגומה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $3200 החל מ $500
פריט מס' : 030

סידורו של שבת. זיטומיר, תר"ט | 1849

ספר סידורו של שבת, שני חלקים. חיבור על תוקף קדושת יום השבת ומעלתו. מאת רבי חיים מטשרנוביץ. בעל ה'באר מים חיים'. בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. | רבי חיים מטשרנוביץ [ת"ק- תקע"ח, 1740-1817], מגדולי האדמורי"ם ומחבר ספרי חסידות נודעים. ותלמידו של רבי מיכל מזלוטשוב. מפורסם בין חסידים שבכל שבת קומתו גבהה בגובה ראש נוסף. הבטחתו בהקדמת הספר 'סידורו של שבת': "כל השומע לעצתי הנה זאת המנוחה להתנהג בסידורו של שבת בדרישה וחקירה כמבואר בחיבור הלז ירוץ אל המערכה. ואז יהיה לבם נכון ובטוח בה' שיעמוד להם זכות השבת בגודל אורו שיופיע עליהם ותתענג בדשן נפשם להניח ברכה". | לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | חלק ראשון ללא דף שער. חיתוך דפים צבעוני. כריכה חדשה. סימני עש ללא פגיעה. תיקונים אומנותיים. | סט; מד דף. 21 ס"מ. | מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $200
פריט מס' : 031

סידור אור לישרים, זיטומיר, תרכ"ה | 1865. עותק חסר

סידור "אור לישרים" נוסח ספרד, ב' חלקים, עם הפירוש החסידי - קבלי "כתר נהורא" ועם "דרך החיים", בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. זיטומיר, תרכ"ה - 1865. עותק חסר התחלה וסוף. העותק לפנינו מתחיל מעמוד 99 (חסר שער לחלק ראשון), ומסתיים בעמוד 650. בסידור דף בכתב יד תפילה קודם אכילת סעודה שלישית. ללא כריכה, נקבי עש, כתמים, מצב כלל בינוני.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $200
פריט מס' : 032

סידור קרבן מנחה – נוסח אשכנז, זיטומיר, תרי"ח | 1858. עותק חסר

סידור קרבן מנחה, תפילות לכל השנה, (עם תהלים) ומעמדות, ופירוש עברי-טייטש, דינים והנהגות ביידיש. בדפוס הרב אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. | ללא כריכה ודפי שער. התהלים [חלק תהלים ומעמדות דפים א-פח] חסר. דפים [ראשונים א-יד, ואחרונים קיב והלאה] חסרים ומנותקים. כתמים. פגעי עש. | 696 עמ'. 28 ס"מ. | מצב כללי: גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 033

ספר "סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא". זיטאמיר. תרכ"ו | 1866

ספר "סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא" על פי ספר של"ה וכוונת השמות מהאר"י זלה"ה עם כמה מעלות והגה מדוקדקת. הוצא לאור על ידי הרב חניה ליפא ר' יהשוע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא תרכ"ו - 1866. (1) קסח דף. 20 ס"מ. 2 שערים. כריכה מקורית. שיקום קל ומקצועי בשער הראשון. כתמים. מצב כללי טוב מאוד,
הפריט נמכר ב $650 החל מ $300
פריט מס' : 034

ספר הזהר חלק ראשון. דפוס ב"ק. ירושלם, תר"ד | 1844

זהר בראשית. מביכורי הדפוס העברי בירושלים. בשער איור של מקום המקדש והכותל המערבי. ובעמוד השני, הסכמת רבי אברהם חיים גאגין ה'ראשון לציון'. בדף א1 הקדשה ארוכה בכתב יד מזרחי. [6], רנב, ב-יט דף. 22 ס"מ. כתמי זמן. מעט סימני עש. ללא כריכה. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 035

ספר הזהר חלק ראשון. דפוס ב"ק. ירושלם, תר"ד | 1844

זהר בראשית. מביכורי הדפוס העברי בירושלים. בשער איור של מקום המקדש והכותל המערבי. ובעמוד השני, הסכמת רבי אברהם חיים גאגין ה'ראשון לציון'. [6], רנב, ב-יט דף. 22 ס"מ. שני שערים. כתמי זמן. ללא כריכה. הדבקות. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 036

ספר טוב לישראל, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ט | 1869

ספר טוב לישראל, ביאור וחידושי דינים על חרוזי השחיטות והטרפיות שחיבר מהר"ש בן סאמון עם גוף החרוזים, מאת הרב אליהו חיון, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק תרכ"ט - 1869. (3) כד, ב, נ, כ"ג דף, 31 ס"מ. (ש. הלוי 145). כריכה חדשה, נקבי עש קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 037

לוט 2 ספרים. ירושלים, תרס"ב-תרפ"א, | 1902-1921

1. "פיוט רבי אמנון עם התפסיר בלשון פרסי ו... תפסיר ונתנה תוקף". עם הקדשה לבחור משה גרגי ששלח את נוסח התפסיר. דפוס לונץ - ירושלם, תרס"ב, [1902]. טז עמ'. 17 ס"מ. רישומי בעלות. ללא כריכה. 2. ספר 'הנשמה והקדיש', מאת הרב אהרן מנחם מנדל הכהן בהר"ן [תרכ"ו-תרפ"ח, 1866-1928]. רבה של הקהילה האשכנזית בקהיר. דפוס לוי - ירושלם, תרפ"א, [1921]. [1], סד דף. 24 ס"מ. כריכת עור מהודרת עם הטבעות. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $100
פריט מס' : 038

ספר שערי רחמים, דפוס רבי יצחק גאשצינני. ירושלים, תרמ"א | 1881

ספר שערי רחמים, שאלות ותשובות על סדר ארבעה טורים, מאת רבי רחמים יוסף פרנקו, רב העיר חברון. ירושלים, תרמ"א - 1881, דפוס רבי יצחק גאשצינני. [3], כה, לד, נ, פז, דף. (ספירת דפים משובשת). 34 ס"מ. כריכה קדמית מנותקת ופגומה מעט, ללא שדרה וכריכה אחורית, מספר דפים מנותקים חלקית, מעט פגמים בשוליים בדפים ראשונים, נקבי עש וכתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 039

לוט 3 ספרי רבינו חיים ויטאל, ירושלים, 2 בדפוס ישראל ב"ק

1. ספר שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ה - 1865. [2] ע"ח [2] דף. ש. ה. 117. 2. ספר הליקוטים אור הגנוז, (ספר שער הפסוקים וספר הליקוטים), לרבי חיים ויטאל. ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ג - 1863. [4], קנח, [2] דף. טופס עם שער שונה. 3. ספר שער הכונות לרבי חיים ויטאל, ירושלם, תרל"ג - 1873. [1], קטז דף. כל הספרים הנ"ל כרוכים יחד בכריכת עור ישנה, נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 040

לוט 10 ספרים מדפוסי ירושלים, חלקם מהדורות ראשונות ובדפוס ישראל ב"ק

1. ספר שבט מוסר, ב' חלקים, לרבי אליהו הכהן מאיזמיר, חלק א' 2 שערים, שער נפרד לחלק ב'. ירושלם, תרכ"ג, 1864. 2. ספר קול אריה לרבי אריה ליב חריף, בדפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ה - 1865. 3. ספר פתוחי חותם לרבי יעקב אבוחצירא, ירושלם, תרמ"ה - 1885. מהדורה ראשונה. 4. פתח אליהו חלק ראשון להרב אליהו ילוז, ירושלים, תרנ"ו - 1896. מהדורה ראשונה. 5. ספר חד"ר נא" על התורה, ירושלם, תרע"א - 1911. מהדורה יחידה. 6. ספר כסא אליהו, לרבי אליהו סלימן מני. בדפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ה - 1865. 7. ספר מנחת אליעזר, ירושלם, תר"ע - 1910. 8. ספר תפלה לחולה, ירושלם, תר"ס - 1900. 9. אלה המסעות, ירושלם, תרמ"ה - 1885. כרוך יחד עם מבשרת ציון. (מס' דפים פגומים). 10. ספר מערת שדה המכפלה, ירושלם, תר"ע - 1910. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 041

ברכת החמה. ירושלים, תרנ"ז | 1897

דף נייר שורות, ועליו מודפס נוסח ברכת החמה. בחלקו העליון שני איורים מימין הכותל המערבי ומשמאל איור של העיר העתיקה ומתחתיו הכיתוב 'מדרש שלמה'. | ברכת החמה היא ברכת ראייה נדירה, שמברכים כשרואים את השמש בתחילת כל מחזור בן 28 שנים, שבו לפי המסורת השמש חוזרת למקומה המקורי בבריאת העולם, באותה שעה ובאותו יום בשבוע כבזמן הבריאה. | סימני קיפול. כתמי זמן. קרעים זעירים בשולים הלבנים העליונים.29X20 ס"מ. | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 042

שמירה לבית וליולדת. ירושלים, תרכ"ג | 1863

שמירה לבית וליולדת. ירושלים, שנת ר'ב' ל'ה'ו'ש'י'ע' [תרכ"ג 1863]. קמע מודפס, שמירה לבית וליולדת. בתוך מסגרת פרחונית, שמות, השבעות ולחשים. נוסח 'שיר למעלות', ריבוע ובו "אדם וחוה, אברהם ושרה..." ועוד. בשולי הדף מודפס "מנחה... מאתי השד"ר... אברהם חרוש... לכבוד הגביר... אברהם אדרעי" [שם הנדיב בכתב-יד]. 35*21 ס"מ. הדף עבר שיקום מקצועי. מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. נדיר. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $400
פריט מס' : 043

קמע "שמירה לילד וליולדת". דפוס ר' יצחק גאשצינני ושות' ירושלם, המאה ה-19 נדיר

קמע שמירה לילד וליולדת - השבעות ולחשים, מהחיד"א ומספר 'עבודת הקודש'. במרכז העמוד פרק תהילים, ומסביבו הלחשים. בתחתית העמוד איורים של הכותל המערבי והר ציון. נדפס בדפוס יצחק גאשצינני ושות', מו"ל כתב העת 'שערי ציון'. 28X19 ס"מ. סימני קיפול. קרעים עם חיסרון מינימלי בטקסט. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $200
פריט מס' : 044

חמשה חומשי תורה. ונציה, שע"ז | 1617

חמשה חומשי תורה, עם ניקוד וטעמי המקרא, תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, אבן עזרא, בעל הטורים והמסורה. בראש הספר שער מעוטר: "במצות השרים... פייטרו ולורינצו בראגאדין... שנת... "שנה טובה" לפרט קטן". ובראש כל חומש מסגרת מעוטרת סביב המילה הראשונה. נדפס בדפוס בארגאדין, ונמכר בקונטרסים שבועיים בכדי לממן את עלות ההדפסה [ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0182290]. רישומי בעלות בדף השער ובדף האחרון (רכח). הגהות בגיליון בכתב רש"י [זהות הכותב אינה ידועה]. [6], רכח דף. 41 ס"מ. כריכה חדשה. כתמי זמן. קרעים משוקמים.נזקי עש. מצב כללי: בינוני–גרוע.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $180
פריט מס' : 045

ספר כתובים, ויניציאה, שס"ז | 1607. עותק חסר

ספרי הכתובים: תהלים, משלי איוב, דניאל, עזרא, דברי הימים. ויניציאה, שס"ז - 1607. דפוס ייואני די גארה. מס' הערות בכתב יד בספר. 20 ס"מ. תנה, תמז דף. בעותק לפנינו חסר 4 דפים אחרונים. (דף תמג נכרך לפני דף תמב). כריכה חדשה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות וכתמים, פגמים קלים בדפים אחרונים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 046

רמב"ם – מהדורה ראשונה של ה'כסף משנה'. ונציה, של"ד | 1574 כריכת עור מפוארת

משנה תורה להרמב"ם עם השגות הראב"ד, ופירוש 'כסף משנה' שחיבר מרן רבי יוסף קארו. מהדורה ראשונה של ה'כסף משנה'. הכרך שלפנינו עבה במיוחד (קרוב ל-1000 עמ'). וכולל בתוכו חמישה חלקים מהרמב"ם: הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות וטהרה. ללא דף שער. כרוך בכריכת עור מקורית ומרשימה עם הטבעות, שנשתמרה ושמרה על גוף הספר. שדרה ודף אחרון משוקמים מקצועית. דפים 1-6 מנותקים. רישומי בעלים בעמוד אחרון "זכה וקנה סעיד יצחק הוא ובניו ובני בניו" [20], תנב דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $200
פריט מס' : 047

לוט 4 ספרי רמב"ם. ונציה, ה'ש"ז-ה'ש"י | 1547-1550

1. פירוש המשנה להרמב"ם, סדר מועד, מהדורת ויניציאה, ה'ש"ז [1547]. בראש כל מסכת מסגרת מעוטרת סביב כל אות מהמילה הראשונה. נדפס בלי שערים, עם שוליים רחבים, בדפוס יושטיניאן. 2. פירוש המשנה להרמב"ם, סדר נשים, מהדורת ויניציאה, ה'ש"ז [1547]. בראש כל מסכת מסגרת מעוטרת סביב כל אות מהמילה הראשונה. נדפס בלי שערים, עם שוליים רחבים, בדפוס יושטיניאן. 3. משנה תורה להרמב"ם, ספר המדע, ספר אהבה וחלק מספר זמנים. עם השגות הראב"ד, מגיד משנה, מגדל עוז ומעט הגהות מהמגיה המהר"ם פאדובה. מהדורת ויניציאה, ה'ש"י [1550]. בראש כל ספר מסגרת מרשימה סביב המילה הראשונה. דפוס בראגדין. רישומי וחתימות בעלים. 4. ספר המצוות להרמב"ם, עם השגות הרמב"ן. ספרי הרמב"ם הללו, הם הם אשר בעקבותם נגזרה שריפת הספרים הגדולה באיטליה בשנת ה'שי"ד, 1553. מהדורה זו שלפנינו של משנה תורה להרמב"ם, שנדפסה ע"י המדפיס הנוצרי אלוויזי בראגדין, שפתח באותה שנה ה'ש"י, 1550, את בית דפוסו לדפוסים עבריים, הוגהה ע"י המהר"ם פאדובה, גדול חכמי איטליה, והוא הוסיף בה את חידושיו. באותה שנה הדפיס אנטוניו יושטיניאן, אף הוא, את הרמב"ם, והעתיק חלק מ"הגהות מהר"ם פאדובה" ממהדורת בראגדין. המהר"ם פאדובה פנה לגדולי הדור ובראשם שאר בשרו הרמ"א, והם הטילו חרם על קניית מהדורתו של יושטינייאן. בעקבות סכסוך זה, פנו שני בעלי בתי הדפוס לאפיפיור יוליוס השלישי, בטענה שבבית הדפוס השני מדפיסים דברים בגנות הנצרות. ההלשנה העיקרית הייתה על התלמוד שנדפס בדפוסו של יושטיניאן בין השנים ה'ש"ו-ה'שי"א, 1546-1551. מה שהוביל, כאמור, ביום ראשון של ראש השנה שנת השי"ד, 1553, לשריפת הספרים הגדולה באיטליה. 39 ס"מ. לא כרוך. כתמי זמן, חורי עש, דפים מנותקים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $200
פריט מס' : 048

כתב יד הלכות שחיטה להרמב"ם עם פירוש קדום ולא ידוע מהמאה ה-16. הועתק בתימן במאה ה-18.

כתב יד הלכות שחיטה להרמב"ם עם פירוש קדום ולא ידוע מהמאה ה-16. הועתק בתימן במאה ה-18 זהות המחבר הקדום והמעתיק אינה ידועה. ההעתקה שלפנינו מתחילה לפני פרק שישי. לאורך הכתב הערות והוספות בשולים. כתיבה אחידה. חלק מהכתיבה בערבית יהודית מדוברת. כתמי מים. ופגעי זמן. כריכה חדשה. 230 עמודים. 10X8 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $200
פריט מס' : 049

לוט 2 כתבי יד דיני שחיטה וטריפות תימן. סוף המאה ה-19.

לוט 2 כתבי יד דיני שחיטה. טריפות ועוד. 1. כתב יד דיני טריפות בדיני הגרגרת. הצלעות. חוליות. הרגל. צומת הגידים עם פירוש שש נבלות מחיים. הדקין. הריאה. דרוסה והקיבה. תימן סוף המאה ה-19. קרע בדף הראשון עם חסרון בטקסט. 47 עמודים. 9X6 ס"מ. כריכה חדשה. כתמים בדפים האחרונים. מצב כללי טוב. 2. כתב יד בעניין שחיטה וטרפות ב-15 עמודים הראשונים. ובסופם כיתוב "אדה אלקוראסה חק יחיא בן מורי סעיד" (זה הכתיבה של יחיא בן סעיד) כפי הידוע בתימן כתיבות אלה בפורמט כיס שהיו נושאים עימם השוחטים והמנקרים. 18 עומדים נוספים טעמים וסימני טהרה ע"פ המדרשים וטעמים אחדים. חתימת הכותב אינה מזוהה. תימן המאה ה-19. סה"כ 33 עמודים. 11X8 ס"מ. כריכה חדשה. קרעים בדף האחרון ובלאי. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 050

כתב יד קיצור דיני שחיטה. תימן המאה ה-19. עם פירוש לא ידוע.

כתב יד קיצור דיני שחיטה מתוך ספר שערי קדושה עם פירוש לא ידוע. כתיבה נאה. כנראה צנעה לא ידועה זהות הכותב. 44 עמודים. 12X9 ס"מ. כריכה חדשה. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100