ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 15 - 04.09.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 375

ילקוט ראובני/שכחת לקט. העותק של נין בעל התניא - רבי שניאור צבי שניאורסון. ווארשא, תרמ"ד | 1884

ילקוט ראובני, הוא חיבור המכיל לקט מדרשים, בעיקר מספרי קבלה שונים, שנכתב על ידי אברהם ראובן הכהן סופר, מקובל מחכמי פראג במאה ה-17. שכחת לקט ליקוט קבלי מאת רבי נתן בן יצחק יעקב בון, ראש לכל הדרשנים דק"ק פרנקפורט ואב"ד ור"מ המלבורג. | הרב שניאור צבי הירש שניאורסאהן ז"ל בנו של רבי לוי יצחק נכדו של רבי ברוך שמואל נינו של רבי חיים אברהם בנו של כ"ק אדמור הזקן. חסיד חב"ד מתקופת הרבי מוהר"ש זי"ע שיצא מרוסיה והגיע להשתקע בחדרה. עם עליתו לארץ ישראל קיבל מכתב ברכה מהרבי הרש"ב בו מברך אותו לרגל ההתיישבות במקום. | חותמות בעלות. כריכת חצי עור אדומה. דף שער מנותק. סימני עש. | קפ; צב; כ דף. | מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
החל מ $300
פריט מס' : 376

ספר "התניא", כפר חב"ד תשמ"א - 1981, המהדורה שחולקה בהוראת הרבי ביום הולדתו ה – 80. עותק ממוספר

ספר ליקוטי אמרים תניא. עם מדור ביבליוגרפי של דפוסי התניא, עם צילומי שערים מהדפוסים הראשונים וכתבי יד התניא, כפר חב"ד, י"א ניסן תשמ"א 1981. מהדורה זו חולקה בהוראת הרבי מליובאוויטש בהתוועדות י"א ניסן תשמ"א יום הולדתו ה - 80, עותק ממוספר 206 מתוך 461 (העותק הראשון הוגש להרבי). 18 ס"מ. מצב טוב מאוד, כריכה מקורית,
החל מ $120
פריט מס' : 377

לוח היום יום - ליובאוויטש. הוצאה ראשונה. ניו-יורק, תש"ג | 1943

היום יום - לוח אור זרוע לחסידי חב"ד, בפורמט כיס. שנערך על ידי הרבי. הלוח מחולק לימי השנה, כאשר בכל יום מופיע השיעורים היומיים הנלמדים באותו יום, וכן פתגם חסידי מתורתו של אדמו"ר הריי"צ | ביום כ' בכסלו שנת תש"ג פנה אדמו"ר הריי"צ אל חתנו, הרבי, וביקשו "יואיל לסדר לוח השנה מתחיל מי"ט כסליו זה עד י"ט כסליו הבע"ל". במכתבים מאותה תקופה מתנצל הרבי על עיכוב התשובות לפונים אליו בשל "הטרדה רבה בסדור הלוח לחסידי חב"ד היוצא לאור בימים אלה". לקראת י"א ניסן יצא הקובץ לאור עולם. הלוח, שבצורתו בנוי כלוח-שנה לכל דבר, מתחיל בי"ט כסלו - ראש השנה לתורת החסידות, הלוח פותח בהקדמת הרבי "מעין הקדמה". ולאחר מכן קטע ממכתבו של הרייץ בנושא הגאולה. | כריכה רכה | [10], קיח עמ'. 14 ס"מ | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $250
פריט מס' : 378

מכתב עוז של תורה נגד האגודה, האדמו"ר הריי"צ, תרפ"ב | 1922?, ‬כרוך יחד עם ספרי חסידות

מכתב עוז של תורה נגד האגודה, מאת האדמו"ר הריי"צ הרב יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש. בחוברת לא כתוב כלל שנה ומקום דפוס, בתקליטור וינוגרד - רוזנפלד כתוב שהודפס בפולין, תרפ"ב - 1922, ובתקליטור מפעל הביבליוגרפיה כתוב שהודפס במונקטש?, תר"ץ לערך. החוברת כוללת "מכתב גלוי אל כבוד "מועצי התורה" אשר במדינת פולין... וביחוד אל... האדמו"ר... מגור ואל... האדמו"ר... מראדזין..." ומכתב קצר נוסף. נגד "מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל בפולין, נגד רשת החינוך "יסודי התורה" ונגד "קרן ארץ ישראל" שמטרתה ישוב יהודים דתיים בארץ. 16 עמ', 21 ס"מ. כתמים ובלאי, מצב כללי טוב. כרוך יחד עם ספרים נוספים: 1. פירוש י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם שפירש רבינו סעדיה גאון, עם הערות ותקונים ומראה מקומות מאת ר' חיים יהודה עהרענרייך, קלוזענבורג, תרפ"ב-1922. 2. פרקי אבות עם פירוש זרוע ימין ממרן החיד"א, ותפלת אליהו הנביא ז"ל ותחינה שנוהגים לומר בא"י, סאטו מארע (סאטמאר), רומניה, תרצ"ו-1937. 3. ספר תשובות בית הילל, חלק ראשון מס' הלכות קטנות מאת מו"ה הילל ליכטנשטיין, סאטמר, תרס"ח-1908. (השער ו2 דפים ראשונים מנותקים,2 דפים אחרונים חסרים). 4. ספר פרי חמד על ברכי נפשי וט"ו שיר המעלות עם פירוש שושני חמד מאת ר' משה דוד פריעדמאן, סעאיני ס. וואראהל, רומניה. תרצ"ג-1933. 5. ספר חרש אבן עה"ת (קונטרס מספר חרש וחושב) מאת ר' משה טויב, מארגהיטא, רומניה, תרצ"ב-1932. 6-7. ירחון תורני "המעין" מאמרים בהלכה ובאגדה מתורתו של החתם סופר בהוצאת התאחדות תלמידי ישיבת פרשבורג. שנה ג' קובץ א', ובנוסף שנה ג' קובץ ב'. בדפוס ליפמן הכהן קאטצבורג, טירנוי (סלאוואקאי). בספרים ישנם חותמות בעלות "מרדכי יהודה שלמה זלמן אב"ד דקה"י אראד יצ"ו וויזניצער" "חיים אריה כהנא טימישארא". כל הספרים כרוכים יחד בכריכה מעט פגומה וללא השדרה, נקבי עש בכריכה ובדפים ראשונים, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $180
פריט מס' : 379

לוט מטבעות, שטרות ותמונות של הרבי מליובאוויטש

1. שמונה מארזים ובהם מטבעות לברכה ולהצלחה מאת הרבי מליובאוויטש, באירועים שונים, עם כיתובים. 2. שטר של דולר בתוך מארז לימנציה ומאחוריו הכיתוב "דולר לברכה מהציון של הרבי לתושבי קרית גת להצלחה בגשמיות ורוחניות..." 3. שלוש תמונות של הרבי באירועים שונים, בשחור לבן ובצבע. מצב כללי טוב
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 380

לוט מדליות ודמי חנוכה מהרבי. ארה"ב שנות ה-90.

לוט 2 מדליות הרבי ו-6 מארזים של דמי חנוכה. 1. מדליית ברונזה גדולה בצידה הקדמית - תמונתו של הרבי וכיתוב "RABBI MENACHEM M.SCHNEERSON", בצידה האחורי - בית הרבי (770) חלק מכדור הארץ. מפה וספר תורה. בחלקה העליון כיתוב "לתקן העולם" ארה"ב 1994. קוטר: 71 מ"מ, נתונה בתוך מארז קטיפה מקורי. שריטות. מצב כללי טוב. 2. מדליית ניקל "ברוך הבא מלך המשיח" מדליית קוטר: 40 מ"מ מטבע זו חולקה למשתתפי כנס חב"ד בארה"ב בשנות ה-90, נתונה בתוך מארז קטיפה תואם. מצב מצוין. 3. אוסף של 6 מארזים דמי חנוכה מצעירי חב"ד שחולקו בהוראת הרבי.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 381

לוט 2 שטרות של דולר 1 מהרבי מחב"ד.

לוט 2 שטרות של דולר אחד שחולקו על ידי הרבי מחב"ד במועדים שונים. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $200
פריט מס' : 382

לוט 3 שטרות של דולר 1 מהרבי מחב"ד.

לוט 3 שטרות של דולר אחד שחולקו על ידי הרבי מחב"ד במועדים שונים. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $770 החל מ $770
פריט מס' : 383

שטר של 5 דולר מהרבי מליובאוויטש

שטר בערך נקוב של 5 דולר, שהתקבל מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מלויבאוויטש, בליל הושענא רבה. ומעליו הכיתוב "ליל הושענא רבה כ' תשרי תשנ"א מהאדמו"ר שליט"א אחר השיחה". האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד, 1902-1994]. השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש, ומהגדולים שבאדמור"י הדור האחרון. נודע כגאון מופלג בנגלה ובנסתר וכבעל זיכרון נדיר. מי"א בניסן ה'תשמ"ו [1986] עד כ"ו באדר א' ה'תשנ"ב [1992] התקיים מעמד "חלוקת הדולרים לצדקה", שבמסגרתו חילק מדי יום ראשון שטרות של דולר אחד למבקריו על מנת שיגיעו לצדקה. במעמד חלוקת הדולרים נהג לעתים להוסיף מילות ברכה או מענה קצר לשאלות, כתחליף מקוצר ל'יחידות'. מקבלי הדולרים המתינו בתור ארוך שלעתים ארך כשש שעות. רבים ממקבלי הדולרים נתנו שטר אחר במקומו לצדקה והם שומרים את הדולר שקיבלו ממנו כסגולה שטר נדיר יחסית, מכיוון שמרבית השטרות שחולקו היו בני דולר אחד. כתמי זמן. סימני קיפול. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $300
פריט מס' : 384

מכתב שנה טובה מהרבי משנת תשכ"ד | 1964

מכתב שנה טובה בחתימת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, משנת תשכ"ד לאברך הרב יצחק.. את המכתב מסיים הרבי "בברכה לת"ת ביראת שמים" וחתימת יד קודשו. סימני קיפול, כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $300
פריט מס' : 385

מכתב שנה טובה מהרבי משנת תשי"ג | 1953

מכתב שנה טובה בחתימת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, משנת תשי"ג ללמ"ר נחום.... בתחילת המכתב הוסיף הרבי בכתב יד קודשו "א"כ נתקבל" ובסופו חתימת יד קודשו. סימני קיפול, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $300
פריט מס' : 386

מכתב שנה טובה מהרבי - אל בת דודתו זלדה המשוררת,

מכתב שנה טובה מהרבי משנת תשכ"ב - 1962 לבת דודתו הרבנית זלדה המשוררת על נייר מסמכים רשמי. "בת דודתי מרת זלדה תחי'..." סימני קיפול. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $300
פריט מס' : 387

מכתב שנה טובה מהרבי אל הראשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל. תשכ"ו | 1966

מכתב שנה טובה מהרבי לראשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל. תשכ"ו - 1966 בסופו מוסיף הרבי מספר שורות על ביקור הרב יצחק ניסים בתורכיה " ובודאי בביקורו שם נודע אשר התחלנו שם בעז"ה מלפני כשנה בכעין ישיבה קטנה אלא שמפני המצב שם (מבפנים ומבחוץ) באופן מבלתי רשמי וכ'ו וד"ל".. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $950 החל מ $400
פריט מס' : 388

מכתב ברכה לחתן וכלה מהרבי

מכתב ברכה לחתונה מהרבי משנת תש"מ - 1980 עם תוספות בכתב יד קודשו וחתימתו על מעטפת דואר רשמית. סימני קיפול וכתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $300
פריט מס' : 389

מכתב מהרבי ברכה להולדת הבת מיום ג' מנחם אב תשט"ז | 1956.

מכתב (מברק) ברכה בחתימת יד קודשו של הרבי להרב משה כהן מקורבו של הרב כדורי בראשית המכתב ברכה להולדת הבת " להודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב הנה יהי רצון מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוגתו תי' לתורה ןלחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה"... ומסיים הרבי "ידוע מכ"ק האדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע אשר מנהגינו הוא לומר גם בלידת בת ל'תורה' ולחופה ולמעשים טובים..." וחתימת יד קודשו. קרע בצידו הימני ללא פגיעה בטקסט. סימני קיפול. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $300
פריט מס' : 390

מכתב נדיר ביותר מאת רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. תשי"א | 1951

מכתב נדיר ביותר מאת הרבי מליובאוויטש. שנכתב בתקופת הדמדומים שבין פטירת חותנו הריי"ץ [י' שבט תש"י], לבין הכתרתו הרשמית כאדמו"ר [י' שבט תשי"א – יום השנה הראשון לפטירת חותנו]. המכתב הודפס על דף מחברת שורות רגילה ולא על נייר מכתבים רשמי, (שככל הנראה לא היה קיים עדיין). המכתב מודפס במכונת כתיבה, ושורותיו האחרונות והחתימה מודפסים בצורה שונה, והוקלדו ככל הנראה על-ידי הרבי בעצמו. מאפיין ייחודי נוסף במכתב זה הינו חתימת האדמו"ר בשמו ושם אמו. [1] דף נייר 24X17 ס"מ. סימני קיפול. נקבים זעירים. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $100
פריט מס' : 391

מכתב שנה טובה מאת האדמו"ר מחב"ד הרב יוסף יצחק שניאורסון הריי"ץ. תש"ח | 1948

מכתב שנה טובה לישיבת "תורת אמת" בירושלים חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מחב"ד הרב יוסף יצחק שניאורסון הריי"ץ. "הנני בזה לברך את הרמי"ם. המשפיעים והתלמידים ה' עליהם יחיו. כי יחזק השי"ת את מוחם ולבם לעסוק בתורה ועבודה ולהתנהג בדרכי החסידות והחיסידים..". סימני קיפול. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $500
פריט מס' : 392

מכתב ברכה לשנה טובה כולו בכתב ידה של הרבנית נחמה דינה שניאורסון אשת האדמו"ר הריי"ץ

מכתב ברכת שנה טובה על נייר מסמכים רשמי. כ- 5 שורות בכתב ידה וחתימתה של הרבנית נחמה דינה שניאורסון אשת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש מידות הדף: 21.5X28 ס"מ. סימני קיפול. מצב כללי מצוין.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $500
פריט מס' : 393

לוט 4 מכתבים ממזכיר הרבי הריי"צ, תש"ה | 1945

לוט 4 מכתבים ממזכיר הרבי הריי"צ, הרב ניסן מינדל, תש"ה - 1945. 3 גלויות של "המרכז לעניני חנוך" כתובים בכתב יד, ומכתב מודפס אחד על נייר מסמכים רשמי של "המרכז לעניני חנוך", בחתימת המזכיר. מכתבים בחתימת מזכיר הרבי הריי"צ הם נדירים. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $100
פריט מס' : 394

כתב יד מאמר מהאדמו"ר הצמח צדק. לא ידוע ולא נדפס.

כתב יד מאמר "מי מנה עפר יעקב" מהאדמו"ר הצמח צדק מעין טויוטא של הרעיונות המופעים בכתב היד שלפנינו נדפסו בספרו אור תורה על פרשת בלק עמ' תתקנ"ז ובמקומות נוספים שם. הדרוש שלפנינו במתכונתו לא ידוע. ככל הנראה נכתב ע"י תלמיד הצמח צדק ששמע מפיו. סה"כ 9 עמודים. 21X16 ס"מ. כריכה חדשה. כתמי רטיבות. הדפים פגומים בחלקם התחתון ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 395

כתב-יד קונטרס עץ החיים, חב"ד. מרוקו, תשי"ב | 1952 בערך

כתב-יד העתקת קונטרס עץ החיים, מאת האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש. כתוב בכתיבה מזרחית נאה ומסודרת על גבי מחברת דפים משובצים וכרוכים בכריכת קרטון קשיחה. בראש כתב היד, הקדמות מהאדמורי"ם הריי"צ והרמ"מ מליובאוויטש, ובסופו הוספות: הקדמת רבי חיים ויטאל ומכתבים. | זמן קצר לפני הסתלקות הרבי הריי"צ אמר "מקום יש להתגדר בו. לכו אל יהודי מרוקו שצריכים למלמדים ומורים והרביצו תורה ביניהם. אין חילוק בין בני ישראל אם אשכנזים או ספרדים המה. כולנו בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו, ולנו א-ל אחד בשמים ותורה אחת בארץ". על יסוד דברים אלה החלה עבודת החינוך והרבצת התורה במדינות אפריקה הצפונית | חותמת בעלות בעמוד אחרון | 156 דף. 17 ס"מ | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $400
פריט מס' : 396

כתב-יד מאמרי חב"ד. מרוקו, תשי"ב | 1952 בערך

כתב-יד - מאמרים של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. כתוב בכתיבה מזרחית נאה ומסודרת על גבי מחברת דפים משובצים וכרוכים בכריכת קרטון קשיחה. כתב היד כולל: קונטרסי מאמרי פורים, בין השנים תש"ח-תשי"ב. קונטרסי חג הפסח, תש"י-תשי"א. קונטרס ל"ג בעומר, תש"י. קונטרס באתי לגני, ובו המאמר האחרון של הריי"צ ומאמר היושבת בגנים. [בשנת תש"י חל להיות י' שבט בשבת. לקראת יום זה יצא לאור הקונטרס הנוכחי 'קונטרס י'-י"ג שבט', ובו מאמר חסידות על הפסוק 'באתי לגני אחותי כלה', והמשכו מאמר 'היושבת בגנים'. בעצם יום השבת הסתלק הריי"צ, ומאמר 'באתי לגני' התברר כמאמר אותו הוציא ליום ההסתלקות-הילולא שלו]. לחלק מהמאמרים הקדמה של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש. לכל קונטרס שער נפרד | זמן קצר לפני הסתלקות הרבי הריי"צ אמר "מקום יש להתגדר בו. לכו אל יהודי מרוקו שצריכים למלמדים ומורים והרביצו תורה ביניהם. אין חילוק בין בני ישראל אם אשכנזים או ספרדים המה. כולנו בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו, ולנו א-ל אחד בשמים ותורה אחת בארץ". על יסוד דברים אלה החלה עבודת החינוך והרבצת התורה במדינות אפריקה הצפונית | כריכה מנותקת חלקית. סימני עש זעירים. חותמת בעלות בעמוד אחרון | 252 דף. 17 ס"מ | מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
החל מ $400
פריט מס' : 397

אלבום תמונות מקוריות של הרבי

אלבום תמונות מקוריות של הרבי מזמנים וארועים שונים. מארכיון הצלם לוי יצחק פריידין. חלקם בשחור לבן. התמונות ממוספרות ולצידם פירוט התמונה באלבום. סה"כ 78 תמונות. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $770 החל מ $770
פריט מס' : 398

שמן על בד דיוקן הרבי - אמן לא ידוע

שמן על בד מוצמד לעץ דיוקן הרבי. אמן לא ידוע. מידות - 46X62 ס"מ. פגמים. מצב בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 399

לוט 2 פריטים - ציור שמן על בד והקדשה - רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל

לוט 2 פריטים: 1. ציור שמן על בד מוצמד לעץ עם דיוקן רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל. אמן לא ידוע. מידות: 58X48 ס"מ. נתון בתוך מסגרת תואמת. מצב טוב. 2. ספר רוח יעקב עם חתימת בעלות הרב מכלוף אבוחצירא זצ"ל. רבי מכלוף אביחצירא – רב ואב"ד אב"ד תפילאלת, בני מלאל, מראכש. עלה ארצה לעיר דימונה נבל"ע ביום ח' שבט תש"מ ומנוחתו כבוד בהר הזיתים. מחיבוריו: שו"ת יפה שעה. מאין יבא ביאור תיבת בראשית ועוד. מכלל יופי על התורה ודרשות. קהלת יעקב חידושי תנ"ך, ומכלל יופי מאמרי חז"ל.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100