ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 15 - 04.09.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 325

מכתב מאת אמו של ה'חזון איש' אל בנה שנספה בשואה

גלוית דואר, מאת הרבנית לאה ראשה קרליץ, נכתבה ביום ג' פרשת בשלח תרצ"ז, אל בנה הצעיר רבי משה קרליץ, דיין ומו"ץ בווילנה, עורך הירחון התורני החשוב 'כנסת ישראל' ומחבר ספר 'אור חדש' הערות והגהות לספר שערי תשובה. במכתב היא מזכירה את "אברהם ישוע" – החזון איש?. המכתב כתוב באידיש | הרבנית לאה ראשה קרליץ, רעייתו של הרב שמריהו יוסף קרליץ רבה של קוסובה וצאצאית ישירה של הרב אריה לייב הלוי אפשטיין, בעל 'הפרדס', מגדולי הרבנים והמקובלים במזרח אירופה במאה ה-18. ואמה של מלכות אם המשפחה שכל בניה וחתניה היו רבנים וגדולי תורה ידועים בליטא ובארץ ישראל, ובראשם החזון איש | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 326

מכתב בכתב יד קודשו של ראש ישיבת מיר ר' חיים שמולביץ זצ"ל

מכתב כ-18 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של ראש ישיבת מיר ר' חיים שמולביץ זצ"ל משנת תשכ"ג - 1963. במכתב מודה ר' חיים על קבלת הקונטרס היקר "הגם ששולחו יודע במה זכיתי לזה" בסופו חותם הרב את שמו "חיים". חתימה נוספת במברק מעבר לדף. מצב כללי טוב. הרב חיים לייב הלוי שמואלביץ תרס"ג - 1902 - ה'תשל"ט - 1978, מגדולי ראשי הישיבות בדור האחרון כיהן כראש ישיבת מיר בליטא, בתקופת שהותה בשנגחאי במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן ראש ישיבת מיר בארץ ישראל,
הפריט נמכר ב $375 החל מ $300
פריט מס' : 327

מכתב כתוב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב אברהם דובער כהנא שפירא הי"ד אב"ד קאוונא בעל ה"דבר אברהם. קאוונא תר"צ.

מכתב כ-10 שורות מהגאון בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב אברהם דובער כהנא שפירא אב"ד קאוונא ה"דבר אברהם", ברכה לנישואין לרב אהרן מולעווסקי. קאוונא תר"צ. הרב אברהם שפירא בעל ה"דבר אברהם" (תרל"א, 1870 – תש"ג, 1943) רבהּ האחרון של קהילת קובנה, מגדולי הפוסקים במאה העשרים, נספה בשואה. ספרו דבר אברהם קנה שם בעולם הישיבות ובין פוסקי ההלכה. סימני קיפול. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 328

קטע מכתב עם חתימת יד קודשו של רבי ברוך בער ליבוביץ - ה'ברכת שמואל'

קטע [החלק הימני התחתון] ממכתבו של רבי ברוך בער. שנכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו. על נייר מכתבים משובץ. בקטע הקיים מופיעים: ברכות (נחת ועונג, וישבע ברכה, וכל ההצלחות והאושר), תאריך, מקום הכתיבה וחתימה. רבי ברוך בער ליבוביץ [תר"ל-ת"ש, 1870-1939 ], ראש ישיבת 'כנסת בית יצחק' בקמניץ. גדול תלמידי רבי חיים מבריסק, ומגדולי מרביצי התורה בדורו. חיבר את סדרת הספרים 'ברכת שמואל' שהם מאבני היסוד של דרך הלימוד הישיבתית. 13*10 ס"מ. קיפולים וקרעים. נדיר. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $100
פריט מס' : 329

מכתב בחתימת יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל. תשכ"ט | 1969

מכתב בחתימת יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל בבקשת עזרה למרכז הארצי למען טהרת המשפחה. על בלנק רשמי בהייתו הנשיא של המרכז הארצי למען טהרת המשפחה בירושלים. סימני קיפול. קרעים קלים. מצב כללי טוב. הרב יחזקאל אברמסקי בעל "החזון יחזקאל" (תרמ"ו - תשל"ו, 1886 - 1976) ראש בית דין בלונדון,
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 330

מכתב של רבי נפתלי הכהן שווארץ מווישווה לגאון מבראשוב רב דוד שפרבר זצ"ל.

מכתב ארוך כ- 41 שורות בכתב יד קודשו של רבי נפתלי הכהן שווארץ מווישווה לגאון מבראשוב רב דוד שפרבר זצ"ל. בעניין הדפסת ספרים ועוד. הרב נפתלי הכהן שוורץ (י"ד באלול תר"ו – תרנ"ז) היה רב ומחבר ספרים. נולד בעיר מאד, שם שימש אביו שהיה גם רבו המובהק הרב אברהם יהודה שוורץ, אבי משפחת הכהן שוורץ, לימים כיהן כרב הקהילה. בשנת תר"ל קיבל סמיכה לרבנות מבעל היטב לב הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט, רבי שמעון סופר מקרקוב והמהר"ם שיק. משם עבר לעיר ברגסס ומשם עבר לגור בווישווה. בעיירה ווישווה עמד בראשות ישיבה משלו. עם פטירת אביו בשנת תרמ"ד, נתקבל לרבה של מאד. במאד הקים הרב נפתלי שוורץ ישיבה שהייתה מהגדולות בהונגריה. נפטר באופן פתאומי בשנת תרנ"ז, והוא בן חמישים בלבד. רבי דוד שפרבר (המכונה הגאון מבראשוב; תרל"ז, 1877 - תשכ"ב, 1962) היה מגדולי הפוסקים ביהדות רומניה לפני השואה, מחבר שו"ת "אפרקסתא דעניא", אב בית דין בקהילת בראשוב, מחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארץ ישראל. כתוב שני צידיו. סימני קיפול. מצב כללי. טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 331

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של ר' יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ראש ישיבת לומז'ה.

מכתב ברכה לר' הלל ליברמן על חתונת בנו בכתב יד קודשו וחתימתו של ר' יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ראש ישיבת לומז'ה ורבו של שר התורה הרב חיים קנייבסקי שליט"א. על בלנק רשמי מישיבת לומז'ה בפתח תקוה. סימני קיפול. מצב כלי טוב מאוד. הרב יחיאל מרדכי גורדון (תרמ"ג 1882 - תשכ"ה 1964) היה מראשי ישיבת לומז'ה בפולין. מייסד וראש ישיבת לומז'ה בפתח תקווה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 332

לוט 2 מכתבים מהרב יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תש"ל - תשל"ב | 1970 - 1972

לוט 2 מכתבים מאת הרב יעקב לנדא אב"ד בני ברק, בענייני שחיטה, מודפס על נייר מסמכים רשמי, עם חתימת ידו וחותמת, ב"ב תש"ל - תשל"ב, 1970 - 1972. הרב יעקב לנדא זצ"ל (1893 - 1986) רבה של העיר בני ברק ואב"ד בין השנים 1936 - 1986. נמנה עם חסידי חב"ד. היה חבר בית דין רבני חב"ד וכונה "זקן רבני חב"ד בארץ הקודש". 16.5/21 ס"מ. מצבים שונים. נקבי תיוק, סמני קיפול, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 333

מכתב חידושי תורה מאת הרב מיודסר רבה השני של בני ברק

מכתב ארוך מאוד, על פני שני עמודים כתובים בצפיפות, מחידושי תורתו על ענייני תקיעת שופר. הרב נחמן שמואל יעקב מיודסר [נפטר ג' בניסן ה'תש"ח]. נולד בפולין למשפחה חסידית, מצאצאי רבי יהונתן אייבשיץ. למד תורה אצל האדמורי"ם: מסוכטשוב - בעל ה'אבני נזר', [שאף מזכירו בספרו 'אבני נזר' חלק יורה דעה סי' שצח], ומאוסטרובצא. והוסמך להוראה על ידי גדולי פולין ובהם רבי אברהם מפוריסוב. כיהן כרבה של בראָק בפולין. לאחר שעלה לארץ ישראל, כיהן כרבה של בני ברק, בין השנים תרצ"א – תרצ"ד. בשנת תרצ"ב [1932] הוא אירח בביתו את האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי אלתר בביקורו בבני ברק, עם בניו רבי ישראל ורבי שמחה בונים וחתנו הרב יצחק מאיר לוין. את קבלת הפנים לחסידיו באזור ערך האדמו"ר מגור בביתו של הרב מיודסר. כשהגיע החזון איש לבני ברק, בשנת תרצ"ג [1933], שימש לו ביתו של הרב מיודסר אכסניה למשך התקופה הראשונה. על שמו נקרא רחוב הרב מיודסר בבני ברק, בכניסה לשיכון חזון איש. [1] דף נייר מכתבים רשמי. 27*20 ס"מ. קרעים בקיפולים ולכל רוחב הקיפול האמצעי. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 334

מכתב המלצה בחתימת יד קדשם של גדולי ישראל שליט"א הרב אהרן יהודה לייב שטינמן ורבי ניסים קרליץ

המכתב מתאריך ג' ימי הגבלה תשס"ט [2008], מודפס וחתום בחתימת יד קדשם של גדולי ישראל שליט"א הרב אהרן יהודה לייב שטינמן ורבי ניסים קרליץ. תוכן המכתב הוא המלצה עבור 'משמרת הקודש והחינוך' [של הרב מוטק'ה בלוי], ש"עוסקים... בחיזוק גדרי הקדושה והצניעות... בכמה תחומים שאין כאן המקום לפורטם". [1] דף נייר 29X21 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 335

מכתב מביה"ד הגדול בחתימת הרב צבי פסח פראנק, תרפ"ז | 1927

מכתב אישור בי"ד על גירושין, בכתב יד על נייר מסמכים רשמי של בית דין הגדול לכל מקהלות האשכנזים הי"ו בפעה"ק ירושלם תובב"א בחתימת הרב צבי פסח פראנק והרב יוסף גרשון הורוביץ, שבט, תרפ"ז – 1927. גודל: 22/29 ס"מ. סימני קיפול, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 336

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים

מכתב היתר שחיטת עופות על נייר מסמכים רשמי בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים. גודל: 21/27 ס"מ. סימני קיפול, קרעים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $200
פריט מס' : 337

מכתב מאת רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג - הצדיק מווארשה אל מרן רבי יוסף חיים זוננפלד

מכתב מעניין, בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג, המכונה ר' נפתלי ווארשיווער או הצדיק מווארשה. המכתב מתאריך כ"ד חשון תרס"ג. ונשלח אל רבי יוסף חיים זוננפלד. במכתב, הוא מבקש מאת הרב זוננפלד להתפלל, ואף לשלוח שליחים (בתשלום) אל הכותל המערבי, הוא אף מציין איזה סוג שליחים (תלמידי חכמים, יראי שמים ובני כולל וורשא), ועוד עניינים | רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג [תר"י-תר"צ, 1850-1930], בן רבי אברהם בנימין בייניש אב"ד קוטנא ווירשוב. מחשובי הרבנים בווארשא. תלמידם של הגר"י סלנטר ורבי יוסף דב סולוביציק ה'בית הלוי'. מקורבם של של הנצי"ב מוולז'ין וה'חפץ חיים', ומאידך של ה'אבני נזר' וה'שפת אמת' מגור. חיבר ספרים רבים בענייני הלכה, ועסק רבות בתיקון בדקי הדת ובחיזוק שמירת השבת. הביא לדפוס את כתבי המהר"ל צינץ, כתבי אביו רבי אברהם בנימין אב"ד קוטנא וויערשוב וכתבי זקנו הגאון מקוטנא בעל הזית רענן | חורי תיוק, סימני קיפול, כתמי זמן | מצב כללי: טוב - טוב מאד.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 338

תעודת חברות של בית הועד הכללי ירושלם עם חותמת רבה של ירושלים הרב שמואל סלאנט זצוק"ל. תרנ"ט | 1909.

תעודת חברות לקופת רבי מאיר בעל הנס זיע"א בחתימת חברי בית הועד הכללי דכוללת אשכנזים פרושים. וחסידים ירושלם. בסופה חותמתו המקורית של רבה של ירושלים הרב שמואל סלאנט זצוק"ל. מידות: 41X33.5 ס"מ. דפוס הרי"ד פרומקין ירושלם תרנ"ט - 1909. קרעים בעיקר בקיפולים ללא פגיעה בטקסט. כתמים. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 339

מכתב מהראי"ה קוק זצ"ל . תר"פ | 1920.

מכתב מאת הראי"ה קוק זצוק"ל בקשה להוסיף את הרב יצחק ראבינאוויץ מלומדי ישיבת שער השמים בין הנתמכים. תר"פ - 1920. המכתב על נייר מסמכים רשמי מעניין ונדיר של הראי"ה "עובד עבודת הקדש על אדמת הקודש". נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $200
פריט מס' : 340

דברי תורה מאת הגאון רבי יוסף שלום אלישיב

אוטוגראף בכתב יד קדשו של רשכבה"ג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. ארבעה עמודי מחברת שורות כתובים בצפיפות אופיינית. התאריך המופיע בהם הוא ר"ה תשכ"ב [1962]. ככל הנראה זו דרשה שהוכנה ומעולם לא נאמרה | רבי יוסף שלום אלישיב [תר"ע-תשע"ב, 1910-2012]. נכדו של המקובל האלוקי בעל ה'לשם שבו ואחלמה', כבר בילדותו זכה לכתוב חלקים בספר הק' לשם שבו ואחלמה חלק ג' מפיו הק' של זקנו אשר מזכירו בספרו "אשרי יולדתו". מגדולי הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה. נודע בהתמדתו המופלגת ובידיעתו העמוקה והיסודית בכל חלקי התורה, עד שיכל לפסוק בכל ענין וענין את מסקנתו הברורה, לימים נעשה לגדול פוסקי ההלכה שבדור. בעשרים השנים האחרונות לחייו הנהיג את עולם התורה בארץ ובחו"ל | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $280
פריט מס' : 341

מכתב מאת הרב אלישיב אל הרב הראשי הרב הרצוג

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב אל הרב הראשי הרב הרצוג. מתאריך י"ט שבט תשי"ז בעניין הסמכת רב. הרב אלישיב מכנה את הרב הרצוג בתארים מופלגים "עטרת תפארת ישראל מרן הגריא"ה הרצוג". | רבי יוסף שלום אלישיב [תר"ע-תשע"ב, 1910-2012], נכדו של המקובל האלוקי בעל ה'לשם שבו ואחלמה', כבר בילדותו זכה לכתוב חלקים בספר הק' לשם שבו ואחלמה חלק ג' מפיו הק' של זקנו אשר מזכירו בספרו "אשרי יולדתו". מגדולי הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה. נודע בהתמדתו המופלגת ובידיעתו העמוקה והיסודית בכל חלקי התורה, עד שיכל לפסוק בכל ענין וענין את מסקנתו הברורה, לימים נעשה לגדול פוסקי ההלכה שבדור. בעשרים השנים האחרונות לחייו הנהיג את עולם התורה בארץ ובחו"ל | סימני קיפול | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $280
פריט מס' : 342

מכתב בחתימת יד קודשו של ר' שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.

מכתב על נייר מסמכים רשמי של ישיבת חכמי לובלין מיום ד' תמוז התשכ"ג - 1963 התחיבות להנצחת שם התורם ולימוד תורה לאחר המאה העשרים.. בחתימת יד קודשו של ר' שמואל הלוי וואזנר זצ"ל. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 343

מכתב חידושי תורה בכתי"ק וחתימתו של המקובל הגאון רבי שלום לופס אל רבי 'בנימין הצדיק' זילבר זצ"ל

מכתב ארוך על פני שלושה עמודים. מתאריך י"ב אדר ב' תשל"ג [1973]. במכתב חידושי תורה בכתי"ק של המקובל רבי שלום לופס זצ"ל. מערכה מקיפה בעניין תפילה בזמנה. ובראשו מעין הקדמה על חומרת איחור זמן התפילה. המכתב ממוען אל הגאון רבי בנימין זילבר, בין הדפים כיתובים בכתב יד קודשו של רב בנימין זילבר שערכם והכינם לדפוס, והם מופיעים בספרו אז נדברו סימן פ"ו, על גבי השורות האחרונות במכתב ובהם חתימת המקובל, ישנם 3 שורות, מעין מחיקה שסימן הרב זילבר למדפיס עד היכן להדפיס | הרב שלום אהרון לופס [תרס"ה - תשנ"ה, 1904-1994], רב העיר עכו במשך ארבעים וחמש שנה. נולד בחלב. לאחר עלייתו לישראל, התקרב לרבני ירושלים: הרב מבריסק, הרב צבי פסח פרנק והרב עמרם בלוי. הקים יחד עם הרב יהודה צדקה את אגודת 'מקבציאל'. בשנת תש"י [1950] התבקש על ידי הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל לקבל על עצמו את תפקיד הרב הראשי לעיר עכו | סימני קיפול. נקבי סיכת הידוק. כתמי זמן | 21X16 ס"מ | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 344

מכתב מאת 'הצדיק מרעננה' רבי יצחק הוברמן

גלוית דואר כתובה משני צדיה. אל ישיבת עץ חיים בירושלים. בכתב יד קדשו וחתימתו של המקובל רבי יצחק הוברמן. חותמת הדואר מתאריך 13 יוני 1972, רעננה. המכתב עוסק בעיקר בכספים שהוא מעביר לישיבה ומזכיר בו את שמות התורמים לישועה. | הגאון הקדוש רבי יצחק הכהן הוברמן 'הצדיק מרעננה'. [תרנ"ו-תשל"ז, 1896-1977]. היה תלמידם של בעל ה'שם משמואל' מסוכוטשוב, והגרצ"ה גליקזון (חתן הגר"ח מבריסק), והיה מקושר לאדמו"רי גור. לאחר השואה כיהן ברבנות בעיר וצלר שבגרמניה. ובשנת תש"י עלה לארץ ישראל והתיישב ברעננה. עם השנים התפרסם שמו כמקובל ואיש מופת ורבים נהרו אליו לקבל את ברכתו. הגרא"מ שך כותב עליו בהסכמה לספרו בן לאשרי: "המפורסם למלא דעת בנגלה ובנסתר". | נקבי תיוק. 14X9 ס"מ. | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 345

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב משה קליערס רבה של טבריה.

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב משה קליערס לרבה של ירושלים ר' יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל. בעניין בקשת עזרה לאברך. המכתב על נייר מסמכים רשמי שי ישיבת אור תורה בטבריה. כ-13 שורות בכתב יד קודשו. חתימתו וחותמתו. סימני קיפול. מצב כללי טוב. הרב משה קליערס (תרל"ו - תרצ"ד) היה הרב הראשי האשכנזי של טבריה. נישא לבתו של רבי יהודה לייב קסטלניץ, מחשובי חסידות סלונים בטבריה ובעקבות זאת עבר לגור בעיר ולימים אף הפך בעצמו לחסיד סלונים. על פי הזמנת האדמו"ר, הרב שמואל וינברג מסלונים שביקש שיהיה מלמד לבנו, נסע לשנים אחדות ללמוד תורה בסלונים. בשנת תר"ס הקים את ישיבת אור תורה על ציון רבי מאיר בעל הנס ועמד בראשה עד פטירתו. נהג ללכת לישיבה ביום ראשון ולשהות בה עד יום חמישי במאורעות תרפ"ט נרצח אחד מבניו, חיים אלישע. בסוף ימיו חלה ובפקודת הרופאים עבר לגור בשכונת קריית שמואל. בשנת תרצ"ג, חלה ושלח מכתב לרב אשר זאב ורנר ששהה בארצות הברית וביקשו כי יבוא לטבריה ויקח את תפקידו כרב העיר. נפטר בכג' שבט תרצ"ד.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $220
פריט מס' : 346

לוט 2 מכתבים מהרב דוב בעריש וויידענפעלד מטשעבין זצ"ל וחתנו הרב ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל.

לוט 2 מכתבים. 1. מכתב על נייר מסמכים רשמי מיום ו' תמוז תשכ"ג - 1963 ברכת רפואה שלימה בחתימת יד קודשו של הרב דוב בעריש וויידענפעלד מטשעבין זצ"ל. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד. 2. מכתב על נייר מסמכים רשמי של ישיבת הגאון מטשעבין "כוכב מיעקב" ירושלים מיום ט' תמוז התשכ"ג - 1963 קבלה וברכה מהרב ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל חתן הרב מטשבעין. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 347

מכתב המלצה לחתן בכתב יד קודשו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מכתב המלצה לחתן לבחור מישיבת "שובו בנים" כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של ראש הישיבה הרב אליעזר ברלנד שליט"א. המכתב על נייר מסמכים רשמי. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $180
פריט מס' : 348

לוט 2 מכתבים מאת רבי אליעזר שלמה שיק, מוהרא"ש - הצדיק מיבניאל

1. מכתב, [1] דף נייר מכתבים רשמי, מתאריך כ"ג סיון התשמ"ו, מודפס, וחתום בחתימת יד קדשו ובחותמתו. ממוען אל הגב' ברכה עטייה, ובו הוא מרעיף ברכות רבות, "הקב"ה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, רפואה, וישועה... ובריאות ואריכות ימים". ובסופו, מוסיף סגולה "נא ונא להדליק ששה נרות... ולהוסיף ב' נרות שמן זית ולבקש בשעת הדלקת הנרות כל מה שאת צריכה". 2. מכתב, [2] דפי נייר מכתבים רשמי מתאריך ערב חג הסוכות התשמ"ז. מודפסים, וחתומים בחתימת יד קדשו ובחותמתו. ממוען אל ה"ה פרץ עטייה. מכתב ארוך במיוחד ובו הדרכות ועצות מופלאות לזכות לקרבת הבורא. הרב אליעזר שלמה שיק, [ת"ש-תשע"ה, 1940-2015], היה מנהיג אחד הזרמים בחסידות ברסלב. רוב חסידיו יושבים ביבנאל, והוא עצמו היה נע בין יבנאל וניו יורק. חיבר ספרים וקונטרסים רבים. בשנים האחרונות הפך קברו למקור משיכה למעוכבי שידוך, אשר באים לשם ועורכים סדר מסויים של תיקון, ורבים נושעים. [3] ניירות מכתבים רשמיים 22*28 ס"מ. סימני קיפול. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 349

קטע מכתב מאת הרב שלמה דוד כהנא 'אבי העגונות'

[1] נייר מכתבים רשמי, בכתב ידו ובחתימתו של הרב שלמה דוד כהנא. מתאריך ל"ה למסב"י תרצ"ה, [1935]. כרבע מהמכתב [החלק הימני העליון] חסר. הרב שלמה דוד כהנא [תרכ"ט-תשי"ד, 1869-1953]. ראב"ד ורשה, ורבו האשכנזי של הרובע היהודי עד נפילת הרובע בתש"ח. את תורתו קנה בישיבת וולוז'ין מפי רבי חיים הלוי סולובייצ'יק והנצי"ב מוולוז'ין, ובכולל הפרושים בקובנה ונסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. נודע בעיקר בשל פעילותו להתרת עגונות מלחמת העולם הראשונה ועגונות מלחמת העולם השנייה, ולכן דבק בו השם 'אבי העגונות'. מיד עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החל להיערך לקראת היתר עגונות מהארצות שבהן התחוללה המלחמה. הוא ניסח היתר עגונות עקרוני שיוכל לשמש ברבים מהמקרים, והחל לגבות עדויות ולהתיר עגונות תוך שהוא מסתמך על היתר הלכתי של 'תרי רובי'. לפי דבריו, התיר עוד במהלך המלחמה כ-3,000 מעגונות מלחמת העולם השנייה בהתבסס על היתר זה, ומעולם לא אירע מקרה שבו שב הבעל בחיים לאחר מכן. 28*21 ס"מ. כתמי זמן. סימני קיפול עם קרעים בקיפולים. חלק מהמכתב חסר. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100