ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 15 - 04.09.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 301

אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם. אמסטרדם, תע"ב | 1712

הספר כולל, אגרות, ושאלות שהפנו אליו "חכמי צרפת וספרד ותימן ובבל", וכן "צוואה שצווה... לבנו... רבי אברהם". נדפס בדפוס שלמה פרופס בשנת בע"ת רצון עניתיך לפ"ק. חותמות בעלות של "...בית המדרש ... עץ חיים באמשטרדם"; "מוהר"ר ר' יעקב קונטענט דיין דק"ק אמשטרדם". הגאון הרב יעקב הלוי קונטענט זצ"ל כיהן כדיין חשוב בקהילת האשכנזים באמשטרדם. [1] נח דף. 16 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 302

ספר תורת משה, אמשטרדם, תקל"ז | 1777. עותק חסר

ספר תורת משה, חידושים ופשטים על פרשיות התורה, מאת רבי משה אלשיך. אמשטרדם, תקל"ז - 1777. ארבעה כרכים נפרדים, לספר בראשית, שמות, (חסר שער), ויקרא, במדבר, חסר כרך אחרון על חומש דברים. כרוכים בכריכת עור ישנה וע"ג חריטה "ר' וואלף גארדן". לכל חומש שער נפרד. 26 ס"מ. פגמים קלים בכריכות, כתמי רטיבות וזמן, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 303

ספר מקור החיים, פיורדא. תנ"ז | 1697

'ספר ראשון מקור החיים', באורים ופשטים על חמש מגילות, נביאים ראשונים ואחרונים, על פי הש"ס ומדרשים בחריפות ובקיאות. עם הקדמת נכד המחבר. מאת הרב חיים קראכמאל, מרבני אשכנז במאה החמישית ודרשן גדול בקראקא. צח דף. 20 ס"מ. קרעים בכריכה ללא פגיעה בטקסט, השדרה חסרה. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 304

חמשה חומשי תורה – דרך סלולה, פיורדא תקס"א – תקס"ג. סט מפואר

חמשה חומשי תורה "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות, חמש מגילות, תפלות לשבת. פיורדא, תקס"א - תקס"ג. שני שערים בראש כל כרך, הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שערים מיוחדים לסדר ההפטרות והתפלות. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. סט שלם 5 כרכים. בראשית: (16) א - קעז, (1) קעט – רלו דף. שמות: [4] (חסר דף בסיום ההקדמה, וסדר התפלות נכרך בתחילת הספר), א-קנה, [1], קנז-ר, כו דף. ויקרא: (4) א - קמב, (1) קמד – קנח, כח דף. במדבר: (4) א - קיח, (1) קכ – קמ, יח, דף. דברים: (4) א - קה, (1), קז – קעו, כ, דף. בחלק מהכרכים חותמת בעלות. כתמים. מצב כללי טוב,
החל מ $200
פריט מס' : 304

Copy of חמשה חומשי תורה – דרך סלולה, פיורדא תקס"א – תקס"ג. סט מפואר

חמשה חומשי תורה "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות, חמש מגילות, תפלות לשבת. פיורדא, תקס"א - תקס"ג. שני שערים בראש כל כרך, הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שערים מיוחדים לסדר ההפטרות והתפלות. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. סט שלם 5 כרכים. בראשית: (16) א - קעז, (1) קעט – רלו דף. שמות: [4] (חסר דף בסיום ההקדמה, וסדר התפלות נכרך בתחילת הספר), א-קנה, [1], קנז-ר, כו דף. ויקרא: (4) א - קמב, (1) קמד – קנח, כח דף. במדבר: (4) א - קיח, (1) קכ – קמ, יח, דף. דברים: (4) א - קה, (1), קז – קעו, כ, דף. בחלק מהכרכים חותמת בעלות. כתמים. מצב כללי טוב,
החל מ $200
פריט מס' : 305

ספר של"ה. פיורדא. תקכ"ד | 1764

ספר של"ה (שני לוחות הברית) לר' ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש). 2, תכא [צ"ל ת"ך] דף 32 ס"מ. מכורך יחד עם הספר ווי העמודים שהוא הקדמה לשל"ה מבן המחבר מו"ה שבתי בן ישעיה הורביץ. ח, ח-מד [צ"ל לו] ד'. כתמי רטיבות. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 306

חמישה חומשי תורה. ווילהרמרשדארף. תע"ג | 1713

חמישה חומשי תורה עם תרגומים ופירושי רש"י, רמב"ן ועוד, וחמש מגילות עם תרגום ופירוש רש"י. שער נפרד להפטרות עם פירוש רד"ק (רבי דוד קמחי). מאת ר' צבי (הירש) ב"ר חיים מפיורדא. ווילהרמרשדארף, תע"ג - 1713. [1], שיח, [1], לה דף. 38 ס"מ. כרוך בכריכה מקורית מפוארת, עץ בחיפוי עור עם שרידי אבזמים. פגמים לכריכה, דף השער פגום בשוליים ומודבק ע"ג נייר, קרעים ושיקומים במספר דפים עם פגיעה קלה בטקסט, נקבי עש קלים, מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 307

ספר חמדת ימים – חלק שני. ונציה, תקכ"ג [1763]

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י, חלק שני, [מחבר לא-ידוע]. ונציה, [תקכ"ג 1763]. מהדורה שלישית. ספר חמדת ימים הוא ספר העוסק בקבלה בכלל וקבלת האר"י בפרט, ופורסם לראשונה בידי הרב ישראל יעקב אלגאזי באיזמיר תצ"א [1731]. שאלת זהותו וטיבו של המחבר - האם קדום או מאוחר, והאם היה שבתאי או נאמן למסורת נתונים במחלוקת, ובעקבות כך גם היחס למנהגים הכתובים בספר. הספר הודפס 54 שנה לאחר מות שבתי צבי. בתוך הספר הודפסו שירים ובהן אקרוסטיכון "נתן עזתי", וכן מאמרים הידועים בהתייחסותם לשבתאים. היעב"ץ התבטא עליו: "הצצתי בו שעה מועטת ונרתעתי לאחורי, אז ידעתי מה טיבו ושמץ מינות ש"ץ שר"י המובלעת בתוכו בשקוצים ורמזים אין מספר". על הבעש"ט מסופר שאמר במוצאי שבת אחד שיצא ספר מכת ש"ץ והוא יגרור בחלקלקות לשונו רבים מישראל, והתכוון לחמדת ימים (המעשה מובא בשבחי הבעש"ט). גם הרב יהודה פתיה, ממקובלי ורבני בבל, סיפר כי תיקן נשמת מחבר ספר זה לאחר יגיעות (המעשה מובא בספר רוחות מספרות). מאידך, רבי חיים מוולוז'ין תלמידו של הגאון מווילנה, הביע דעה חיובית אודות הספר, באומרו כי אף אם מחבר הספר הוא נתן העזתי הרי שבספר אין כל פסול וככל הנראה חובר קודם שנטה לשבתאות. וכן בעל הלשם הגדיר את מחברו כ"אחד מקדושי עליון" (בספר לשם שבו ואחלמה, דרושי עולם התוהו, ב"ח, דרוש ד', ענף כ"ד ס"ח בד"ה "והנה"). הספר, במהדורה משנת ה'תשס"ג [2003], נפתח בהסכמתו של הרב עובדיה יוסף: "לא ייכנס בלבי התלהבות מקדושת שבת ויום טוב, אלא על ידי קריאה בספר התורה הזה". קכח דף. רישומי בעלים, כריכה מנותקת, פגעי עש, כתמים. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 308

סליחות לאשמורת הבקר. ונציה, תצ"ה | 1735

סליחות לאשמורת הבוקר כפי מנהג ק"ק ספרדים, ונציה, שנת 'מתנה'. בתוספת פיוטי רבי משה זכות והתרת נדרים. מהדורה שנדפסה "לתשוקת התלמיד... הבחור גד בן הגביר... יצחק פואה יצ"ו". עם הגהות בכתב-יד. עב דף. כריכת קרטון שדרה חסרה. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 309

ספר שמש צדקה. ונציה, תק"ג | 1743.

ספר שו"ת שמש צדקה שני חלקים (בשערים נפרדים) לרבי שמשון מורפורגו. ונציה, תק"ג - 1743. הרב שמשון מורפורגו (תמ"א - ת"ק - 1681-1740), מגדולי רבני איטליה, רבה של אנקונה. כאשר פרצה מגפה באיטליה בשנת ת"ץ - 1730 נרתם הרב שמשון מורפורגו כרופא להצלת נפשות, הספר הובא לדפוס על ידי בנו הרב חיים שבתי מורפורגו וזכה למקום של כבוד בפסיקה ההלכתית. חלק ראשון על אורח חיים, יורה דעה [5], קיז דף. חלק שני על אבן העזר, חושן משפט [1] סא' דף. 35 ס"מ. שערים מפוארים. חסרים דף אחד בהתחלה (לפני מיספור הדפים) ודף אחרון. השער הראשון והדף שאחריו וכן שני דפים אחרונים משוקמים בקצוות. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 310

זוהר על התורה. סט מפואר. איזמיר, תרכ"ב | 1862

סט שלם 6 חלקים של ספר הזוהר על התורה. עם הגהות "מספר אספקלריה המאירה והגהות יש מאי"ן מהגאון הרב חיד"א". עם הקדמת החיד"א ורבי חיים פלאג'י, ופסק הגאון רבי יצחק דלטאש. בתחילת הכרך הראשון: "תפילה קודם לימוד קבלה מהרב האר"י זלה"ה". נוסח הזהר כתוב בכתב מרובע, והפירושים וההגהות בכתב רש"י. | נייר משובח עם שוליים רחבים. כריכות עור מקוריות מפוארות ומרשימות במיוחד עם הטבעות זהב. על כל כרך מוטבע שם הבעלים "הצעיר אפרים ישראל ס"ט" | 27 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $180
פריט מס' : 311

לוט 2 ספרים מאת רבי חיים פלאג'י. סלוניקי, תרי"ט-תרכ"ג | 1859-1863

1. ספר 'כף החיים', דפוס ראשון, שאלוניקי, תרי"ט [1859]. עם הקדשה בכתב-יד ספרדי. ט שז דף. 15 ס"מ. ללא כריכה. 2. 'ספר חיים' דפוס ראשון, שאלוניקי, תרכ"ג [1863]. עם כריכה מהודרת בצבע אדום עם הטבעות בצבע זהב. [6] קמו דף. 17 ס"מ. הרב חיים פלאג'י [תקמ"ח-תרכ"ח, 1788-1869]. מגדולי האחרונים. רב, פרשן, פוסק ומקובל. בשנת ה'תקצ"ז [1837] נתמנה רבי חיים לאב בית דין הגדול באיזמיר שמנה 45 רבנים, ובשנת ה'תרט"ו [1857] התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר 'חכם באשי' (רב ראשי), ולאחר כשנה אף אושר מינויו על ידי הסולטאן עבד אלמגי'ד הראשון באישור מלכותי "נישאן" ובכך ניתנו לו סמכויות לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו, והופקדה בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה. רבי חיים התפרסם בספריו הרבים, כ-80 במספר, אותם התחיל לכתוב בגיל 16 ואשר עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 7 חיבורים על התנ"ך, 9 חיבורים על התלמוד, 15 ספרי מדרשים ודרושים, ספרי מוסר ו24 חיבורים בהלכה, קבלה, שו"ת וספרים רבים נוספים. בסיום כתיבת כל ספר, היה עורך רבי חיים סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא תמורה. את ספריו לעולם לא מכר. מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 312

ספר 'יוסף עליו'. שאלוניקי, תק"ח | 1748

ספר יוסף עליו, פירוש על פרקי אבות ודרושים, מאת רבי יוסף ב"ר יצחק משה מונטקיו. "דרושים... שלא באו בחיבורו משיח ה' שעדין לא בא על מזבח הדפוס". רישומי וחתימות בעלים "אברהם בן משה לומרקי", "אני הצעיר אברהם בן שלמה בנבנשתי". [2] עג דף. 19 ס"מ. כריכה חדשה. בדפים הראשונים חיסרון בשולים העליונים. [חסר דף אחרון בסוף הדרושים]. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 313

קונטרס "יביע אומר" – ספרו הראשון של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, ירושלים תרח"צ | 1938, נדיר.

קונטרס "יביע אומר" ספרו הראשון של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שחיברו בגיל 17, הקונטרס כולל: "חידושי תורה בסדרי התנאים והאמוראים על פי סוגיות הגמרא", ירושלים תפרי"ח לפ"ק, הצב"י עבדי' יוסף ס"ט לומד בישיבת פורת יוסף תכב"ץ". בקונטרס זה ניכרת בקיאותו הגדולה בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים מאז היותו תלמיד בישיבת פורת יוסף, בתחילת הספר הסכמת הרב אליהו לופס מורו ורבו של הרב שכותב עליו "..ומאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא עתיד לעשות חיל בתורה..", עם הקדמת הרב המחבר הכותב בין הדברים: ..ועתה ראיתי להדפיס קצת מחדושי על הוריות...." ידוע שהרב סיפר באחת מדרשותיו שהיה הולך לישיבה רגלית, במקום לנסוע בתחבורה, כדי לחסוך את כספי הנסיעות ובכסף זה הוציא לאור קונטרס זה ואת יתר כתביו. 14 ס"מ. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $300
פריט מס' : 314

לוט 7 ספרי הרב חיד"א, ליוורנו, תקע"ו-תר"ב | 1816-1842. כרוכים יחד

1.'מורה באצבע' – הנהגות על-פי הקבלה. ליוורנו, ה'תר"ב [1842]]. 2. 'צפורן שמי"ר' – הנהגות על-פי הקבלה. ליוורנו, התקע"ו [1816]. 3.'קשר גודל' – הנהגות על-פי הקבלה. ליוורנו, תר"ב [1842]. 4.'כף אחת' – מוסר. ליוורנו, תר"ב [1842]. 5. 'סנסן ליאיר' – סדר תיקון. ליוורנו, תר"ב [1842]. 6. 'שומר ישראל' – סגולות. ליוורנו, תק"פ [1820]. 7. 'יוס"ף בסד"ר' – סדר תיקונים. ליוורנו, תקפ"א [1821]. [2]; כד; כז; כד; יט; ח; יד; ט דף. 15 ס"מ. כריכת חצי עור מקורית. רישומי בעלות. כתמים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 315

לוט 4 חוברות תפילות ופזמונים בכתב יד. דפוס אבן. פראור, הודו. תש"ט | 1949

1. חוברת פזמונים לפורים [5] דפים. פזמונים לאומרם אחר קריאת המגילה בפורים. 2. חוברת פזמונים לימים נוראים. [9] דפים. 3. חוברת 'בסימנא טבא' להבדלה במוצאי שבת קודש. [4] דפים. 4. חוברת פזמונים לסדר בליל פסח. [4] דפים. מידות: 7.5 ס"מ. דפים מנותקים. קרעים קלים וקיפולים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 316

לוט ספרים חוברות ודפים שנדפסו בהודו

1. סליחות עם התרת נדרים, בומבי, תרצ"ה - 1935. 2. סליחות לאשמורת חדש אלול המרוצה, פונה, תרל"ד, 1874. 3. מסכת אבות, כלכתא, תרנ"א - 1891. 4. מחזור לראש השנה, במבי, תרנ"ב - 1892. 5. הגדה של פסח, בומבי. 6. סדר תשליך, בומבי, תשי"ג - 1952. 7. ספר תהילים. 8. דף מודפס עם פיוט "א-ל נורא עלילה. 9. דף מודפס "אשפוך דמי נפשי...". 10. גלויה עם י' הדברות. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $280
פריט מס' : 317

לוט 6 ספרים בדפוס וכתב יד. מרוקו, המאה ה-20

1. ספר עברית למתקדמים. מאת נסים אדהאן. קזבלנקה, תש"ט [1949]. [8], 188 עמ'. 24 ס"מ | 2. ספר היסטוריה. מאת יצחק ד. עבו. בערבית-יהודית מרוקאית. רישומי בעלות. תשי"ג, 1953. [2], 94 עמ'. 20 ס"מ | 3. ספר שבחי צדיקים, סיפורי צדיקים. בערבית-יהודית מרוקאית. קזבלנקה. רישומי בעלות. [2], 93 עמ'. 19 ס"מ | 4. עת ספוד. בערבית-יהודית מרוקאית. קזבלנקה. רישומי בעלים. 32 עמ'. 15 ס"מ. 5. סדר עבודה ווידוים של יום הכפורים. פאס. כריכה ודפים מנותקים. 20 עמ'. 18 ס"מ | 6. כתב-יד מרוקאי, על גבי דפי שורות. כריכה חדשה. התוכן לא נבדק. 158 עמ'. 21 ס"מ |
החל מ $100
פריט מס' : 318

לוט 7 ספרים. מרוקו, 1925-1961

1. ספר 'שמחה וששון', נאומים, שירים ופיוטים. מאת רבי חיים בן מסעוד סויסא. צאר לביצא, תש"ד [1944]. 2. ספר בן מאיר, בראשו הגדה של פסח ואחריה הלכות פסח בערבית. מאת רבי מאיר קורקוס. מוגאדור, תרפ"ה [1925]. 3. ספר שנות חיים [בערבית], תולדות המקובל רבי חיים פינטו, מאת רבי משה פינטו, המתרגם רבי חיים זעפרני. קזבלנקה, תשכ"א [1961]. 4. ספר מנחת משה, הלכות, מוסר וסגולות נוראות. מאת רבי ברוך אסבאג. צאר לביצא, תש"ו [1946]. 5. ספר מנחה בלולה [בערבית] ובסופו ספר ראשי בשמים[בלשון הקודש], בהלכה ובאגדה. מאת רבי ברוך אסבאג. קזבלנקה, תש"ה [1945]. 6. ספר שאר ירקות, על הגדה של פסח. מאת רבי דוד אסבאג. . קזבלנקה, תש"ג [1943]. 7. ספר עדן מקדם, מאת רבי רפאל משה ב"ר שמואל. נדפס בפאס בשנת ת"ש [1940]. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 319

אוסף 19 כתבי-יד, מכתבים וחתימות של אדמורי"ם ורבנים חשובים

ביניהם: מעטפה עם כמה מלים בכתי"ק של האדמו"ר הקדוש רבי משה מסטולין הי"ד. בן האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל - 'הינוקא' מסטולין. בהיותו בארה"ב. נדיר | דף שער עם חתימת האדמו"ר רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין מאוז'רוב חנצ'ין, וחבר מועצת גדולי התורה | חתימת וחותמת הרב מטפליק רבי שמשון אהרן פולנסקי זצ"ל, מגדולי הרבנים בירושלים. בין תלמידיו: הרב דוד יונגרייז, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ישראל יעקב פישר, הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף שלום אלישיב והרב בנימין מנדלזון. על בלנק של רב מאיר בעל הנס. (חתימה נוספת: הרב מנדל פרוש) | בלאנק מרשים של קרן הבנין מתיבתא תפארת ישראל – בויאן. הזמנה בחתימות הגאונים רבי שלמה שרייבר ראש ישיבת חיי עולם זצ"ל, וראש הישיבה רבי יהושע ברים זצ"ל | מספר דפי חידושי תורה, הכנה לספר הלכה ברורה. בכתב ידו של הגאון הרב רפאל קוק זצ"ל אב"ד טבריה. ובן אחיו של הראי"ה קוק | מספר כתבי-יד עתיקים, חידושי תורה שתוכנם לא נבדק. ועוד ועוד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 320

אוסף מכתבים מגדולי האדמו"רים והרבנים בדור האחרון

אוסף מכתבים מגדולי האדמו"רים והרבנים בדור האחרון אוסף מעניין ומרתק של מכתבי אדמו"רים ורבנים זצ"ל ויבדלחט"א. רובם בכתב יד קדשם וחלקם כותבים הגבאים ובני הבית בשם האדמו"רים. 1. האדמו"ר רבי משה נתן נטע למברגר ממאקאווא-קרית אתא זצ"ל. בעל 'עטרת משה' ו'כלי גולה'. ואביו של האדמו"ר הפלאי רבי שמעון למברגר ממאקאווא שליט"א. 2. האדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא זצ"ל. ראב"ד קלויזנבורג ואב"ד בני ראם-מסמיה. 3. האדמו"ר רבי חנוך דוב זילברפרב מקוידינוב-תל אביב זצ"ל. בנו של הרה"ק משולם זלמן יוסף מטופרוב, מנכדי רבי חנוך העניך מאלסק זי"ע. כיהן כאדמו"ר ברומניה (בוטושאן) ומשם עלה בשנת תש"ח, להמשיך את שושלת אבותיו הק' בארצנו הקדושה תובב"א. 4. האדמו"ר רבי חיים מרדכי בנו של רבי איתמר רוזנבוים מנדבורנא זצ"ל. את חצרו ואת ישיבת 'מאמר מרדכי – נדבורנא' הקים ביפו. בשנת תש"כ עבר לבני ברק ופתח בית כנסת בשכונת גבעת רוקח במערב העיר. בנו רבי יעקב יששכר בער בנה את קריית נדבורנה ובית הכנסת הגדול של החסידות בפאתי שיכון ויז'ניץ בעיר ('היכלי רוזנטל') ומוסדות נוספים. החסידות בראשותו מנתה כמה מאות משפחות. 5. רבי משה ניישלאס זצ"ל רב שיכון סקווירא, ארה"ב. ובנו של רבי יעקב ניישלאס רבה של סעהדעהל, ותלמידו של רבי אליעזר מראצפערט. 6. האדמו"ר רבי יוחנן טברסקי מטולנא זצ"ל. בשנת תשט"ו עלה לארץ ישראל והתגורר בבית וגן, ופתח שם בית מדרש. הוא נהג בפשטות ובצניעות, ונהג לבזות את עצמו בהנהגות מוזרות. הוא ראה את עצמו כחסיד גור, והלך תדיר לטישים של האדמו"רים. בסוף ימיו החלו להתקבץ סביבו חסידים. בשנתיים האחרונות לחייו התגורר בבני ברק, שם נפתח בית כנסת של החסידות, הפועל עד היום. 7. האדמו"ר רבי דוב רוזנבוים מנדבורנא זצ"ל. 8. הגאון רבי בנימין מנדלזון אב"ד קוממיות זצ"ל. רבה של כפר אתא ובהמשך רב המושב החרדי קוממיות. שמו נקשר לפרשת חטיפתו של הילד יוסל'ה שוחמכר. פעל למען שמירת שמיטה ללא הסתמכות על היתר המכירה והיה פעיל מרכזי בקרן השביעית, שתומכת כלכלית בחקלאים שומרי שמיטה. הרב מנדלזון זכה להערכת רבי אהרן רוקח מבעלזא, והחזון-איש שסמכו ידיהם עליו בכל העניינים. ואף התבטאו עליו ש"כך היה נראה רב בדורות הקודמים". 9. מכתב מאת שניאור זלמן איכלבום נכד 'בעל התניא' אל רבי בנימין מנדלסון זצ"ל. 10. מאת הרב דוד ורשבר זצ"ל. 11. האדמו"ר רבי ברוך הגר מסערט ויז'ניץ זצ"ל, מייסד חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, בית המדרש הגדול שם בנוי בתבנית בית הכנסת של החסידות ברומניה. בשכונה ישיבה גדולה, ישיבה לצעירים, רשת כוללי אברכים, תלמוד תורה, ומוסדות חינוך נוספים לבנים ולבנות. יש לחסידות ישיבה לצעירים, כוללי אברכים ושני בתי כנסת, וכן בית ספר יסודי לבנות. בתי כנסת ומוסדות לימוד ישנם גם בבני ברק, בירושלים, באלעד, בביתר עילית ובאשדוד. גם בארצות הברית ישנן קהילות של החסידות. 12. [3] מכתבים הרב נפתלי חיים אדלר זצ"ל. רבי נפתלי חיים אדלר, נינו של רבי נפתלי חיים מדז'יקוב-ירושלים, התגורר בנתניה ופתח שם בית כנסת דז'יקוב. היה חתנו של רבי חיים מאיר הגר מויז'ניץ ובנו החורג של רבי ברוך מסערט ויז'ניץ. אחד מחתניו הוא רבי שמואל ברזובסקי, האדמו"ר מסלונים. בנו ממשיך דרכו הוא רבי ישראל אליעזר אדלר, האדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ. 13. האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור זצ"ל. האדמו"ר השישי מגור ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. במשך שנים רבות ראש ישיבת שפת אמת, ידוע בשם ה'פני מנחם' על שם ספרו. 14. האדמו"ר רבי צבי אלימלך האלברשטאם שליט"א מצאנז-קלויזנבורג. חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ויושב-ראש מפעל הש"ס העולמי. מרכז החסידות שבראשותו בקריית צאנז שבנתניה. [16] מכתבים. גדלים משתנים. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $400
פריט מס' : 321

אוסף קבלות - חלוקת 'ועד הכללי'. בחתימת יד קדשם של גדולי ירושלים, תרס"ד-תשי"ב | 1904-1958

אוסף מרתק של קבלות חלוקות הכולל, שקיבלו כל גדולי ירושלים בדור הקודם. ובחתימת ידם המאשרת את קבלת התמיכה החדשית. רובו ככולו של היישוב בארץ ישראל ('היישוב הישן') היה סמוך אל שולחן כספי החלוקה, ותלוי בהם לחלוטין לקיומו. בין המקבלים: רבי משולם זוסיא טברסקי [תרע"ז - תשמ"ח] - האדמו"ר מטשרנוביל, (5 לירות). הצדיק רבי אריה לוין [תרמ"ה - תשכ"ט] - אבי האסירים, (150 גרוש). האדמו"ר רבי דוד טברסקי מרחמסטריווקא [תרל"ב - תש"י], (לירה אחת). הרב זרח ראובן ברוורמן [נפטר בשנת תרצ"ח] - ראש ישיבת מאה שערים ומגדולי הרבנים בירושלים, (54.20 נאפ"ד). הרב אברהם אעליאשוב [תרל"ז - תש"ג] - הרב מהומל, (500 מיל). החותם על הקבלה בנו רבי יוסף שלום אלישיב. הרב פנחס אפשטיין [נפטר בשנת תש"ל] - ראב"ד העדה החרדית בירושלים, (25 גרוש). ועוד ועוד. | 'ועד הכללי כנסת ישראל' המוסד הראשון בירושלים, רוב בנינו ומנינו של הישוב בארץ ישראל נתגדל על ברכיו. | 17 קבלות. גדלים משתנים. | מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $1000
פריט מס' : 322

לוט 28 תעודות נישואין עם חתימות רבנים, תרצ"א – תרצ"ח | 1931-1938

לוט גדול 28 תעודות נישואין שנכתבו בערים שונות בארץ בין השנים תרצ"א- תרצ"ח, 1931-1938, בחתימות הרבנים: הרב צבי פסח פראנק, חתימה בעברית ובלועזית, (חתימה בגב התעודה), הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב שלמה הכהן אהרונסון – רבה של ת"א, הרב שלמה זלקינד לנדריס – רבה של ר"ג וב"ב, הרב צבי ברש"י ז"ל שטיינמן – רבה של רחובות, הרב יוסף דב כהן – רבה של חדרה. התעודות נכתבו בכתב יד ויש בהם בול הכנסה מהתקופה (פלשתינה א"י). גודל: 24.5/30 ס"מ. נקבי תיוק וסימני קיפול, מצבים שונים, מצב כללי טוב מאוד-טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 323

מכתב כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב חיים עוזר זצ"ל תרצ"ג | 1932.

מכתב 7 שורות על נייר מסמכים רשמי בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון הרב חיים עוזר גראדזענסקי זצוק"ל אל הגאון רבי קאפל כהנא אב"ד בילוביז'. במכתב כותב הרב בשם רבי אלחנן ווסרמן, על ענין חזקת הרבנות בעיר רוזינוי, של רבי זלמן ווייס חתן הרב הקודם רבי שבתי וואלאך. קרעים. כתמים וסימני קיפול. מצב בינוני טוב.
החל מ $1000
פריט מס' : 324

קוויטעל בכתב יד "החזון איש" זצוק"ל

קוויטעל שנשלח אל "החזון איש" – הרב אברהם ישעיהו קרליץ זצוק"ל לברכה ומאחורי הדף הוסיף מרן "החזון איש" זצוק"ל בכתב ידו שמות לברכה וישועה. סימני קיפול, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $180