ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 15 - 04.09.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מחזור לשלוש רגלים - סלאוויטא, תקפ"ג | 1823

מחזור, חלק שני – לכל שלושת הרגלים. נוסח אשכנז. "עם פירוש לשון הקדש ועם פירוש לשון אשכנז" [אידיש]. חלק מנוסח השער מודפס בדיו אדומה. הספר כולו מודפס על נייר כחלחל. בדפוס רבי משה שפירא (אשר רבי שניאור זלמן מליאדי מתארו: "הרב המאור הגדול המפורסם המופלג בתורה ויראת ה'") - רבה של סלאוויטא ובנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, לספרים שנדפסו בדפוס סלאוויטא, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוס סלאוויטא, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. [1] קס דף. 24 ס"מ. כריכת חצי עור. מדבקות לחיזוק בשער ובמספר דפים, נקבי עש זעירים ללא חסרון. מצב כללי: טוב-טוב מאד.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $100
פריט מס' : 002

שלחן ערוך אורח חיים. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט. סלאוויטא, תק"ף | 1820

שלחן ערוך חלק אורח חיים. דפוס האדמו"ר רבי משה שפירא מסלאוויטא. עם הסכמת בעל ה'אוהב ישראל'. עם העתק 'שטר מכירה' שניתן להרב משה שפירא מאת המדפיס מסדילקוב. | העותק של רבי שמואל סלאנט, שלא זז מתחת ידו מרבית ימי חייו וממנו פסק הלכות לשואליו. עם רישומי בעלות בכתב יד קדשו וחותמתו. | הגאון רבי שמואל סלאנט [תקע"ו – תרס"ט, 1816-1909], רבה הנערץ של ירושלים במשך כשבעים שנה, ומנהיג כל קהילות האשכנזים בארץ ישראל. התפרסם כגאון ועילוי כבר בילדותו, בהיותו נער בגיל בר מצוה קיבל מכתב מרבו הגאון רבי אבלי פאסוואלער ראב"ד ווילנא בשאלה מסובכת של סידור גט, בו ניכר כי כבר מאז סמך רבו על הוראותיו כהוראת רב מופלג בתורה. בצעירותו למד בחברותא עם הגאון רבי ישראל מסלנט [אבי תנועת המוסר]. בשנת תר"א הוזמן לארץ ישראל לכהן פאר ברבנות ירושלים ובהנהגת עדת הפרושים, והקים את מוסדות החינוך והחסד בעיר, וכן ייסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע במיוחד בפקחותו הגאונית. דף השער בדיו אדומה ושחורה. דפים כחלחלים. נזקי עש. ללא כריכה. | [4], קצב; קו דף. (חסר דף אחרון) 22 ס"מ. | מצב כללי: בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $1300
פריט מס' : 003

הלכות רב אלפס, חלק ד', סלאוויטא, תקע"ט | 1819

הלכות רב אלפס, הלכות הרי"ף ונושאי כליו, חלק רביעי, על מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. סלאוויטא, תקע"ט - 1819. 34. ס"מ. נייר כחלחל, כריכה חדשה, בגב דף השער ובדף אחרון הדבקת נייר דבק, השער חסר במקצת, נקבי עש, כתמי רטיבות, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 004

כרך מתלמוד בבלי, סלאוויטא, תקע"ח | 1818

כרך מתלמוד בבלי, מסכתות: נדרים, נזיר, סוטה, לכל מסכת שער נפרד, בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. סלאוויטא, תקע"ח - 1818. דף כחלחל. גודל 35 ס"מ. מסכת נדרים חסרה שער ודף ראשון, חתימות ורישומי בעלים. הגמרות כרוכים יחד בכריכת עור ישנה מעט פגומה בשוליים, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $100
פריט מס' : 005

כרך מתלמוד בבלי, סלאוויטא, תק"פ - תקפ"א | 1821 - 1820

כרך מתלמוד בבלי, מסכתות: מכות, הוריות, עדיות והלכות קטנות. לכל מסכת שער נפרד, בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. סלאוויטא, תק"פ - תקפ"א , 1821 - 1820. דף כחול ירקרק. גודל 34 ס"מ. רישומי בעלים. בסוף הכרך יש דפים כפולים מתוך שמונה פרקים להרמב"ם, וכן הלכות קטנות בפורמט אחר. הגמרות כרוכים יחד בכריכת עור פגומה בשוליים וחסרה במקצת בשדרה, כריכה ודפים בודדים מנותקים, נזקי עש, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $100
פריט מס' : 006

גמרא מסכת יבמות, סלאוויטא, תק"ע | 1810

גמרא מסכת יבמות מן תלמוד בבלי. בדפוס רבי דוב בער סג"ל. סלאוויטא, תק"ע - 1810. כריכה מעט פגומה בשדרה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $200
פריט מס' : 007

גמרא מסכת עבודה זרה, סלאוויטא, תק"פ | 1820

גמרא מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי. בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תק"פ - 1820. 32 ס"מ. נייר כחלחל. הכריכה מודבקת לספר בפיסת בד בשער ובדף אחורי עם פגיעה קלה בטקסט בדף האחורי, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 008

שער למסכת גיטין, סלאוויטא, תקע"ט | 1819

שער למסכת גיטין, מסכת ישיבתית נלמדת ונדירה, בדפוס בדפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ט - 1819. השער משוקם בשיקום לא מקצועי בשוליים עם פגיעה קלה בטקסט בחלקו התחתון, קרעים, נקבי עש קלים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 009

כרך מתלמוד בבלי – זיטומיר. העותק של הרה"ק ישראל אהרון מפרשיסחא

מסכת נדה - מתלמוד בבלי. זיטומיר, תרכ"א, 1861. עם חותמות בעלות של "הק' ישראל אהרון פאדוואה מפרשיסחא". כרוכה בכריכת עור מקורית ומפוארת עם הטבעות זהב. חיתוך דפים צבעוני. שני שערים עשויים בדיו אדומה ושחורה. בסוף הכרך מופיע 'מאיר נתיב', לרבי שבתי הכהן. ידוע שה'חזון איש' חיבב במיוחד את השימוש במהדורת ש"ס זיטומיר, בגלל החיבור 'מאיר נתיב', שאינו מופיע במהדורות האחרות. רבי ישראל אהרן פאדוואה צאצא לשושלת נישכיז. וחתנו של רבי ירחמיאל יהודה מאיר מפרשיסחא, חתנו של רבי יעקב דוד מאמשינוב. מילא את מקום חותנו בפשיסחא, וקודם לכן באופוטושנה. נפטר מפציעותיו בפוגרומים בשנת תרע"ה. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. 39 ס"מ. רישומי בעלות. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 010

לוט 14 מסכתות תלמוד בבלי – זיטומיר. תרי"ח-תרכ"ב | 1858-1862

[14] כרכים של 'ש"ס זיטומיר' (מסכתות: ברכות. שבועות, יבמות, כתובות, מכות מנחות, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, חולין, ע"ז, הוריות ומסכתות קטנות). [1] כרך נוסף של מסכת ברכות, כאשר רק עמוד השער הינו של דפוס זיטומיר בעוד שהגמרא עצמה מדפוס שונה. מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. כרוך בכריכות עור מקוריות ומפוארות. עם חתימות הבעלים. בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס, עם רא"ש, מהרש"א, רי"ף, פירוש הר"ן ועוד תוספות רבות. בתחילת כל כרך נדפסו שני שערים, חלקם בדיו אדומה, ושערים נוספים בתחילת כל מסכת. צורת הדף היא מהמפוארות שהיו עד לתקופה זו. על חלק מהמסכתות, נוסף בסוף כרכי הש"ס החיבור 'מאיר נתיב', לרבי שבתי הכהן. ידוע שה'חזון איש' חיבב במיוחד את השימוש במהדורת ש"ס זיטומיר, בגלל החיבור 'מאיר נתיב', שאינו מופיע במהדורות האחרות. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. 39 ס"מ. כתמי זמן ורטיבות ללא פגיעה בטקסט. חורי עש. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 011

תלמוד בבלי וירושלמי – זיטומיר. תרי"ח-תרכ"ג | 1858-1863

[12] כרכים של 'ש"ס זיטומיר' (מסכתות: ברכות – וסדר זרעים, עירובין, גיטין, קידושין, כתובות, בבא מציעא, עבודה זרה, סנהדרין, מכות, הוריות, עדיות, ומסכתות קטנות, שבועות, ע"ז, בכורות, ערכין, תמיד, תמורה, קינים, כריתות, מידות, מעילה, נדה וסדר טהרות). [1] כרך ירושלמי מועד ב' (מסכתות: יומא, סוכה, שקלים, ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה ומועד קטן). מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. כרוכה בכריכות מקוריות ומפוארות חלקן מעור עם הטבעות. הכרכים נשתמרו באופן מיטבי. עם חתימות בעלים והקדשות. מרבית החתימות הם של שמחה בונם נובובולסקי ממיסדי העיר בת-ים. וכן מופיעה חתימה וחותמת של אברהם טפרוביץ מטיקוצ'יו ובי"כ וואלונער לודז'. ועוד. בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס, עם רא"ש, מהרש"א, רי"ף, פירוש הר"ן ועוד תוספות רבות. בתחילת כל כרך נדפסו שני שערים, חלקם בדיו אדומה, ושערים נוספים בתחילת כל מסכת. צורת הדף היא מהמפוארות שהיו עד לתקופה זו. על חלק מהמסכתות, נוסף בסוף כרכי הש"ס החיבור 'מאיר נתיב', לרבי שבתי הכהן. ידוע שה'חזון איש' חיבב במיוחד את השימוש במהדורת ש"ס זיטומיר, בגלל החיבור 'מאיר נתיב', שאינו מופיע במהדורות האחרות. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. 39 ס"מ. כתמי זמן ורטיבות ללא פגיעה בטקסט. חורי עש. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $700
פריט מס' : 012

הלכות בכורות וחלה, זיטאמיר, תרכ"א | 1860, עותק חסר

הלכות בכורות וחלה, להרב רבינו משה בר נחמן ז"ל. זיטומיר, תרכ"א - 1860. עותק חסר לפנינו עד דף עה. בשער חותמת "חותם בהמ"ד חסידים דליבאוויץ מווילנא". כרוך יחד עם מסכתות: בכורות, ערכין, (ללא שערים), תמורה, כריתות, ( ללא שער), מעילה, ווילנא, תרי"ג - 1853. כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 013

טור אורח חיים, ב' חלקים, זיטומיר, תרי"ט | 1859

טור אורח חיים לרבינו יעקב בן רבינו אשר, ב' חלקים בכרך אחד, לכל חלק שער נפרד. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט - 1859. כתמי רטיבות וכתמים, מספר דפים באמצע הספר מעט פגומים ומשוקמים בשיקום לא מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט, מעט סימני עובש בכריכה אחורית, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 014

טור חושן משפט, זיטומיר, תרי"ט | 1858

טור חושן משפט לרבינו יעקב בן רבינו אשר, בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט - 1858. בספר הקדשה בכתב יד לביהכ"נ במוסקבה, וכן מספר הערות בכתב יד. [1] ריד, [1] קל, דף, 128 עמודים (ספירת דפים משובשת). 2 שערים, כריכת עור מעט פגומה, נקבי עש קלים, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 015

שולחן ערוך אורח חיים חלק א', זיטאמיר, תרט"ו | 1855

מגני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים חלק א', בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדומה. זיטאמיר, תרט"ו - 1855. רכב דף. 36 ס"מ. כריכה מעט פגומה בשוליים, שער ראשון בחלקו העליון בשוליים חסר במקצת, שוליים פגומים ללא פגיעה בטקסט, נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 016

שולחן ערוך הרב או"ח חלק ג', זיטאמיר, תרי"ט | 1859

שולחן ערוך, להרב מלאדי, אורח חיים חלק ג', הלכות פסח ויו"ט, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדומה. זיטאמיר, תרי"ט - 1859. נקבי עש קלים, כתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 017

שולחן ערוך הרב או"ח חלק ג', זיטאמיר, תרט"ז | 1855

שולחן ערוך, להרב מלאדי, אורח חיים חלק ג', הלכות פסח ויו"ט, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדומה. זיטאמיר, תרט"ז - 1855. חתימת בעלים. כריכת עור ישנה מעט פגומה, שער ראשון מנותק, נקבי עש בעיקר בכריכה, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 018

שולחן ערוך הרב או"ח חלק ב', זיטאמיר, תרט"ז | 1855

שולחן ערוך, להרב מלאדי, אורח חיים חלק ב', הלכות שבת ועירובין, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדומה. זיטאמיר, תרט"ז - 1855. כריכה פגומה ומנותקת חלקית, נזקי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 019

ספר אור זרוע ב' חלקים. זיטומיר. תרכ"ב | 1862

ספר אור זרוע ב' חלקים פסקי דינים והלכות כולל שאלות ותשובות מאת רבי יצחק ב"ר משה מווינא. זיטומיר, תרכ"ב - 1862. ח"א: 2, 232: 4, 184 עמ'. שער נוסף לחלק שני. בשני השערים שם הספר ומקום הדפוס בדיו בצבע אדום. המחבר היה מגדולי הראשונים רבו של המהר"ם מרוטנבורג. כתב היד של הספר היה בגנזי רבי צבי הירש לעהרן מאמשטרדם שרכש אותו מדייג בפאריז. ע"פ האגדה מצאו הדייג על שפת הים לאחר שהספינה שבה היה כתב היד טבעה במצולות ים. עם הסכמות בעל חידושי הרי"ם ועוד.. נזקי עש. ללא כריכה. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 020

ספר חק לישראל - שמות, זיטאמיר, תרט"ז | 1855

ספר חק לישראל על ספר שמות חלק שני עם יוסף לחק מהחיד"א, זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. שער עם דיו אדומה. תרט"ז - 1855. כריכה חדשה, נקבי עש קלים, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 021

ספר חק לישראל - שמות, זיטאמיר, תרי"ז | 1857

ספר חק לישראל על ספר שמות חלק שני עם יוסף לחק מהחיד"א, זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. 2 שערים, שער 1 עם דיו אדומה. תרי"ז - 1857. 2 השערים ו2 דפים ראשונים משוקמים בשיקום לא מקצועי, נזקי עש עם פגיעה קלה בטקסט במקומות בודדים, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 022

ספר חק לישראל - במדבר, זיטאמיר, תרכ"ו | 1865

ספר חק לישראל על ספר במדבר חלק רביעי עם יוסף לחק מהחיד"א, זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. שער עם דיו אדומה. תרכ"ו - 1865. כריכה מנותקת כמעט לחלוטין, שער משוקם בשיקום לא מקצועי ללא פגיעה בטקסט, ב2 דפים ראשונים קרע ומנותקים חלקית, נקבי חוטי כריכה לכל רוחב הספר, נקבי עש, כתמי רטיבות, מצב כללי טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 023

ספר חק לישראל - ויקרא, זיטאמיר, תרכ"ו | 1865

ספר חק לישראל על ספר ויקרא חלק שלישי עם יוסף לחק מהחיד"א, זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלוויטא הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא. 2 שערים, שער 1 עם דיו אדומה. תרכ"ו - 1865. כריכה קדמית מנותקת חלקית, שער ראשון חסר בחלקו העליון, נקבי עש וכתמי רטיבןת, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 024

ספר ברית אברהם. זיטאמיר. תר"ח | 1848.

ספר ברית אברהם לרבי אברהם ב"ר שבתי הורוויץ נכד השל"ה. בענייני מצוות תשובה ווידוי, נדפס בזיטומיר בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. תר"ח - 1848. חתימות בעלות. כתמים. סימני עש. כריכה חדשה. 42 עמודים. 15.5 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $500
פריט מס' : 025

סט מנורת המאור – שני חלקים. זיטומיר, תרי"ב | 1852

ספר מנורת המאור, מאת רבי יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה ותרגום ליידיש. דפוס האחים רבי חנינא ליפא רבי אריה ליב ורבי יהושע העשל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. שני שערים לכל אחד כריכות עור חדשות ומפוארות עם הטבעות. חיתוך דפים בצבע זהב. רישומי וחותמות בעלות | 24 ס"מ | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $300