ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 202

אשרי האיש עם הקדשה בכתב יד קדשו של המחבר המקובל רבי אשר זעליג מרגליות

ספר אשרי האיש, "על האיסור הגדול בעון התחברות לרשעים", עם הסכמת: "ידידיי האדמורי"ם שליט"א [זצ"ל] יצחק זעליג מארגינשטערן מקאצק, וחיים אלעזר שפירא אבדק"ק מונקאטש". בראש הספר קונטרס "גדולה תשובה", שו"ת המחבר עם מורו ורבו הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי אלפנדארי. דפוס ברסלב, ירושלים, תרפ"ז [1927]. בדף השער הקדשה: "ב"ה הנני שולח מנחתי למזכרת אהבה למע"כ הרה"ג איש הנלבב ויר"א מאוד הרי"מ דונסקי שיחי' מאת המחבר". | הגאון הצדיק רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות - הריא"ז [תרנ"ג-תשכ"ט]. תלמידם של הרב חיים שאול הכהן דוויק, בישיבתו (ישיבת רחובות הנהר), שבשכונת הבוכרים, למד קבלה. ושל "הסבא קדישא" רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, הוא אף היה אחד משלושת האישים שהסבא קדישא לחץ את ידם, (רבי יוסף חיים זוננפלד, האדמו"ר ממונקאטש והריא"ז). עמד בקשר הדוק עם החזון איש, והחליף עמו מכתבים. כן החליף מכתבים עם האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסטמר, והיה איתו בידידות רבה. | חותמות בעלות. | ח, עח דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
$150
החל מ
$150

תן הצעה