ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 054

ספר ערוגת הבושם עם חתימת בעלות שסביר מאוד להניח בכתב יד קודשו הטהורה של הנר המערבי איש האלוקים רבי חיים בן עטר זי"ע בעל האור החיים הקדוש.

ספר ערוגת הבושם לרבי שמואל ארקוולטי זצ"ל על דקדוק לשון הקודש. אמסטרדם. ת"צ - 1730. בדף המקדים לשער חתימה שסביר מאוד להניח שאכן לפנינו חתימת יד קודשו של בעל האור החיים. שחתמה בראש הספר כמקובל "חיים ן עטר". כפי הידוע מרן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר על האור החיים הקדוש "שנשמתו מרוח דוד של אצילות ובכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב והיה מיורדי המרכבה וגילוי נשמות ומדרגות רוח הקודש באמת" והחיד"א בספרו 'שם הגדולים' כותב על האור החיים הקדוש "עיר וקדיש מקהילת סאלי ובא לעיר הקודש ירושלם ת"ו סוף שנת תק"ב ואני הצעיר זכיתי והיתי בישיבתו הרמתה ועיני ראו גדולת תורתו עוקר הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד והיה כמעיין המתגבר והן בעון הדור כמעט שכ"ב ובחודש תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר חפץ ה'. ראשון לציון. אור החיים. פרי תואר. וחוכמתו ניכרת מספריו. אך זה אחד מעשרה מחכמתו ורוחב לבו וחורפתו הפלא ופלא וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מענייני העולם הזה ורבו עזוז נוראותיו". תואר קדושתו גדולתו ופרישתו הפליגו בה כל גדולי הדורות מכל קצוות תבל. תקצר היריעה לכתוב טיפה מן הים ואין בנו תבונה ודעת או תעוזה לכתוב אודותיו. הספר מלווה במכתב מהרב יצחק ישעיה וייס ראש ישיבת נחלת אהרן קוידינוב ועורך "צפונות" המביע את דעתו לכתב יד שלפנינו. וכך כותב הרב וייס באישור המצורף. "מאחר ויש דמיון רב לאותיות כתב ידו של בעל האור החיים הן במכתב בכתב ידו והן בחתימתו בראש ספר יד החזקה לרמב"ם הרצו"ב. סביר מאוד להניח שאכן לפנינו חתימת יד קודשו של בעל האור החיים. שחתמה בראש הספר כמקובל. יש לציין שגם זקנו של בעל האור החיים היה שמו "חיים ן עטר" אולם בשנת הדפסת הספר כבר נתבש"מ..". שער פגום. פגעי עש בעיקר בשדרת הספר. כריכה עור חדשה ומפוארת לה הוצמדו שרידי הכריכה המקורית אותה כנראה אחז בידיו הקדושות רבינו. כיון שבחתימות שהיו לנגד עינינו אי אפשר לומר בוודאות ברורה שזוהי חתימת יד קודשו מחיר הפתיחה בהתאם.
החל מ
$18000

תן הצעה