ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 025

מאמר צדקה בכל עת - מהדורה ראשונה וילנא תרס"ט | 1908

מאמר צדקה בכל עת, דו"ח מצב הת"ת בעיר ווילנא ברוחניות וגשמיות, ומאמר מגודל מצוות הצדקה והחזקת תורה, ובפרט במוסדות התורה שעומדים בפרץ ומתקנים את קלקלת הרפורמים, "מאתי מרדכי בלא"א... יהושע חיים הלוי זצ"ל עפשטיין מווילנא". בסופו מכתבים מאת הרבנים הגאונים רבי חיים עוזר גרודז'נסקי, רבי חנוך העניך אייגעש, רבי מאיר באסין זצ"ל. - מהדורה ראשונה ווילנא תרס"ט | 1908. 31 עמוד. חסר דף אחד בו מופיע רק הכיתוב "פתח דבר" ללא טקסט נוסף. חוברת ללא כריכה, שער עם דבק בארבע צלעותיו, כתמים ומעט נקבי עש, מצב כללי טוב.
החל מ
$100

תן הצעה