ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 055

ספר "אמרות טהורות" ליוורנו תקמ"ז, מהדורה יחידה.

ספר "אמרות טהורות" להרב המופלא סבא קדישא כמהר"א [אברהם] ישראל זלה"ה על הלכות נדרים והלכות אישות וקדושין וכתובה והלכות גיטין בפלפול עצום על הטור ובית יוסף וראשונים ואחרונים ומסיק לענין דינא" (לשון החיד"א בספרו שם הגדולים על ספר זה). ליוורנו תקמ"ז. מהדורה יחידה, (2) ש"ו דף. (וינוגרד ליוורנו 235). הגאון המחבר רבי אברהם ישראל בנו של הגאון רבי משה ישראל מרודיס מחבר 'משאת משה', חיבר גם ספר "בית אברהם" חיבור גדול על חושן משפט, עם הסכמה ארוכה וחשובה מאת החיד"א המאריך בגדולתו של הרב המחבר. מצב בינוני. פגעי עש עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. חתימה ספרדית בשער "יאודה הכהן".
החל מ
$100

תן הצעה