ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 178

אברבנאל על התורה - וורשא תרכ"ב | 1862 העותק של "הראש יוסף"

ספר פירוש התורה מהחכם הכולל דון יצחק אברבנאל, על חמישה חומשי תורה - ווארשא שנת תברך [תרכ"ב | 1862. שער נפרד לכל חלק, חלק מהשערים פגומים. בשער הראשון חתימה בכתב יד: אברהם דוד הכהן אב"ד לוטומירסק". כריכה פשוטה חדשה, קרעים שונים במספר מקומות, מצב כללי טוב. רבי אברהם דוד הכהן - אב"ד לוטומירסק [Lutomiersk אזור לודז' בפולין], בן רבי אשר יוסף הכהן אבד"ק שפערוב. בעל מחבר ספר "ראש יוסף" על הלכות טריפות. מגדולי חסידי רבי מנחם מנדל מקוצק, החידושי הרי"ם מגור ורבי העניך מאלכסנדר. זכה והיה בין אלו שהכתירו את בעל "האבני נזר" לרבנות העיר סוכטשוב (ראה: חכמי פולין עמ' שיז, בית קוצק עמ' קה, ואביר הרועים ח"א קה-ח).
$50
החל מ
$50

תן הצעה