ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 041

ספר "תולדות שמשון" ליוורנו תקכ"ו, ספר סגולה, מהדורה יחידה – נדיר מאוד.

ספר "תולדות שמשון" באור רחב על פרקי אבות מאת הגאון המופלא המקובל הרב שמשון חיים נחמני מחבר הספר 'זרע שמשון', ליוורנו תקכ"ו 1766. בדפוס משה עטיאס, עם הסכמת דוד המחבר הרב מנחם עזריה מפאנו (הרמ"ע מפאנו), ועם הסכמת ו"ק ליוורנו בלטינית, ק"כ דף, שער עם דיו אדום. המחבר מגדולי המקובלים במאה ה – 18 – 19. הרב חיד"א בספרו שם הגדולים כותב על הרב המחבר "המקובל חסידא קדישא מהר"ר שמשון נחמני תלמיד הרב אביעד שר שלום באזילה והרב דוד פינצי ובקבלה תלמיד הרב בנימין הכהן מריגיו, ושמעתי שהיה בקי בקבלה מעשית וצוה לגנוז כל כתביו בקבלה בקברו. ידוע כי המחבר היה בקשרי מכתבים על בעל האור החיים הקדוש זיע"א. ספר חשוב מאוד ונדיר, ספרי המחבר התפרסמו כספרי סגולה שכן המחבר נפטר ללא זרע של קיימא ובהקדמה לספרו זה כותב בזה הלשון "אנא נפשי כתוית יהבית. למען אחי ורעי ותלמידי ישאו את שמי על שפתם ועל הטוב יזכר שמי בפיהם לאחר מותי. כאשר בעשר לשונות של תפילה אני מחלה פניהם. ובעל הגמול ישלם במיטב חיי אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים". נקבי עש, מספר דפים קצוצים בשוליהם עם פגיעה במקצת הטקסט.
$250
החל מ
$250

תן הצעה