ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 016

לוט ארבעה ספרי המקובל רבי עמנואל חי ריקי בעל 'משנת חסידים'

לוט 4 ספרים מאת המקובל הגדול רבי עמנואל חי ריקי בעל ה'משנת חסידים' - ספר קבלה על פי קבלת האר"י הקדוש מוזכר פעמים רבות בספרי חסידות בכלל ובספרי חב"ד בפרט. 1. משנת חסידים, יוצא לאור לראשונה עם פירוש 'טעם עצו' לרבי פנחס אליהו מווילנא בעל 'ספר הברית', עם הסכמות חשובות, בסופו דף ארוך מקופל - שרטוט האילן הקדוש. נדפס בקראקא תרמ"ט | 1889. חותמת בעלות בלועזית, וחתימת בעלות: "צבי יהודה פוזננסקי -[?] ירושלים". [4], צט, [1] דף. כתמים קלים, כריכה ישנה, מצב כללי טוב. 2. משנת חסידים, יוצא לאור לראשונה עם פירוש 'מגיד משנה' לרבי יוסף משה בן רבי יקותיאל זלמן מדראגיטשין-סאמבר בעל ה'מרכבת המשנה' על הרמב"ם, עם הסכמות חשובות מגדולי החסידות: ה'ייטב לב' מסיגעט וה'אמרי יוסף מספינקא', בהם הם מברכים את לוקחי ספר זה "ובזכות זה השי"ת יברך אתכם בבני חיי ומזוני רויחא שפע ברכה והצלחה.." נדפס בלעמברג תרל"ח | 1878. חותמת בעלות מהמקובל רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים. [9], צא דף. כתמים, וקרעים בקצוות מקצת דפים, שער משוקם במקצת, מצב כללי טוב. 3. ספר חושב מחשבות מאמרים בקבלה במגוון נושאים חשובים, עם איורים קבליים. מהדורה שנייה - מונקאטש תרנ"ו | 1896. [1], סד דף. כריכה מנותקת, נקבי עש מועטים, ללא שדרה, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות בכתב ספרדי, לא נבדקה לעומק. חותמת בעלות של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים. וחתימה: "ג' ב' ר' ". וחתימות נוספות מעניינות. 4. משנת חסידים חלק שני - מפתח הנשמות. מהדורה שנייה שנדפסה עם פירוש 'מגיד שני' ע"י המפרש בעצמו - סאטמר תר"צ | 1930. עם הסכמות מקובלי ירושלים. מט דף. חותמות מחוקות, כתמים קלים, נקבי עש מזעריים, מצב כללי טוב. משנת חסידים - ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי (תמ"ז - תק"ג). ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' לישיבתו בירושלים 'כנסת ישראל'.
החל מ
$50

תן הצעה