ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 045

לוט 6 ספרים חכמי המזרח עם חתימות והגהות.

לוט 6 ספרים שונים.1. ספר "מטה יהודה" אורח חיים ח"ב, עם ספר "שבט יהודה" על יו"ד (שער נפרד ) לר' יהודה עייאש, ליוורנו תקמ"ג, בדף ל"ז הגה חתומה " הא"ף " [?]. 2. ספר "אמרות טהורות" על טור אבן העזר, לר' חיים אברהם ישראל, ליוורנו תקמ"ז, בדף ק"ח הגה בכתב יד הפותחת במילים "שמואל הקטן אומר" [?], ובתוך ההגה מזכיר את החיד"א בברכת החיים.3. שו"ת "משפט צדק" ח"ב לר' מאיר מלמד, שאלוניקי תקנ"ח, בדף קי"ד ע"ב הגה פותחת במילים "אח"י" [?]. 4. ספר "יד רמ"ה" על מסכת בבא בתרא, שאלוניק תקנ"א, עם ספר "שיור שיטה מקובצת" (שער נפרד) בשער חתימה "הרא"ל ס"ט" [?], ובשולי דף ההקדמה 2 הגהות למדניות, ועוד חתימה "מגן הוא לכל החותם בו הקטן רפאל טעבלי הלוי", ורישום בשער "למדרש בני ציון" (אולי בכתב יד הרב זונדל מסלנט).מצבי פגיעות שונים, כל הספרים מהדורות ראשונות. סה"כ 6 ספרים ב- 4 כרכים.
$200
החל מ
$200

תן הצעה