ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 057

ספר "מסגרת השלחן", ברלין תע"ג. מהדורה יחידה.

ספר "מסגרת השלחן" חידושים על שלחן ערוך חושן משפט, מאת הרב בנימין זאב וואלף דיין בק"ק פינטשוב, ברלין תע"ג, מהדורה יחידה, (1) קס"ד דף. 28 ס"מ, עם הסכמת רבי נפתלי הכהן מפוזנא בעל סמיכת חכמים, בדף קס"ד, "העתק מפנקס דארבע ארצות דמדינת פולין בדיני בורחים באסיפת כל גאוני ורבני ארץ". בשער חתימת בעלים עתיקה "בנימין וואלף מאלברשטאט". וחותם בית המדרש שערי ציון אשר בחורבת ר' יהודה החסיד, חיזוקי דבק בשער ושני דפים ראשונים, מלבד זה במצב טוב מאד.
$120
החל מ
$120

תן הצעה