ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 356

כתב שד"ר לשליח כולל חב"ד חברון וירושלים רבי שאול ברימ"ט אשכנזי – תרי"ז | 1857. בתוספת המלצה בכתב יד קודשו וחתימתו של רבי חיים פלאג'י ועוד.

לפנינו כתב שד"רות נדיר שניתן לשד"ר רבי שאול ברימ"ט אשכנזי אבי משפחת שאולזון. הכתב משותף לעדת חב"ד בחברון ובירושלים, כפי שמופיע בכתב "נתאספנו יחד קבצנו קהל כל פינות כוללים קדש אשר בשתי ערי ק' [קודש] ירושלם וחברון". הכתב מופנה לארצות הספרדים (ערי מצרים, תוניס, ג'רבה ועוד). השולחים הם "חו"ר [חכמי ורבני] וממוני ומנהלי עדת ישורון וראשי ישיבות ק"ק [קהילה קדושה] אשכנזים חסידים חב"ד הי"ו הבעה"ח [הבאים על החתום] פעיה"ק [פה עיר הקודש] חברון וירושלם ת"ו". שלוש סיבות מפרטים הכותבים בכתב על אשר הביאם לפנות ליהודי ארצות אלו אף "כי מעולם לא הכבדנו ולא העמסנו..." ואלו הן: 1. " זה כמו ארבעה וחמשה שנים ... נתקלקלו צנורות השפעתנו אשר מארץ מולדתנו מצפון ומאשכנז". 2. "כי זה חמשה שנים הרעב חזק בארץ". 3. "כי נוסף עלינו יגון ואנחה, מן הגויים אילי הארץ כי הגוים בני בליעל, יושבי חברון, מכבידים עולם הקשה על היהודים, לקחת מהם כסף מלא, בעלילות דברים...". בסיום הכתב מתחייבים השולחים "ואנחנו בשם ה' על משמרתנו נעמוד לברך לגדולי המעשים למצוות ה' ולכל המתנדבים בעסק אשר יורשם שמותיהם הטהורים ונדבותיהם בפנקס אשר ביד השד"ר היקר הנז' [הנזכר] הי"ו כל הכתוב לחיים בירושלים טוב עין הוא יבורך גבר ירא ה' בקהל רב ובתפילותינו השגורה בפינו נעתיר בעדם אצל כל מקומות הקדושים אשר בארץ המה אצל מ"ק [מקום קבורת] רחל אמנו ואצל מ"ק שמואל הנביא ואצל מ"ק חגי זכרי' מלאכי ואצל מ"ק שמעון הצדיק, ושבעים סנהדרין וגם אצל מקום קבורת אבנר בן נר ועל מ"ק עתניאל בן קנז...". החותמים הם: שמעון מנשה בן משה [ממנהיגי יהדות חברון נו"נ לבעל התניא], מנחם אריה בן שמואל הלוי, שניאור זלמן בן אפרים יצחק עפשטיין, זאב וואלף הלוי, יוסף בן הלל משה, שניאור זלמן בן מנחם [נחום] יוסף, יעקב זבולון בן יוסף יהודה לייב, יוסף יהודה בהר"ח, דובער בן שמואל הקטן, אברהם בן שמעון. מתחת לחותמות הכוללים נוספו שורות מליצה מרבני ירושלים הספרדים: "עליונים למעלה הא דתרו רבנן... כאשר כתבו הרבנים החתומים לעילא אי לזאת הוכרחו לשלוח ציר נאמן... אשר הכין לבו ללכת למרחקים... באנו לחלות פני קודשם שיטו אוזנם לקול דברי השד"ר... ונאמן ה' אלוקינו לשלם להם שכר טוב ע"כ פרוטה ופרוטה והיה בזה ברוב עוז ושלום". החתומים: הצעיר עזרא ח"ר ברבי חיים, מרדכי אליעזר סוזין [ארזי הלבנון ח"ג עמ' 1504], יהושע עלי [ארזי הלבנון ח"ב עמ' 744], אליהו יעקב ניסים [ארזי הלבנון ח"א עמ' 280]. במהלך מסעו בהיותו באיזמיר בשנת תרי"ח הוסיף לו רבי חיים פלאג'י לכתב השד"רות שורות בכתב יד קדשו וחותמתו: "אנוכי בא בשולי היריעה... לצוות לזה מע' הרב שאול בכיר ה'... מקהלות קודש עיר הקודש ירושלם ועיר הקודש חברון... פתחו שערים שערי צדק... זכותא דרבים וזכותא דל"י ת"ו לקרב הגאולה ובא לציון גואל ואני אברכם בברכה המשולשת בתורה... כותב וחותם פה העירה עיר התורה איזמיר יע"א בש"ז [בשנה זו] לחודש חשון משנת זכרו לעולם ברית"ו [תרי"ח] לפ"ק ברוב עוז ושלום". את כתב השד"רות הזה פרסם לראשונה ר' בצלאל לנדוי ב"המעין" תמוז תשכ"ט, תצלום כתב השד"רות נדפס לאחר זמן בספר חברון עמ' 225 ובספר מגדל עז עמ' תקכ"ה (מתוך תולדות חב"ד בארץ הקודש). כתב השד"רות כתוב בכתב קולמוס עם הדגשות והגדלה לחלק מהמילים. הכתב בגודל 78.5 ס"מ על 55.5 ס"מ נתון במסגרת בגודל של 85 ס"מ על 62 ס"מ. לכתב סימני קיפולי שימוש לאורכו ולרוחבו מצב כללי טוב. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
$5000
החל מ
$3000

תן הצעה