ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 11 - 26.09.2016

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

לוט 10 כרכים מהתלמוד בבלי בגרמנית. ברלין. בין השנים 1930 - 1936.

לוט 10 כרכים מהתלמוד בבלי בגרמנית בהוצאת גולשמיד. הודפב בברלין בין השנים: 1930 - 1936. באחד החלקים דפים מנותקים ומודבקים. כריכות פגומות. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 027

תלמוד בבלי מינכן תש"ט – סט שלם.

תלמוד בבלי, בהוצאת ועד ההצלה של אגודת הרבנים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השניה, מינכן תש"ט. מהדורת התלמוד בבלי בשלמות שיצאה לראשונה אחרי המלחמה. סט שלם – 19 כרכים. 39 ס"מ. בכל כרך שני שערים, שער הראשון בצבע צהוב, עם ציורים מהמחנות וכיתובים "מחנה העבודה באשכנז בימי הנאצים". "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך". כריכות מקוריות חלקם משוקמות בשיקום מקצועי. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 028

לוט 2 ספרים ועד ההצלה. מינכן. תש"ז - 1947. תש"ט - 1949.

1. פרקי אבות, עם פרושים, משלי אבות, אמונת אבות, ומעשה אבות, מינכן תש"ז-1947. ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה, [1], 29-96 (מתחיל מדף 29 לא חסר) 22 ס"מ.‬‬ כריכה מנותקת. מצב כללי טוב. 2. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, כמנהג ספרד, כל הפיוט מסודר... עם הליקוטי צבי... ומשניות עם פירוש... לשארית הפליטה בגרמניא, מאת "משרד דתי" ע"י "הדזוניט" (הג'וינט) מינכן תש"ט-1949. על הכריכה מבפנים: "ער"ה תש"ט דור העקדה שבל נוראות-הוא דור התחיה שזכה לגאולה", "המשרד דתי" ע"י ה"דזוינט" בעבודתו הצנועה והשקטה,שעזר לכם לבנות את החיים הארעיים כאן בגלות גרמניא על יסודות הדת ומסורת אבות. כריכה רכה. מצב טוב. 250 ע"מ. 21 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 029

מטה דן - כוזרי שני. מהדורה ראשונה. שני כרכים. לונדון תע"ד. 1714.

ספר מטה דן- כוזרי השני. יוכיח ויורה בטענות שכליות בראיות חזקות... אמתת תורה שבעל פה. מאת רבי דוד ניטו. לונדריש (לונדון), תע"ד-1714. מהדורה ראשונה. הספר נדפס בשלשה סגנונות. באותה שנה. 1. בעברית בלבד. 2. עברית וספרדית. זו מול זו. 3. רק בספרדית. לפנינו עותקי. עברית וספרדית. וספרדית. בעותק עם שילוב בספרדית. שני שערים מאויירים, זה מול זה. הימיני בעברית. והשמאלי בספרדית. בראש השערים דמות "רבינו הקדוש" - מחבר המשנה. אוחז בספר משניות. ועליו כתוב: למען דעת דורות בני ישראל. למען יחזקו בתורה ה'. ואחריו. הקדשה בספרדית לפרנסי וגבאי קהילת שערי שמים בלונדון והקדמת הספר רק בעברית. [10], 254 דף. גודל: 24. ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת קלות. בעותק הספרדי. שער מאוייר. דומה לשער מהעותק הקודם וההקדשה לקהלת שערי שמים. בלונדון. נדיר ביותר! אינו מופיע בספריה הלאומית. [6]. 272. עמ'. מצב טוב. כריכה מנותקת קלות. כריכה מקורית. גודל:24. ס"מ. דוד בן פנחס ניטו. חכם בקהלת הספרדים בלונדון וראש ישיבת שערי שמים. חכם ורופא מומחה. נולד בונציה בשנת תי"ד-1654, ונפטר בלונדון. ז' שבט תפ"ח-1728. חבר ספר באיטלקית על חשבונות הזמנים ולוח השנים. והוכיח כי העמים טעו בחשבונותיהם וכן ספר על ההשגחה והטבע. אשר בו הוכיח כי השי"ת הוא מנהיג הטבע. וחשדוהו בנטייה. אחרי שיטת שפינוזה (פנתיאיסם). הם פנו בשאלה אל הרב ר' צבי אשכנזי זצ"ל. (החכם צבי) שהיה שכיהן אז כרבה של אמשטרדם הצדיק את דבריו של ר' דוד ניטו (שו"ת חכם צבי סי' י"ח) וכן החיד"א מפליא בשבח המחבר ובשבח ספר הכוזרי השני (שם הגדולים ערך מ' אות צ"ה). חבר עוד ספרים ומאמרים בספרדית ואיטלקית.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $1500
פריט מס' : 030

אגרת ארחות עולם. פראג. תקנ"ג - 1793. תחריטים. נדיר!

אגרת ארחות עולם שני חלקים לרבי אברהם בן מרדכי פריצול. חלק ראשון. י"ד פרקים על אורחות המציאות התחתון והליכותיו ומה שנמצא מימים קדמוניות וגם מחדש בחכמת מלאכת המלחות בים וביבשה. עם מגיד חדשות מספר דברי הימים אשר ליהודים היושבים בעיר קושין. ארץ הודו. חלק שני. ל' פרקים. מחדושי ארץ. מאיים וימים ונהרות ומישובים ומדברות עם הסכמת "בית דין" פראג: ר’ מיכאל ב"ר זנוויל בכרך, ר’ יעקב גינצבורג. ור’ אלעזר פלעקלש, יא טבת תקנ"ג. ‬פראג. דפוס עלזענוואנגער, תקנ"ג 1793. ‬גודל: 19 ס"מ. [6], צו דף. לאורך הספר תחריטים מרהיבים. שער ראשון ‬חסר. פגעי עש קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 031

שני חלקים רב אלפס. זולצבאך. תקכ"ב - תקכ"ד. 1762 - 1764.

הלכות רב אלפס (רי"ף). שני חלקים בשתי כרכים. חלק א': מסכת ברכות, הלכות קטנות וסדר מועד. חלק ב': סדר נשים, מסכת חולין, שערי שבועות וחיקור דינים. בדפוס רבי משלם זלמן. אחרי דף השער של בחלק א' תחריט נחושת עם כיתוב בלועזית. חתימות בעלות בעברית ולועזית. חסר דף אחד בהקדמה. [3], ג-פז; שד דף;. נקבי עש. כתמי רטיבות. מצב כללי טוב. חלק ב: שעו דף. 38 ס"מ. פגעי עש קשים. כתמים. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 032

תנ"ך. פיזה. ‬תקס"ג - 1802.

חלק א'. תורה. שיר השירים. מגילת אסתר. יהושע. שמואל מלכים. מתוך ד' כרכים. פיזה. תקס"ג-1802. בשולי הגליונות פרוש מלים באיטלקית. גודל: 26 ס"מ. ‬מצב טוב
החל מ $200
פריט מס' : 033

סדר הושענות. הנובר תקצ"ד - 1834.

סדר הושענות כפי מנהג אשכנז ופולין נדפס בק"ק הנובר, ע"י שלמה בלאך, תקצ"ד - 1834. כולל טבלה של סדר אמירת ההושענות לפי חלות הימים, באידיש-דייטש, [2], טז דף, 10/13 ס"מ. כריכה מנותקת, בדף השער חתימה, של ליפמן בלאאמו"ר שמעי' הלוי פק"ק בערלין. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 034

לוט 2 ספרים דפוס ברין. הגהות.

1. ספר החינוך, לר' אהרן הלוי מברצלונה, על מנין וטעמי המצוות, דפוס ברין עם מספר הגהות בכתב יד, תקנ"ט-1799, חותמת צנזור על דף השער ומחיקת צינזור בפר' כי תצא בעניין מצווה "לקבור את המת ביום מותו" באותה תקופה לחמו הרופאים שחייבים לחכות כמה ימים אולי המת עדיין חי. גדולי ישראל לחמו נגד זה בחרמה, [6] קמד דף. ספירת דפים משובשת בסוף, 23 ס"מ. כריכה מנותקת. מצב כללי טוב, 2. חידושי הלכות להרשב"א, על שבע שיטות, והם מסכת ברכות, שבת, ר"ה, סוכה, מגילה, חולין, נדה, חותמת צינזור. ‬ברין. דפוס ראסמאן, תקנ"ח-1798.‬ [1], פח, סב דף.35 ס"מ. ‬כריכה מנותקת. נקבי עש. מצב בינוני,
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 035

לוט 2 ספרי תנ"ך עם תרגום לאנגלית.

1 תנ"ך ארץ ישראל הוצאת סיני תשל"ב-1972 מתורגם לאנגלית, עמודה מול עמודה, כריכה רקומה מעור ועליה ציור שני לוחות הברית אריות וכתר, מסגרת מקורית מוזהבת עם עטיפת פלסטיק, שער פנימי מצוייר, מצב מאד יפה וטוב [9] 1978 [6] גודל: 23/17 ס"מ. 2 תנ"ך באנגלית כרך אחד עם תמונות-איורים צבעוניים. כריכה מקורית מעוטרת, ארה"ב 1957-1960 מצב טוב מאוד. גודל: 27/21 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 036

ש"ס בכרך אחד. ווארשא. תש"א - 1941

תלמוד בבלי עם פירוש רש"י וכן כל מפרש על הדף לכל מסכת, כולל מסורת הש"ס. תורה אור ועוד, "בכרך אחד" ברכות-נדה, כולל מסכתות קטנות מירושלמי ובסופו השמטות מהש"ס ומפתחות הש"ס לפי נושאים על פי א-ב. דפוס ווארשא, שנת הדפוס כנראה תרצ"ט - 1949 או בתש"א - 1941. גודל: 28 ס"מ. עובי: 8 ס"מ. כריכה מקורית. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 037

מסכת בבא מציעא עם תרגום לגרמנית. ברלין. תרל"ו - 1876.

מסכת בבא מציעא מן התלמוד בבלי עם תרגום עברית וגרמנית, מתורגם ע"י ד"ר אשר סאמטר, ברלין תרלו - 1876, ‬‬‬‬ [2] דף, VI עמ', קיט דף, [120]-174 עמ', 42 ס"מ.קרעים קלים בשוליים. כריכה מנותקת. מספר דפים מנותקים. עותק נדיר. מצב בינוני טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 038

ספר "אגדות התנאים". מאת פרופ' ב.ז. בכר. הוצאת דביר. ברלין תרפ"ב - 1922. כולל גלופת השער

ספר אגדות התנאים מאת הד"ר ר' בנימין זאב בכר, מתורגם מגרמנית ע"י א. ז. רבינוביץ, כרך ראשון-חלק שני, מלוקט כל אגדות התנאים, מצב הספר בינוני ומטה כריכה מנותקת, וכן מצורף לספר פריט נדיר ומעניין, "גלופת השער" יצוק על ברזל מודבק לעץ. גודל: 14/7 ס"מ. עובי: 2 ס"מ. מצב טוב ויפה.
החל מ $100
פריט מס' : 039

ספר שמלה חדשה. תבואות שור ובכור שור. זאלקב. ת"ר - 1840.

מהדורה נדירה! של ספר שמלה חדשה, תבואות שור ובכור שור, שחיבר הרב אלכסנדר סענדר שור, שלשה ספרים נפתחים ורובו ככולו על הלכות שחיטה וטריפות ... וגם על שאר הלכות, גם ס' בכור שור על הש"ס, זאלקב ת"ר-,1844 בדף השני שלשה איורים המרמזים על שלשה חלקי הספר, כרמז לשמות הספרים. [2], רלו דפים ; 25 ס"מ.. נקבי עש, ללא כריכה. בדף השער מספר רשומי בעלות. מצב בינוני,
החל מ $200
פריט מס' : 040

לוט 2 ספרי תקון. תפלות ובקשות. מהדורות נדירות!

1, ספר ה"תקון לליל שבועות", כפי האר"י, וינציה דפוס פואה-גד, תקכ"ז-1767. וסדר ה"תקון לליל הושענא רבא", שנהוגים לקרות בא"י ובמצרים ואגפיה, ויניציה תקט"ז-1766, מהדורה נדירה של התקון עם התפלות של "החמדת ימים" שני שערים, [1] [ג], מא קז.[1]לד, דף.2. [2] נח,עח,דף. קנא, קכ"ד,דף. יט מ, דף.(ספירת דפים משובשת), 17 ס"מ, כריכה מנותקת. מצב כללי טוב, 2. ספר בקשות ופזמונים, "הלל וזמרה" ע"י אגודת הפייטנים בהגהת חננאל חיים חסיד, סאלוניק תרפ"ח-1928. מהדורה נדירה עם מפתחות לבקשות, (בוינוגרד [16] 319 דף) במהדורה הנוכחית [16] 427 דף. ועוד [1] 58, דף. 16 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 041

סדור "שפתי צדיקים". פילדלפיה. תר"ז - 1847. 4 חלקים. נדיר.

סדור "שפתי צדיקים" חלק ראשון סדר תפלות מכל השנה. חלק שני סדר התפלות לראש השנה. חלק רביעי תפלות לחג הסוכות. חלק חמישי תפלות לפסח ושבועות. כמנהג ק"ק ספרדים. 4 חלקים מתוך 5. סדורים נדירים. פילדלפיה תר"ז. עם תרגום אנגלית עמוד מול עמוד. מצב כללי טוב. בחלק ראשון כריכה קדמית ודפים ראשונים מנותקים כריכה אחורית חסרה. בחלק רביעי מעט פגעי עש. גודל 18 ס"מ.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $120
פריט מס' : 042

קונטרס מגילת סתרים לרבי שמשון מאסטרופולי זיע"א.

קונטרס מגילת סתרים ע"פ מכתב שנמצא בקונטרס של המקובל האלוקי מוהר"ר שמשון מאסטרופולי. והבטיח שכל המעיין בו אפילו פעם אחת בשנה ניצול מכל מכשול.
החל מ $120
פריט מס' : 043

ספר עבודת כהונה. פשמישל. תרנ"ד - 1849.

ספר עבודת כהונה מהדורה ראשונה אשר נעתק מכתב יד ישן, שם המחבר נמצא בסוף הספר בראשי החרוזים אני חיים הכהן ונכתב בניקלשפורג. פרעמישלא, תרנ"ד-1849. יב ד’ 8: איורים ; צורת מנורה: ועשר ספירות. .מצב טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 044

ספר זכרו תורת משה. ווילנא והוראדנא. תקצ"ג - 1833.

ספר זכרו תורת משה כולל הלכות שבת בקיצור נמרץ כולל מנין המצוות ועוד. ווילנא והוראדנא. תקצ"ג - 1833. [1] 7 דפים. 38 דפים. נקבי עש. דף אחרון קרוע ופגום. מצב בנוני. כרוך יחד עם ספר אמונת ישראל לר' גדליהו ב"ר אברהם מאמסטרדם בעל באר התורה על החומש. [1] 24 דפים. ווארשא. תקצ"ח - 1837. נקבי עש. מצב בנוני. ספר נוסף כרוך יחד "סדר העבודה" בענייני מוסר (לא נבדק מקום דפוס) ללא שער מתחיל מדף ד' ומסתיים בדף מ' נקבי עש. מצב בנוני.
החל מ $100
פריט מס' : 045

ספר עטרת ישועה. מהדורה יחידה. ווילנא. תקנ"ט - 1799.

ספר עטרת ישועה מהרב יואל בן יהושע השל, מפתחות לאגדות הש"ס וכן במחברת השנית אשר שם שמות בארץ.. כמה שמות יש לתורה וכיוצא בה אשר אינם ידועים לכל אדם. ראו זה דבר חדש. עם חותמות וחתימות "שייך לביהמ"ד הישן מווילנא" הסכמות מהרב הגאון אב"ד דק"ק בריסק דליטא רבי יוסף מבית קצנאלפוגין, ומהרב יוסף במהור"ר דוב בער זצ"ל 20 עמ' מספור דפים משובש בסופו. כריכה חדשה. דפים כחולים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 046

ספר "אבן תקומה" כולל אבן השעות, ושערים נפרדים לאבן גדולה, אבן העזר, אבן ספיר. ווילנא ה' תקע"ח-1817 על ארבעה חלקי שו"ע מהרב אהרן בן ישראל

"אבן תקומה-אבן השעות": על חלק אורח חיים, והוא סממני חיים.. וספר הזה יהא בפיו שגורה ידע הדין מהרה. סד ד' "אבן ספיר-ציון במשפט": על חלק חושן משפט, לידע כל דין ודין כהרף עין, בלי טורח ועמל לכל מעיין...ס"ד ד'. "אבן גדולה-יורה דעה. על חלק יורה דעה. ועד מהרה המורה ירוץ, כי באריכות למענה,נ"ו דפ' "אבן העזר- נשים בציון" על חלק אבן העזר, להנצל מגלגל החוזר... וטרדת המזונות...כ"א דפ' הספר מחולק לימי החודש, ...אם יחזור אותו ספר קטן עכ"פ פעם א' בחודש כמצויין. מצב מצויין דפים כחולים
החל מ $200
פריט מס' : 047

ספר יסוד ושורש העבודה. מינסק. תק"ע - 1810.

יסוד ושורש העבודה מר' אלכסנדר זיסקינד הורדנה - מינסק תק"ע-1810. ‬ תקוני הטעות שנפלו בפירש"י של נביאים וכתובים, בסוף פרק "ספר יהושע ביאור הגבולין" כולל שני המפות לפי ספר יהושע, ולפי פר' מסעי, אין מספרי עמודים מצב בינוני. המפות במצב טוב ויפה. דף אחרון משוקם וחסר, רשמי בעלות, וחותמת של הצנזור בדף השער. 19 ס"מ.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 048

ספר כנפי יונה, מרמ"ע מפאנו, קארץ תקמ"ו - 1786. קבלה.

ספר כנפי יונה מר' מנחם עזריה מפאנו גדול מקובלי איטליה במאה הי"ז. כוונות התפילה וכללי הקבלה על-פי כתבי האר"י ותלמידיו. מהדורה ראשונה יסודו של הספר הוא קובץ כתבים של תלמידי האר"י שנערך על ידי הרמ"ע. הסכמות: ר’ לוי יצחק, בארדיטשוב ורבני אוסטרהא. [1], סב, מ דף ; 21 ס"מ. ‬כריכה חדשה. מצב טוב ויפה.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $250
פריט מס' : 049

ספר הגלגולים. ווילנא. תרמ"ו - 1886.

ספר הגלגולים למהרח"ו שקיבל מהאר"י הקדוש הועתק מכתב יד המהרח"ו ע"י מוהר"ר ר' מרדכי קלפריז עם תוספות מר' מאיר אייזינשטאט. [1] ע"ו עמודים. דף השער מצולם גם על הכריכה פגום. פגמים ובלאי. מצב כללי טוב. ווילנא. תרמ"ו - 1886.
החל מ $100
פריט מס' : 050

לוט 3 ספרי דפוס קארץ

1 ספר שושן סודות, על קבלה, מאת ר' משה בן יעקב מרוסיה. קוריץ. תקמ"ד-1784 צב, [2] דף ; 20 ס"מ. שוליים משוקמים עם חיסרון בטקסט, כריכה חדשה. מצב כללי טוב. 2 ספר האמונה והבטחון, מהרמב"ן. קבלה, קוריץ. תקמ"ה-1785 [1], לב ד’ ; 21 ס"מ. מצב טוב. 3 ספר ציוני מר' מנחם בן מאיר ציוני, פירוש על התורה על דרך האמת. קוריץ תקמ"ה-1785, [1] מב ד [4] 20 ס"מ. חסר בסוף, חורים בסוף הספר עם חיסרון בטקסט.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350