ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

ספר שאלות ותשובות כפי אהרן, ירושלים בדפוס ישראל בק תרל"ד - הקדשת המחבר לר' משה חנוך הלוי מעיר עדן.

ספר שאלות ותשובות בארבע חלקי השלחן ערוך, מאת הרב אהרן עזריאל, ירושלים תרל"ד, בדפוס ישראל בק, (4) קע"ח דף. בכריכה הפנימית דף הקדשה מודפס עם מילוי בכתב ידו של המחבר (ללא חתימה) הקדשה לר' משה חנוך הלוי מעיר עדן - בשער ספר חיי אברהם כותב עליו ר' אברהם ברוך פיפירנו "האי גברא חשיבא ויקירא החה"ש כמה"ר משה חנוך הלוי ... " יצא כשד"ר, והדפיס בליוורנו את הספר חיי אברהם לר' אברהם כלפון. המחבר מגדולי מקובלי ירושלים וראש בית המדרש בית אל, היה חותם שמו "אענ"ה" כפי שכותב בהקדמתו לספר זה שהתגלה אליו הרש"ש בחלום ואמר לו שידפיס ספר זה ויתרפא מחוליו. בתחלת הספר התנצלות המדפיס הרב ישראל בק, הכותב בין הדברים "ובכל הדפוס שלי לא נמצא אפילו אות אחת שנעשה ע"י אחרים וכ"ש אותיות שנעשה ע"י גוים כי האותיות המה קדושים...", יתכן ובעקבות פתיחת בתי דפוס מתחרים ראה לנכון לכתוב דברים אלו (ראה ש. הלוי בהקדמה). מצב טוב, כריכה מקורית בלויה.
$180
החל מ
$150

תן הצעה